GSS Borçları Silinecek & 01.01.2014 Öncesi Borçlar Tamamen Silinecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 80 maddelik yeni torba yasa tasarısı gönderildi. Torba yasada Genel Sağlık Sigortası borçlularını ilgilendiren önemli bir düzenleme de yer alıyor. Yapılacak düzenleme ile prim borçlusu olanların ana para ve gecikme zammı ile faiz dahil tüm borçları silinecek. Torba yasa ile getirilecek olan GSS borçlarının silinmesi düzenlemesi hakkındaki detayları, kimleri ve hangi dönemlerin borcunu kapsayacağına ilişkin detayları içeriğin devamında bulabilirsiniz.

Torba yasa GSS borçlarının silinmesi maddesi

24 Kasım 2023 tarihinde TBMM’ye gönderilen 80 maddelik torba yasada genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi ile ilgili düzenleme şu şekilde;

MADDE 54- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 100- Bu Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında 1/1/2014 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamımn tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.”

01.01.2014 ve öncesi borçlar tamamen silinecek

İlgili maddeden de anlaşılacağı üzere;

  • 01.01.2014 öncesine ait tüm borçlar silinecek.
  • Borçların silinmesi için başvuru şartı aranmayacak.
  • Kanun resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdikten sonra borçlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından otomatik olarak silinecek.
  • Daha önce prim borcu olup borçlarını ödeyenlere iade yapılmayacak.
İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın