27103 Teşvik Şartları, Sorgulama, Ortalama Hesaplama 2022

27103 teşvik şartları konusunda tüm ayrıntıları yazımızda İşverenlerin ve ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranların 31 Aralık 2023 tarihine kadar işe alacakları çalışanlar için yararlanabilecekleri en önemli sigorta teşviklerinden birisi de 27103 nolu teşviktir. Bu yazımızda 27103 sayılı teşvik nedir, 27103 /4447 teşviği konusunda en çok sorulan sorular ve cevaplarını bulabilirsiniz.

27103 teşvik nedir ?

2018 yılında 7103 sayılı kanunla işverenlere verilen en önemli sigorta prim teşviklerinden birisidir. Bu teşvikten işverenler ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla işçi çalıştıranlar yararlanabilmekte ve en az 12 ay boyunca primin tamamını devlet karşılamakta. 27103 teşvik yararlanma şartları ve tüm detaylar yazımızın devamındadır.

Sgk teşvik ilave olunacak sayı ne demek ?

Her bir teşvikte desteğin sağlanabilmesi için belirlenmiş olan bir ilave personel şartı vardır. İlave olunacak sayı ilgili teşvikin ortalama hesaplaması gereği hesaplanan sayıdır ve teşvikten yararlanılacak dönemde bu ortalama şartının sağlanması gerekir. İlave olunacak kişi de bu ortalamaya ilave olarak alınan kişi sayısı olarak tanımlanabilir.

27103 teşvik 4447 19.madde şartları 2022

SGK 2018/22 sayılı 4447 19 madde genelgesine göre 27103/4447 sayılı kanun geçici 19.madde teşviğinden yararlanabilmeniz için aşağıdaki 27103 şartlarını sağlamanız gerekiyor.  27103 sayılı teşvikten yararlanma şartları şu şekildedir;

 • Özel sektör işvereni olmanız;
 • Öncelikle 27103 /4447 sayili kanun geçici 19.madde (diğer sektör ) teşviği için olmazsa olmaz şart işe alacağınız kişinin İŞKUR kayıtlı olması.
 • 4447 sayılı kanun geçici 19.madde başvuru yapacağınız çalışanın ayrıca işe aldığınız tarihten önceki son 3 aylık dönemde 10 günden çok bağkurlu, sigortalı çalışmamış olması gerekiyor.
 • 4447 sayılı kanunun geçici 19 madde desteği kapsamında işe aldığınız kişinin bir önceki yıl işyerinde çalışan sayısına ortalama olarak işe alınmış olması ve aylık prim hizmet belgesini 4447 geçici 19.madde 27103 sayılı kanunla verdiğiniz süre boyunca da bu ortalama şartlarının sağlanması gerekiyor.
 • Eğer 27103 sayılı kanun sgk girişi yapılan işyeri ilk defa tescilli ise ya da önceki yıl çalışan yoksa 27103 sgk teşviki kapsamında işe alınan çalışan işe alındığı tarihi takip eden 3. aydan itibaren 4447 sayılı kanun geçici 19.madde (diğer sektör) teşviğinden yararlanabilir.

27103 teşvik şartları akrabalar yararlanabilir mi ?

Bu teşvik kapsamında işe alınan çalışanın işyerinde fiili olarak çalışıyor olması kaydı ile akrabalık derecelerine bakılmaz. Birinci, ikinci ya da üçüncü derece farketmeksizin 27103 yararlanma şartlarını sağlayan çalışanlar bu teşvikten yararlandırılabilir.

27103 teşvik kaç kişi faydalanabilir ?

Teşvikten yararlanacak kişi sayısında bir sınırlama yoktur. Teşvik şartlarını sağlayan herkesi ortalama şartının da sağlaması koşulu ile teşvikten yararlandırabilirsiniz.

27103 teşvik yaş sınırı nedir ?

Bu teşvikten yararlanmak için yaş şartı aranmaz. Ancak eğer işe alınan kişi 18-15 yaş arası erkek ise ve ya engelli ya da bayan ise teşvik süresi 15 ay yerine 18 ay olmakta.

27103 teşvik yeni tescil işyerinde nasıl uygulanır ?

İlk tescil edilen işyerleri ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla bildirim yapılanlar da teşvikten yararlanabilmekte. Bu işyerlerinde önceki yıl çalışan olmadığından ortalama sıfır olarak kabul edilmekte. İlk defa tescil edilen işyerlerinde sigortalılar şartları sağlasa bile ilk 3 ay bu teşvikten yararlanamamakta. Teşvikten yararlanma ilk 3 aydan sonra başlamakta.

27103 teşvik tanımlaması nasıl yapılır ?

7103 sayılı kanunla sigortalının aylık ve prim hizmet belgesini göndermek istediğinizde “sigortalının 27103 sayılı kanun numarası ile bildirilebilmesi için teşvik tanımlama uygulamasından bildirim dönemini kapsayan tanımının yapılması gerekir”  ya da “işe giriş bildirgesi var. teşvikten faydalanılacak sigortalı tanımlama işlemini kullanınız”.uyarısı ile karşılaşabilirsiniz. Bu kapsamda işe aldığınız çalışanın işe giriş bildirgesini vermek yetmiyor. Ayrıca işveren sisteminden teşvik tanımlaması yapmanız gerekiyor.

