Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır ?

0

Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır konusunda tüm ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz. Asgari geçim indirimi ve ya diğer ismi ile AGİ ücretli çalışanların sürekli olarak duydukları bir terimdir. Hem işverenler hem de çalışanlar için büyük önem arz etmektedir. Asgari geçim indiriminin ne olduğu, nasıl hesaplandığı, kimlerin yararlanabileceği v.s. gibi konu hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Asgari geçim indirimi nedir ?

Basit anlamıyla ücretli çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre gelir vergisinden kaynakta yapılan indirim olarak tanımlanabilir. Malumunuz çalışanların maaşından gelir vergisi kesilir. Brüt maaş üzerinden kesilen gelir vergisinden çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre kaynakta işverenin ödeyeceği gelir vergisinden devlet indirim yapar. İşveren yapılan bu indirimi çalışana maaşla birlikte ödemek zorundadır. İşte yapılan bu indirim asgari geçim indirimi olarak tanımlanır.

Asgari geçim indirimi nasıl alınır ?

Bu yardım gelir vergisinden kaynakta indirilir ve işverenin maaşla birlikte ödemesi gerekir. İşveren tarafından indirim tutarlarının işçinin medeni durumu ve çocuk sayısı esas alınarak ödenmesi zorunludur. Medeni durumunuzda ve çocuk sayınızda değişiklik olması, eşinizin işe girmesi ya da işten çıkması gibi durumlarda AGİ formunu doldurarak işverene durum değişikliğini bildirmeniz gerekiyor.

Agi’den kimler yararlanır ?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usülde vergilendirilen kişiler yararlanır. Yani 4a ssk kapsamında sigortalı olarak çalışanlar ile emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destekleme primine tabi olarak çalışan emeklileri bu grupta sayabiliriz.

Emekliye agi ödenir mi ?

Yukarıda da değindiğimiz üzere emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kapsamında bir işyerinde sigortalı olarak  çalışmaya devam eden emekliler de AGİ’den yararlanabilmekte.

Asgari geçim indirimi kimlere ödenmez ?

Asgari geçim indiriminden yararlanamayacak olanları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Gelirleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen çalışanlar yararlanamaz. Yani  a) Basit usul vergi mükellefleri yanında çalışanlar, özel görevlerde çalışan şoförler, özel bina inşaatlarında çalıştırılan inşaat işçileri, kira geliri elde edenlerin yanında çalışanlar,
 • Herhangi bir ücret geliri olmayan gerçek kişiler,
 • Dar mükellefiyet dahilinde ücret geliri olanlar,
 • Konut kapıcıları ve diğer apartman görevlileri.

Agi nasıl hesaplanır ?

Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır sorusu çalışanların bu konu hakkında en çok merak ettiği soruların başında gelmektedir. Hesaplama takvim yılı başında geçerli olan brüt asgari ücret esas alınarak yapılır. Temmuz ayından sonra asgari ücrette artış olsa bile AGİ tutarları değişmez ve yılbaşında geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan AGİ tutarları tüm yıl uygulanır. Hesaplama yapılırken yararlanılacak indirim tutarı aşağıdaki yararlanma oranı üzerinden hesaplanır. Asgari geçim indirimi oranları çalışanın kendisi, çalışmayan eşi ve çocuk sayısına göre aşağıdaki gibidir;

 • Çalışan için %50,
 • Eş çalışmıyorsa ilave %10,
 • Birinci çocuk için ilave %7,5,
 • İkinci çocuk için ilave %10,
 • Üç ve üzeri çocuklar için ise ilave %5’tir.
 • Not: AGİ’den yararlanma oranı toplamda %85’i geçemez. Yararlanma oranlarına göre güncel asgari geçim indirimi tutarları için  asgari geçim indirimi tablosu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Asgari geçim indirimi hesaplama örneği

2020  yılında brüt asgari ücret takvim yılı başından geçerli olmak üzere 2943,00 TL olarak belirlenmiştir. Ali BEY’in 5 ve 8 yaşlarında iki çocuğu vardır ve eşi de çalışmamaktadır. Bu durumda Ali BEY’in yararlanacağı AGİ tutarı için hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Hesaplama için brüt asgari ücretin yıllık tutarını esas alıyoruz. Yani 2943,00*12=35.316,00 TL.
 • Çalışanın kendisi için AGİ’den yararlanma oranı %50, çalışmayan eş için ilave %10, birinci çocuk için ilave %7,5, ikinci çocuk için ise ilave %10 olduğundan toplam yıllık brüt asgari ücreti hesapladığımız agiden yararlanma oranına bölüyoruz. AGİ’den yararlanma oranı toplam: %77,5.
 • 35.316,00*%77,5= 27360,90 TL
 • Sonra bulduğumuz bu tutarın %15’ini alıyoruz. Yani gelir vergisi birinci dilimine göre hesaplama yapıyoruz.
 • Bu da 27360,90*%15= 4104,13 TL Ediyor.
 • Bulduğumuz bu tutar yıllık asgari geçim indirimi tutarıdır. Aylık olarak ise yararlanacağı indirim tutarı 4104,13/12= 342,00 TL olacaktır.

Agi formu nasıl doldurulur ?

Medeni durumunuzda ya da çocuk sayısında değiklik olduğunda, eşiniz işe girdiğinde ya da işten çıktığında v.b. gibi durumlarda asgari geçim indirimi bildirim formu ile işvereninize memur iseniz Kurumu’nuza bildirim yapmanız gerekiyor. Örneğin eşiniz işe girmiş olmasına rağmen asgari geçim indirimi aile durumu bildirimi formu ile işvereninize başvuru yapmazsanız yararlanmış olduğunuz aile yardımı tutarları sizden geri tahsil edilir.Formu buradan indirebilirsiniz : asgari geçim indirimi bildirim formu. 

Sizin için AGİ formunun nasıl doldurulduğunu adım adım anlattık ve örnek bir doldurulmuş form hazırladık. Adım adım form nasıl doldurulur öğrenmek ve örnek forma göz atmak için  asgari geçim indirimi formu nasıl doldurulur sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Eşlerden ikiside çalışıyorsa aile yardımı alınır mı ?

Eşlerin her ikisinin de çalışıyor olması halinde çocuklar SGK yönünden kimden yararlanıyorsa o kişi AGİ için başvuru yapar. Yeni doğan çocuklarda hem anne hem de babanın aktif sigortası varsa sistem otomatik babanın sigortası üzerinden yararlanır. Eğer anne AGİ için başvuru yapacaksa öncelikle SGK’ya uğrayarak çocuğun sizden yararlanması için sağlık talep formu vermeniz gerekir.

Asgari geçim indirimi asgari ücretin içinde mi ?

Asgari ücret tespit komisyonu tarafından her yıl çalışanlara ödenecek asgari ücretin net tutarı belirleniyor. Komisyon tarafından belirlenen asgari ücret AGİ dahil olarak açıklanmaktadır. Belirlenen bu tutar bekar ve çocuksuz çalışan için AGİ dahil tutar olmaktadır.

Part time agi ödenir mi ?

30 günden az çalışanlar için agi hesaplama konusu da kafa karıştırıcı olabilmekte. Eğer kişi 30 günden az çalışıyorsa ya da maaşı kısmi olarak hesaplanıyorsa AGİ’den yararlanma oranı da çalıştığı ya da maaş ödendiği gün sayısı üzerinden hesap edilecektir. Örneğin aylık agi tutarı 200 TL ise ve kişiye 10 günlük maaş ödendiyse agiden yararlanacağı tutar 200/30*10= 66 TL olacaktır.

Eşim ücretsiz izne ayrıldı aile yardımı alabilir miyim ?

Eşlerin her ikisinin de ücretli çalışan olması ve eşlerden birisinin ücretsiz izne ayrılması halinde diğer eş ücretsiz izin süresi boyunca eşi için ilave %10’luk eş yardımından yararlanabilir.

Bağkurlu eş için agi ödenir mi ?

AGİ’de sadece ücrete tabi olarak çalışanlar çalışan eş olarak değerlendirilir. İsteğe bağlı sigortalılar, bağkurlular AGİ’de çalışan eş olarak değerlendirilmez.

Asgari geçim indirimi işverene nasıl yansır ?

İşveren çalışan için brütten nete maaş hesaplaması yaparken brüt ücret üzerinden toplamda %15 oranında SGK ve işsizlik primi kesintisini yaptıktan sonra kalan kısım yani vergiye tabi kısım üzerinden gelir vergisi dilimlerini de esas alarak gelir vergisi kesintisi hesaplar. Normalde brüt ücret üzerinden işverenin ödemesi gereken gelir vergisi bu şekilde hesaplanan tutardır ancak tam da burada AGİ devreye girer. İşte bu şekilde hesaplanan gelir vergisi tutarından çalışanın yararlanacağı AGİ indirilir ve işveren kalanı vergi dairesine öder.

Asgari geçim indirimi gelir vergisinden düşülmesi nasıl olur ?

Yukarıda asgari geçim indiriminin nasıl hesaplandığı konusuna değindik. Yukarıdaki şekilde hesaplanan ve çalışanın yararlanma hakkı olan asgari geçim indirimi brütten nete maaş hesaplaması yapıldıktan sonra net maaşa ilave edilerek çalışana ödenecek net maaş hesaplanır. Brütten nete maaş hesaplama sayfamızı ziyaret ederek hem asgari ücret üzerinden güncel olarak nasıl hesaplama yapıldığı hem de AGİ’nin nasıl ilave edildiğine örneklerle göz atabilirsiniz.

Asgari geçim indirimi konusundaki tüm sorularınızı yazının sonundaki Yorum bölümünden sorabilirsiniz. 


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.