İhbar Tazminatı Ödeme Süresi Nedir ?

0

İhbar tazminatı ödeme süresi işten çıkışı verilen çalışanların en çok araştırdıkları konuların başında gelir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işveren tarafından Kanuni ihbar sürelerine uyulmadan işçinin çıkışının verilmesi halinde işveren işçiye diğer alacakları ile birlikte ihbar tazminatını da ödemek zorunda kalmaktadır. Yazımızın devamında hem işveren hem de işçi tarafından uyulması gereken kanuni ihbar süreleri ve tazminat ödenme süreleri hakkında bilgi bulabilirsiniz. Eğer kıdem tazminatı alacağınız da varsa ne kadar sürede alabileceğiniz hakkında bilgi için kıdem tazminatı ödeme süresi başlıklı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İhbar süreleri nasıl hesaplanır ?

İşveren ya da işçi tarafından sözleşmenin feshi halinde uyulacak süreler 4857 Sayılı Kanun’da belirlenmiştir. Uyulması zorunlu olan bu süreler işçinin işyerindeki kıdem yani çalışma süresine göre belirlenmektedir. İşçinin işyerindeki çalışma süresine göre işveren ya da işçi tarafından uyulması gereken ihbar süreleri şu şekildedir;

  • Toplam çalışma süresi 6 ay altında olanlar için 2 hafta,
  • 6 ay ile 1,5 yıl arasında olanlar için 4 hafta,
  • 1,5 yıl-3 yıl arasında olanlar için 6 hafta,
  • 3 yıldan fazla olanlar için ise en az 8 haftadır.

İhbar tazminatı hangi durumlarda ödenir, sadece işçiye mi ödenir ?

İhbar sürelerine uyulmadan işçi ya da işveren tarafından sözleşme feshi yapıldığında tazminat olayı ortaya çıkar. Yani işçi belirsiz süreli sözleşmesini yukarıda belirtilen sürelere uymadan feshederse işverene uymadığı süre kadar tazminat ödemek zorunda kalır. Aynı durum işçinin sözleşmesini bu sürelere uymadan fesheden işveren için de geçerlidir. Bu durumda da işveren uymadığı ihbar süreleri kadar işçiye tazminat ödemek zorundadır. İhbar tazminatı hesaplama başlıklı sayfamızdan ödenecek ücret hesaplamasının nasıl yapıldığı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

İhbar tazminatı ödememek için ne yapmalıyım ?

İşçi ya da işveren olarak karşı tarafa ihbar tazminatını ödemek istemiyorsanız  çalışma süresini esas alarak  ve yukarıdaki bildirim sürelerini de göz önünde bulundurarak önceden bildirim yapmanız ve bu sürelere uymanız gerekiyor. Örneğin işçi iseniz ve işten ayrılacaksanız ve çalışma süreniz de 3 yıldan fazla ise işten çıkacağınız tarihi en az 8 hafta önceden işverene bildirmek zorundasınız. Aynı durum işveren için de geçerlidir.

İhbar tazminatı ne zaman ödenir ?

Kıdem tazminatında olduğu gibi iş çıkışı ihbar sürelerine uyulmadan verilen işçiye ihbar tazminatı ödemesinin tam olarak ne zaman yapılacağı ile ilgili 4857 Sayılı İş Kanunu’nda ya da Yargıtay kararlarında net bir hüküm bulunmamaktadır. Burada temel husus sözleşme feshi ile birlikte işçi alacaklarının derhal ödenmesi gerekliliğidir. Sözleşme feshi ile birlikte işveren ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve diğer alacakları işçiye derhal ödemekle mükelleftir. Ancak işçi tarafından işverene ödeme için makul bir süre tanınmalıdır. Makul süre olarak genellikle 1 ay belirlenmiştir.

Bu 1 aylık süre içerisinde şayet işveren ödeme yapmazsa önce ihtarname çekilir. İhtarnamede belirtilen sürede de eğer işveren ödemezse bu durumda arabulucuya başvurulması gerekir. Arabulucu başvurusunda izlenmesi gereken yol ve detaylar için arabulucuya nasıl başvurulur sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.