7252 Teşvik Şartları, Ortalama Hesaplaması

0

7252 Teşvik şartları ve 7252 SGK teşvikinde diğer adı ile normalleşme desteğinde ortalama sigortalı sayısı hesaplamasının nasıl yapılacağı hakkında bu yazımızda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. 7252 sayılı DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 28 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile 4447 Sayılı Kanun’na eklenen geçici 26. madde ile birlikte işverenlere de yeni bir SGK teşviki hakkı verilmiştir.

Teşvikle ilgili SGK 2020/35 Sayılı genelgesi 27 Ağustos 2020 tarihinde yayımlandı. Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz ⇒ 2020/35 Sayılı SGK genelgesi.

7252 SGK teşvikinden yararlanma şartları nelerdir ?

Yeni SGK prim indirimi teşvikinden yararlanma şartlarını şu şekilde sırayalabiliriz;

 • Özel sektör işvereni olmak,
 • 01 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmış olmak,
 • Kısa çalışma maaşından yararlanan ve ödenek süresi sona erenlerin işyerinde normal mesaiye dönmesi ve sigorta bildiriminin tam yapılması gerekiyor.
 • Ayrıca sadece KÇÖ maaşı alanlar değil nakdi ücret desteği yani ücretsiz izin desteğinden yararlandırılan sigortalılar için de işverenler bu teşvikten yararlanabilecek. Bu kapsamda teşvikten yararlanabilmek için işçinin nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşı itibariyle normal çalışmaya alınması gerekmektedir.
 • Geçmiş dönem prim ödemesinin olmaması ve prim ödemelerini zamanında yapması.

İşveren olarak yararlanabileceğiniz tüm güncel teşviklere SGK teşvikleri başlıklı sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

7252 Teşvik süresi, ortalama hesaplaması ve teşvik destek tutarı

Teşvik için;

 • Ortalama şartı aranmayacak. Nakdi ücret ya da kısa çalışma ödeneği alan işçiyi normal çalışmaya döndüren tüm işverenler teşvikten yararlanabilecek.
 • Teşvikten 31 Aralık 2020 tarihine kadar yararlanılabilecek.
 • İşverenler kısa çalışma ya da ücretsiz izin desteğini sona erdiği ay başından başlamak üzere en fazla 3 ay süre ile ve 31 Aralık 2020 tarihini geçmeyecek şekilde yararlanabilecekler.
 • Verilecek prim desteği tutarı nakdi ücret ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olduğu aylardaki ortalama gün sayısına göre verilecek.

7252 SGK teşvik tanımlaması nasıl yapılır ?

Teşvikten yararlanabilmek için SGK İşveren Sistemi-Teşvikler ve Tanımlar menüsünden 4447/26. Madde sigortalı ekleme ve silme menüsünden sigortalının eklenmesi gerekmektedir. Bundan sonraki süreç ise bildiğimiz gibi. 7252 Sayılı Kanun numarası seçilerek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesi gerekmektedir.

7252 SGK teşvikinden kimler yararlanamaz ?

Teşvikten yararlanılamayacak iş ve işyerleri şu şekildedir;

 • 5335, 4734 ve 2886 sayılı Kanunlar gereği yapılan ihaleli işler,
 • Sosyal Güvenlik Destekleme primine tabi olarak çalıştırılan emekliler,
 • Yurtdışına çalıştırmak için götürülen sigortalılar,
 • Ek 9 10 günden fazla ev hizmetleri kapsamında prim ödemesi yapanlar.

7252 Sigorta prim teşviki muhasebe kaydı nasıl yapılacak ?

7252 Sigorta prim teşvikinden yapılan indirimler gider olarak kabul edilemeyecek. Dolayıyla ödenecek vergide dikkate alınmayacak. Muhasebede kaydının bu husus dikkate alınarak yapılması önem arz etmekte.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.