Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kıdem Tazminatı

Belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı konusu çalışanlar ve işveren açısından tereddüt yaşanan konuların başında gelmektedir. belirli iş sözleşmesi, isminde de anlaşılacağı üzere süresi belli olan ve sözleşme gereği belirlenen tarihte işin bittiği sözleşmelerdir. 4857 Sayılı Kanun ve bağlı mevzuata göre belirli süreli iş sözleşmesinde süre en az 1 gündür. Bitiş süresi için ise bir süre belirtilmemiştir. Bu içerikte belirli süreli iş sözleşmesi feshi durumunda çalışanın kıdem tazminatı hakkının oluşup oluşmayacağı hakkında bilgi verilecektir.

Belirli süreli iş sözleşmesi sonunda kıdem tazminatı ödenir mi?

Bildiğiniz gibi kıdem tazminatı almak için gereken şartlar şunlardır;

  • İşveren tarafından ya da kanunda belirtilen istisnai durumlarla işçi tarafından sözleşmenin feshi,
  • İşçinin işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. Ayrıntılı şartlar için bkz: kıdem tazminatı şartları nelerdir.

Görüldüğü üzere kıdem tazminatın şartlarından birisi işveren ya da işçiden birisinin iş sözleşmesini feshetmesidir. Ancak belirli süreli sözleşmelerde işin bitim tarihi belli olduğundan ve fesih herhangi bir tarafça gerçekleşmediğinden tazminat ödenmez. Belirli süreli iş sözleşmesi sona ermesi durumunda işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklar yoktur.

Ancak burada bir istisna vardır. İşin bitim tarihi belli olmasına rağmen işveren işin bitim tarihinden önce eğer iş sözleşmesini herhangi bir gerekçe olmadan feshederse ve işçi en az 1 yıldır çalışıyorsa bu durumda tazminat hakkından ve ihbar süreleri ile ihbar tazminatı hakkından bahsedilebilecektir.

Belirli süreli iş sözleşmesi en fazla kaç ay olur?

Belirli süreli iş sözleşmesi en az ne kadar olabilir sorusu süresi belli olan sözleşmeler hakkında sık sorulan bir sorudur. 4857 Sayılı İş Kanuna göre belirli süreli sözleşmeler ile ilgili azami bir süre belirlenmemiştir. İşçi ve işveren aralarında sözleşme ile nasıl anlaşırsa süre o şekilde üst sınır olmadan belirlenebilmektedir.

Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı hesaplama

Belirli süreli işin sona ermesi halinde kıdem tazminatı ödemesi yapılamamaktadır. Ancak istisna durum işin ya da sözleşmenin bitim tarihinden önce işveren tarafından gerekçesiz olarak fesih yapılmasıdır. Bu durumda işverenin işçiye tazminat ödemesi gerekmektedir. Tazminat son 30 günlük brüt kazanç esas alınarak yapılmaktadır. Çalışılan her bir sene için son 30 günlük brüt kazanç üzerinden tazminat hesaplaması gerçekleştirilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplama sayfamızdan dilerseniz kendiniz ne kadar alabileceğiniz hakkında hesaplama yapabilirsiniz.

Belirli süreli iş sözleşmesi ihbar süresi

Belirli süreli iş sözleşmesi ihbar tazminatı doğuran sözleşmelerden birisi değildir. İşin bitim tarihinde iş sözleşmesi otomatik olarak feshedilir bu durumda işverenin işçiye ya da işçinin işverene önceden bildirim zorunluluğu olmayacağından ihbar süreleri uygulaması ve dolayısıyla ihbar tazminatı hakkı da uygulanmamış olacaktır.

Yukarıda da belirttiğim gibi belirli süreli iş sözleşmesi tazminat hakkından söz edebilmek için iş sözleşmesinin sözleşme ile belirlenen tarihten önce işçi ya da işveren tarafından feshedilmesi gerekmektedir. belirli süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi durumunda ya da işveren tarafından feshi durumunda uyulmayan ihbar süreleri kadar karşı tarafa ihbar tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Özel eğitim Kurumları belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı

Özel okullar, okul öncesi eğitim kurumları ve özel sektöre bağlı tüm eğitim kurumları işin bitiminde tazminat ödememek için belirli süreli iş sözleşmesi imzalarlar. Genellikle eğitim dönemlerini kapsayacak şekilde imzalanan bu sözleşmeler gereği işin bitiminde işçinin kıdem ya da ihbar tazminatı hakkı olmamaktadır.

Belirli süreli iş sözleşmesinin belirsiz süreliye dönüşmesi

Süresi belirli olan işlerde belirli süreli iş sözleşmesi imzalanır ve bu süre bitiminde işin bitmesi beklenir. Bu süre dolduktan sonra iş örtülü olarak devam ediyorsa Borçlar Kanunu kapsamında artık belirli süreli iş sözleşmesinden bahsedilememekte ve sözleşme belirsiz süreli sözleşmeye dönmektedir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın