6183 48. Madde Taksitlendirmesi Devam Edenler Yapılandırmadan Yararlanabilir mi ?

0

Bildiğiniz üzere ödeme vadesi geçmiş Sosyal Güvenlik prim borçları ile vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni yasal düzenleme geliyor. Yakın zamanda yasalaşması beklenen yeniden yapılandırma yasasında prim ya da vergi borçlarını daha önce 6183 Sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirmiş olanların yeniden yapılandırmadan yararlanıp yararlanamayacakları merak konusu oldu. Lafı fazla uzatmadan SGK işveren prim borçları, 4b bağkur prim borçları ve vergi borçlarını 6183 Sayılı yasa kapsamında taksitlendirmiş olanların da yeni yapılandırmadan yararlanabileceklerini belirtmek isterim.

Taksitlendirmesi devam edenler yapılandırmadan nasıl yararlanacaklar ?

6183 48. madde taksitlendirmesi devam edenler için Kanunda yer alan ilgili düzenleme şu şekilde;

6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

Yukarıda ilgili hükümlerden hareketle;

  • 6183 taksitlendirmesi devam edenler yeni yasa yürürlüğe girdiğinde başvurmaları halinde yapılandırmadan yararlanabilecekler.
  • Borçlular için  6183 taksitlendirme kapsamında ödediği kısım kadar taksitlendirme hükümleri geçerli olacak.
  • Yapılandırma başvuru tarihi itibariyle kalan kısımlar için ise yeniden yapılandırma hükümleri uygulanacak.
  • Yani kalan borçların gecikme zammı ve faizi silinecek ve borçlar yapılandırma kapsamında yeniden hesaplanarak taksitlendirilebilecek.
  • Taksitlendirmede gecikme zammı ve faizi silinmediğinden avantajlı olmamakta. Taksitlendirme devam ediyorsa kalan borçlar için yeniden yapılandırma başvurusu yapmanızı öneririz.
  • Vergi borçları yapılandırma başvurusu hakkında detaylar, başvuru formları ve tüm bilgilere Vergi affı başlıklı yazımızdan,
  • SGK prim borç yapılandırması için izlenecek yol, yapılandırma başvuru formları ve detaylara ise SGK affı sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.