27103 Teşvik Şartları, Sorgulama, Ortalama Hesaplama 2021

40

27103 teşvik şartları konusunda tüm ayrıntıları yazımızda İşverenlerin ve ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranların 31 Aralık 2023 tarihine kadar işe alacakları çalışanlar için yararlanabilecekleri en önemli sigorta teşviklerinden birisi de 27103 nolu teşviktir. Bu yazımızda 27103 sayılı teşvik nedir, 27103 /4447 teşviği konusunda en çok sorulan sorular ve cevaplarını bulabilirsiniz.

27103 teşvik nedir ?

2018 yılında 7103 sayılı kanunla işverenlere verilen en önemli sigorta prim teşviklerinden birisidir. Bu teşvikten işverenler ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla işçi çalıştıranlar yararlanabilmekte ve en az 12 ay boyunca primin tamamını devlet karşılamakta. 27103 teşvik yararlanma şartları ve tüm detaylar yazımızın devamındadır.

Sgk teşvik ilave olunacak sayı ne demek ?

Her bir teşvikte desteğin sağlanabilmesi için belirlenmiş olan bir ilave personel şartı vardır. İlave olunacak sayı ilgili teşvikin ortalama hesaplaması gereği hesaplanan sayıdır ve teşvikten yararlanılacak dönemde bu ortalama şartının sağlanması gerekir. İlave olunacak kişi de bu ortalamaya ilave olarak alınan kişi sayısı olarak tanımlanabilir.

27103 teşvik 4447 19.madde şartları 2021

SGK 2018/22 sayılı 4447 19 madde genelgesine göre 27103/4447 sayılı kanun geçici 19.madde teşviğinden yararlanabilmeniz için aşağıdaki 27103 şartlarını sağlamanız gerekiyor.  27103 sayılı teşvikten yararlanma şartları şu şekildedir;

 • Özel sektör işvereni olmanız;
 • Öncelikle 27103 /4447 sayili kanun geçici 19.madde (diğer sektör ) teşviği için olmazsa olmaz şart işe alacağınız kişinin İŞKUR kayıtlı olması.
 • 4447 sayılı kanun geçici 19.madde başvuru yapacağınız çalışanın ayrıca işe aldığınız tarihten önceki son 3 aylık dönemde 10 günden çok bağkurlu, sigortalı çalışmamış olması gerekiyor.
 • 4447 sayılı kanunun geçici 19 madde desteği kapsamında işe aldığınız kişinin bir önceki yıl işyerinde çalışan sayısına ortalama olarak işe alınmış olması ve aylık prim hizmet belgesini 4447 geçici 19.madde 27103 sayılı kanunla verdiğiniz süre boyunca da bu ortalama şartlarının sağlanması gerekiyor.
 • Eğer 27103 sayılı kanun sgk girişi yapılan işyeri ilk defa tescilli ise ya da önceki yıl çalışan yoksa 27103 sgk teşviki kapsamında işe alınan çalışan işe alındığı tarihi takip eden 3. aydan itibaren 4447 sayılı kanun geçici 19.madde (diğer sektör) teşviğinden yararlanabilir.

27103 teşvik şartları akrabalar yararlanabilir mi ?

Bu teşvik kapsamında işe alınan çalışanın işyerinde fiili olarak çalışıyor olması kaydı ile akrabalık derecelerine bakılmaz. Birinci, ikinci ya da üçüncü derece farketmeksizin 27103 yararlanma şartlarını sağlayan çalışanlar bu teşvikten yararlandırılabilir.

27103 teşvik kaç kişi faydalanabilir ?

Teşvikten yararlanacak kişi sayısında bir sınırlama yoktur. Teşvik şartlarını sağlayan herkesi ortalama şartının da sağlaması koşulu ile teşvikten yararlandırabilirsiniz.

27103 teşvik yaş sınırı nedir ?

Bu teşvikten yararlanmak için yaş şartı aranmaz. Ancak eğer işe alınan kişi 18-15 yaş arası erkek ise ve ya engelli ya da bayan ise teşvik süresi 15 ay yerine 18 ay olmakta.

27103 teşvik yeni tescil işyerinde nasıl uygulanır ?

İlk tescil edilen işyerleri ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla bildirim yapılanlar da teşvikten yararlanabilmekte. Bu işyerlerinde önceki yıl çalışan olmadığından ortalama sıfır olarak kabul edilmekte. İlk defa tescil edilen işyerlerinde sigortalılar şartları sağlasa bile ilk 3 ay bu teşvikten yararlanamamakta. Teşvikten yararlanma ilk 3 aydan sonra başlamakta.

27103 teşvik tanımlaması nasıl yapılır ?

7103 sayılı kanunla sigortalının aylık ve prim hizmet belgesini göndermek istediğinizde “sigortalının 27103 sayılı kanun numarası ile bildirilebilmesi için teşvik tanımlama uygulamasından bildirim dönemini kapsayan tanımının yapılması gerekir”  ya da “işe giriş bildirgesi var. teşvikten faydalanılacak sigortalı tanımlama işlemini kullanınız”.uyarısı ile karşılaşabilirsiniz. Bu kapsamda işe aldığınız çalışanın işe giriş bildirgesini vermek yetmiyor. Ayrıca işveren sisteminden teşvik tanımlaması yapmanız gerekiyor.

 • İşveren sisteminden tanımlama işlemi için buradan giriş sağlayabilirsiniz: sgk işveren sistemi girişi
 • Giriş yaptıktan sonra sırasıyla “İŞVEREN”- “TEŞVİKLER TANIMLAR”- ” ” TEŞVİKTEN YARARLANACAK SİGORTALI TANIMLAMA. menülerini takip ediniz.
 • İşe girişi yapılan sigortalının T.C. numarasını yazarak sorgulama yapın.
 • Son adımda çıkan teşviki seçerek tanımlama işlemini tamamlayabilirsiniz.
 • Eğer yapamadıysanız adım adım ve detaylı bilgi için SGK teşvik tanımlaması nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

27103 teşvik sorgulaması nasıl yapılır ?

Teşvikten yararlanma hakkı olan sigortalılar ile teşvikten yararlanma dönemleri ile bitiş sürelerine SGK işveren sisteminden bakabilirsiniz. Sorgulama yapmak için;

 • Öncelikle SGK işveren sistemine buradan giriş yapınız ⇒İşveren sistemi girişi,
 • Buradan sonra sırasıyla İŞVEREN-TEŞVİKLER-4447 GEÇİCİ 19. MADDE TANIMLI SİGORTALILAR LİSTESİ menüsünden sorgulama yapabilirsiniz

27103 teşvik süresi ne zaman sona eriyor ?

SGK 2018/22 sayılı 27103 teşvik genelgesine göre yararlanma süresi çalışanın durumuna göre farklılık gösteriyor.

 • 4447 geçici 19.madde genelgesine göre normal şartlarda 4447 sayılı kanun 27103 teşviğinden yararlanma süresi 15 aydır.
 • Ancak 27103 teşvik tanımlaması yaptığınız kişi 18-25 yaş arası erkekse, engelli ise ya da bayansa 27103 teşvik kanunu teşviğinden yararlanma süresi 18 aya çıkar.
 • Teşvikten yararlanma süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

27103 teşvik ortalama hesaplama 2021

4447 19 madde uygulamasından yararlanan çalışanlar için prim ödemezsiniz. Ancak ilk defa tescil edilen ya da bir önceki yılda çalışanı olmayan işverenler ilk 3 ay primi cebinden öder. İlk 3 ay 6111 ya da diğer teşvik şartlarını sağlayan çalışanınızı diğer teşviklerden yararlandırabilir, üçüncü aydan sonra sgk 27103 teşvik kapsamına geçiş sağlayabilirsiniz.

27103 teşvikleri için çalışan sayısı ortalamasının nasıl yapıldığına kısaca değinelim. 27103/4447 sayılı kanun için bir önceki yılın toplam çalışan sayısını 12’ye bölüyorsunuz. Yani diyelim ki 2020 yılında 48 çalışanınız var. Bu durumda ortalama çalışan sayısı 48/12=4 olacaktır. Bu durumda bu işyerinde 2021 yılında 27103 ilave olunacak sayı esas alınırken 4 alınacaktır. 4 ve üzeri çalışan olması halinde bu teşvikten yararlanılabilecektir.

27103/4447 19.madde kapsamında işe aldığınız çalışanın teşvikten yararlanabilmesi için kendisi ve 7103 sayılı kanun sgk teşviği ile bildirilenler haricinde en az 4 çalışan olması ve 7103 sayılı kanun sgk teşvikinden yararlandırdığınız süre boyunca da bu ortalama şartının sağlanması gerekiyor.

Ortalama hesaplaması biraz kafa karıştırıcı olabilmekte. Bu yüzden hesaplamanın nasıl yapıldığını örneklerle 27103 teşvik ortalama hesaplaması nasıl yapılır sayfamızda anlattık. İlgili yazımızdan ortalama hesaplamasının nasıl yapıldığı hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

İlave istihdam teşviki 2021

İlave istihdam sağlanması halinde sağlanan önemli teşvikler 6111 teşviki ve 27103 teşvikidir. 27103 teşviki hakkında yukarıda ayrıntılı bilgi verilmiştir. 6111 teşvik şartları ile işveren olarak yararlanabileceğiniz tüm SGK teşviklerine sgk güncel teşvikleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

6111 teşvik nedir ?

4447 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 10’uncu madde ile işverenlere sağlanan sigorta prim teşviklerindendir. Bu teşvikten yararlanabilmek için;

 • Özel sektör işvereni olmak,
 • Geçmiş prim borcu olmamak ve primleri düzenli ödemek gerekmektedir.
 • İşe alınan çalışanın daha önce bu teşvikten yararlanmamış olması ve son 6 ay sigortalı çalışmamış olması da sigortalı açısından aranan şartlar arasındadır.

6111’den 27103’e geçiş nasıl yapılır ?

İşverenler teşvik şartlarını sağlayan çalışanları için farklı dönemde farklı teşvikle bildirim yapabilirler. Bunun için teşvikten yararlanma süresi içerisinde olması ve tabi ki 27103 teşvikten yararlanma şartlarının sağlanıyor olması gerekmektedir. Özellikle ilk defa tescil edilen işyerlerinde ilk 3 ay 27103 teşviği verilemediğinden işverenler 6111 için şartları sağlayan çalışanları ilk 3 ay bu teşvikten yararlandırabilmekte.

Geçiş işlemi oldukça kolay. SGK işveren sisteminde sigortalının T.C. numarası ile yukarıda anlatıldığı şekilde teşvik tanımlaması yaptıktan sonra bildirgeyi 27103 Sayılı Kanun numarası ile göndermeniz yeterli olacaktır.

27103’ten 6111’e geçiş nasıl yapılır ?

Yukarıda 6111’den 27103’e geçiş bölümünde anlatılan tüm hükümler burada da geçerlidir. Şartlar sağlanıyorsa ve yararlanma süresi içerisinde ise tanımlama yaparak geçiş sağlayabilirsiniz.


40 Yorum
 1. enes

  merhaba 5.ayda işe giriş yapan ama işveren borcundan dolayı 27103 tanımlanamayan personele 8.ayda işverenin sgkya borcu kalmadığı için şartları sağlıyor, bu tarihten itibaren 27103 tanımlaması yapılması halinde bir sorun oluşur mu

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Eğer şartlar sağlanıyorsa, sigortalı da teşvikte tanımlı ise evet yararlanabilirsiniz.

 2. orhan

  patronumuz bu teşfik yasasından işe eleman aldı
  bende çıkışımı almak ıstıyorum haklarımdan yararlanmak içinde onun çıkarmasını ıstıyorum ıstıfa edersem hıcbır hakkımıalamıyorum,
  ben çıkartırsam tesfik yasısını kullandıgım için sigortaya borc cıkıyor dıyor boyle bırsey varmıdır ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. İşverenin çıkarması ya da sizin kendi çıkmanız halinde bu teşvikte borç oluşmaz. O dediğiniz 7256 teşviği için geçerli.

 3. İlker

  Merhaba Ömer Bey,
  İşe başlayacak olan çalışanın işe başlangıç tarihinden önceki son 3 ayda işsizlik ödeneğinden faydalanmış olması 27103 sayılı teşvikten yararlanılmasına engel olur mu?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Hayır engel değil. Çalışmamış olma şartı aranıyor.

 4. İpek

  Ömer Bey merhaba.abim rahatsız olduğu için yardımcı olarak yabancı birini almak yerine beni almak istiyor ancak 27103’den faydalanıp bana sigorta yaptırabilir mi?
  Teşekkür ederim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. İşveren ve şartlar açısından şartlar yazımızda mevcut. Bu şartları sağlıyorsanız alabilir tabi.

