SGK E Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır ?

0

SGK E Tebligat Başvurusu ve konu hakkında ayrıntılı bilgi bu yazımızda verilecektir. 24 Eylül 2021 tarihinde resmi gazete yayımlanan SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK” te  Sosyal Güvenlik Kurumu’nda işveren tescili olanların da e-tebligat sistemine zorunlu olarak alınması düzenlemesi getirildi. SGK e-tebligat sistemi işverenler için zorunlu olacak ancak diğer sigortalılar ve gerçek kişiler ile tüzel kişiler istekleri halinde sisteme dahil olabilecek. Bu yazımızda SGK elektronik tebligat sistemine kimlerin dahil olmak zorunda olduğu, sisteme başvuruların nasıl yapılacağı ve sistemin işleyişi hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

Kimler SGK E-tebligat sistemine kayıt olmak zorundadır ?

Yayınlanan ilgili yönetmeliğe göre;

  • 4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescilli işyeri olanlar sisteme zorunlu olarak dahil olacaklar.
  • İşverenler haricinde kendilerine tebliğ yapılması gereken gerçek ve tüzel kişiler ise sisteme isteğe bağlı olarak dahil olabilecekler. İsteğe bağlı olarak bu sisteme giriş yapacak gerçek ve tüzel kişiler bu sistemi kullanmak zorundadır ve sistemden daha sonra çıkış yapamayacaklardır.

SGK e-tebligat sistemine başvuru süreleri ve son tarih ne zaman ?

SGK elektronik tebligat sistemine girişi zorunlu olan ve tescilli işyeri dosyası olan işverenlerin;

  • 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere en geç 3 ay içerisinde yani en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.
  • İlk defa 01 Ekim 2021 tarihi ve ya sonrasında tescil edilen işyerlerinin ise en geç tescil tarihini takip eden ay başından başlamak üzere 3 ay içerisinde sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

SGK e-tebligat sistemi nasıl işleyecek ?

E-tebligat sisteminde uygulama aşama aşama şu şekilde olacak;

  • İlgili Sosyal Güvenlik Merkezi evrağı hazırlayacak ve elektronik ortamda elektronik imza ile imzalayacak.
  • Elektronik imza ile imzalanan evrak muhatabın elektronik adresine gönderilecek.
  • Muhatabın elektronik adresine ulaşan evrak , ulaştığı günü izleyen 5’inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.

SGK e-tebligat sisteminden nasıl çıkabilirim ?

Sisteme zorunlu olarak kaydolması gerekenler ile isteğe bağlı olarak giriş yapanlar sadece aşağıdaki durumların varlığı halinde sistemden çıkış yapabilir. Buna göre;

  • Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silinmesi ( nevi değiştirilmesi ya da birleştirme durumları dahil) durumunda silinme tarihi itibariyle elektronik tebligat sistemi kapatılır.
  • Gerçek kişinin ölümü ya da gaip sayılması halinde ölüm tarihi ya da gaipliğe karar verildiği tarihten itibaren sistem kapatılır.
  • Ölen ya da gaip sayılan kişilerin mirasçıları da Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak e-tebligatın kapatılmasını talep edebilir.

SGK E-tebligat başvurusu nasıl yapılır ?

E-tebligat için başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılacak sistem üzerinden yapılacak. Şu an için başvuru giriş ekranları açılmadı. Ekran açılır açılmaz bu sayfamızda/yazımızda başvuruyu adım adım nasıl yapabileceğiniz hakkında bilgi verilecektir.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.