SGK İdari Para Cezaları 2022

0

SGK idari para cezaları işverenler açısından can yakıcı olabilmektedir. 01 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arası brüt asgari ücret 5004,00 TL olarak belirlendi. Malumunuz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirge cezası, aylık prim ve hizmet belgesi geç verme cezası  gibi tüm cezalar brüt asgari ücrete göre hesaplanmakta.

Brüt asgari ücretin belli olması ile birlikte 2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezası tutarları da netleşti. Yazımızda sgk işten çıkış geç bildirme cezası, sgk ek bildirge cezası ve tüm hatalı ile geç işlemler için uygulanacak olan Sgk bildirgesi geç verme cezası güncel tutarlarına ulaşabilirsiniz.

Sgk cezaları 2022

Hatalı yapılan ya da süresinde yapılmayan her bir işlem için uygulanan ceza tutarları farklılık göstermektedir. Süresi dışında ya da kanuna aykırı olarak uygulanacak ssk ipc tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

İşe giriş bildirgesi geç verme cezası 2022

 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresi içerisinde verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezası tutarı her bir çalışan için : 5004,00 TL . Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde: 3753,00 TL.
 • Sigortalı işe giriş bildirgesini kanunen verilmesi gereken tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde kendiniz verirseniz sigortalı başına: 5004,00 TL. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde: 938,00  TL.
 • İşe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararı, denetim elemanları ya da resmi bilgi ve belgelerden tespit edilmesi halinde sigortalı başına: 10008,00 TL, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde 7506,00 TL.
 • İşe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme, denetim, resmi belgeden v.s. kaynaklı tespitinden sonra 1 yıl içinde aynı işyerinde tekrar tespiti halinde sigortalı başına işe giriş bildirgesi vermeme cezası 25000 TL olarak uygulanır., 15 gün içinde ödenmesi halinde: 18.750,00 TL.
 • İşe giriş cezaları,  indirim oranları, işe giriş erken ödeme indirimi ve daha fazlası için hemen işe giriş bildirgesi geç verme cezası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşyeri bildirgesi geç verme cezası 2022

 • Kamu idareleri ve bilanço esasına tabi işyerlerinin işyeri bildirgesini süresinde vermemesi halinde uygulanacak ipc tutarı: 15.012,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 11.259,00 TL.
 • İşletme esasına tabi defter tutanlar için: 10.008,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 7.506,00  TL,
 • Deftere tabi olmayanlar için ise 5004,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 3.753,00 TL,
 • Önemli: İşyeri bildirgesini verilmesi gereken yasal süreyi takip eden 30 gün içinde kendiniz vermeniz halinde uygulanan idari para cezasını da 15 gün içinde ödemeniz halinde ceza tutarının 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz. Örneğin bilanço esasına tabi işyeriniz için uygulanması gereken İPC 156.012,00 TL iken bildirgeyi kendiniz vermeniz ve ceza tutarını 15 gün içinde ödemeniz halinde ödeyeceğiniz tutar 2.814,75 TL ye düşecektir.

Sgk bildirge vermeme cezası 2022

 • Kanuni süresi dışında asıl olarak verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için sigortalı başına 1.000,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde:750,00 TL.
 • Ek olarak süresi dışında verilen beyannameler için aylık bildirge vermeme cezası tutarı sigortalı başına 625,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 469,00 TL.
 • Asıl ve ek bildirgede toplam e bildirge geç verme cezası tutarı 10.008,00 TL yi geçemez.
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmediğinin mahkeme kararı, denetim ya da teftiş elemanlarınca ya da resmi bilgi ve belgelere göre tespiti halinde sigortalı başına e bildirge vermeme cezası: 10.008,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde ise uygulanacak e bildirge zamanında vermeme cezası 7.506,00 TL.

Aylık prim ve hizmet belgesi geç verilmesi cezası indirimi 2022

2022 yılında Sgk aylık bildirge vermeme cezası güncel tutarları yukarıda verilmiştir. Aylık bildirge vermemenin cezasına uygulanacak indirim oranı tebliğ tarihinden itibaren cezanın 15 gün içerisinde olması durumunda 1/4’ü yani %25 olmaktadır. Sgk bildirgesini geç vermenin cezasını indirimli olarak ödemek için tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ödeme yapmanız gerekmektedir.

Ek bildirge cezası 2022

Ek aylık prim ve hizmet belgelerinde her bir sigortalı için brüt asgari ücretin 1/8’i oranında sgk bildirge geç verme cezası uygulanır. Toplam ceza tutarı brüt asgari ücretin iki katını geçemez. 2022 yılında Ek Sgk bildirgesi vermeme cezası sigortalı başına 625,00 TL olacaktır.

İşten ayrılış bildirgesi geç verme cezası 2022

İşten ayrılış bildirgelerinin işten çıkış tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde verilmesi gerekiyor. 10 gün içerisinde verilmediğinde işten çıkış bildirgesi geç verme cezası uygulanır.

 • İşten ayrılış bildirgesinin süresi dışında verilmesi halinde sigortalı başına işten ayrılış bildirgesi cezası 500,00 TL,
 • 15 gün içinde ödenmesi halinde indirimli olarak 375,00 TL işten çıkış geç bildirim cezası uygulanır.

Kayıt ve belge ibraz etmeme sgk ipc 2022

 • Kamu idareleri ve bilanço esasına tabi işyerleri için: 60.048,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 45.036,00 TL.
 • Diğer deftere yani işletme esasına tabi işyerleri için: 30.024,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde: 22.518,00 TL.
 • Deftere tabi olmayanlar için ise: 15.012,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 11.260,00 TL.

Rapor geç bildirme cezası 2022

 • Çalışmazlık girişinin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına 2.502,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde 1.876,00 TL.
 • Bildirimin süresi dışında yapılması halinde sigortalı başına: 500,00 TL, 15 gün içinde ödenmesi halinde ise 375,00 TL.

SGK idari para cezaları indirimi ne kadar ?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarını;

 • 15 gün içerisinde ödemeniz durumunda %25 oranında indirim yapılır.
 • İşe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi ile işyeri bildirgesini verilmesi gereken Kanuni süreden itibaren 30 gün içerisinde elektronik ortamda kendiniz verirseniz ve tebliğ edilen cezayı 15 gün içerisinde öderseniz ödeme tutarı toplam tutarın 3/4’ünün 1/4’ü olacaktır.

SGK idari para cezasına nasıl itiraz edilir ?

Eğer geçerli bir sebebiniz varsa idari para cezasına size tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. 15 gün geçtikten sonra itiraz hakkınız yanar. Dediğim gibi itirazınızın geçerli bir sebebe dayanması gerekiyor.

Eğer geçerli değilse zaten SGK ipc komisyonu tarafından itirazınız reddedilecektir. Eğer mahkeme yoluna gidecekseniz önce SGK’ya itiraz etmeniz gerekiyor. İtiraz komisyonu kararını tebliğ aldıktan en geç 30 gün içerisinde ise dava açma hakkınız bulunmakta. Örnek itiraz dilekçeleri ve takip etmeniz gereken yol hakkında ayrıntılı bilgi için hemen sgk idari para cezası itiraz dilekçesi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK idari para cezası ödemesi nasıl yapılır ?

Yok ben itirazla uğraşamam ödemek istiyorum diyorsanız ödeme yapabilmeniz için SGK tarafından ipc tebliğ tarihinin sisteme girilmiş olması gerekiyor. Tebliğ tarihi girilmeden tahakkuk oluşmaz ve dolayısıyla ödeme yapamazsınız.

Ödeme işlemini 26 haneli SGK işyeri sicil numarası üzerinden SGK Ödemeleri-SSK İPC menüsünden herhangi bir bankadan, mobil ya da internet bankacılığı kanallarından ya da SGK kart ile prim ödeme sisteminden yapabilirsiniz. Ödeme hakkında daha detaylı bilgi ve ödeme işlemini nasıl yapacağınızı öğrenmek için sgk ipc ödemesi nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.