İhbar Süresi Ne Zaman Başlar ?

ihbar süresi ne zaman başlar sorusu hem işverenlerin hem de çalışanların bize sıklıkla sorduğu soruların başında gelmektedir. İhbar süreleri işten ayrılacak çalışan ya da çalışanın işten çıkışını verecek işverenin karşı tarafa belirli bir süre önceden bildirmesini gerektiren uygulamadır. İhbar sürelerine uymayan işçi ya da işveren karşı tarafa ihbar tazminatını ödemekle yükümlüdür. Bu yazımızda ihbar sürelerinde hesaplamanın hangi tarihten itibaren başlayacağı ve ihbar süresi/tazminatı hakkında merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

ihbar süresi ne zaman başlar sorusu hem işverenlerin hem de çalışanların bize sıklıkla sorduğu soruların başında gelmektedir. İhbar süreleri işten ayrılacak çalışan ya da çalışanın işten çıkışını verecek işverenin karşı tarafa belirli bir süre önceden bildirmesini gerektiren uygulamadır. İhbar sürelerine uymayan işçi ya da işveren karşı tarafa ihbar tazminatını ödemekle yükümlüdür. Bu yazımızda ihbar sürelerinde hesaplamanın hangi tarihten itibaren başlayacağı ve ihbar süresi/tazminatı hakkında merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Kıdeme göre ihbar süreleri

4857 Sayılı İş Kanununa göre belirlenen ihbar süreleri işçinin kıdemi esas alınarak hesaplanmaktadır. 4857 İstifa ihbar süresi hesaplama sistemine göre kıdeme göre

  • Çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta,
  • 6 ay (  dahil) 1,5 yıla kadar çalışması olan işçi için 4 hafta,
  • 1,5 yıl ( dahil) ve 3 yıl ( dahil) arasında çalışması olan işçi için 6 hafta,
  • 3 yıldan fazla çalışması olan işçi için ise 8 hafta olarak uygulanmaktadır.

İhbar süresi uygulaması her durumda oluşmaz. Örneğin işçi ya da işverenin 4857 Sayılı İş Kanunu gereği derhal fesih gerektiren durumlardan birisi ile sözleşmesini feshetmesi halinde ihbar sürelerine uyulması zorunlu değildir. Ayrıntılı bilgi için İhbar süresi nedir, nasıl Kullanılır  sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İhbar süresi ne zaman başlıyor ?

Gelelim işten çıkışlarda ihbar süresinin ne zaman başladığına. İşten çıkacak ya da işveren tarafından çıkarılacak işçi için ihbar süresi hesaplamasının hangi günden itibaren yapılacağı duruma göre farklılık gösterir. Buna göre;

  • Eğer işçi kendi isteği ile işten ayrılacaksa bunu işverene yazılı olarak bildirmelidir. Dilekçede tarih varsa belirtilen tarihten itibaren ihbar süresi hesaplanmasına başlanır. Eğer işçi dilekçesinde tarih belirtmediyse dilekçesinin işverene intikalinden sonraki günden itibaren ihbar sürelerinin hesaplanması gerekmektedir.
  • Eğer çıkış işveren tarafından verilecekse fesih bildiriminde bir tarih belirtildiyse bu tarihten itibaren ihbar süresi hesaplaması yapılır. Eğer bir tarih belirtilmediyse bu durumda fesih bildirimini takip eden günden itibaren ihbar süresinin hesaplanmasına başlanır.

İstifa ettikten sonra ihbar süresi ne zaman başlar ?

istifa ederken ihbar süresi uygulamasında yukarıda da bahsettiğimiz gibi eğer çalışan dilekçede bir tarih belirttiyse uyulması gereken ihbar süresi dilekçedeki tarih itibariyle hesaplanmalıdır. Eğer işçi dilekçede bir tarih belirtmediyse bu durumda dilekçe işverene intikal ettikten sonraki günden itibaren ihbar süresi hesaplamasının yapılması gerekmektedir.

İhbar süresini beklemeden işten ayrılma dilekçesi

Eğer derhal fesih gerektiren bir durum yoksa kanunen ihbar sürelerine uymanız gerekmektedir. Bu sürelere uymadan işten çıkacaksanız işverenin sizden tazminat isteyebileceğini ya da içerideki alacaklarınızdan kesebileceğini bilmenizi isterim. Eğer ihbar süresini beklemeden işten çıkmak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir örnek dilekçe ile işverene başvurabilirsiniz. Eğer kurumsal bir firmada çalışıyorsanız dilekçenizi insan kaynakları servisine verebilirsiniz. Ancak Kurumsal değilse önerim Noter aracılığı ile göndermeniz.

  • İşyerinizde …../…/……. tarihinden beri çalışmaktayım. 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirlenen kanuni ihbar sürelerine uymadan işten çıkışımın derhal yapılarak tüm alacaklarımın ödenmesi hususunda gereğini arz ederim. 

İstifa eden işçiye ihbar süresinin kullandırılmaması durumunda tazminat

Yukarıda belirtilen kanuni sürelere uymadan çıkış veren işveren ya da ihbar süresine uymadan işten çıkan çalışan ihbar sürelerine uymadığı gün kadar ihbar tazminatını karşı tarafa ödemekle mükelleftir. İhbar tazminatı çalışanın son brüt kazancı esas alınarak yapılmaktadır. Örneklerle ihbar tazminatının nasıl hesaplandığına göz atmak ve asgari ücret için tazminat hesaplamasına ihbar tazminatı hesaplama sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Deneme Süresinde ihbar süresi uygulanıyor mu ?

Bildiğiniz üzere deneme süresi 4857 Sayılı İş Kanununa göre en az 2 ay olarak uygulanmaktadır. Deneme süresi içerisinde işçi ya da işveren ihbar sürelerine uymadan sözleşme fesih hakkını kullanabilmektedir. İhbar süresi uygulaması deneme süresi sona erdikten sonra başlamaktadır.

İhbar süresi bittikten sonra çalışma zorunluluğu var mı ?

İşçi dilekçesini verdikten sonra kanuni ihbar süreleri içerisinde çalışmaya devam edebilir. İhbar süresi sona erdikten sonra çalışma zorunluluğu yoktur ve işveren çıkış yapmamakta ısrar ediyorsa işçi fesih hakkını kullanabilir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın