7319 SGK Teşvik Şartları ve Destek Hesaplama İşlemleri

7319 Sayılı SGK teşviki hakkında bu yazımızda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. 25.05.2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7319 Sayılı Kanun’la işverenlere yeni bir sigorta teşvikinden yararlanma hakkı verildi.  Teşvik şartları ve yararlanma esaslarını düzenleyen 2021/24 Sayılı ve 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği konulu genelde 09.07.2021 tarihinde yayımlandı.

Bu teşvik diğerlerinden farklı olacak ve bu teşvikten yararlanılan destek tutarları diğer teşviklerde olduğu gibi doğrudan işveren borçlarına mahsup edilmeyecek. Şartları sağlayan işverenlerin yararlanacakları destek tutarı kredi faizinden ya da kar payından düşülecek.

7319 sayılı yasa ile 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan kredi faiz veya kar payı desteğinden yararlanılabilmesi için gerekli şartlar, hesaplama hükümleri ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz. İşveren olarak yararlanabileceğiniz diğer güncel teşviklere SGK teşvikleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

7319 SGK teşviki şartları nelerdir ?

4447 Sayılı Kanunun geçici 31’inci madde desteğinden yararlanmak için aranan şartlar şunlardır;

 • Destekten yararlanılacak sigortalının 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • İşe alınma tarihinden önceki son 3 aylık dönem içerisinde sigortalı çalışmamış ya da isteğe bağlı bağkur hariç olmak üzere kendi adına prim ödememiş olması,
 • İşverenin özel sektör işvereni olması,
 • İşverenin 2021/Mart dönemindeki toplam çalışan sayısının 50 kişi altında olması,
 • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılında işyerinde çalışanların ortalamasına ilave olarak işe alınmış olması,
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süresi içerisinde Kuruma verilmesi,
 • Tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin 12 ay süre ile düzenli ödenmesi,
 • Son ödeme süresi geçmiş sigorta primi, damga vergisi, işsizlik sigortası prim borçlarının olmaması,
 • Kayıt dışı sigortalı tespiti yapılmamış olması gerekmektedir.

7319 SGK teşviki ortalama hesaplaması nasıl yapılacak ?

Yukarıda şartlar kısmında da belirttiğimiz gibi teşvik için en önemli şartlardan birisi bu kapsamda işe alınan bir çalışanın işyerinde bir önceki takvim yılı çalışan ortalama sayısına ilave olarak alınması gerekmektedir. Hesaplama;

 • Bir önceki takvim döneminde SGK’ya bildirilen total çalışan sayısının, aynı dönem arasında SGK’ya bildirilen ay ay sayısına bölünmesi  ile bulunur.
 • Bölünme sonucu bulunan tutarın küsüratlı olması durumunda 0,01-0,49 arasındakiler 0 olarak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama ibla edilecektir. Yani 6,39 çıkarsa 6 olarak, 6,51 çıkarsa ortalamayı 7 olarak alacaksınız.

Örnek 1: 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan şartlara sahip olan sigortalı (D)’nin, (Y) Limited Şirketine ait işyerinde 1/7/2021 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma yapılan bildirimlerin,
2020/Ocak ayında : 9
2020/Şubat ayında : 9
2020/Mart ayında : 9
2020/Nisan ayında : 9
2020/Mayıs ayında : 6
2020/Haziran ayında: 6
2020/Temmuz ayında: 6
2020/Ağustos ayında : 5
2020/Eylül ayında : 5
2020/Ekim ayında : 5
2020/Kasım ayında : 5
2020/Aralık ayında : 5
olduğu varsayıldığında,
Baz alınan takvim yılındaki toplam sigortalı sayısı: 9+9+9+9+6+6+6+5+5+5+5+5= 79
Ortalama sigortalı sayısı: 79 / 12 =6,58 = 7 olacaktır.

Örnek 2: 2 nolu örnekteki işyerinde işe alınan sigortalı (D) ile birlikte işyerinde çalışan toplam sigortalı sayısının;
2021/ Temmuz ayında : 9 sigortalı,
2021/ Ağustos ayında : 7 sigortalı,
2021/ Eylül ayında : 8 sigortalı,
olduğu varsayıldığında, bu sigortalı ile birlikte ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılan 2021/Temmuz ve Eylül aylarında 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinde yer alan destekten yararlanılabilecektir.

7319 SGK teşviki destek hesaplaması nasıl yapılır ?

Bu kapsamda olan çalışanlardan dolayı, bu çalışanlar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince belirlenmiş olan prime esas kazanç alt tutarı esas alınarak hesaplanan ve tamamı yasal zamanı içerisinde ödenmiş bulunan sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla verilen prim teşvik, destek ya da indirimleri düşürüldükten sonra kalan bakiye , 2021/24 sayılı SGK genelgesinin  konusu desteğe ilişkin Hazine destekli kefalet paketinin yürürlük tarihinden itibaren 30/6/2022 süresine kadar işverenler tarafından kullanılan kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden indirilecektir.

Yukarıda genelgede yer alan hükmü yorumlayacak olursa;

 • Destek tutarı brüt asgari ücret esas alınarak hesaplanacak ve çalışanın brütü bunu geçse bile brüt asgari ücrete kadar olan kısım dikkate alınacak.2021 yılı için üst sınır 3577,50 TL olacak.
 • Bu kapsamda teşvikten yararlanılan sigortalı için işverenin ödemiş olduğu tutar kadar faiz ya da kar payı desteği sağlanacak.
 • Örnekler aşağıda verilmiştir.

Örnek-1: Destek kapsamına giren (V) Ltd. Şti’de bu destek kapsamında 1/7/2021 tarihinde işe alınan sigortalı (Y) için 2021/Temmuz ayında 5510 kanun türünden düzenlenen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken;
– 5 Puanlık indirim öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 4.000,00 x %37,5=1.500,00 TL’dir.
– 5 Puanlık indirim tutarı = 4.000,00 x %5=200,00 TL’dir.
– 5 Puanlık indirim sonrası işverenin ödemesi gereken tutar: 1.300,00 TL olacaktır.
– 4447 geçici 31. Madde destek tutarı: 3.577,50 x %37,5=1.341,56 TL
1.341,56 -200,00 = 1.141,56 TL’dir.

Örnek2 : İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve destek kapsamına giren (Z) Ltd. Şti’de bu destek kapsamında 1/8/2021 tarihinde işe alınan sigortalı (A) için 2021/Ağustos ayında 17103 kanun türünden (4447 /Geçici 19) düzenlenen beyannamede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 5.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken;
– 17103 Desteği öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 5.000,00 x %37,5=1.875,00 TL’dir.
– 17103 Destek tutarı=5000,00 x %37,5=1.875,00 TL’dir.
– 17103 Destek sonrası işverenin ödemesi gereken tutar:0 TL olacaktır.Bu durumda, bu sigortalı için 2021/Ağustos ayında işveren tarafından ödenmesi gereken prim kalmayacağından, 4447 sayılı Kanunun 31 inci maddesine konu indirim tutarı oluşmayacaktır.

Örnek 3: Destek kapsamına giren (B) Ltd. Şti’de bu destek kapsamında 1/9/2021 tarihinde işe alınan sigortalı (C) için 2021/Eylül ayında 6111 kanun türünden (4447 /Geçici 10) düzenlenen beyannamede prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için ödenmesi gereken;
– 6111 Desteği öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı: 4.000,00 x %37,5=1.500,00 TL’dir.
– 6111 Destek tutarı= 4.000,00 x %5=200,00 TL’dir.
4.000,00 x %15,5=620,00 TL’dir.
Toplam: 820,00 TL ‘dir.
– 6111 Destek sonrası işverenin ödemesi gereken tutar: 680,00 TL olacaktır.
– 4447 geçici 31. Madde destek tutarı: 3.577,50 x %37,5=1.341,56 TL
1.341,56 – 820,00= 521,56 TL’dir.
Bu durumda, 680,00 TL’nin işverence yasal süresi içinde ödenmesi ve diğer şartların sağlaması kaydıyla, bu sigortalıdan dolayı 2021/Eylül ayına ilişkin 521,56 TL, 4749 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında kullanılan kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden indirilecektir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın