İbraname Örneği 2024 & Geçerlilik Şartları

İbraname örneği ve ibranamenin ne olduğu ile konu hakkında kafanıza takılan tüm sorularınızın cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz. Bildiğiniz üzere  Kanun gereği işyerinde sözleşmesi işveren tarafından feshedilen ya da kendi isteği ile ayrılan tüm çalışanlar için ibraname düzenlenmesi gerekmektedir.  Peki nedir bu ibraname, nasıl düzenlenir ? İbraname düzenlerken nelere dikkat edilmelidir ? Yazımızın devamında ibraname örnekleri düzenlerken uyulması gereken şartlar ve örnek ibranameleri bulabilirsiniz.

İbraname nedir ?

İbraname, işten çıkarılan ya da kendi isteği ile ayrılan çalışana işveren tarafından tüm ücret ve alacaklarının ödendiği ve işçiye bu ücretlerini aldığı konusunda imzalatılan belge olarak tanımlanabilir.

İbraname geçerlilik şartları nelerdir ?

İbraname düzenlenirken geçerli sayılabilmesi için hem Kanun’da belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanması hem de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarında belirtilen şartlara haiz olması gerekmektedir. Gerekli koşullar sağlanmadan hazırlanan ibranameler sonrasında Mahkemeler tarafından geçersiz sayılabilmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nda ibranamenin nasıl düzenleneceği ya da taşıması gereken şartlar konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. İbranamenin taşıması gereken şartlar ilk olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420’inci maddesinde yer almıştır. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesi gereği ibranamenin geçerliliği aşağıdaki şartlara bağlanmıştır;

  • İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibranamenin yazılı olması,
  • İbranamenin iş sözleşmesinin fesih tarihinden en az 1 ay sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir. Yani işten çıkış tarihinden itibaren 1 aylık süre tamamlandıktan sonra ibraname düzenlenebilir. Bu süreden önce düzenlenmesi halinde geçersiz olacaktır.
  • İbraya konu olan ücret ve alacakların türü ve miktarının açık ve net şekilde belirtilmesi,
  • Yapılacak ödemelerin belirtilen tutardan eksik olmaması ve banka kanalı ile ödenmesi gerekmektedir.
  • Belirtilenlere uyulmadan düzenlenen ibra belgeleri Kanun gereği kesin olarak hükümsüzdür.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere ibranamenin geçerli sayılabilmesi için kesinlikle yazılı olması gerekmektedir. Ayrıca iş sözleşmesinin fesih tarihinden sonra en az 1 aylık sürenin tamamlanması beklenmelidir. Sebebi ise işçinin 30 günlük süre içerisinde işe iade davası açma hakkının olması. Buna ilave olarak da ücretlerin türü ve miktarının açıkça belirtilmesi ve ödemelerin bankaya gönderilmesi zorunludur. İşçi alacağı ibraname örneği aşağıda verilmiştir.

İşçi ibraname örneği 2024

İşten çıkarma ya da kendi isteği ile işten ayrılma durumunda istifa ibraname örneği 2024 aşağıdaki gibidir. Dilerseniz işten çıkış ibraname örneğini buradan word olarak da indirebilirsiniz: ibraname örneği word indir .

alacak ibraname örneği

Doldurulmuş ibraname örneği

Doldurulmuş ibraname örneği yukarıda paylaşılmıştır. Alacak kalmadığına dair ibraname örneği için sadece gerekli eksik alanların doldurulması yeterli olacaktır.

Kıdem tazminatı ibraname örneği

İşten çıkış yapıldıktan 30 gün sonra kıdem tazminatının de ödendiğine dair ibraname yukarıda belirtilen şekilde düzenlenebilir. Zaten işten çıkarma ibraname örneğini yukarıda boş olarak ve word ortamında paylaştık. Buradan ibraname indirebilir ve işten çıkarılma ibraname örneğini kıdem tazminatı alacağını da kapsayacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Kıdem tazminatı alma şartları, tazminat hesaplamasında dikkat edilecek hususlar ve ödenecek tazminat tutarı hesaplaması yapmak için hemen kıdem tazminatı hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İbranamenin geçersiz sayılması ve alacak davası

Yukarıda belirtilen şartların tamamına ya da bir kısmına uyulmaması durumunda işçinin alacak davası açma hakkı saklı olacaktır. Örneğin ibraname belgesinde belirtilen tutarın eksik olarak ödenmesi bir alacak davası sebebidir. Ayrıca zorla ya da tehditle imzalanan, sahte imzalarla işçi adına imzalanmış belgeler de kesinlikle hükümsüzdür. Bu tür durumlarda da işçilerin dava açma hakları saklı olmaktadır. Hazırlanan ibranamelerin imza tarihinden itibaren işçilerin 5 yıllık süre içerisinde dava açma hakları bulunmaktadır. 

İhbar tazminatı alma şartları, kanuni ihbar süreleri ve tazminat hesaplaması yapmak için hemen ihbar tazminatı hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kapıcı ibraname örneği

Konut kapıcıları ve diğer apartman görevlileri işten çıkarıldığında ya da kendi istekleri ile işten çıktıklarında ibranamenin yukarıda paylaşılan ibra örneğine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Konut kapıcısı için ibraname düzenleyecekseniz yukarıdan ibraname word olarak indirebilir ve düzenleyebilirsiniz.

İbraname nedir örnek?

İbraname işçinin işyerinden tüm alacaklarının aldığına dair belgedir. İstifa ibraname örneği word olarak içeriğimizde paylaşılmıştır.

Kıdem tazminatı almadan ibraname imzalanır mı?

Tazminat ve maddi diğer tüm alacakların ödendikten sonra ibranamenin imzalanması gerekmektedir.

İbraname kesin delil mi?

İbraname alacak davalarında kesin delil olarak kabul edilmemektedir. İşçiye tüm alacakların ödendiğine dair ibraname imzalatılsa bile bunun dekontlarla ya da ödeme dökümleri ile kanıtlanması durumunda geçerli olacaktır. Personel ibraname örneği word olarak içeriğimizde paylaşılmıştır. Görüleceği üzere bu delil olarak kabul edilebilecek bir evrak değildir.

İbraname imzalamak zorunda mı?

İşveren işçiyi ibranameyi imzalama konusunda zorlayamaz ve bu nedenle fiziki bir müdahalede bulunamaz. Bu kanunen suçtur.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın