Kınama Cezası Nedir, Hangi Hallerde Uygulanır ?

Kınama cezası nedir ? Devlet memurlarına disipline aykırı hal ve fiiller nedeni ile 657 Sayılı Kanun’un 125’inci maddesi gereği disiplin cezaları uygulanmaktadır. Kanunun ilgili maddesi gereği uygulanan cezalar sırasıyla uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarılma cezalarıdır. Bu yazımızda en çok uygulanan cezalardan birisi olan kınama cezasının ne olduğu, hangi hallerde uygulanabildiği, süreç ve itiraz işlemleri hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

Kınama cezası nedir ? Devlet memurlarına disipline aykırı hal ve fiiller nedeni ile 657 Sayılı Kanun’un 125’inci maddesi gereği disiplin cezaları uygulanmaktadır. Kanunun ilgili maddesi gereği uygulanan cezalar sırasıyla uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarılma cezalarıdır. Bu yazımızda en çok uygulanan cezalardan birisi olan kınama cezasının ne olduğu, hangi hallerde uygulanabildiği, süreç ve itiraz işlemleri hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

Kınama cezası ne demek ?

Öncelikle memura kınama cezası nedir sorusunun cevabı ile başlayalım. Kınama 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda şu şekilde tanımlanmaktadır;

“Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.”

Kınama cezası uyarı cezası ile karıştırılmaktadır. Uyarı cezası 657 Sayılı Kanun’da şöyle tanımlanmaktadır;

” Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.”

Sınavlarda en sık gelen sorulardan birisi “Aşağıdakilerden hangisi kınama cezası uygulanacak hallerden birisi değildir” olmaktadır. Özellikle sınavlar ve görevde yükselme sınavına hazırlananlar ikisinin tanımını karıştırmaktadır.

 • Kınama uyarının bir ağır cezasıdır.
 • İkisi arasındaki fark ise uyarı cezasında kusurlu olduğu bildirilirken kınama cezasında daha dikkatli olması gerektiği bildiriliyor.
 • Cezalara bakarken kafa karışıklığı olmaması açısından kınamanın uyarıdan bir ağır ceza olduğunu bilmekte yarar vardır.

Öğretmene kınama cezası nedir ?

Öğretmenler de 657 Sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılırlar. Bu nedenle 657 Sayılı yasa kapsamında uygulanan ve bu yazımızda ayrıntıları anlatılan kınama cezası hükümleri öğretmenler için de aynen geçerlidir.

Kınama cezası gerektiren haller nelerdir ?

657 Sayılı Kanun’un 125’inci maddesine göre kınama cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır;

 • a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
 • b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
 • c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
 • d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
 • e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
 • f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
 • g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
 • h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
 • ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
 • j) Verilen emirlere itiraz etmek,
 • k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
 • l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.
 • m) (Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

Memuriyetten ne zaman emekli olacağınızı merak ediyor musunuz ? Memurların emeklilik şartları tablosu sayfamızdan hemen ne zaman emekli olabileceğiniz hakkında hesaplama yapabilirsiniz.

Kınama cezasında zaman aşımı süresi nedir ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 127’inci maddesine göre kınama cezalarında fiil ve halleri işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanması gerekmektedir. 1 aylık süre içerisinde soruşturma başlatılmaması durumunda zaman aşımına uğrar ve aynı fiilden dolayı kınama cezası ile ilgili soruşturma başlatılamaz.

Kınama cezasında karar süresi nedir ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 128’inci maddesi gereği disiplin amirinin kınama cezası ile ilgili kararını soruşturma tamamlandıktan sonra en geç 15 gün içerisinde vermeleri gerekmektedir.

Kınama cezası kim tarafından verilir ?

Kınama cezası memurun görev yaptığı Kurumdaki disiplin amirleri tarafından verilmektedir. Aynı şekilde uyarma ve aylıktan kesme cezaları da disiplin amirleri tarafından uygulanmaktadır.

Kınama cezasında savunma hakkı

Devlet memurundan savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmaya yetkili amir tarafından memurdan savunmasını yapması istenir. Memur 7 gün içerisinde savunmasını yapmazsa savunma hakkından vazgeçmiş olarak kabul edilir.

Kınama cezasında itiraz nasıl yapılır, süresi nedir ?

Kınama cezası disiplin amirleri tarafından verildiğinden itirazın da yine disiplin amirlerine yapılması gerekmektedir.

 • Kınama cezalarında itiraz süresi ceza kararının tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.
 • Bu süre içerisinde itiraz edilmezse ceza kesinleşir.
 • Disiplin kurulu kendilerine intikal eden itirazları 30 gün içerisinde karara bağlamak zorundadır.
 • İtiraz halinde disiplin kurulu bir hafif ceza olan uyarma cezası verebilir ya da cezayı tamamen kaldırabilir.
 • Bu nedenle kesinlikle itiraz hakkınızı kullanın.

Kınama cezası sicile işler mi, ne zaman silinir ?

Kınama cezasını gerektiren hal ve fiillerden birisini işlemesi nedeni ile kınama cezası ile cezalandırılan memurların bu cezaları 5 yıl sonra özlük dosyasından silinebilir. 5 yılın sonunda memur dilekçe ile Kurumu’na başvurur. Amiri tarafından da uygun görülürse ceza özlük dosyasından silinir.

Kınama cezası alınca ne olur ?

Kınama cezası maaş ya da diğer özlük haklarına olumsuz olarak etki etmemektedir. Görevde yükselme sınavlarında olumsuz olarak etkisi yoktur ancak yine de mülakata dayalı sınavlarda özlük dosyasına da bakıldığından görevde yükselmeyi kısmen etkileyebilir. Tekrarı halinde bir ağır ceza olan aylıktan kesme cezası uygulanır.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın