SGK İdari Para Cezaları 2024 & %75 İPC İndirimi Al

SGK idari para cezaları işverenler açısından can yakıcı olabilmektedir. Malumunuz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirge cezası, aylık prim ve hizmet belgesi geç verme cezası  gibi tüm cezalar brüt asgari ücrete göre hesaplanmakta.

Brüt asgari ücretin belli olması ile birlikte 2024 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezası tutarları da netleşti. Yazımızda SGK işten çıkış geç bildirme cezası, SGK ek bildirge cezası ve tüm hatalı ile geç işlemler için uygulanacak olan SGK bildirgesi geç verme cezası güncel tutarlarına ulaşabilirsiniz.

SGK cezaları 2024

Hatalı yapılan ya da süresinde yapılmayan her bir işlem için uygulanan ceza tutarları farklılık göstermektedir. Süresi dışında ya da kanuna aykırı olarak uygulanacak ssk ipc tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

İşe giriş bildirgesinin
süresinde verilmemesi sigortalı başına
20.000,00 TL
İşe girişin verilmediğinin
Re’sen tespiti durumunda sigortalı başına
40.000,00 TL
Deftere tabi olmayanlar için
işyeri bildirgesinin geç verilmesi
20.000,00 TL
Diğer defter diğer ismi ile işletme defterine
tabi işverenlerin işyeri tescil bildirgesini geç vermesi
40.000,00 TL
Kamu Kurumları ve ya Bilançoya
tabi işverenlerin işyeri tescil bildirgesini geç vermesi
60.150,00 TL
Ek beyanname geç verilme cezası sigortalı başına2.500,00 TL
Asıl beyanname geç verilmesi sigortalı başına4.000,00 TL
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmediğinin
re’sen tespiti durumunda sigortalı başına
40.000,00 TL
İşten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi sigortalı başına1.000,00 TL
SGK idari para cezası tablosu 2024

İşe giriş bildirgesi geç verme cezası 2024

 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresi içerisinde verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezası tutarı her bir çalışan için : 20.000,00 TL . Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde: 15.000,00 TL.
 • Sigortalı işe giriş bildirgesini kanunen verilmesi gereken tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde kendiniz verirseniz sigortalı başına: 20.000,00 TL. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde: 3.750,00 TL.
 • İşe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararı, denetim elemanları ya da resmi bilgi ve belgelerden tespit edilmesi halinde sigortalı başına: 40.000 TL, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde 30.000 TL.
 • İşe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme, denetim, resmi belgeden v.s. kaynaklı tespitinden sonra 1 yıl içinde aynı işyerinde tekrar tespiti halinde sigortalı başına işe giriş bildirgesi vermeme cezası 100.000,00 TL olarak uygulanır., 15 gün içinde ödenmesi halinde: 75.000 TL.
 • İşe giriş cezaları,  indirim oranları, işe giriş erken ödeme indirimi ve daha fazlası için hemen işe giriş bildirgesi geç verme cezası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşyeri bildirgesi geç verme cezası 2024

 • Kamu idareleri ve bilanço esasına tabi işyerlerinin işyeri bildirgesini süresinde vermemesi halinde uygulanacak ipc tutarı: 60.000 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 45.000 TL.
 • İşletme esasına tabi defter tutanlar için: 40.000 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 30.000 TL,
 • Deftere tabi olmayanlar için ise 20.000 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 15.000 TL,
 • Önemli: İşyeri bildirgesini verilmesi gereken yasal süreyi takip eden 30 gün içinde kendiniz vermeniz halinde uygulanan idari para cezasını da 15 gün içinde ödemeniz halinde ceza tutarının 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz. Örneğin bilanço esasına tabi işyeriniz için uygulanması gereken İPC 60.000 TL iken bildirgeyi kendiniz vermeniz ve ceza tutarını 15 gün içinde ödemeniz halinde ödeyeceğiniz tutar 11.200 TL ye düşecektir.

SGK bildirge vermeme cezası 2024

 • Kanuni süresi dışında asıl olarak verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için sigortalı başına 4.000,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde:3000,00TL.
 • Ek olarak süresi dışında verilen beyannameler için aylık bildirge vermeme cezası tutarı sigortalı başına 2.500,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 1.680,00 TL.
 • Asıl ve ek bildirgede toplam e bildirge geç verme cezası tutarı 40.000 TL’yi geçemez.
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmediğinin mahkeme kararı, denetim ya da teftiş elemanlarınca ya da resmi bilgi ve belgelere göre tespiti halinde sigortalı başına e bildirge vermeme cezası: 40.000,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde ise uygulanacak e bildirge zamanında vermeme cezası 30.000,00 TL.

Aylık prim ve hizmet belgesi geç verilmesi cezası indirimi 2024

2024 yılında SGK aylık bildirge vermeme cezası güncel tutarları yukarıda verilmiştir. Aylık bildirge vermemenin cezasına uygulanacak indirim oranı tebliğ tarihinden itibaren cezanın 15 gün içerisinde olması durumunda 1/4’ü yani %25 olmaktadır. Sgk bildirgesini geç vermenin cezasını indirimli olarak ödemek için tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ödeme yapmanız gerekmektedir.

Ek bildirge cezası 2024

Ek aylık prim ve hizmet belgelerinde her bir sigortalı için brüt asgari ücretin 1/8’i oranında sgk bildirge geç verme cezası uygulanır. Toplam ceza tutarı brüt asgari ücretin iki katını geçemez. 2024 yılında Ek Sgk bildirgesi vermeme cezası sigortalı başına 2.500,00 TL olacaktır.

İşten ayrılış bildirgesi geç verme cezası 2024

İşten ayrılış bildirgelerinin işten çıkış tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde verilmesi gerekiyor. 10 gün içerisinde verilmediğinde işten çıkış bildirgesi geç verme cezası uygulanır.

 • İşten ayrılış bildirgesinin süresi dışında verilmesi halinde sigortalı başına işten ayrılış bildirgesi cezası 2.000,00 TL,
 • 15 gün içinde ödenmesi halinde indirimli olarak 1.500,00 TL işten çıkış geç bildirim cezası uygulanır.

Kayıt ve belge ibraz etmeme SGK ipc 2024

 • Kamu idareleri ve bilanço esasına tabi işyerleri için: 240.000,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 180.000,00 TL.
 • Diğer deftere yani işletme esasına tabi işyerleri için: 120.000,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde: 90.000,00 TL.
 • Deftere tabi olmayanlar için ise: 60.000,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 45.000,00 TL.

Rapor geç bildirme cezası 2024

 • Çalışmazlık girişinin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına 10.000,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 7.000,00 TL.
 • Bildirimin süresi dışında yapılması halinde sigortalı başına: 2.000,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde ise 1.500,00 TL.

SGK geriye dönük bildirge düzeltme cezası

SGK geriye dönük bildirge düzeltme cezası prime esas kazanç ya da gün değişikliğine göre farklılık göstermektedir. Defter türüne göre uygulanacak ceza tutarı değişebilmektedir.

SGK idari para cezaları indirimi ne kadar ?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarını;

 • 15 gün içerisinde ödemeniz durumunda %25 oranında indirim yapılır.
 • İşe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi ile işyeri bildirgesini verilmesi gereken Kanuni süreden itibaren 30 gün içerisinde elektronik ortamda kendiniz verirseniz ve tebliğ edilen cezayı 15 gün içerisinde öderseniz ödeme tutarı toplam tutarın 3/4’ünün 1/4’ü olacaktır.

SGK idari para cezasına nasıl itiraz edilir ?

Eğer geçerli bir sebebiniz varsa idari para cezasına size tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. 15 gün geçtikten sonra itiraz hakkınız yanar. Dediğim gibi itirazınızın geçerli bir sebebe dayanması gerekiyor.

Eğer geçerli değilse zaten SGK ipc komisyonu tarafından itirazınız reddedilecektir. Eğer mahkeme yoluna gidecekseniz önce SGK’ya itiraz etmeniz gerekiyor. İtiraz komisyonu kararını tebliğ aldıktan en geç 30 gün içerisinde ise dava açma hakkınız bulunmakta. Örnek itiraz dilekçeleri ve takip etmeniz gereken yol hakkında ayrıntılı bilgi için hemen sgk idari para cezası itiraz dilekçesi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK idari para cezası ödeme nasıl yapılır ?

Yok ben itirazla uğraşamam ödemek istiyorum diyorsanız ödeme yapabilmeniz için SGK tarafından ipc tebliğ tarihinin sisteme girilmiş olması gerekiyor. Tebliğ tarihi girilmeden tahakkuk oluşmaz ve dolayısıyla ödeme yapamazsınız.

Ödeme işlemini 26 haneli SGK işyeri sicil numarası üzerinden SGK Ödemeleri-SSK İPC menüsünden herhangi bir bankadan, mobil ya da internet bankacılığı kanallarından ya da SGK kart ile prim ödeme sisteminden yapabilirsiniz. SGK idari para cezası Ödeme online hakkında daha detaylı bilgi ve ödeme işlemini nasıl yapacağınızı öğrenmek için SGK ipc ödemesi nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK idari para cezası affı çıkacak mı?

SGK idari para cezası affı ile idari para cezalarının gecikme zammı ve faizleri silinmekte ayrıca ana para üzerinden de indirim sağlanmaktadır. İdari para cezalarında yeni bir af beklentisi var. Sayfamızdan güncel olarak gelişmeleri takip edebilirsiniz.

SGK idari para cezası ne kadar?

İdari para cezası tutarı işlenen fiile göre farklılık gösterir. SGK idari para cezası tutarları 5510 Sayılı Kanunun 102. maddesi kapsamında hesaplanır.

SGK idari para cezasına faiz işler mi?

İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmediğinde indirim hakkı sona erer. Ayrıca bu tarihten itibaren gecikme zammı uygulanır.

İdari para cezası e devlette görünür mü?

İdari para cezaları e-devlette görünmez. İşveren iseniz SGK işveren sisteminde ya da bağlı olduğunuz SGK’da SGK idari para cezası sorgulama işlemi yaptırabilirsiniz.

İdari para cezası hapse dönüşür mü?

SGK idari para cezaları süresinde ödenmediğinde icra takibi başlatılır. Hapis cezasına dönüştürülmesi söz konusu değildir.

5/5 - (1 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“SGK İdari Para Cezaları 2024 & %75 İPC İndirimi Al” üzerine 9 yorum
 1. Merhaba ben 1996 yılında işe girdim 2014 yılına kadar çalıştım ve emekli oldum ama işveren agrasi ücretin üstünde maaş almama rağmen asgari ücretten yatırılmış dava ettik kazandık ama hesaplamanın ne zmn olacağı söylenmedi. Sizce bu alacağımız para ne zaman hesaplanır ve hesabımıza geçer şimdiden teşekkürler

  Yanıtla
 2. Merhabalar Sevda 04.04.1983 Doğumluyum
  Ben 1999 yılında bir firmada okul Yaz Tatiline girdikten sonra okuduğum bölüm gereği Temmuz ve Ağustos aylarında muhasebe bölümünde çalıştım.Fakat Sigortam yapılmadı Aynı İş yerinde Lise Muhasebe Stajımı tamamlamak için 2000 Eylül ayında Staj Sigortam başlatıldı.Daha sonra 2001 Ağustos ayında kadrolu olarak çalışmaya başladım ve 2004 tarihinde ayrıldım.2006 tarihinde tekrar aynı işyerin’de çalışmaya başladım ve 2019 yılında işten ayrıldım.
  Geriye Dönük Hizmet süremi talep edebilirmiyim?
  İşverene Kesilecek Ceza tahmini nekadar olur?
  Nasıl bir yol izlemem gerekir.
  Şimdiden çok teşekkürler.

  Yanıtla
Yorum yapın