 • İşveren sisteminden tanımlama işlemi için buradan giriş sağlayabilirsiniz: sgk işveren sistemi girişi
 • Giriş yaptıktan sonra sırasıyla “İŞVEREN”- “TEŞVİKLER TANIMLAR”- ” ” TEŞVİKTEN YARARLANACAK SİGORTALI TANIMLAMA. menülerini takip ediniz.
 • İşe girişi yapılan sigortalının T.C. numarasını yazarak sorgulama yapın.
 • Son adımda çıkan teşviki seçerek tanımlama işlemini tamamlayabilirsiniz.
 • Eğer yapamadıysanız adım adım ve detaylı bilgi için SGK teşvik tanımlaması nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

27103 teşvik sorgulaması nasıl yapılır ?

Teşvikten yararlanma hakkı olan sigortalılar ile teşvikten yararlanma dönemleri ile bitiş sürelerine SGK işveren sisteminden bakabilirsiniz. Sorgulama yapmak için;

 • Öncelikle SGK işveren sistemine buradan giriş yapınız ⇒İşveren sistemi girişi,
 • Buradan sonra sırasıyla İŞVEREN-TEŞVİKLER-4447 GEÇİCİ 19. MADDE TANIMLI SİGORTALILAR LİSTESİ menüsünden sorgulama yapabilirsiniz

27103 teşvik süresi ne zaman sona eriyor ?

SGK 2018/22 sayılı 27103 teşvik genelgesine göre yararlanma süresi çalışanın durumuna göre farklılık gösteriyor.

 • 4447 geçici 19.madde genelgesine göre normal şartlarda 4447 sayılı kanun 27103 teşviğinden yararlanma süresi 15 aydır.
 • Ancak 27103 teşvik tanımlaması yaptığınız kişi 18-25 yaş arası erkekse, engelli ise ya da bayansa 27103 teşvik kanunu teşviğinden yararlanma süresi 18 aya çıkar.
 • Teşvikten yararlanma süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

27103 teşvik ortalama hesaplama 2022

4447 19 madde uygulamasından yararlanan çalışanlar için prim ödemezsiniz. Ancak ilk defa tescil edilen ya da bir önceki yılda çalışanı olmayan işverenler ilk 3 ay primi cebinden öder. İlk 3 ay 6111 ya da diğer teşvik şartlarını sağlayan çalışanınızı diğer teşviklerden yararlandırabilir, üçüncü aydan sonra sgk 27103 teşvik kapsamına geçiş sağlayabilirsiniz.

27103 teşvikleri için çalışan sayısı ortalamasının nasıl yapıldığına kısaca değinelim. 27103/4447 sayılı kanun için bir önceki yılın toplam çalışan sayısını 12’ye bölüyorsunuz. Yani diyelim ki 2021 yılında 48 çalışanınız var. Bu durumda ortalama çalışan sayısı 48/12=4 olacaktır. Bu durumda bu işyerinde 2022 yılında 27103 ilave olunacak sayı esas alınırken 4 alınacaktır. 4 ve üzeri çalışan olması halinde bu teşvikten yararlanılabilecektir.

27103/4447 19.madde kapsamında işe aldığınız çalışanın teşvikten yararlanabilmesi için kendisi ve 7103 sayılı kanun sgk teşviği ile bildirilenler haricinde en az 4 çalışan olması ve 7103 sayılı kanun sgk teşvikinden yararlandırdığınız süre boyunca da bu ortalama şartının sağlanması gerekiyor.

Ortalama hesaplaması biraz kafa karıştırıcı olabilmekte. Bu yüzden hesaplamanın nasıl yapıldığını örneklerle 27103 teşvik ortalama hesaplaması nasıl yapılır sayfamızda anlattık. İlgili yazımızdan ortalama hesaplamasının nasıl yapıldığı hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

İlave istihdam teşviki 2022

İlave istihdam sağlanması halinde sağlanan önemli teşvikler 6111 teşviki ve 27103 teşvikidir. 27103 teşviki hakkında yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir. 6111 teşvik şartları ile işveren olarak yararlanabileceğiniz tüm SGK teşviklerine sgk güncel teşvikleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

6111 teşvik nedir ?

4447 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 10’uncu madde ile işverenlere sağlanan sigorta prim teşviklerindendir. Bu teşvikten yararlanabilmek için;

 • Özel sektör işvereni olmak,
 • Geçmiş prim borcu olmamak ve primleri düzenli ödemek gerekmektedir.
 • İşe alınan çalışanın daha önce bu teşvikten yararlanmamış olması ve son 6 ay sigortalı çalışmamış olması da sigortalı açısından aranan şartlar arasındadır.

6111’den 27103’e geçiş nasıl yapılır ?

İşverenler teşvik şartlarını sağlayan çalışanları için farklı dönemde farklı teşvikle bildirim yapabilirler. Bunun için teşvikten yararlanma süresi içerisinde olması ve tabi ki 27103 teşvikten yararlanma şartlarının sağlanıyor olması gerekmektedir. Özellikle ilk defa tescil edilen işyerlerinde ilk 3 ay 27103 teşviği verilemediğinden işverenler 6111 için şartları sağlayan çalışanları ilk 3 ay bu teşvikten yararlandırabilmekte.

Geçiş işlemi oldukça kolay. SGK işveren sisteminde sigortalının T.C. numarası ile yukarıda anlatıldığı şekilde teşvik tanımlaması yaptıktan sonra bildirgeyi 27103 Sayılı Kanun numarası ile göndermeniz yeterli olacaktır.

27103’ten 6111’e geçiş nasıl yapılır ?

Yukarıda 6111’den 27103’e geçiş bölümünde anlatılan tüm hükümler burada da geçerlidir. Şartlar sağlanıyorsa ve yararlanma süresi içerisinde ise tanımlama yaparak geçiş sağlayabilirsiniz.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“27103 Teşvik Şartları, Sorgulama, Ortalama Hesaplama 2022” üzerine 80 yorum
 1. Merhaba Ömer Bey,
  Yazı içeriğinde teşvikten 31 Aralık 2023’e kadar faydalanılabileceği belirtilmiş. 2 Aralık 2020 tarihindeki CB kararı ile teşvikten yararlanma süresi 2022 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. 2023 yılı sonuna kadar uzatıldığına dair CB kararı yayımlandı mı?
  İyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
 2. Merhaba, evde bakım hizmet kapsamında (ek-9) bir çalışan evimizde bu teşvikten faydalanıyor. Teşvik başvurumuzu 2021 kasım’da yapmıştık ve 2022 mart itibariyle teşvikten faydalandık (9ay). Çalışanımızı işkur kayıtlı olduğu için aslında 18 ay teşvik alabilir durumdaydık.
  Biz başvurduğumuzda teşvik 31 Aralık 2022’ye kadar geçerli olduğu için ekranlarda teşvik bitiş süresi 31 Aralık 2022 yazıyordu.
  Teşvik’in süresi uzatılınca bizim hakkımızda uzar mı? Bugün sgk’ya sordum hala 31 aralık 2022’de bitiyor denildi.

  Teşviki uzatmak için ne yapmalıyız?

  Cevapla
 3. Merhaba,
  temuz ayında işe giren 1 personel için kasım ayında 27103 tanımlaması yaptık.
  6471*37,50%=2.426,63 tl teşvik rakamaını nasıl ve hangi hesaplrada muhasebeleştirme yapmak daha dogrudur.
  Bu teşvikte hazinece sadece sgk primleri ödenecek değil mi gelir ve damga vergisi bulunmamaktadır.
  Teşekkürler.Saygılarımla.

  Cevapla
  • Merhaba. Muhasebe işi uzmanlık alanım değil:). Normalde bu teşvikte asgari ücrete kadar olan kısmın tamamını hazine karşılıyor. Damga vergisi çıkıyor o bildirge için alınan bir tutar. Onu ödemeniz gerekir. Muhasebeleştirmesi nasıl yapılır onu muhasebe uzmanına sormalısınız.

   Cevapla
 4. Mrb. 2021 kasım da işe girişi olup, 25 yaşını geçtiği için 12 ay süreli 17103 teşvik çıktı. Teşvik süremiz de 2022 ekim de bitiyordu. Ancak 16 eylül 2022 de ayrıldı.
  Tekrar 1 ay sonra 18 ekim 2022 de işe başladı. İşveren sisteminde hiçbir teşvik çıkmıyor. 6111 de 6 ay içinde sgk sı var diyor. 17103 de 3 ay içinde sgk sı var diyor.
  işveren ortalamam tutuyor. Başka teşvik yada bakmam gereken bir yer var mı? Tşk.

  Cevapla
 5. Merhaba,

  27103 teşvik çalışması Mali Müşavirin görevleri arasında mı bu teşvikden yararlanmak için yaptığı çalışma için ek bir ödeme Mali müşavire ödemek durumundamıyız.

  Cevapla
  • Merhaba. Bu sizinle onun arasında bir durum yorum yapamam. Normalde mali müşavirler bunun için ek ücret istemiyorlar.

   Cevapla
 6. Ömer Bey Merhaba.
  14.03.2022 tarihi sgk girişli ev hizmetlerinde çalışanım var.Teşvik sıralamasında 27103 teşvik sıralamasında çıktı.Siz 3 aydan sonra faydalanabilirsiniz demiştiniz fakat potansiyel teşvikten kontrol ettiğimde ” bu sigortalı daha önce tanımlanmış,işten ayrılış bildirgesi vermeden tanımlanamaz” ifadesi çıkıyor.Ne yapmam gerekir.Şimdiden teşekkür ederim.

  BURCU KOKOZ

  Cevapla
 7. ömer bey merhabalar bizim 2020 den bugüne kadar 2 banko çalışanımız var ortalamamız 2 işçi arada iş kur üzerinden 3 ay bizden 3 ay sizden tesfiklerinden faydalandık 1 sene içinde 2 işçi faydalandırdık ve bu sene 1 işci 27103 den aldık buna ek 1 tane daha işçi istiyoruz 27103 den faydalanmak koşulu ile bu 2 banko işçimize kaç işçi eklememiz lazım şuan 2 işçimiz ve 1 adet 27103 ümüz var yardımcı olursanız seviniriz iyi çalışmalar

  Cevapla
 8. Ömer bey merhabalar. Yeni SGK işyeri tescili yaptık Aralık 2021 de, Ocak-5 2022 de personel aldık. Personelimiz en son sigortalı 2011 Ocak ayında çalışmış. Kendisi 2011 Mart ayından beridir vefat eden emekli sandığı emeklisi babasından yetim aylığı aliyor. 5 Ocak 2022 den beridir de şirketimiz de ise basladi. Biz yeni işyeri tescili yaptığımızdan 3 ay SGK PRİMLERİNİ ödeyeceğiz 3 aydan sonra 27103 e geçiş için çabalayan ağız 3 ay an itibariyle 19 Mayıs 2022 itibariyle doldu geciktirmeden ödedik her ay primleri. Fakat geçen hafta iscimizin ev adresine muhtarlığa bırakılmış bir kağıt gelmis GSS borcu MAYİS 2012 YE AİT üstüne gecikme zammı da binmiş 179 TL ye ulaşmış hiç haberinin dahi olmadığı bir borç. 2012 Mayıs’a dair 1 ay GSS borcu isletmisler ama o tarihte babasından yetim ve dul aylığı aldığı gibi sağlık olarakta babasından faydalanıp hastane muayene vs… Oluyormuş. Devletlik bir yük durumu yok yani. Şimdi size sorum şu bu personelimize(Ocak 5 2022 de işe aldiğimiz calisanimiza) 10 yıl geriye dönük çıkartılmış ve ödemesi emredilen GSS borcu 3 ay 6111 den ödediğimiz prim sonrası 27103 e gecisimize mani olur mu? Değerli ilginize çok teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim hayırlı kazançlar inşAllah.

  Cevapla
 9. Ömer Bey Merhaba,

  Başka başlıklarda eskiden sistemin izin vermediğini söyemişsiniz fakat anladığım kadarıyla artık 6111 ve 27103 şartları sağlanıyorsa ilk 3 ay 6111 den ve sonraki süre kadar 27103 kapsamında yararlanabiliyoruz. En önemli şart çalışacak personelin yabancı uyruklu da olsa SGK kaydı öncesi İŞKUR ‘a kayıt ettirmemiz. Benim sormak istediğim bu 2 teşvikten yararlanmak istiyorsak SGK bildirgesinde “C- YARARLANILACAK PRİM TEŞVİKLERİ” kısmında 4447 sayılı Kanunun hem 10. hem de 19. maddesini birlikte mi işaretleyeceğiz? Yoksa artık geçişler SGK sitesinden yapıldığı için bu kısımda ne işaretlediğimiz önemli değil mi?

  Saygılarımla.

  Cevapla
  • Merhaba. Artık tescil işlemleri elektronik ortamda oluyor. Tescil onayından sonra teşvik tanımlamasını kendiniz işveren sistemi üzerinden yapıyorsunuz. İlk 3 ay 6111 sonra 7103 olacak şekilde kendiniz sistem üzerinden ayarlayabilirsiniz.

   Cevapla
 10. Ömer kral merhabalar daha önce de sorularını cevaplamistinjz çok teşekkürler , en yalina düşürerek Yeni sorular soracağım ilgi gösterebilirsiniz sevinirim. Değerli vaktinizj çalıyorum kusura bakmayın. SORULAR==

  1-)) isyerimiz yeni tescil ettik Ocak 1 2022 de, 06 Ocak 2022 de ilk defa şirketimize 1 adet eleman aldık ””’ 2022 YILI ASGARİ UCRET KADAR MAAŞ ALAN 1961 DOĞUMLU KADIN PERSONELİMİZ İSKUR A KAYİTLİ İSSİZ İDİ O SEKİLDE İSYERİMİZE ALDİK VE SON SİGORTALİ İSİ 2012 SUBATTA SON BULMUS 11 YİLDİR HİC CALİSMAMİS KENDİSİ””’ kadın personelimizi KASİYER
  olarak çalıştırmaya başladıktan sonra YENİ SGK TESCİLİ YAPMİS İSVEREN OLDUGUMUZDAN 6111 den ilk 3 ay faydalanabilirsiniz sonra 27103 e başvurabilirsiniz dendi. ( işçimiz Ocak 6 2022 den önce son 11 yıldır hiç sigortalı çalışmamış bir KADIN PERSONEL %99 olasilikla 27103 şartlarını taşıyor ). 27103 e eğer gecebilirsek 3.ay sonrası 6111 den 27103 e gecebilirsek; tüm ASGARİ UCRET MAASİ UZERİNDEN işveren olarak şahsıma düşecek ödemeleri DEVLETİMİZ Mİ KARSİLAYACAK? Teşvik kapsamında yani bize HİÇBİR ödeme çıkmayacak mı 27103 Kadın personel teşvik süresi boyunca?

  2-) ilk 3 ay 6111 den faydalandigimizdan ötürü kadın personelimiz iskura kayıtlı da olduğundan 27103 kapsamında 18 ay teşvik çıkar ise sistemde b 27103 bize 15 ay olarak mı yansiyacak ilk 3 ay 6111 ile geçtiğinden?

  3-) Kadın Asgari Ücretli Mevcut personelimiz 1961 doğumlu / kasiyer olarak firmamızda calisiyor / imalat ya da bilişim sektörü firması değiliz yine de 27103 için başvuruda bulunacağız FAKAT personelimiz vefat eden emekli sandığı TCDD kurumu memur emeklisi babasından eşi olmadigi için YETİM maaşı almaktadir, yetim maaşı alması 27103 tesvikine engel yaratır mı? Çokça sağolun HAYİRLİ RAMAZANLAR.

  Cevapla
  • Merhaba.
   1- evet 6111 ve 27103 şartları sağlanıyorsa ilk 3 ay 6111 den ve sonraki süre kadar 27103 kapsamında yararlanırsınız. Devlet sigorta priminin tamamını ödüyor.
   2- evet 15 ay olarak yansır.
   3- Engel değil. Ayrıca maaşı da kesilmez ve almaya devam eder.

   Cevapla
 11. Merhaba Ömer Bey,
  23 Kasım’da ev hizmetleri kapsamında işe başlayan çalışanımız için işveren sistemi üzerinden 27 Kasım tarihinde 27103 kapsamında başvuruda bulunduk. İşveren sisteminde 4447/19 kontrol işlemleri ekranında çalışanımız için teşvik başlangıç dönemi 2022/2 bitiş dönemi 2022/12 olarak görünüyor. Bugün borç sorgusu yaptığımda 1626 TL borç görünüyor. Bu ay tahakkuk eden prim 2022/2 döneminin primi ise sistemsel bir hata mı var sizce? Bir de geçen ay 1551 TL idi prim tutarı. Geçen ay 1551 TL görünce 75 TL asgari ücret desteğinin süreceğini düşünmüştüm ama bu konuda farklı bir gelişme mi oldu acaba?

  Cevapla
  • Merhaba. Hesabınıza göre 2022/02 döneminden itibaren prim tahakkuk etmemesi gerekiyor. Vakit kaybetmeden bağlı olduğunuz SGK’ya uğrayın sistemden bakılsın. Asgari ücret desteği 01.01.2022 tarihinden itibaren kaldırıldı. Muhtemelen bir önceki ay siz 2021/12 için son destek tutarından yararlandınız.

   Cevapla
 12. Merhaba Ömer Bey,

  Eşim 27103 sayılı teşvik kanundan faydalanıyor ve süresi dolacak. Süre bittiği zaman teşvikten tekrar yararlanmaya devam edebilir miyiz

  Cevapla
 13. Merhabalar. Aylık Ödemelerimi düzenli yapıyorum. Yapılandırmanın ödemelerini her iki ayda bir sanıyordum fakat ilk iki ay üst üstteymiş. Bugün ödemeyecekken anladım. Düzenli ödediğim için teşvik kapsamındaydım. 1. Teşviğim iptal oluyormu. 2. İptal oluyorsa Yapılandırdığım tutarı komple kapatırsam devam edermi.

  Cevapla
 14. Merhaba şuan iki tane bakıcımız için 27103 sayılı teşvikten yararlanıyoruz birinin maaşını elden veriyoruz birini banka aracılığı ile ödüyoruz elden maaş vermek sgk açısından çalışan dava vs. etmediği sürece sıkıntı olur mu? Bakıcılardan birisi kendi isteği ile işten ayrılırsa bu diğerinin teşvikini etkiler mi? Bir de ikisinin teşviki de aynı anda sona erecek teşvikler bitince iki bakıcıyı da aynı anda işten çıkarsak sorun olur mu? Teşvik bitince çalıştırmamız gereken zorunlu bir süre vs. var mı? Teşekkürler şimdiden.

  Cevapla
  • 5 çalışanın altında olan işyerlerinin banka aracılığı ile maaş ödemeleri zorunlu değil. Sorun olmaz. Bakıcının birisi ayrılıyorsa diğer kişinin ortalaması önemli. Ortalaması “0-Sıfır” ise yararlanmaya devam eder. 1 ise yararlanamaz. İkisini de aynı anda işten çıkarmanızda bir sakınca yok. Teşvikten sonra zorunlu olarak çalıştırmanız gereken bir süre de yok.

   Cevapla
 15. Merhaba 27103 sayılı teşvik 31.12.2023 tarihine kadar uzatıldı yazmışsınız ama herhangi bir tebliğ yada resmi gazete de mevzuat bulamadım. İşkurun sitesinde de halen 31.12.2022 tarihinde sona erecek yazıyor teşvik uzadığını neye göre yazdınız acaba bakıcım normalde 18 ay faydalanabilecekken 13 ay faydalanabiliyordu süre bittiği için uzatıldıysa süre uzayacak teşekürler şimdiden

  Cevapla
  • Merhaba. Siz yararlanma hakkınız olan süre kadar yararlanırsınız. Teşvikten yararlanma süresi genel olarak 31.12.2023 tarihinde sona eriyor. Genelgede yazıyor ama hangisi olduğunu tam olarak hatırlayamıyorum.

   Cevapla
   • cevabınız için teşekkürler bazı sitelerde ve işkurun sitesinde 31.12.2022 tarihinde sona ereceği yazıyordu sgk kolay işverenlikte de normalde 18 ay teşvik vermesi gerekirken sona erme süresi 31.12.2022 olarak görünüyor 13 ay süre ile teşvik veriyor o yüzden mevzuatı sormuştum belki uzatılma durumunu siz daha önce paylaşmışsınızdır diye düşünerek

    Cevapla
     • anlatmak istediğim 18 ay yararlanmam gerekirken 31.12.2022 tarihinde sanırım sona erdiği için 13 ay yararlandırıyor mecburen sistem , 31.12.2023 tarihinde sona erdiği konusunda yanılıyor olabilirsiniz belki diye yazmıştım.

     • Yok ondan eminim. 31.12.2020 tarihinde bitiyordu normalde 3 yıllığına uzattılar. Sizin teşvik özelinde bir sorun olmuş olabilir. SGK ile görüşün bir isterseniz.

 16. merhaba 5.ayda işe giriş yapan ama işveren borcundan dolayı 27103 tanımlanamayan personele 8.ayda işverenin sgkya borcu kalmadığı için şartları sağlıyor, bu tarihten itibaren 27103 tanımlaması yapılması halinde bir sorun oluşur mu

  Cevapla
 17. patronumuz bu teşfik yasasından işe eleman aldı
  bende çıkışımı almak ıstıyorum haklarımdan yararlanmak içinde onun çıkarmasını ıstıyorum ıstıfa edersem hıcbır hakkımıalamıyorum,
  ben çıkartırsam tesfik yasısını kullandıgım için sigortaya borc cıkıyor dıyor boyle bırsey varmıdır ?

  Cevapla
 18. Merhaba Ömer Bey,
  İşe başlayacak olan çalışanın işe başlangıç tarihinden önceki son 3 ayda işsizlik ödeneğinden faydalanmış olması 27103 sayılı teşvikten yararlanılmasına engel olur mu?

  Cevapla
 19. Ömer Bey merhaba.abim rahatsız olduğu için yardımcı olarak yabancı birini almak yerine beni almak istiyor ancak 27103’den faydalanıp bana sigorta yaptırabilir mi?
  Teşekkür ederim

  Cevapla
 20. Merhaba,
  Evimizde çalışan bakicimiz 27103 nolu teşvikten benim adıma gectigimiz yillarda faydalandik. 2020 31 aralık itibari ile işten ayrıldı. Yaklasik 4,5 aydir işsiz. Mayis 2021 itibari ile eşim işvereni olsa bu şekil de girişini yapsak yine teşvikten faydalanabilir miyiz?

  Cevapla
 21. İyi günler. 6111 teşvikten 3 aydır yararlanıyoruz. İşe giriş bu teşvik ile başlatıldı. 27103 teşviğine geçmek istiyoruz, fakat sistem bu sigortalı daha önce tanımlanmıştır uyarısı veriyor. 27103 teşvik şartlarını işçi ve işveren sağlıyor. Nasıl geçiş yapabiliriz. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
  • Merhaba Hasan BEY. İşçi daha önce başka işyerinde bu teşvikten yararlanmış olabilir mi ? Eğer öyle ise sizde tekrar yararlanamaz. Eğer yararlanmadığına eminseniz bu durumda zaten teşvik tanımlamanız mevcuttur. Ortalama şartını sağlıyorsanız 27103 Kanun numarası ile bildirim yapabilirsiniz.

   Cevapla
   • Ömer Bey, daha önce hiç bir yerde çalışmadı işçi. İlk defa sigortalı oldu. İşçi ve işveren olarak bütün şartları sağlıyoruz. 6611 den 3 ay yararlandık ve 27103 e geçiş yapmak istiyoruz. Sistem Teşvikten yararlanamazsınız. Bu sigortalı daha önce tanımlanmıştır uyarısı veriyor. İşten ayrılış bildirgesi vermeden tanımlanamaz şeklinde uyarı alıyoruz. Ne yapmalıyız. İlginiz için teşekkür ederim.

    Cevapla
 22. merhaba,

  ev hizmetlerinde cocuk bakıcısı için çalıştırcağımız kişiiçin teşvikten yararlanmak istiyoruz. diğer yazılarınızda form ek 9, maddesinin 1. fıkrası kapsamındakı formun doldurulması gerektıgı yazıyor.ilgili formda c tesvık bolumunde en az 1 yıl devletın sıgorta prımını odedıgı 27103 secenegı yer almıyor. bakıcı olacak kısı emeklı degıl ve son 10 aydır sıgortalı degıl yalnızca devletten pandemı dolayısıyla ıssızlık maası almıs o da bu ay bıtmıs.
  en mantıklı teşvik bu mudur? forma kendınımız mı tesvık numarasını yazmalıyız? cocuk bakımı ıcın tesvıkten yaralanması ıcın annenın sıgortalı calısan olması yeterlı mıdır? cocugun yası ıcın bır kısıtlama var mıdır?
  tesekkurler

  Cevapla
  • Merhaba. 27103 teşvikinde şartlar çalışan açısından son 3 ay sigortalı çalışmamış olması ve daha önce bu teşvikten yararlanmamış olması ve yine İşkur kaydı olmaması. İşveren açısından da ortalamaya ilave alınması gerek. Eğer ev hizmetlerinde çalıştıracak kişi ilk defa tescil açtıracaksa ortalama sıfırdır zaten sorun olmaz. Formda kendiniz 27103/4447-19. madde yazın.

   Cevapla
 23. Merhaba Ömer bey,
  Evimde çocuk bakıcısı olarak yabancı işçi çalıştırmaya başlayacağım. Çalışma izni çıktı. Önümüzdeki hafta gelip çalışmaya başlayacak. Bu benim ilk defa ev hizmetleri için eleman çalıştırmam ve aynı zamanda çalışanın da Türkiye’ye ilk gelişi olacak.
  1. sorum : Daha önce İŞKUR kaydı olmadığı için sanırım 27103 nolu teşvikten yararlanamaz değil mi?
  2.sorum : Benim için en uygun teşvik hangisidir?
  Şimdiden çok teşekkür ederim. Mutlu Yıllar..

  Cevapla
 24. 27103 NOLU KANUNDA Erkekler için Yaş sınırı var mı. iskur teşvikler sayfasında 25 yaş olarak yazılmış.
  4447 /10 teşvik devam ederken 27103 den faydalanmak için mevcut 10. maddeye tanımlanmış olan personeli silmek mi gerekir.

  Teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba. Yaş şartı yok. Ama 18-25 yaş erkek olursa ilave 3 ay daha teşvik verilir. Silmenize gerek yok. Kanun numarasını seçerek devam etmeniz gerek.

   Cevapla
 25. merhaba Ömer Bey,

  27103 sayılı teşvikten yararlanan kişi tekrar yararlanabilir mi? ayrıca aynı işyerinde yararlanabilir mi? teşekkürler iyi çalışmalar

  Cevapla
  • Merhaba. Aynı işyerinde kalan süre kadar yararlanır. Başka işyerinde 3 ay sigortasız olma şartı sağlanırsa yeniden yararlanabilir.

   Cevapla
   • Ömer Bey

    teşekkürler cevap için 27103 teşvikle tüm süresini doldurmuş bir kişi belirli bir zaman sonra tekrar aynı iş yerinde 27103 teşvikten yararlanabilir mi? Teşekkürler iyi çalışmalar

    Cevapla
    • Aynı işyerinde kalan süre kadar yararlanabilir. Örneğin 2020/Şubat ayında ayrıldı. Teşvik bitiş süresi 2021/Ocak olsun. 2020/Haziran’da yeniden başladığında eğer ortalama işçi sayısı şartı sağlanıyorsa 2021/Ocak ayına kadar yararlanmaya devam edebilir.

     Cevapla
     • Ömer Bey,
      tam anlatamadım sorumu açıkçası bir personelimiz var 27103 teşvikten 18 ay yararlandık.ancak şirketimizin durumu çok iyi değil hem maaş hem sigorta çok geliyor. kişiyi işten çıkarmamız gerekli şartlara uyan yeni birini almak yerine aynı kişiyi 3-4 ay sonra tekrar işe alsak 27103 teşvikten yararlanabilirmiyiz? teşekkürler

     • Ben sorunuzu anladım. Verdiğim cevap da buna istinadendi zaten. İşten çıkarıp yeniden aldığınızda teşvik süresini sıfırdan hesaplamaz. 3-4 ay sonra işe aldığınız tarihten itibaren teşvikten kalan süre kadar yararlanır.

 26. Merhaba Ömer Bey. 6111’den daha önce faydalanan kişi başka bir firmada aynı kanun indiriminden faydalanamıyor. Aynı durum 17103/27103 sayılı kanun için de geçerli mi? Teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba. 6111 de başka işyerinde yararlananan kişi tekrar yararlanamaz. 7103 te durum farklı. Yararlanabilir şartlar sağlanıyorsa.

   Cevapla
 27. Merhaba Ömer Bey; 2 Eylül 2019 tarihinde işe başlayan 6111 Nolu Kanundan faydalanan çalışanımız var. Ayrıca 27103 Sayılı kanundan faydalanarak bir kişi çalıştırmak istiyoruz Ancak SGK Ekranından Potansiyel teşvik sorgulama da 27103 sayılı kanundan faydalanabilir mesaj geldi .
  Size sorum ilave olunacak sayı:1 yazdı yani 1+1 Toplam iki kişi mi olmalı çalıştırılacak kişi sayısı ?
  Yoksa 1 kişi yeterlimi ?
  Şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkür ederim İyi Çalışmalar İyi Günler Saygılarımla Mustafa SERİN

  Cevapla
 28. Merhaba Ömer bey, 2019/03 Ayında yeni kurulan şirkete sigorta tescili yapıldı ve 06.03.2019 İtibariyle 2 çalışan olarak APHB bildirilecek. Nisan ayından itibaren şartları sağlayan 2 tane işçiyi 27103’ten yararlandırabilir miyim? 2019 yılında tescil olmuş iş yeri için teşvikten yararlanmama gibi bir durum var mı? Teşekkürler.

  Cevapla
  • Merhaba. Yararlanabilirsiniz ama ilk 3 ay değil. İlk tescil olduğu için ilk 3 ay başka kanun numarası ile sonraki aylar ise 7103 ile bildirim yaparak yararlanabilirsiniz.

   Cevapla
 29. Merhaba Ömer Bey,
  Daha önce sgk dosyası mevcut ancak önceki yıllarda işçi çalıştırılmamış bir iş yerinde sigortalı olacak kişi için teşvik sorgulama yaptığımda 6111 ve 27103 sayılı kanunlar için ortalama bilgisi 0 diyor. Kişi İşkur’a kayıtlı. Kendisini ilk 3 ay 6111, sonraki dönemlerde 27103’ten beyan etmek istiyoruz. Bu şekilde teşviklerden yararlanmak 1 kişiyle de mümkün müdür, yoksa harici bir personele ihtiyaç var mı? Teşekkürler

  Cevapla
 30. Merhaba Ömer Bey,
  4447 sayılı teşvik kanunuyla ilgili 2 sigortalımız için aşağıdaki problemlerle karşılaştık.

  1-) En son 2016/04. ayda çalıştırılan bir kişinin işe girişi yapıldı ancak işyeri açısından da şartları yerine getirmesine karşın teşvikten faydalanacak sigortalı sorgulama yaptığımda: “Teşvikten yararlanamazsınız. Bu sigortalı için 4447/geçici 10. madde teşvikinden daha önce yararlanılmıştır.” uyarı mesajı alındı. Bu durum sistemsel mi? 3 sene önce çalıştığı işyerinde 6111’den faydalanan bir kişi sonraki çalıştığı işyerinde bu kanundan faydalanamaz mı? SGM ile görüşmem gereken bir durum mu?

  2-) En son 2017/01. ayda çalıştırılan başka bir kişinin işe girişi yapıldı ancak yine işyeri açısından da şartları yerine getirmesine karşın teşvikten faydalanacak sigortalı sorgulama yapıp sadece 6111/4447 sayılı kanun geçici 10. Madde’ye kaydetmek istediğimde “Teşvikten yararlanamazsınız. Bu sigortalı daha önce tanımlanmıştır. İşten ayrılış bildirgesi verilmeden tanımlanamaz.” uyarı mesajı geldi. Belki daha önce tanımlama yapmışımdır diyerek kişiyi tanımlama listemizden silip tekrar kaydetme yolunu seçtim ancak ekranımızda bulamadım. İşlerinizde kolaylıklar dilerim.

  Cevapla
  • Merhaba.
   1-6111 yani 4447/10. madde teşviğinden bir işçi bir kez yararlanabilir. Daha önce yararlandıysa tekrar yararlanma hakkı yok sizde.
   2-Eğer başka bir işyerinde daha önce yararlanmadıysa bağlı olduğunuz SGM ile görüşmenizi öneriyorum.

   İyi çalışmalar dilerim.

   Cevapla
   • Teşekkür ederim.
    1. kişi için daha evvel 6111 sayılı kanundan faydalandığını öğrendim.
    2. kişi içinse sadece 5510 sayılı kanundan faydalandığını öğrendik. Bu kişi için dediğiniz gibi SGM ile görüşmemiz gerekir.

    27103 sayılı kanun için sadece Asgari Ücret düzeyinde mi faydalanabiliriz? 4.000,00 TL net ücret alan biri için de bu kanunu seçerek APHB beyan edebilir miyiz?

    İyi çalışmalar dilerim.

    Cevapla
    • 27103 yani diğer sektör teşviğinde karşılanacak maksimum tutar asgari ücret kadar oluyor. 17103’te yani imalat ve ya bilişim sektöründe faaliyet gösterenlerde üst sınır yok diye hatırlıyorum.

     Cevapla
    • Ömer Bey, sigortalı ilk defa sigortalı çalışıyor. Daha önce başka bir işyerinde çalışmadı. İsyerimiz ilk defa sigortalı çalıştıran iş yeri olduğu için muhasebecimiz 6111 den tanımlama yapmış. 3 ay geçti. Şimdi 27103 ile Tanımlama yapmak istediğimizde teşvikten yararlanamaz siniz. Bu sigortalı daha önce tanımlanmıştır, işten ayrılış bildirgesi vermeden tanımlanamaz uyarısı veriyor. İlginiz için teşekkür ederim.

     Cevapla
Yorum yapın