 5. Turan

  Merhaba,
  Evimizde çalışan bakicimiz 27103 nolu teşvikten benim adıma gectigimiz yillarda faydalandik. 2020 31 aralık itibari ile işten ayrıldı. Yaklasik 4,5 aydir işsiz. Mayis 2021 itibari ile eşim işvereni olsa bu şekil de girişini yapsak yine teşvikten faydalanabilir miyiz?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. 27103’ten yararlanamazsınız tekrar. Güncel teşviklerden yararlanma şartlarını sağladığı teşvik varsa onlardan yararlanabilir.

 6. Hasan

  İyi günler. 6111 teşvikten 3 aydır yararlanıyoruz. İşe giriş bu teşvik ile başlatıldı. 27103 teşviğine geçmek istiyoruz, fakat sistem bu sigortalı daha önce tanımlanmıştır uyarısı veriyor. 27103 teşvik şartlarını işçi ve işveren sağlıyor. Nasıl geçiş yapabiliriz. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Hasan BEY. İşçi daha önce başka işyerinde bu teşvikten yararlanmış olabilir mi ? Eğer öyle ise sizde tekrar yararlanamaz. Eğer yararlanmadığına eminseniz bu durumda zaten teşvik tanımlamanız mevcuttur. Ortalama şartını sağlıyorsanız 27103 Kanun numarası ile bildirim yapabilirsiniz.

   1. Hasan

    Ömer Bey, daha önce hiç bir yerde çalışmadı işçi. İlk defa sigortalı oldu. İşçi ve işveren olarak bütün şartları sağlıyoruz. 6611 den 3 ay yararlandık ve 27103 e geçiş yapmak istiyoruz. Sistem Teşvikten yararlanamazsınız. Bu sigortalı daha önce tanımlanmıştır uyarısı veriyor. İşten ayrılış bildirgesi vermeden tanımlanamaz şeklinde uyarı alıyoruz. Ne yapmalıyız. İlginiz için teşekkür ederim.

 7. duygu

  merhaba,

  ev hizmetlerinde cocuk bakıcısı için çalıştırcağımız kişiiçin teşvikten yararlanmak istiyoruz. diğer yazılarınızda form ek 9, maddesinin 1. fıkrası kapsamındakı formun doldurulması gerektıgı yazıyor. https://sgkbilgisi.com/wp-content/uploads/2018/06/ev-hizmetleri-10-gunden-fazla-calisan-basvuru-formu.pdf
  ilgili formda c tesvık bolumunde en az 1 yıl devletın sıgorta prımını odedıgı 27103 secenegı yer almıyor. bakıcı olacak kısı emeklı degıl ve son 10 aydır sıgortalı degıl yalnızca devletten pandemı dolayısıyla ıssızlık maası almıs o da bu ay bıtmıs.
  en mantıklı teşvik bu mudur? forma kendınımız mı tesvık numarasını yazmalıyız? cocuk bakımı ıcın tesvıkten yaralanması ıcın annenın sıgortalı calısan olması yeterlı mıdır? cocugun yası ıcın bır kısıtlama var mıdır?
  tesekkurler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. 27103 teşvikinde şartlar çalışan açısından son 3 ay sigortalı çalışmamış olması ve daha önce bu teşvikten yararlanmamış olması ve yine İşkur kaydı olmaması. İşveren açısından da ortalamaya ilave alınması gerek. Eğer ev hizmetlerinde çalıştıracak kişi ilk defa tescil açtıracaksa ortalama sıfırdır zaten sorun olmaz. Formda kendiniz 27103/4447-19. madde yazın.

 8. ziya ünal

  Merhaba Ömer bey,
  Evimde çocuk bakıcısı olarak yabancı işçi çalıştırmaya başlayacağım. Çalışma izni çıktı. Önümüzdeki hafta gelip çalışmaya başlayacak. Bu benim ilk defa ev hizmetleri için eleman çalıştırmam ve aynı zamanda çalışanın da Türkiye’ye ilk gelişi olacak.
  1. sorum : Daha önce İŞKUR kaydı olmadığı için sanırım 27103 nolu teşvikten yararlanamaz değil mi?
  2.sorum : Benim için en uygun teşvik hangisidir?
  Şimdiden çok teşekkür ederim. Mutlu Yıllar..

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. İşkur kaydını yapabilirsiniz işe girişin yapmadan önce. En mantıklı teşvik 27103 teşviki.

 9. nurullah

  27103 NOLU KANUNDA Erkekler için Yaş sınırı var mı. iskur teşvikler sayfasında 25 yaş olarak yazılmış.
  4447 /10 teşvik devam ederken 27103 den faydalanmak için mevcut 10. maddeye tanımlanmış olan personeli silmek mi gerekir.

  Teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Yaş şartı yok. Ama 18-25 yaş erkek olursa ilave 3 ay daha teşvik verilir. Silmenize gerek yok. Kanun numarasını seçerek devam etmeniz gerek.

 10. ALİYE

  merhaba Ömer Bey,

  27103 sayılı teşvikten yararlanan kişi tekrar yararlanabilir mi? ayrıca aynı işyerinde yararlanabilir mi? teşekkürler iyi çalışmalar

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Aynı işyerinde kalan süre kadar yararlanır. Başka işyerinde 3 ay sigortasız olma şartı sağlanırsa yeniden yararlanabilir.

   1. ALİYE

    Ömer Bey

    teşekkürler cevap için 27103 teşvikle tüm süresini doldurmuş bir kişi belirli bir zaman sonra tekrar aynı iş yerinde 27103 teşvikten yararlanabilir mi? Teşekkürler iyi çalışmalar

    1. Ömer Meriç

     Aynı işyerinde kalan süre kadar yararlanabilir. Örneğin 2020/Şubat ayında ayrıldı. Teşvik bitiş süresi 2021/Ocak olsun. 2020/Haziran’da yeniden başladığında eğer ortalama işçi sayısı şartı sağlanıyorsa 2021/Ocak ayına kadar yararlanmaya devam edebilir.

     1. ALİYE

      Ömer Bey,
      tam anlatamadım sorumu açıkçası bir personelimiz var 27103 teşvikten 18 ay yararlandık.ancak şirketimizin durumu çok iyi değil hem maaş hem sigorta çok geliyor. kişiyi işten çıkarmamız gerekli şartlara uyan yeni birini almak yerine aynı kişiyi 3-4 ay sonra tekrar işe alsak 27103 teşvikten yararlanabilirmiyiz? teşekkürler

     2. Ömer Meriç

      Ben sorunuzu anladım. Verdiğim cevap da buna istinadendi zaten. İşten çıkarıp yeniden aldığınızda teşvik süresini sıfırdan hesaplamaz. 3-4 ay sonra işe aldığınız tarihten itibaren teşvikten kalan süre kadar yararlanır.

 11. Ali Can TAYLAN

  Merhaba Ömer Bey. 6111’den daha önce faydalanan kişi başka bir firmada aynı kanun indiriminden faydalanamıyor. Aynı durum 17103/27103 sayılı kanun için de geçerli mi? Teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. 6111 de başka işyerinde yararlananan kişi tekrar yararlanamaz. 7103 te durum farklı. Yararlanabilir şartlar sağlanıyorsa.

 12. MUSTAFA YILMAZ

  Merhaba Ömer Bey; 2 Eylül 2019 tarihinde işe başlayan 6111 Nolu Kanundan faydalanan çalışanımız var. Ayrıca 27103 Sayılı kanundan faydalanarak bir kişi çalıştırmak istiyoruz Ancak SGK Ekranından Potansiyel teşvik sorgulama da 27103 sayılı kanundan faydalanabilir mesaj geldi .
  Size sorum ilave olunacak sayı:1 yazdı yani 1+1 Toplam iki kişi mi olmalı çalıştırılacak kişi sayısı ?
  Yoksa 1 kişi yeterlimi ?
  Şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkür ederim İyi Çalışmalar İyi Günler Saygılarımla Mustafa SERİN

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Kendi harici 1 kişi olması yeterli hocam. İyi çalışmalar.

 13. salim

  27103 sayılı teşvik için,yakınlık derecesi belirtilmiş mi,3.derece yakınlığa kadar istihdam edebilirmiyiz.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Öyle bir şart yok. Akrabalık derecesine bakılmıyor.

 14. Caner KILINÇ

  Merhaba Ömer bey, 2019/03 Ayında yeni kurulan şirkete sigorta tescili yapıldı ve 06.03.2019 İtibariyle 2 çalışan olarak APHB bildirilecek. Nisan ayından itibaren şartları sağlayan 2 tane işçiyi 27103’ten yararlandırabilir miyim? 2019 yılında tescil olmuş iş yeri için teşvikten yararlanmama gibi bir durum var mı? Teşekkürler.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Yararlanabilirsiniz ama ilk 3 ay değil. İlk tescil olduğu için ilk 3 ay başka kanun numarası ile sonraki aylar ise 7103 ile bildirim yaparak yararlanabilirsiniz.

 15. Ali Can TAYLAN

  Merhaba Ömer Bey,
  Daha önce sgk dosyası mevcut ancak önceki yıllarda işçi çalıştırılmamış bir iş yerinde sigortalı olacak kişi için teşvik sorgulama yaptığımda 6111 ve 27103 sayılı kanunlar için ortalama bilgisi 0 diyor. Kişi İşkur’a kayıtlı. Kendisini ilk 3 ay 6111, sonraki dönemlerde 27103’ten beyan etmek istiyoruz. Bu şekilde teşviklerden yararlanmak 1 kişiyle de mümkün müdür, yoksa harici bir personele ihtiyaç var mı? Teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Ortalama sıfır olduğu için 1 kişi ile mümkün. Dediğiniz gibi yapabilirsiniz.

 16. Ali Can TAYLAN

  Merhaba Ömer Bey,
  4447 sayılı teşvik kanunuyla ilgili 2 sigortalımız için aşağıdaki problemlerle karşılaştık.

  1-) En son 2016/04. ayda çalıştırılan bir kişinin işe girişi yapıldı ancak işyeri açısından da şartları yerine getirmesine karşın teşvikten faydalanacak sigortalı sorgulama yaptığımda: “Teşvikten yararlanamazsınız. Bu sigortalı için 4447/geçici 10. madde teşvikinden daha önce yararlanılmıştır.” uyarı mesajı alındı. Bu durum sistemsel mi? 3 sene önce çalıştığı işyerinde 6111’den faydalanan bir kişi sonraki çalıştığı işyerinde bu kanundan faydalanamaz mı? SGM ile görüşmem gereken bir durum mu?

  2-) En son 2017/01. ayda çalıştırılan başka bir kişinin işe girişi yapıldı ancak yine işyeri açısından da şartları yerine getirmesine karşın teşvikten faydalanacak sigortalı sorgulama yapıp sadece 6111/4447 sayılı kanun geçici 10. Madde’ye kaydetmek istediğimde “Teşvikten yararlanamazsınız. Bu sigortalı daha önce tanımlanmıştır. İşten ayrılış bildirgesi verilmeden tanımlanamaz.” uyarı mesajı geldi. Belki daha önce tanımlama yapmışımdır diyerek kişiyi tanımlama listemizden silip tekrar kaydetme yolunu seçtim ancak ekranımızda bulamadım. İşlerinizde kolaylıklar dilerim.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba.
   1-6111 yani 4447/10. madde teşviğinden bir işçi bir kez yararlanabilir. Daha önce yararlandıysa tekrar yararlanma hakkı yok sizde.
   2-Eğer başka bir işyerinde daha önce yararlanmadıysa bağlı olduğunuz SGM ile görüşmenizi öneriyorum.

   İyi çalışmalar dilerim.

   1. Ali Can TAYLAN

    Teşekkür ederim.
    1. kişi için daha evvel 6111 sayılı kanundan faydalandığını öğrendim.
    2. kişi içinse sadece 5510 sayılı kanundan faydalandığını öğrendik. Bu kişi için dediğiniz gibi SGM ile görüşmemiz gerekir.

    27103 sayılı kanun için sadece Asgari Ücret düzeyinde mi faydalanabiliriz? 4.000,00 TL net ücret alan biri için de bu kanunu seçerek APHB beyan edebilir miyiz?

    İyi çalışmalar dilerim.

    1. Ömer Meriç

     27103 yani diğer sektör teşviğinde karşılanacak maksimum tutar asgari ücret kadar oluyor. 17103’te yani imalat ve ya bilişim sektöründe faaliyet gösterenlerde üst sınır yok diye hatırlıyorum.

    2. Hasan

     Ömer Bey, sigortalı ilk defa sigortalı çalışıyor. Daha önce başka bir işyerinde çalışmadı. İsyerimiz ilk defa sigortalı çalıştıran iş yeri olduğu için muhasebecimiz 6111 den tanımlama yapmış. 3 ay geçti. Şimdi 27103 ile Tanımlama yapmak istediğimizde teşvikten yararlanamaz siniz. Bu sigortalı daha önce tanımlanmıştır, işten ayrılış bildirgesi vermeden tanımlanamaz uyarısı veriyor. İlginiz için teşekkür ederim.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.