Arabuluculuktan Sonra Dava Açma Süresi Nedir ?

Arabuluculuktan sonra dava açma süresi arabulucuya başvuran ve anlaşma sağlayamayan ve bu nedenle dava açmak isteyenlerin en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Ülkemizde ilk olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak da uygulamaya geçirilen arabuluculuk işlemleri birçok davanın bu süreçte çözümlenmesini ve doğal olarak mahkemelerin iş yükünün azalmasını sağlamaktadır. Bu yazımızda arabulucuğun ne olduğu, arabulucu ile uzlaşma sağlanamadığında ne kadar süre içerisinde dava açılması gerektiği ile konu hakkında merak edilen tüm sorular ve cevaplarını bulabilirsiniz.

Arabuluculuktan sonra dava açma süresi arabulucuya başvuran ve anlaşma sağlayamayan ve bu nedenle dava açmak isteyenlerin en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Ülkemizde ilk olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak da uygulamaya geçirilen arabuluculuk işlemleri birçok davanın bu süreçte çözümlenmesini ve doğal olarak mahkemelerin iş yükünün azalmasını sağlamaktadır. Bu yazımızda arabulucuğun ne olduğu, arabulucu ile uzlaşma sağlanamadığında ne kadar süre içerisinde dava açılması gerektiği ile konu hakkında merak edilen tüm sorular ve cevaplarını bulabilirsiniz.

Arabuluculuk Nedir ?

Bir özel hukuk alanında uyuşmazlık yaşayan kişilerin dava açmadan önce ya da dava açıldıktan sonra başvurdukları uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Burada temel amaç uyuşmazlığın mahkeme dışında daha hızlı çözülmesini sağlamaktır. İki türlü arabuluculuk vardır. Bunlar Zorunlu Arabuluculuk ve İhtiyari Arabuluculuktur.

Hangi durumlarda arabulucuya başvurulması zorunludur ?

Kanunda belirlenmiş olan bazı uyuşmazlık hallerinde mahkemeye başvurmadan önce Arabulucuya başvurma zorunluluğu vardır. Bu uyuşmazlıklar bakımından dava şartı Zorunlu Arabuluculuktur. Ticari davalar ile İş Kanunu kapsamında olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı gibi uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurulması şarttır.

Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk

6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu 5/a maddesi esas alınarak;

 • Türk Ticaret Kanunu 4. maddesinde belirtilen bütün ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalardan,
 • Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri için mahkemeye başvurulmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.
 • Arabulucu bu kapsamda görevlendirme tarihinden itibaren en geç 6 hafta içerisinde uyuşmazlığı sonuçlandırmakla yükümlüdür. Zaruri durumlarda bu süre iki haftaya kadar uzatılabilir.

İş Hukukunda zorunlu arabuluculuk

İş Hukuku kapsamında artık işveren ve işçi arasında yaşanan birçok uyuşmazlık için dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Bu kapsamda aşağıda belirtilen konularda yaşanan uyuşmazlıklar için arabulucuya başvurulması zorunludur;

 • Yıllık izin alacakları,
 • Kıdem tazminatı alacakları,
 • İhbar tazminatı,
 • İşe iade davaları,
 • Fazla mesai ya da fazla süreli çalışma ücretleri,
 • Eksik ödenen maaşlar,
 • Ve diğer işçilik alacakları.

İhtiyari arabuluculuk nedir, hangi uyuşmazlıklarda geçerlidir ?

Dava şartı olarak arabulucuya başvuru zorunluluğu olmayan uyuşmazlık durumlarında tarafların isteğe bağlı olarak başvurabileceği çözüm yoludur. Uyuşmazlık tarafları üzerinde tasarruf edebilecekleri her bir uyuşmazlık konusu için arabulucuya başvurma hakkına sahiptir.

İş davalarında arabuluculuk başvurusu nasıl yapılır ?

İşçi ile işveren arabulucu siciline kayıtlı bir arabulucu için uzlaşma sağlayamazsa Arabuluculuk bürosu uyuşmazlığın çözümü için kendisi arabulucu görevlendirir. Zorunlu arabuluculuk için başvuru süreci şu şekildedir;

 • Başvuru işçi tarafından yapılacaksa işin yapıldığı yerdeki arabulucu bürosuna başvurmalıdır.
 • İşveren tarafından yapılacaksa işçinin ikamet ettiği yerdeki  ya da işin yapıldığı yerdeki arabulucu bürosuna başvurmalıdır.
 • Arabulucu bürosu olmayan adliyelerde Arabulucu büro görevini sulh hukuk mahkemesi gerçekleştirir.

Arabuluculuk sonrası dava açma süresi nedir ?

Arabulucu faaliyeti sonrasında uyuşmazlık çözülemezse dava açılabilir. Davacı arabuluculuk yolu ile uyuşmazlığın çözülemediğine dair tutanağı dava dilekçesine ekleyerek dava açmalıdır. Arabulucu faaliyeti sonrasında eğer taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa son tutanak düzenlenme tarihinden itibaren en geç iki hafta içerisinde dava açılması gerekmektedir.  Arabulucudan sonra dava açma süresi aşılırsa mahkeme açılan davanın reddine karar verebilir.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.