4857 sayılı İş Kanunu 17. Madde Nedir?

4857 sayılı iş kanunu 17. madde özellikle işten çıkış yapan işçiler tarafından en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. İhbar tazminatı ile ilgili olan 4857 17 maddesi nedir, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve  iş kanunu 17. madde gerekçesi ve konu hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

4857 sayılı İş kanunu madde 17 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 17. maddesi kapsamında süresi belirlenmemiş olan bir sözleşmenin feshinin önceden belirlenen sürelerde karşı tarafa bildirilmesi gerekmektedir. İş Kanunu 4857 17.madde gereği tanımlanan bu süreler mevzuatımızda ihbar süreleri olarak tanımlanmaktadır.

4857 Sayılı Kanunun 17. Maddesi tam olarak şu şekildedir; 

4857/17 madde: Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa
bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak
iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta
sonra,
Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek
zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek
sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur

Yukarıda belirtilen 4857 Sayılı Kanunun 17.maddesi hükmünden hareketle;

  • İşveren ya da işçi belirsiz süreli iş sözleşmesini feshedecekse bunu kanunen belirlenen sürelerden önce karşı tarafa yapmalıdır.
  • Belirlenen bu süreler 6 aydan az çalışması olanlar için 2 hafta, 6 aydan fazla 1,5 yıldan az çalışması olanlar için 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışması olanlar için 6 hafta, 3 yıldan fazla çalışması olanlar için ise 8 haftadır.
  • Bu süreler asgari sürelerdir ve sözleşme ile arttırılabilir.
  • Bu bildirim sürelerine uymayanlar karşı tarafa tazminat ödemek zorundadır. Ödenen bu tazminat ihbar tazminatı olarak adlandırılır. İhbar tazminatı hesaplama başlıklı yazımızdan nasıl hesaplandığı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

İhbar sürelerine uymadan çıkarıldım ne yapmam gerekiyor ?

Eğer işveren sizi yukarıda belirtilen sürelere uymadan ve herhangi bir gerekçe bildirmeden işten çıkardıysa uymadığı süre kadar size tazminat ödemesi zorunludur. İşten çıkış tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde hem ihbar tazminatı hem de diğer alacakların ödenmesi gerekmektedir. 30 günlük süre içerisinde ödeme yapılmazsa noter aracılığı ile ödemenizin yapılması için bir ihtarname gönderin. İhtarnamede belirtilen süre içerisinde yine ödeme yapılmazsa arabuluculuk bürolarına başvurun.

İhbar sürelerine uymadan işten çıktım, işveren borç çıkardı ne yapmalıyım ?

4857 Sayılı Kanunun 17. maddesinde belirtilen sürelere uymadan iş sözleşmesini feshetmeniz durumunda işveren sizden uymadığınız sürenin tazminatını talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda Kanunen yapılacak bir şey yoktur ve çıkartılan bu borcu yani ihbar tazminatını ödemek zorundasınız.

İş kanunu 17. madde tazminat

17. madde kapsamında olan ancak işçinin çıkışını ihbar sürelerine uymadan veren işverenler işçiye ihbar süresi kadar tazminat ödemek zorundadır. Aynı durumda işçi için de geçerlidir.

4857 sayılı iş kanunu 17. madde işsizlik maaşı

Bildirimli fesih işveren 4857/17 kapsamında işveren tarafından çıkış verildiyse ve işsizlik maaşı için aranan genel şartlar sağlanıyorsa işsizlik maaşı alınabilmektedir.

4857 sayılı iş kanunu 17 ve 18 maddesi nedir?

4857 Sayılı Kanun’un 17. maddesi ihbar sürelerini düzenlemektedir. 18. maddesi ise 30’dan fazla işçi çalıştıran işverenlerin işten çıkışta izlemeleri gereken yol konusundaki düzenlemeleri içermektedir.

Bildirimli fesih işveren 4857 17 nedir?

4857 Sayılı Kanun’un 17. maddesi işçinin kıdem süresine göre işten çıkış verilecekse belirlenen günden önce bildirim düzenlemesini içeren maddedir. İşçiye ihbar sürelerine de uyularak belirlenen süreden önce işten çıkarılacağının bildirilmesi sürecidir.

İşten çıkarken ihbar süresi zorunlu mu?

Evet, yüz kızartıcı suçlar yani derhal fesih gerektiren suçlar haricindeki çıkışlarda ihbar süresi zorunludur.

İstifa eden işçi hemen ayrılabilir mi?

Hayır, derhal fesih gerektirecek bir durum yoksa 4857 sayılı iş kanunu 17. madde gerekçesi kapsamında ihbar süresi kadar çalışmak zorundadır.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“4857 sayılı İş Kanunu 17. Madde Nedir?” üzerine 2 yorum
  1. belediyede çalışmakta iken 3 gün göz altına alındım. bu nedenle işten çıkarıldım. ne yapmam gerekir

    Yanıtla
Yorum yapın