SGK Gecikme Zammı Hesaplama Nasıl Yapılır ?

SGK gecikme zammı hesaplama nasıl yapılır, borçlara ne kadar zam ve faiz uygulanır konusunda tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarının kanuni süresi içerisinde ödenmediğinde mali zam uygulanmaktadır. Yazımızda Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeme vadesi geçen borcu olanlar için SGK gecikme zammı nasıl hesaplanır ile konu hakkındaki tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Gecikme zammı nedir?

Gecikme zammı Sosyal Güvenlik Kurumu ya da başka herhangi bir Kamu Kurumu’na olan borçların süresi içerisinde ödenmemesi durumunda Kanunen belirlenen oranda uygulanan mali zamdır.

Gecikme faizi nedir?

Gecikme faizi, zamanında tahsil edilmeyen sigorta primlerinin tahakkuk tarihinden tahsilat tarihine kadar geçen sürede uygulanan gecikme bedelidir.

SGK gecikme faizi hesaplaması nasıl yapılır ?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borçlarının gecikme zammı ve faiz hesaplaması 5510 Sayılı Kanunun 89. maddesi esas alınarak yapılmaktadır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 89. maddesinin gecikme zammı ve faizi ile ilgili hükmü aşağıdaki gibidir;

“Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 (% 2) oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Cumhurbaşkanı, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı % 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer Kurum alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir.”

Kanunun yukarıdaki ilgili maddesinden anlaşılacağı üzere SGK faiz hesaplaması

  • Son ödeme tarihinden itibaren her ay için ilk 3 aylık dönemde %3 oranında gecikme cezası uygulanır.
  • Ayrıca her ay için son ödeme tarihinden ödenme tarihine kadar geçen sürede Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

Bildiğiniz üzere SGK prim borçlarında son ödeme tarihi her bir prim türü için takip eden ayın sonudur. Takip eden ayın sonuna kadar ödeme yapılmadığında her ay için hem gecikme cezası hem de gecikme faizi hesaplanır.

SGK primi gecikme zammı hesaplama ekranı

Sigorta gecikme zammı hesaplamasını SGK resmi internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Gecikme zammı ve faizi hesaplaması yapmak için;

  • Öncelikle buradan SGK primi gecikme zammı hesaplama sayfasına giriş yapın ⇒ SGK gecikme zammı hesaplama.
  • Ardından Borç Dönemi, Borç Yılı kısmında ilgili dönemleri seçin.
  • Takvim kısmında hangi tarih itibariyle hesaplama yapacaksanız o tarihi seçin. İleri tarihli de seçebilirsiniz.
  • BORÇ TUTARI kısmına borcun anaparasını yazın.
  • Yasal gecikme faizi hesaplama tablosunun altındaki kısımda eğer Kamu Kurumu için hesaplama yapmayacaksanız ÖZEL kısmını seçin ve HESAPLAMA yapın.
  • Böylece borcun anaparası ile birlikte SGK prim cezası hesaplamasını da yapmış olursunuz.

Bağkur gecikme faizi hesaplama

SGK gecikme cezası hesaplama tüm prim alacaklarında aynı şekilde hesaplanmaktadır. Dolayısıyla Bağkur için de hesaplama aynı şekilde olmaktadır. bağkur gecikme zammı hesaplama işlemini yukarıda bağlantısı verilen menü üzerinden yapabilirsiniz.

SGK gecikme zammı oranı kaçtır ?

İlk üç ay için uygulanacak SGK prim gecikme faizi oranı %3’tür. Buna ilave olarak gecikme faizi de uygulanmaktadır. Gecikme faizinin neye göre ve nasıl hesaplandığı konusunda bilgi yukarıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın