İşe İade Davası Şartları ve Dava Açma Süresi

İşe iade davası işverenler tarafından bildirim olmaksızın ve usule aykırı iş sözleşmesi feshedilenlerin en çok başvurduğu yollardan birisidir. 4857 Sayılı İş Kanununa göre işveren iş sözleşmesini feshedeceği işçiye bunu yazı olarak ve önceden bildirmek, gerekçesini açıkça belirtmek, iş sözleşmesi fesih tarihinden önce işçi adına oluşan tüm hakları ödemekle yükümlüdür. İşte işveren tarafından iş sözleşmesinin herhangi bir neden belirtilmeden feshedilmesi ya da iş sözleşmesinin fesih nedeninin gerçeği yansıtmadığı durumlarda işçinin işe iade davası açma hakkı doğmaktadır.

Bu yazımızda işe iade davası koşullarının ne olduğu, işe iade davası sonuçları hakkında ne işlem yapılması gerektiği, işe iade dava açma süresi gibi konu hakkında sık sorulan tüm soruların cevaplarını ve ayrıntılarını bulabilirsiniz.

Çıplak ücret nedir ?

Çıplak ücret işçi ile işveren arasında sözleşme ile belirlenen ve ikramiye, yemek parası gibi yan ödemelerin dahil edilmediği ücrettir.

Giydirilmiş ücret nedir ?

Giydirilmiş ücret, işçiye ödenmesi gereken ücret diğer adı ile çıplak ücrete ilave olarak yemek parası, ikramiye ve diğer yan ödemelerinde dahil edilerek hesaplandığı ücrettir. İşe iade davasında iade edilecek işçi için giydirilmiş ücret önem arz ettiğinden yazıya girişte bunun tanımlamasını yapmak istedik.

İşe iade davası şartları nelerdir ?

İşçinin dava açabilmesi için aranan işe iade şartları şunlardır;

 • Sözleşme feshedilen işyerinde en az 30 işçi çalışıyor olması,
 • Sözleşmesi feshedilen işçinin fesih tarihinden önce aynı işyerinde en az 6 aylık çalışmasının olması ( yer altı ve maden işlerinde çalışanlar için bu süre şartı aranmaz ),
 • İş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren 1 ay içerisinde iş mahkemesine dava açılması.

İşe iade davası açma süresi nedir ?

İşe geri dönüş davası açacak olan işçinin sözleşme fesih tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde bağlı olduğu iş mahkemesine başvurması gerekmektedir. Eğer yukarıda işe iade davasının şartları başlığı altında belirtilen şartları da sağlıyorsanız en geç 1 ay içinde başvurmanız gerekir.

İşe iade davası süresi nedir ?

İşe geri iade davası işçi tarafından iş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde açılır. Davanın kanunen seri muhakeme usulüne göre görüşülmesi ve en geç 2 ay içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Verilen kararın temyizi halinde ise Yargıtay 1 ay içerisinde karar vermek zorundadır.

İşe iade kararı verilen işçi kaç gün içinde işverene başvurmalıdır ?

Peki İşe iade davasını kazandım ne yapmalıyım ? 4857 Sayılı Kanunun 21’inci maddesine göre işe iade kararı verilen işçinin mahkeme kararının kendisine tabliğinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde işverene başvurması gerekmektedir. Başvurunun mahkeme kararı ve noter ile yapılması uygun olacaktır.

İşe iade davasını kazanan işçinin hakları nelerdir ?

İşe iade davasını kazanan ve mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde işverene başvuran işçiyi;

 • İşveren talebi halinde en geç 1 ay içerisinde işe başlatmak zorundadır.
 • Başvuru üzerine bir ay içerisinde işçiyi işe başlatmayan işverenin en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında işçiye tazminat ödemesi gerekmektedir.
 • Mahkeme işe iade davalarında işçiye ödenecek ücret tutarını da belirler. İşveren mahkemece belirlenecek bu tutar üzerinden en az 4 aylık tazminatını ödemek zorundadır.
 • Ödenecek tazminat giydirilmiş ücrete göre değil çıplak ücrete göre hesaplanır.
 • İşe başlatılmaması durumunda ödenecek olan en az 4 aylık ücret için işveren ayrıca SGK’ya da işçi adına prim ve hizmet bildirimi yapar ve bu ücretlere ait prim gün sayısı ve kazançlar da SGK hizmet cetveline işlenmiş olur.

İşveren işe iade kararını kaç gün içerisinde uygulamak zorundadır ?

İşveren mahkeme kararının sonuçlanması ile birlikte kendisine 10 iş günü içerisinde başvuran işçiyi;

 • En geç 1 ay içerisinde işe başlatmalıdır.
 • İşe başlatmayacaksa yine en geç 1 ay içerisinde en az 4 aylık ücretini ödemek zorundadır.
 • İşveren mahkeme kararını tebliğ tarihini takip eden en geç ayın 26’sına kadar ise SGK beyannamelerini göndermek zorundadır. Bu süre içerisinde SGK beyannameleri verilirse idari para cezası uygulanmaz.
 • Mahkeme kararını tebliğ tarihini takip eden ayın 26’sına kadar eğer SGK’ya başvurulmazsa sonrasında verilecek bildirgeler için işverene SGK tarafından ceza uygulanır.

İşe iade davası tazminatı nasıl hesaplanır ?

İşe iadesi halinde işveren tarafından işe başlatılmayacak ve en az 4 aylık ücreti ödenecek işçi için her ay ödenecek tutar mahkeme kararında belirtilir. Mahkeme genellikle bu tutarı işçinin son brüt ve çıplak kazancına göre hesaplar. Yani son sözleşme fesih tarihinde brüt çıplak ücret 5000 TL ise 5000 TL brüt ücret üzerinden hesaplama yapılır. Kıdem tazminatı hesaplama başlıklı yazımızdan tazminat hesaplaması yapabilirsiniz.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın