Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi Kaç Gündür ?

Kıdem tazminatı ödeme süresi işten çıkacak ya da çıkanların çok araştırdığı konuların başında gelir.  İş Kanunu’na göre işten ayrılan, en az 1 yıl çalışması olan ve kıdem tazminatı şartlarını sağlayan çalışanlara işveren tazminatlarını ödemek zorundadır.  Burada tereddüt yaşanan husus ise kıdem tazminatı süresidir. Bu yazımızda işten çıkarılan işçinin tazminatı ne zaman ödenir, kıdem tazminatının ödenmesi için işverene tanınan süre ne kadar gibi kıdem tazminatı ne zaman ödenir hakkında sık sorulan sorular ve cevaplarını bulabilirsiniz.

Kıdem tazminatı ne kadar sürede ödenir?

Asıl konumuz olan kıdem tazminatı kaç gün içinde ödenir sorusunun cevabı ile başlayalım. Aslında kanunen belirlenen net bir süre yoktur. 4857 sayılı iş Kanunu kıdem tazminatı ödeme süresi de net olarak belirtilmemiştir. Yani işveren 1 ay içerisinde ödemeli, 6 ay süresi vardır gibi net bir tanımlama ya da ibare kanunda yer almamaktadır. Peki tamam ama hangi süre esas alınmalı ?

Burada kesin ve net olan kural derhal ödenmesi gerektiğidir.  Belirli bir süre yoktur ancak derhal ödenmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte oluşan kıdem tazminatı hakkını doğal olarak iş sözleşmesinin feshi ile birlikte ödenmesi de temel kuraldır. Bu durumda belirlenen bir tazminat alma süresi olmamasına karşın iş sözleşmesi feshedildiğinde derhal ve peşin olarak ödenmesi kanaatine varılmış olunacaktır.

Peki tazminat ödeme süresi net değil ben ne kadar beklemeliyim çalışan olarak ? Makul bir süre beklemelisiniz. Bu makul süre genellikle iş sözleşmesinin feshinden sonra 30 gündür. İşveren temelde alacakları iş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödemek zorundadır.  En az 30 gün bekledikten sonra eğer yine ödemezse bu durumda aşağıda anlattığımız yolu takip ederek kanuni yollara başvuru hakkınızı kullanabilirsiniz.

Kıdem tazminatı ödeme süresi Yargıtay

İşveren tazminat ödeme süresi ile ilgili İş Kanunu’nda ya da bağlı genelgeler, yönetmeliklerde net bir ibare yoktur ve süre belirlenmemiştir. Yargıtay tarafından verilen kararlarda da bu konuda net süreler belirtilmemiştir. 

Kıdem tazminatı ödeme şekli

Kıdem tazminatının iş sözleşmesinin feshi durumunda derhal ya da 30 günlük zaman içerisinde nakit ve tek seferde elden ya da banka kanalı ile ödenmesi gerekmektedir. İşten ayrıldıktan sonra tazminat alma süresi konusunda yasalarda net bir gün belirtilmediğine tekrar değinmek isterim. 

Kıdem tazminatı kaç taksitte ödenir ?

Peki kıdem tazminatı taksitle ödenir mi ? Kanunen işçiye tazminatın peşin olarak ödenmesi gerekir. Ancak Yargıtay’ın bu alanda emsal olacak bazı kararları vardır. Eğer işçinin rızası da varda taksitle ödenmesi mümkündür. İşverenin işçi ile karşılıklı bir  mutabakat/sözleşme imzalaması sureti ile taksitle ödenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatını işveren ödemezse nasıl bir yol izlenmeli ?

Yukarıda işveren tazminatı ne kadar sürede ödemeli başlığı altında da ayrıntılı belirttiğimiz üzere makul bir süre beklendikten sonra eğer işçi işverenin tazminatını ödemeyeceğine kanaat getirirse;

 • Öncelikle noterden bir ihtarname göndermeli. Kıdem tazminatı ihtarname örneği başlıklı yazımızda ihtarname örneğine göz atabilirsiniz.
 • İhtarnamede işverene ödeme süresi olarak 7,15,30 gibi süreler verilebilir. Bunun için de belirlenmiş bir süre yoktur.
 • İhtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren şayet işveren belirlenen sürede tazminatı ödemezse bu durumda işçinin arabulucu bürolarına başvurması gerekir.
 • Arabulucu tarafından işçi ve işveren uzlaştırılmaya çalışılır. Eğer burada da çözüm olmazsa bu bir rapor/tutanakla belirlenir ve daha sonra işçi iş mahkemesine başvurabilir.

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı işveren ödemezse ne yapmalı ?

Daha önce 3600 günden kıdem tazminatı alma şartları başlıklı yazımızda da ayrıntılı olarak anlattığımız üzere ilk olarak herhangi bir kapsamda 08.09.1999 tarihi ve ya öncesinde başlangıcı olup SSK kapsamında 3600 gün şartını sağlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan buna dair yazı alıp işverenlerine bu gerekçe ile işten çıkmalarını beyan etmeleri ve çıkışın bu nedenle verilmesi durumunda tazminat alabilmekteler. İşveren bu kapsamda olan çalışanına tazminatını ödemek zorundadır. Eğer belirlenen makul süre içerisinde ödenmezse işçi yukarıda anlatılan yolu izleyerek kanuni yollara başvuru hakkına sahiptir.

Tazminat davasından kazanılan para ne kadar zamanda alınır ?

Tazminat davasının kazanılması durumunda mahkeme kararı işverene tebliğ edilir.  Eğer işveren temyiz ya da istinaf yoluna giderse ödeme süresi 1,5-2 yıla kadar çıkabilir. Ancak gitmezse ve ilamlı icra yolu ile genellikle 1 ay içerisinde ödenir.

İhbar tazminatı ödeme süresi kaç gündür?

İşverenin ihbar sürelerine uymadan işçinin çıkışını vermesi durumunda uyulmayan ihbar gün sayısı kadar tazminat ödenmesi zorunludur. Yukarıda kıdem tazminatı kaç günde ödenir başlığı altında anlattığımız gibi ihbar tazminatında da belirli bir süre yoktur. Temel olarak ihbar tazminatı ödemesinin de sözleşme fesihi ile birlikte ödenmesi gerekir. Eğer ödenmezse işçi makul bir süre bekledikten sonra ( genellikle 30 gün) kanuni yollara başvurabilir.

Kıdem tazminatı kaç gün içinde ödenmesi gerekir?

Tazminat ödeme süresi kaç gündür sorusunun cevabı iş kanununda ya da bağlı genelgelerde yoktur. Genel kanı işçinin iş sözleşmesinin feshedilme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiğidir.

Kıdem tazminatı geç ödenirse ne olur?

Kıdem tazminatının genel olarak belirlenmiş süre olan 30 gün içerisinde ödenmesi gerekir. Geç ödenmesi durumunda faizi ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. İş Mahkemesi tarafından verilen tazminat ödenmesi kararlarında tazminat ödemesinin mevduata uygulanan en yüksek faize göre hesaplanmasına dair kararlar verilmektedir.

Kıdem tazminatı ödemesi nasıl yapılır?

Ödemenin tek seferde ve peşin olarak ve tabi ki nakit olarak yapılması gerekiyor. İşveren ve işçi aralarında anlaşırsa taksitle ödeme seçeneği de kullanılabilir.

Kıdem tazminatı hemen ödenir mi?

Tazminat kaç günde ödenir kısmında da net olarak ifade ettiğim gibi tazminatı iş sözleşmesinin feshi ile birlikte derhal ya da en geç 30 gün içerisinde ödenmesi esastır.

Kıdem tazminatı elden verilir mi?

Tazminatın banka kanalı ile ödenmesi zorunlu değildir. Elden ödeme de yapılabilir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi Kaç Gündür ?” üzerine 4 yorum
 1. Merhaba
  İkale sözleşmesi ile sonuçlanan durumlarda ihbar süresi söz konusu mudur?
  Şirket ihbar sürelerini uygulayabilir mi yoksa ikale sözleşmesi kurulduğu andan itibaren işi sonlandırmak mümkün mü?
  İkale bedeli için şirketin ödeme süresi ne kadardır? imzalanır imzalanmaz ödemesi zorunlu mudur?

  Yanıtla
 2. merhaba iş yeri devri ile taminat hakkım dogdu soz konusu tazminat devir edildiğinden buyaana 30 gün geçmesine ragmen hala verilmedi mazeretleri franchising şube oldugundan göya merkezden ödeme bekliyorlarmış bu konuda izlemem gereken yol nedir ? teşekkürler.

  Yanıtla
Yorum yapın