Deneme Süresinde İstifa Dilekçesi Örneği

Deneme süresinde istifa dilekçesi ile işverene başvurarak işten ayrılabilirsiniz. Deneme süresi isminden de anlaşılacağı üzere hem işveren hem de işçiye belli bir süre deneme imkanı veren ve bu süre içerisinde taraflardan birisinin işe devam etmek  istememesi halinde sözleşme fesih hakkı veren uygulamalardan birisidir. İşçi deneme süresi içerisinde işverene dilekçe ile başvurarak sözleşmesini feshedebileceği gibi işveren de deneme süresi içerisinde beğenmediği işçiyi işten çıkarma hakkına sahiptir. Bu yazımızda işçi için deneme süresinde işten ayrılma dilekçesi örneği, işverenin deneme süresinde çıkaracağı işçi için yazı örneği ve deneme süresi hakkındaki diğer detayları bulabilirsiniz.

Deneme süresinde istifa dilekçesi ile işverene başvurarak işten ayrılabilirsiniz. Deneme süresi isminden de anlaşılacağı üzere hem işveren hem de işçiye belli bir süre deneme imkanı veren ve bu süre içerisinde taraflardan birisinin işe devam etmek  istememesi halinde sözleşme fesih hakkı veren uygulamalardan birisidir. İşçi deneme süresi içerisinde işverene dilekçe ile başvurarak sözleşmesini feshedebileceği gibi işveren de deneme süresi içerisinde beğenmediği işçiyi işten çıkarma hakkına sahiptir. Bu yazımızda işçi için deneme süresinde işten ayrılma dilekçesi örneği, işverenin deneme süresinde çıkaracağı işçi için yazı örneği ve deneme süresi hakkındaki diğer detayları bulabilirsiniz.

İş sözleşmesinde deneme süresi ne kadar olabilir ?

4857 Sayılı İş Kanununa göre deneme süresi en fazla 2 aydır. Bu süre sözleşme hariç belirlenmiş azami süredir. Toplu sözleşmeyle deneme süresi maksimum 4 aya kadar çıkartılabilmektedir.

Deneme süresi iş sözleşmesiyle en fazla ne kadar kararlaştırılabilir ?

Son zamanlarda toplu iş sözleşmelerinde deneme süresi en fazla ne kadar olabilir sorusu sık sorulmaktadır. Deneme süresi ile ilgili işveren ve işçi açısından düzenlemeler 4857 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler esas alınarak belirlenmektedir. Deneme süresi normalde 2 aydır ancak sözleşmeyle en fazla 4 aya kadar uzatılabilmektedir.

2 ay deneme süresi nasıl hesaplanır ?

Deneme süresi sigortalının resmi olarak çalışmaya başladığı tarihten itibaren 2 ay yani 60 gün olarak hesaplanır. Sigortalının fiilen çalışmaya başladığı günden itibaren 60 gün eklenerek deneme süresinin son günü hesaplanabilecektir.

Deneme süresinde işverenin sigorta yapması zorunlu mu ?

Deneme süresi boyunca işveren işçinin maaşını ve sigortasını tam olarak ödemek zorundadır. İşçinin işe başladığı günden itibaren sigorta girişinin yapılması ve sözleşme ile belirlenen ücret doğrultusunda ücret ödenmesi, sözleşme ile belirlenmediyse en az asgari ücret tutarında maaş ödemesinin de deneme süresi boyunca ödenmesi zorunludur. Deneme süresinde sigorta yapılmadıysa izlemeniz gereken yol ve detaylara Deneme süresinde işten ayrılma maaş ve sigorta başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Deneme süresinde işten ayrılma dilekçe örneği

Deneme süresi içerisinde işten ayrılacaksanız bunu yazılı olarak işverene bildirmenizde yarar olacaktır. Zira sonra çıkacak olan uyuşmazlıklar için bu belge kanıtlayıcı nitelikte olmalıdır. Dilekçeyi doldurduktan sonra 2 suret olarak yazdırın. Her iki sureti de imzalayın. İşverene ya da işveren yetkilisine teslim ederken sizde kalan sureti teslim alan kişiye imzalatın. Eğer imzalamazlarsa noter aracılığı ile gönderin. Zira sonra maaş ya da sigorta konusunda çıkabilecek uyuşmazlıklar için bu dilekçe kanıtlayıcı belge niteliğinde olacaktır.

Deneme süresinde işten çıkarma yazısı örneği

Deneme süresinde eğer işveren olarak işçinin sözleşmesini feshedecekseniz aşağıdaki gibi deneme süresinde fesih Bildirimi örneği Word bir yazı ile işçiye bildirim yapabilirsiniz.

 

 • Bildirimin tarihi ve sayısı : ……………………………………….
 • İŞVERENİN :
 • Adı Soyadı-Unvanı : ……………………………………………….
 • Adresi : ………………………………………………
 • SGK İşyeri Sicil Numarası : ……………………………………………….
 • Sayın Bay/Bayan
 • …./ … /………. Tarihinde yapılmış olan Belirli/Belirsiz süreli hizmet akdiniz .… /…. /………….. tarihi
  itibariyle
  …………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………
 • Nedenlerden dolayı ve 4857 sayılı İş Kanunun 15. Maddesine göre tarafımızca feshedilmiştir

Deneme süresinde işe gelmeyen işçi

Deneme süresinde işe gelmeyen işçi hakkında işveren derhal fesih hakkını kullanabilir. 4857 Sayılı Kanunun 25/2-g bendi kapsamında ardı ardına iki iş günü işe gelmeme hükmü esas alınarak işveren deneme süresinde işe gelmeyen işçinin sözleşmesini derhal fesih hakkına sahiptir.  İşçi fesih bildirim örneği başlıklı yazımızda fesih bildirimi için örnek yazı indirebilirsiniz.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın