İşveren Vekili Nedir, Sorumlulukları Nelerdir ?

İşveren vekili nedir ? İş hayatındaki çoğu kişi ile İş Kanunu mevzuatından sorumlu olan öğrenciler işveren vekili terimi ile sıklıkla karşılaşmaktadır. İş hukukunda işveren adına hareket eden kişi olarak da tanımlanan işveren vekili konusunda bu yazımızda sık sorulan işveren yardımcısı nedir gibi işveren vekili görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgileri bulabilirsiniz.

İşveren vekili kimdir ?

4857 sayılı iş kanunu işveren vekili tanımı şu şekildedir;

“İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. 

Yukarıdaki iş hukukunda işveren vekilinden hareketle işveren vekilinin tanımlamasını şu şekilde yapabiliriz: ” İşin ya da işletmenin bir bölümünde işveren adına hareket eden, işverenin sorumluluğunda olan, işveren hakkındaki 4857 Sayılı Kanun, yönetmelik ve İş Hukukundaki tüm hükümlerin uygulandığı kişilerdir. “. 

Ustabaşı işveren vekili midir ?

İşveren vekilinin iş kanunundaki tanımlamasından da anlaşılacağı üzere bu kişiler işin ya da işletmenin belli bir bölümü için yetki verilmiş kişiler olarak tanımlanmıştır. Ustabaşı olarak görev alan kişilere de işin belli bir kısmı için görev verildiğinden bu kişiler işveren vekili olarak tanımlanmaktadır.

Kimler işveren vekili olabilir ?

4857 Sayılı İş Kanunu ve bağlı yönetmelikler ile İş Hukukunda kimlerin işveren vekili olabileceği ya da kimlerin olamayacağı hakkında hüküm yer almamaktadır.

  • İş hukukunda işveren adına hareket eden ve işin ya da işletmenin bir bölümünde görev alan tanımlamasına uyan kişiler işveren vekili sayılmaktadırlar.
  • İşveren vekilinin İş Kanunundaki tanımına uyan kişiler işveren vekili olabilmektedir.
  • Yetkinin yazılı olarak bildirilmesi zorunlu değildir. Sözlü olarak da işveren vekili atanabilmektedir.

Kimler işveren vekili olamaz ?

4857 Sayılı Kanun, İş Hukuku ya da bağlı yönetmeliklere göre kimlerin işveren vekili olamayacağı konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla fiil ehliyetine sahip ve işveren tarafından görev verilmiş herkes işveren vekili olabilir.

İşveren vekilinin sorumluluğu

Yukarıdaki tanımlamadan da anlaşılacağı üzere işveren ve işveren vekili sorumlulukları aynıdır. Buna göre;

  • İşveren vekili olarak tayin edilen kişinin tüm fiillerinden işveren aynı derecede sorumludur. Örneğin İşçiye işveren vekili tarafından uygulanacak mobbing işveren tarafından uygulanmış kabul edilir.
  • İşveren vekili işveren tarafından verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

İşveren vekili sigortalı olmak zorunda mı ?

Bildiğiniz üzere hizmet akdi ile ücret karşılığında bir işverene bağlı olarak çalışan kişiler 5510 Sayılı Kanunun 4/1-a bendi eski ismi ile SSK kapsamında sigortalı sayılırlar. 4857 işveren vekili de hizmet akdine bağlı olarak ücret karşılığı işverene bağlı olarak çalışanlar olduğundan bu kişilerin de 4/1-a kapsamında sigortalı olmaları zorunludur.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın