2022’de Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar Olacak ?

0

2022 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar ? Bildiğiniz üzere sigorta prime esas kazancı yüksek olan ve belirlenen kıdem tazminat tavan tutarını aşan sigortalıların işten ayrılması durumunda tavan tutarlar esas alınarak kıdem tazminatları hesaplanmakta ve tavanı aşan kısım için ödeme yapılmamaktadır. Kıdem hesaplamasında esas alınacak 2022 yılı tavan tazminat tutarları memur maaş katsayısına göre belirlenecek. 2021 yılı ve önceki yıllar tazminat tavan tutarlarına yıllara göre kıdem tazminatı tavanı sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda ise 2022 yılında uygulanacak güncel tavan tutarlarının ne kadar olacağı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

2022 kıdem tazminatı tavanı hesaplaması nasıl yapılır ?

Tazminat için bir tam yıllık çalışma karşılığında ödenecek en düşük brüt tazminat tutarı için brüt asgari ücret esas alınırken tavan tazminatta ise en yüksek devlet memuru maaşı esas alınmaktadır. Tavan tazminat en yüksek devlet memuru maaşını geçememektedir. 2022 Ocak ayında ve 2022 Temmuz ayında devlet memurlarının alacakları zam oranları belli olduğu için 2022 tavan tazminat tutarları da belirlenmektedir. ,

2022 kıdem tavanı aşarsa ne olur ?

Tavanı aşan tutar için tazminat ödemesi yapılmaz. Prime esas kazancı yüksekten bildirilen ve tavan tazminatını aşanların bir tam yıllık çalışma karşılığında alacakları tazminat tutarı en fazla tavan kadar olabilir. Aşan kısım için herhangi bir ödeme yapılmaz.

Kıdem tazminatı tavanı 2022’de ne olacak ?

2022 kıdem tazminat tavanı en yüksek memur maaşı esas alınarak aşağıdaki tutarlarda olacaktır;

  • 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında 9100 TL,
  • 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında ise 10.000 TL olacaktır.

Önemli: 2022 birinci ve ikinci döneminde memurların alacakları zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen enflasyon oranlarına göre netleşecektir. Bu yüzden yukarıdaki tutarlar toplu sözleşme zammı ve tahmini enflasyona göre tahmini olarak hesap edilmiştir. Netleştiğinde tutarlar da güncellenecektir.

2022’de kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır ?

Tazminat hesaplaması işçinin işyerinde çalıştığı süre esas alınarak ödenir. Bu kapsamda;

  • İşten ayrılış tarihindeki son brüt kazanç bir tam yıllık tazminat brütü olarak hesap edilir.
  • Bu tutar üzerinden damga vergisi kesintisi yapılır ve ödeme gerçekleştirilir.
  • Hesaplama yapmak için kıdem tazminatı hesaplama 2022 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.