İş Sözleşmesi Nedir, Türleri ve Örnekleri

0

İş Sözleşmesi birbirine bağlı olarak ücret karşılığı çalıştırmayı gerektiren her türlü işçi işveren iş ilişkisini konu edinen sözleşmelerdir. İş akdi sözleşmesi olarak da adlandırılan bu sözleşmenin birçok türü vardır. İş sözleşmeleri yazılı olarak yapılır ve personel özlük dosyalarında saklanması zorunlu olan sözleşmelerdir. Bu yazımızda iş sözleşmesi türleri, tanımları ve işveren işçi sözleşmesi örneklerini bulabilirsiniz.

İşçi sözleşmesi nedir ?

personel iş sözleşmesi işveren ile işçi arasında 4857 Sayılı İş Kanunu esas alınarak imzalanan personelin işi yapmayı, işverenin de bunun karşılığında ücret ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmedir.

Hizmet akdi nedir ?

İş sözleşmesinin diğer adı hizmet sözleşmesidir ya da hizmet akdidir..  İşçi ile işveren arasında imzalanan hizmet sözleşmeleri işçinin çalışmayı işverenin de ücret ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmelerdir.

İş sözleşme türleri ve tanımları

4857 Sayılı Kanunda tanımlanmış olan birçok sözleşme türü bulunmaktadır. İşyeri ve işçinin faaliyeti esas alınarak düzenlenen iş sözleşme türleri ve tanımları aşağıda verilmiştir.

1-Belirsiz süreli iş sözleşmesi nedir ?

İşveren ile işçi arasında yapılan sözleşmenin belli bir süreye ya da belli bir işin tamamlanmasına dayalı olarak yapılmayan ve süresi belli olmayan sözleşmelerdir.

2-Belirli süreli iş sözleşmesi nedir ?

Belirli iş sözleşmesi, İşveren ile işçi arasında belirli bir zamana göre belirlenen, süresi ya da işin tanımı belli olan, sona erme zamanı belirli sözleşmeler belirli süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanır.

3- Kısmi süreli iş sözleşmesi nedir ?

Kısmi süreli diğer adı ile part-time ya da yarı zamanlı çalışma haftalık 45 saatin altında yapılacak çalışmalar için işçi ile işveren arasında yapılması gereken sözleşmelerdir. Eğer işçi hafta içerisinde iş Kanununda belirlenen 45 saatin altında çalışacaksa bu durumda kısmi iş sözleşmesinin imzalanması zorunludur. Part time çalışanlara ödenecek asgari ücret güncel tutarları için parttime asgari ücret ne kadar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kısmi süreli iş sözleşmesi şartları nelerdir ?

Kısmi süreli yani parttime çalışacak işçi ile işveren arasında sözleşme yapılması zorunludur. Sözleşmenin kısmi süreli sayılabilmesi için;

  • Haftalık çalışma süresinin net olarak belirtilmesi ve 45 saatin altında olması gerekir.
  • Eğer çalışma süresi belirtilmezse tam zamanlı sözleşme olarak kabul edilir ve kısmi zamanlı iş sözleşmesi şartları sağlanmamış olur.

4-Deneme süreli iş sözleşmesi nedir ?

4857 Sayılı İş Kanununa göre deneme süresi en fazla 2 ay olmaktadır. Deneme süresi içerisinde işveren dilerse işçi ile arasında sözleşme imzalayabilir. İşçi ile işveren arasında sadece deneme süresine özel olarak imzalanan bu sözleşmelere deneme süreli iş sözleşmesi denilir. Çoğu işveren deneme süresinde bu sözleşmeyi imzalamaz. Zaten bu süre içerisinde işten ayrılan ya da çıkışı verilen sigortalılar için ihbar bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

5-Tam zamanlı iş sözleşmesi nedir ?

4857 Sayılı İş Kanununda haftalık çalışma süresi en az 45 saat olarak belirlenmiştir. İşçi ile işveren arasında imzalanan sözleşmede eğer haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirtildiyse ya da çalışma süresi belirtilmediyse bu sözleşmeler tam süreli iş sözleşmesi olarak değerlendirilir.

6-Çağrı üzerine çalışma esasına dayalı iş sözleşmesi nedir ?

İşçi ile işveren arasında imzalanan bu sözleşme işverenin çağrısı üzerine yani ihtiyaç üzerine işçinin iş yapma edimini taahhüt ettiği sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde temel husus sürekli olmaması sadece ihtiyaç durumunda işçinin işe çağrılıyor olmasıdır.

7-Uzaktan çalışma esasına dayalı iş sözleşmesi nedir ?

Özellikle pandemi ile birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma modelinde uzaktan çalışma sözleşmeleri de büyük önem arz etmeye başlamıştır. İşçinin iş görme edimini asıl işyerinde değil kendi evinde, ortamında yapmayı taahhüt ettiği sözleşmeler uzaktan çalışma esasına dayalı sözleşme olarak tanımlanır.

8- Takım iş sözleşmesi nedir ?

Eğer birden fazla işçiden oluşan bir takım varsa bu işçilerin temsilcisi ile imzalanan sözleşmeler takım sözleşmesi olarak tanımlanır. Bu sözleşmenin yazılı olması ve belirli hususları ayrıntıları ile içermesi zorunludur.

9- Toplu iş sözleşmesi nedir ?

Bu sözleşmeler genellikle büyük ve Kurumsal işletmelerde işçi sendikası ile işveren ya da işveren sendikası ile işçi sendikası arasında imzalanan sözleşmelerdir. Bu sözleşme ile ilgili düzenleme 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş  Sözleşmesi Kanununda yer almaktadır.

İş sözleşmesi örneği

tanımlamaları yukarıda yaptık. Şimdi sırasıyla her bir sözleşme türü için işçi sözleşmesi personel çalışan sözleşmesi örneğini word olarak sizinle aşağıda ayrı başlıklar halinde paylaşacağız. İş sözleşmesi örneklerini indirebilir ve düzenleyebilirsiniz.

1-Belirli süreli iş sözleşmesi örneği

Belirli süre ya da iş için işçi ile işveren arasında hazırlanması gereken belirli süreli işçi sözleşmesi örneğini buradan word olarak indirebilirsiniz ⇒ belirli süreli iş sözleşmesi formu indir.

2-Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği

En çok kullanılan işçi sözleşme çeşitlerinden birisi olan belirsiz süreli işçi sözleşmesi – personel – çalışan sözleşmesi örneğini buradan indirebilirsiniz ⇒ belirsiz süreli iş sözleşmesi indir.

3-Kısmi süreli iş sözleşmesi örneği

Kısmi süreli yani parttime çalışacak personel ile işveren arasında imzalanması gereken kısmi̇ süreli̇ i̇ş sözleşmesi̇ örneğini buradan indirebilirsiniz ⇒  kısmi süreli iş sözleşmesi indir. Bu sözleşmeyi belirsiz kısmi süreli iş sözleşmesi örneği olarak da kullanabilirsiniz.

4-Deneme süreli iş sözleşmesi örneği

Deneme süreli iş sözleşmesinde ayrıca bir sözleşme hazırlamanız gerekmiyor. Belirli süreli iş sözleşmesinde deneme süresini belirtmeniz yeterli olacaktır. İş Kanununa göre deneme süresinin en fazla 2 ay olabileceği hususunu atlamamanız gerekmekte.

Deneme süresinde işten ayrılma

İşçi deneme süresinde işten ayrılabilir ya da işveren de çıkışını verebilir. Deneme süresi iş kanununa göre en fazla 2 ay süre ile uygulanabilir. Deneme süresinde işçinin çıkışını verecek olan işveren ya da işten ayrılacak olan çalışan kanuni ihbar sürelerine uymak zorunda değildir. 2 ay deneme süresinde işten ayrılma süresinde derhal fesih hakkı kullanılabilmektedir.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.