Sgk Ödeme Emrine İtiraz Nereye, Nasıl Yapılır ?

Sgk ödeme emrine itiraz işleminin nasıl yapılacağı konusunda son zamanlarda bize sıklıkla soru iletilmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu bağkur, işveren prim borçları, yersiz ödenen aylıklar ve diğer borçlar için ödeme emri göndermekte ve bu…

Sgk Eğitim Öğretim Yardımı 2021-2022

SGK eğitim öğretim yardımı şehit, gazi, vazife malul çocuklarına her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen bir yardımdır. Malumunuz üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şehitlerin çocuklarına ve harp ve vazife malullerinin…

Sgk Evrak Doğrulaması Nasıl Yapılır ?

Sgk evrak doğrulama. Ülkemiz özellikle Kamusal işlemlerde elektronik ortam ve e-devlete geçişle tüm dünyada örnek teşkil eden ülkeler arasında yer almaktadır. Elektronik ortama aktarılan ve elektronik ortamda E-imza ile gerçekleştirilen…

Yeşil Kartlılara Para Yardımı 2021

Yeşil kartlılara para yardımı kapsamı kapsamında ailelere, yaşlı kişilere ve çocuklara muhtaçlık kriterlerinin sağlanması halinde birçok ödeme yapılmaktadır. Gelir testine başvuran ve hane halkı kişi başı geliri kanunen belirlenmiş olan…

Zamanında Alınmayan İşsizlik Maaşı Ne Olur ?

Zamanında alınmayan işsizlik maaşı ne olur ? Çeşitli nedenlerle adına gönderilen işsizlik ödeneğini süresinde alamayanların en çok sorduğu soru budur. İşsizlik ödeneği başvurusundan sonra şartlar sağlanıyorsa İşkur tarafından hemen…

Prim Eksiği Nedeniyle Emekli Olamayanlar 2021

Prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar kapsamındaki herkesin ortak beklentisi prim borçlanması hakkı verilmesi ve bununla emekli olmak. Mevcut emekli mevzuatımızda kişilerin emekli olabilmesi için ilk defa sigorta başlangıç tarihine göre…

Tazminatsız İşten Çıkarma Sebepleri 2021

Tazminatsız işten çıkarma sebepleri işverenler ve sigortalıların çok araştırdığı konuların başında gelmekte. İşveren iş Kanununda belirtilen bazı durumların oluşması halinde işçinin sözleşmesini derhal feshedebilir ve tazminatsız olarak…

Kısa ve Uzun vadeli Sigorta Kolları Nelerdir ?

Sosyal Güvenlik mevzuatımızda Uzun vadeli Sigorta Kolları ve kısa vadeli sigorta kolları olmak üzere prim ödenen sigorta kolları ikiye ayrılmaktadır. Hangi sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına hangilerinin uzun vadeli primlere tabi…

Kapıcı Çalışma Saatleri 2021 ( Güncel )

Kapıcı çalışma saatleri ile diğer apartman görevlilerinin çalışma saatleri konusunda sürekli tereddüt yaşanmaktadır. Konut kapıcılarının çalıştırma saatleri, çalıştırma usülleri ve tüm ayrıntılar Konut Kapıcıları Yönetmeliği ile…

İşe İade Davası Şartları ve Dava Açma Süresi

İşe iade davası işverenler tarafından bildirim olmaksızın ve usule aykırı iş sözleşmesi feshedilenlerin en çok başvurduğu yollardan birisidir. 4857 Sayılı İş Kanununa göre işveren iş sözleşmesini feshedeceği işçiye bunu yazı olarak ve…