Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Örneği Word- Part Time

Kısmi süreli iş sözleşmesi örneği özellikle kısmi süreli sigortalı çalıştıracak işverenlerin internette araştırdıkları konuların başında gelmektedir. İşyerinde part time diğer adı ile kısmi süreli çalıştırılacak personel için sözleşme düzenlenmesi zorunludur. Sözleşmenin usule uygun olması ve tabi ki yazılı olması ve işçinin özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu yazımızda kısmi diğer adı ile part time ya da yarı zamanlı iş sözleşmesi nedir, nasıl düzenlenir konusunda bilgi verilecektir. Ayrıca belirli ve belirsiz süreli part time iş sözleşmesi örneği de paylaşılacaktır.

Kısmi/ part time iş sözleşmesi nedir ?

Öncelikle konuya kısmi süreli iş sözleşmesi nedir sorusunun cevabı ile başlayalım. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile ilgili tanımlar ve hükümler 4857 Sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde yer almaktadır. Kanunun 13. maddesinin kısmi süreli çalışanlar ile ilgili hükümleri şu şekildedir;

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir”

Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır. 

Kısmi süreli iş sözleşmesi şartları nelerdir ?

4857 Sayılı Kanun’un yukarıdaki ilgili hükümlerini değerlendirmek gerekirse;

  • Bir çalışmanın kısmi süreli çalışma sayılabilmesi için tam süreli çalışmaya oranla daha az çalışılmış olası gerekmektedir.
  • Daha önce tam zamanlı çalışma nedir başlıklı yazımız da anlattığımız gibi eğer işveren ile işçi arasında aksi bir sözleşme imzalanmadıysa haftalık çalışma süresi 45 saattir.
  • Uygulamada kısmi süreli çalışma ise tam zamanlı çalışanın 2/3’üne kadar olan çalışma olarak kabul görmektedir. Bu durumda aksi belirlenmediyse haftalık çalışma süresinin 45 saate kadar olduğu işyerlerinde kısmi süreli çalışma haftalık en fazla 30 saate kadar olabilmektedir.
  • 30 saati aşan çalışmalar kısmi süreli çalışma olarak tanımlamaz. Ayrıca SGK prim gün sayısı 20 günü aşıyorsa bu çalışma kısmi süreli çalışma olarak tanımlanamıyor ve işçi 20 günden fazla olarak “06-Kısmi İstihdam” eksik gün kodu ile SGK’ya bildirilemiyor. SGK kısmi istihdam ne demek başlıklı yazımızda daha önce bu konudan ayrıntılı olarak bahsettik.
  • Kısmi süreli çalışanlar normal zamanlı çalışana göre farklı bir uygulamaya tabi tutulamaz.
  • Kısmi süreli çalışanın aynı işi yapan işçiye göre ücreti orantılı olarak ödenir, daha az ödenemez. Eğer bir ücret belirlenmedi ise saat hesabı yapılarak asgari ücret üzerinden maaş ödemesi yapılmalıdır. Part time asgari ücret ne kadar başlıklı yazımızdan part time çalışanların güncel ücret tutarlarına göz atabilirsiniz.

Kısmi süreli part time iş sözleşmesi örnekleri

Part time/ kısmi istihdam sözleşmesi kısmi süreli çalışanlar için düzenlenmesi zorunlu olan belgelerden birisidir. Özellikle SGK ile ilgili yaşanabilecek anlaşmazlıklarda prim gün sayısının hesabı için SGK denetmenleri/müfettişleri kısmi süreli iş sözleşmesini talep edebilmektedir. Bu nedenle işçi kısmi süreli çalıştırılacaksa iş sözleşmesinin aşağıdaki örneklere uygun olacak şekilde hazırlanması, işveren ve işçi tarafından imzalanarak dosyada muhafaza edilmesi gerekmektedir. Hatta yapılabiliyorsa noter tasdikli olarak dosyada muhafaza edilmesi daha doğru olacaktır.  Sözleşme örnekleri belirli ve belirsiz olarak aşağıda verilmiştir.

Belirsiz süreli kısmi süreli iş sözleşmesi örneği

Süresi belli olmayan yani bitiş tarihi belli olmayan kısmi süreli çalışmalar için belirsiz süreli part time iş sözleşmesi hazırlanması gerekmektedir. Süresi belirsiz kısmi süreli iş sözleşmesini buradan indirebilirsiniz ⇒ Belirsiz süreli kısmi süreli iş sözleşmesi örneği word.

Belirli süreli part time sözleşme örneği

Süreli belli olan yani çalışma bitiş tarihi belli olan part time çalışmalar için belirli süreli sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir. Süresi ve bitiş tarihi belirli olan part time işler için sözleşme part-time sözleşme örneği word olarak buradan indirebilirsiniz ⇒ belirli süreli kısmi çalışma sözleşme örneği indir.

Kısmi süreli iş sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı?

Sözleşmelerin yazılı olması zorunludur. Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra Noter’e onaylatılırsa ayrıca SGK’ya bildirilmesi gerekmez. Ancak yazılı olarak düzenlenen sözleşme Noter’e onaylatılmayacaksa sonraki aylarda geçerli olabilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere SGK’ya gönderilmesi ve işverenin SGK’daki dosyasında muhafaza edilmesi işveren yararına olacaktır.

Kısmi süreli iş sözleşmesi en az kaç gün?

İşçinin haftalık çalışma süresinin İş Kanunu kapsamında belirtilen Kanuni süre olan 45 saatin 2/3’ünden az olması yani 30 saatten az olması gerekir. Aksi durumda kısmi süreli çalışma tam zamanlıya dönmüş olur.

Kısmi süreli iş sözleşmesi SGK bildirimi zorunlu mu?

Noter onaylı olacaksa değil ancak Noter onaylı olmayacaksa bir defaya mahsus SGK’ya bildirmekte yarar var.

Kısmi süreli iş sözleşmesi noterden yapılmak zorunda mı?

Hayır noter onayı zorunlu değil.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Örneği Word- Part Time” üzerine 4 yorum
  1. Merhaba asgari ücret arttı ama maalesef çalıştığım kurum artırmıyo kısmi süreli /süresiz sözleşme imzalamamı isteniyor 6 bin TL sigorta da 2.500 TL hesaplama sigorta eksik kaç gün kalıyo Acaba

    Yanıtla
Yorum yapın