İş Tanımı Nedir, İş Tanımları Neden Önemlidir ?

İş tanımı nedir ve nasıl hazırlanmalıdır konularında son zamanlarda özellikle sigortalı çalıştıran işverenlerden birçok mail almaktayım. Her ne kadar iş kanununa göre görev tanımlaması zorunlu tutulmamışken ISO 9001, ISO 22000 gibi kalite belgelerinin alınabilmesi için görev tanımı diğer adı ile iş tanımı zorunlu tutulmuştur. Bu yazımızda görev diğer adı ile iş tanımı ne demek, nasıl hazırlanmalı ve nelere dikkat edilmeli gibi konu hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

İş/ görev tanımı nedir ?

Görev diğer adı ile iş tanımı, işyeri dahilindeki  her bir sigortalının kime bağlı olarak görev yaptığı, işletmedeki görevlerin ve yükümlülüklerin neler olduğunu, işin işyerindeki yerini ve önemini kapsayan bilgilerin bütününe denilir.

Kısa iş tanımı nedir ?

Görevin gerektirdiği yetki ve sorumlulukların kısaca tanımlanması kısa iş tanımı olarak adlandırılır. Görev tanımının ne olduğunu yukarıda ayrıntılı olarak belirttik.

Görev tanımı hazırlama aşamasında nelere dikkat edilmelidir ?

Görev tanımlaması yaparken kişinin değil yapılacak işin açık ve net olarak tanımlanması gerekmektedir. İş tanımları sistematik ve bilinçli bir şekilde hazırlanmalıdır. İş tanımlaması;

 • Doğru kişiler tarafından hazırlanmalıdır.
 • İşin tanımlaması sadece yetkili yöneticiler tarafından yapılmamalıdır. Benzer işi yapan çalışanların da görüşlerine başvurulmalıdır.
 • tanımlamanın yapıldığı iş için gerekli yetkinlikler ayrıntıları ile birlikte belirtilmelidir.
 • İşin yapılması için gerekli olan tecrübe, eğitim açık olarak belirlenmelidir.
 • İş ile ilgili hedefler belirtilmelidir.
 • Hedeflerin tutarlı olması ve ölçülebilir olmasına dikkat edilmelidir.
 • İş tanımlaması yapılırken birimdeki tüm çalışanların bilgisine başvurulmalıdır.
 • Görev tanımlamaları yasalarla belirtilen hükümlerle uyumlu olmalıdır.
 • İş tanımlaması yapılırken çalışanların kadro unvanları ve görevleri, bağlı olduğu idari amir, sorumluluğu altındaki alt bölümler, sorumluluklar ve yetkiler yazılmalıdır. (911-00-FR 177)Görev Tanımı Formu).
 • (911-00-FR 177)Görev Tanımı Formu) hazırlandıktan sonra Kalite Yönetim Birimine gönderilir.
 • Kalite yönetim birimi ise birimlerden gelen görev tanımlamalarını da esas alarak Organizasyon El Kitabını (911-00-OEK 01 Organizasyon El Kitabı) oluşturur.
 • Görev tanımlaması bir kereye mahsus oluşturulur. tanımlama kişiye göre değil yapılacak işe göre belirlenir.
 • Eğer değişiklik yapılması gerekiyorsa Değişiklik Organizasyon El Kitabında yalnızca revizyon formu ( 911-00-FR 008 Yeni Doküman Hazırlama, Doküman Takip ve Değişiklik Formu)  ile yapılmalıdır.

iş tanımı formu

Görev tanımı için internette birçok formatta form bulunmaktadır. Biz bunlar arasından en basite indirgenmiş olanını sizin için seçtik. Daha kapsamlı formları googleda araştırarak indirebilirsiniz. İş tanımı formunu boş ve word olarak buradan indirebilirsiniz ⇒ görev tanımı formu indir.

Görev tanımı formunda neler olmalıdır ?

Görev tanımı formunda;

 • Yöneticiler, üst bitimler, asistanları yer almalıdır.
 • Görev tanımı açık ve net olarak yer almalıdır. Görev tanımı iş için yapılmalıdır işi yapacak kişi için yapılmamalıdır.
 • Görevin gerektirdiği sorumluluklar ayrıntılı, açık ve net şekilde belirtilmelidir.

İş/görev tanımı örnekleri

Yukarıda işçi görev tanımı örnek formunu boş olarak sizinle paylaştık. Hazırlanacak iş tanımı formu işyerine göre farklılık gösterebilmektedir. İnternette birçok Kısa iş tanımı örnekleri mevcuttur. Dilerseniz yukarıda paylaştığımız forma bakarak da bir örnek oluşturabilir ya da internette yer alan sayısızca örneğe göz atabilirsiniz.

İş Hukuku açısından görev tanımının önemi

İş Kanununa göre her ne kadar görev tanımı zorunlu tutulmamış olsa da bazı maddelere bakıldığında görev tanımlamasının hem işçi hem de işveren açısından önem arz ettiğiniz görebiliyoruz. Zira 4857 sayılı Kanunun 22. maddesinde şu hükümler yer almaktadır;

Madde 22: İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

Yukarıdaki madde hükümlerinden anlaşılacağı üzere;

 • Görev tanımlamasında belirlenen çalışma şartlarının değişmesi durumunda işveren işçinin yazılı rızasını almak zorundadır.
 • Aynı şekilde yukarıdaki maddeye göre işçi görev tanımlamasında yer alan sorumlulukları yerine getirmiyorsa, eksik yapıyorsa ya da savsaklıyorsa bu durumda işveren 4857 Sayılı Kanunun 25’inci maddesi kapsamında işçinin çıkışını tazminatsız olarak verme hakkına sahip olur.
 • Aynı şekilde görev tanımlamasından farklı işte çalıştırılan işçi de bunu haklı fesih nedeni olarak kabul ederek sözleşmesini tek taraflı feshedebilir ve tazminat için dava açma hakkına sahip olabilir.
5/5 - (2 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın