İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme & Güncel Rehber

İşe giriş bildirgesi güncelleme hakkında tüm detaylar yazımızda. İşe giriş bildirgesi işe başlayan bir çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi için kullanılan bildirge türüdür. Bildiğiniz üzere yanınızda çalışan bir işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi elektronik ortamda işe giriş bildirgesi ile yapılabilmektedir.

Bu yazımızda işe giriş bildirgesi nasıl yapılır,  sgk işe giriş bildirgesi nasıl alınır, işe giriş sorgulama gibi konu hakkında merak edilen tüm sorular ve cevapları bulabilirsiniz.

Sgk işe giriş bildirgesi verilme süresi nedir ?

İşe giriş bildirgesi ne zaman verilir sorusu konu hakkında sıklıkla sorulan soruların başında gelmektedir. İşe giriş bildirgesi süresi şu şekildedir;

 • İlk defa tescil edilen işyerlerinde sigortalı işe giriş bildirgesinin verilme süresi işyeri tescil tarihinden itibaren 30 gündür. Tescil tarihinden itibaren işe giriş bildirgesini 30 günlük süre içerisinde istediğiniz bir zaman diliminde verebilirsiniz.
 • Devam eden işyerlerinde işe girişin en geç sigortalının çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce vermeniz gerekir. Yani 27 Nisan 2018 Cuma günü işe başlayacak bir çalışan için işe girişin en geç 26 Nisan 2018 tarihi saat 23.59’a kadar elektronik ortamda SGK’ya bildirilmesi gerekir.
 • İşe giriş bildirgelerinin çalışanın işe başladığı gün verilebildiği işyerleri de vardır. Eğer işyeriniz tarım, inşaat, balıkçılık sektöründe faaliyet göstermekte ise işe giriş bildirgesini vermek için son tarih çalışanın işe girdiği gün saat 23.59 olacaktır.
 • Hafta tatili ya da resmi tatil günlerinden hemen sonra işe girecek bir çalışan için işe giriş aynı gün verilebilir ve idari para cezası uygulanmaz. Yani Pazartesi günü işe başlayan bir çalışanın işe giriş bildirgesini yine pazartesi günü verebilirsiniz. Herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

İşe giriş veriliş süreleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve cezai işleme tabi olmamak için istisnai durumları öğrenmek için hemen sgk işe giriş verilme süreleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk işe giriş belgesi aynı gün verilir mi ?

İşe giriş bildirgesi ayni gün verilir mi sorusunun cevabını aslında yukarıda kısmen değindik. Yukarıda da belirtiğim üzere tarım, hayvancılık, balıkçılık sektörlerinde faaliyette bulunan işyerlerinde işe alınan çalışanlar için işe giriş bildirgesinin aynı gün verilmesi mümkündür. Ayrıca Pazartesi günü işe başlayacak ya da resmi tatillerden hemen sonraki gün işe başlayacak işçiler için de işe giriş aynı gün yapılabilir.

Pazartesi işe giriş bildirgesi verilmesi mümkün müdür ?

Pazartesi günü işe girecek çalışanların bildirgelerinin verilmesinde istisnai durumlar söz konusudur. Pazartesi günü işe başlayan çalışanlar için aynı gün yani pazartesi günü de bildirge verebilirsiniz. Cezaya tabii değildir. Aynı durum resmi tatil günlerini takip eden ilk iş günü işe başlayan çalışanlar için de geçerlidir.

Pazar günü işe giriş yapılır mı ?

İşe girişi pazar günü yapabilirsiniz. SGK sistemi resmi tatil ya da hafta tatilinde kapalı değildir. Yılın 365 günü işlem yapılabilmekte. Bildirgeyi geriye dönük olarak da verebilirsiniz. Geriye dönük sigorta girişi hakkında detaylara  geriye dönük sigorta nasıl yapılır sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İşe giriş belgesi iptali nasıl yapılır ?

 • İşe giriş bildirgesinin iptalini,
 • Sigortalının işe başladığı tarih ve sigortalılık kodunu değişikliğini,

en geç işe girişi takip eden günün sonuna kadar yapabilirsiniz. İşe girişi yaptığınız günden sonraki gün bildirgenin iptalini, işçinin işe giriş tarihini ya da sigortalılık kodunu güncelleyemezsiniz. Bunun için dilekçe ile bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapmalısınız.İşe giriş bildirgesinin iptali için dilekçe örneği aşağıdaki gibi olabilir.

İşe giriş bildirgesi iptali cezası ne kadar ?

İptal işlemi cezai işleme tabi değildir. Ancak sigortalı fiili olarak çalışmış olduğu halde iptal edildiği tespit edilirse ya da sonra aykırı bir durum gerçekleşirse olay Sosyal Güvenlik Denetmenlerine intikal eder. Bu süreçten sonra gerekli denetim yapılır. İptalin yersiz olduğu anlaşılırsa ceza uygulanabilir.

İşe giriş güncellemesi nasıl yapılır ?

İşe giriş bildirgesinde yer alan;

 • 6356 Görev kodu,
 • İşçinin 4857 13 ve 14’üncü maddesine tabi çalışıp çalışmadığı,
 • Özürlü ve ya eski hükümlü olup olmadığını,
 • ÇSGB iş kolu kodunu,

Her zaman elektronik ortamda işe giriş bildirgesi uygulamasından kendiniz güncelleyebilirsiniz.

İşe giriş bildirgesi güncelleme süresi nedir ?

İşe giriş güncelleme süresi için bir sınır belirlenmemiştir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi işe bazı bilgilerin sgk işe giriş bildirgesi güncellemesini her zaman yapabilirsiniz. Ancak işe giriş iptali, giriş tarihi ve sigortalılık kodu değiştirme gibi işlemleri en geç işe girişi takip eden günün sonuna kadar yapabilirsiniz.

SGK işe giriş iptal dilekçe örneği

Yukarıda da belirttiğim üzere işe giriş bildirgesi aynı gün iptali elektronik ortamda aynı gün mümkündür. İşe giriş bildirgesinin iptali için Sosyal Güvenlik Kurumu’na aşağıdaki gibi bir dilekçe örneği ile başvuru yapabilirsiniz. işe giriş tarihi düzeltme dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir;

 • Müdürlüğünüzde …………………………………. işyeri sicil numarası ve ……………………… unvanı ile işlem görmekteyiz. İşyerimizde 16.05.2018 tarihinde sigorta işe giriş bildirgesi verilen …………………….. T.C. kimlik numaralı Ali VELİ işe başlamadığından işe giriş bildirgesinin iptal edilmesi hususunu,

İşe giriş bildirgesi formu

Personel işe giriş bildirgesi formu örneği aşağıdaki gibidir. Dilerseniz belgeyi buradan excel formatında indirebilirsiniz >>> ise giris bildirgesi indir. İşe giriş bildirgesi boş formu aşağıdaki gibidir. Eğer formu doldurup elden Sosyal Güvenlik Kurumu’na verecekseniz nasıl doldurulduğu konusunda adım adım bilgi için hemen  işe giriş bildirgesi formu nasıl doldurulur sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşe giriş bildirgesi örneği

Sgk işe giriş bildirgesi örneği aşağıdaki gibidir. Dilerseniniz PDF formatındaki işe giriş formunu yukarıda vermiş olduğumuz bağlantıdan indirebilirsiniz.

sigorta giriş belgesi örneği
işe giriş bildirgesi örneği

Sgk işe giriş bildirgesi nasıl yapılır ?

İşe giriş bildirgesinde yer alan bölümlerin ne anlama geldiği ve nasıl dolduracağınız konusunda yazımızın devamında bilgi bulabilirsiniz.

 • 1-Sosyal Güvenlik Sicil Numarası.
 • Bu bölüme çalışanın T.C numarasını yazın..
 • 2-Belgenin Mahiyeti.
 • İlk defa sigortaya başlayacak kişiler için bu kısımda “ilk” daha önce sigorta girişi olanlar için ise “tekrar” kısmını seçmeniz gerekiyor.
 • 3-A- SİGORTALININ KİMLİK / ÖĞRENİM / ADRES BİLGİLERİ
 • Bu bölümde çalışana ilişkin bilgileri girmeniz gerekiyor.
 • 4-B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ
 • Bu bölümde sigortalının çalışma durumuna uygun kodlardan birisini seçmeniz gerekiyor. Örneğin normal çalışan için ” 0-Mecburi sigortalı” emekli olduktan sonra Sosyal güvenlik destekleme primine tabi olarak çalışmaya devam edenler için ise “8-Sosyal Güvenlik Destek Primi” kodunu girmeniz gerekir. İşe giriş sigortalılık kodları listesi aşağıdaki gibidir.
 • 13-Numaralı alana
 • 2008 mayıs ayından önce girişi olanların sicil numarasını yazmanız gerekiyor.
 • 14-Numaralı alana
 • Kişi4857 Sayılı Kanunun 13 ve 14. maddesine tabi olarak  kısmi/part time çalışıyorsa ya da ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışıyorsa bu kısım işaretlenmelidir.
 • 15-numaralı alanda,
 • Emekli olduktan sonra çalışmaya başlayan ve emekli maaşlarının kesilerek normal sigortalı çalışmak için talepte bulunan işçi için işaretlenecek.
 • 16-numaralı alanda,
 • İşe giriş tarihi belirtilecektir.
 • 17-numaralı alanda,
 • Bu alanda kişinin meslek adı ve kodu bilgileri girilecektir. Güncel meslek kodları listesine www.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 • 18 numaralı alan,
 • İşe alınan kişi eski hükümlü ya da özürlü işçi ise işaretlenecektir.

C- İŞVEREN / İŞYERİ / VERGİ DAİRESİ /ESNAF SAN. SİC. MEMURLUĞU / ZİRAAT ODASI / TARIM İL / İLÇE MD. / ŞİRKET BİLGİLERİ

Bu kısımda işyerinin SGK işyeri sicil numarası, ÇSGB işkolu kodu, işveren gerçek kişi ise T.C. numarası, tüzel kişi ise vergi numarası yazılacaktır. ÇSGB işkolu kodu listesi aşağıdaki gibidir.İşe giriş bildirgesi çsgb iş kolu kodları listesi aşağıdaki gibidir.

csgb-iskolu-kodlari-tablosu
csgb-iskolu-kodlari-listesi

D-BEYAN VE TAAHHÜTLER

Bu kısımda işçi ve işverenin beyan ve taahhütleri belirtilecektir.

SGK işe giriş kodları

İşe giriş bildirgesi düzenlerken sigortalının durumuna uygun kodla girişinin yapılması gerekmektedir. Güncel kodlara ilişkin tablo aşağıdaki gibidir;

ssk işe giriş kodları
işe giriş sigorta kodları

Sgk işe giriş cezası ne kadar uygulanıyor ?

İşe giriş bildirgesi cezaları ve işe giriş bildirgesi cezası indirimi cezanın uygulanma sebebine göre farklılık göstermekte. İşe giriş bildirgesi belgesini kanuni süresi dışında vermeniz halinde sigortalı başına brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Uygulanan sgk idari para cezasını size tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde öderseniz %25 oranında indirim yapılır. Eğer işe girişi verilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içerisinde kendiniz verdiyseniz bu durumda uygulanan işe giriş bildirgesi geç bildirim cezasının 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz.

Eğer işe girişi yapmadığınız SGK denetmenleri, SGK müfettişleri, mahkeme kararı, diğer kamu kurumlarının denetim ve tespitleri v.s. sonucunda belirlendi ise bu durumda her çalışan için brüt asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Uygulanan bu cezayı da size tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde öderseniz yine işe giriş bildirgesi cezasında indirim %25 oranında  uygulanır.

Asgari ücret üzerinden işe girişin geç verilmesi durumunda uygulanacak güncel ceza tutarlarına işe giriş bildirgesi cezası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İşe giriş bildirgesi düzeltme cezası ne kadar ?

İşe giriş bildirgesinin işe giriş tarihini takip eden gün saat 23.59’a kadar düzeltilmesi işlemi için SGK tarafından idari para cezası uygulanmaz. Süresi içerisinde verilen ve düzeltilmesi gereken işe giriş bildirgeleri için de düzeltmeden kaynaklı olarak ipc uygulanmaz. Düzeltme işlemi SGK tarafından da yapılsa idari para cezasına tabi değildir.

İşe giriş bildirgesi görüntülemesi nasıl yapılır ?

İşe giriş bildirgesi sadece işveren tarafından ya da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görüntülenebilir. İşçinin 4/1-a işe giriş bildirgesini online ortamda sorgulama ya da görüntüleme imkanı bulunmamaktadır. İşveren olarak e bildirge şifresi ile sgk işe giriş uygulamasından giriş yaparak çalışanın T.C. numarası ile işe giriş bildirgesi çıkarma/görüntüleme yapabilirsiniz. İşe giriş görüntülemek için İşe giriş bildirgesi uygulamasına buradan girebilirsiniz >>> sgk işe giriş bildirgesi.

Eğer çalışan olarak 4 a işe giriş bildirgesi almak istiyorsanız size en yakın SGK’ya kimliğiniz ile uğrayarak alabilirsiniz. SGK işe giriş bildirgesi barkodlu belgesini size verecektir.

Sgk işe giriş bildirgesi nereden alınır ?

Bildirgeyi e devlet üzerinden görüntüleme ya da alma şansınız maalesef yok. İşvereninizden ya da en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi’nden işe giriş bildirgenizi alabilirsiniz.

SGK işe giriş bildirgesi e-devletten alınabilir mi ?

Hayır maalesef e-devletten alınabilmesi mümkün değildir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Merkezi’nden ya da işverenden işe girişin barkodlu bir sureti alınabilir.

İşe giriş bildirgesi verilip hizmet bildirilmemesi halinde ne yapılmalı ?

İşveren bazı durumlarda çalışanın işe giriş bildirgesini verip aylık prim ve hizmet belgesini vermeyi unutabiliyor. Bu durumda yapılması gereken SGK Ek/9 belgesini doldurarak bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden aylık prim ve hizmet belgesi vermektir.

İşe giriş bildirgesi kaç gün içinde güncellenir?

İşe giriş bildirgesi iptali işe girişi takip eden gün sonu saat 23.59’a kadar yapılabilmektedir. Bildirgedeki meslek kodu, sigortalı bilgilerinin güncellenmesi için ise Kanunen konulan bir süre bulunmamaktadır.

İşe giriş bildirgesi nasıl düzeltilir?

İşe giriş bildirgesinde sadece belirli alanlar düzeltilebilmektedir. İşe giriş tarihi, işe giriş kapsamı, sigortalılık türü gibi bilgilerin değiştirilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak talepte bulunmanız gerekmektedir.

İşe giriş bildirgesi en geç ne zaman iptal edilir?

En geç işe giriş tarihini takip eden gün saat 23:59’a kadar elektronik ortamda iptali yapılabilmektedir.

4/5 - (1 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme & Güncel Rehber” üzerine 13 yorum
 1. sürekli işçi olarak hastanede otomasyon biriminde çalışıyordum. 1 yıl önce görevlendirme alarak Bilgi İşlem birimine geçtim . bilgisayar tek. ve programlama önlisans mezunu, biilişim yönetim sistemleri 4. sınıf öğrencisiyim. bilgi işlemde teknik fark alabilmem için sgk kodu veri giriş elemanı değilde , bilgi işlem personeli olarak değişmesi gerekli diyor. yönetim bakanlığın kapattığını ve kodun değişmeyeceğini söylüyor . ne yapabilirim?

  Cevapla
  • Merhaba. İşe giriş bildirgesindeki kod değiştirilebilir. Yazımızda da nasıl yapılabileceği hakkında bilgi var. Bakanlık bunu neden kapatsın ki ?

   Cevapla
   • merhabalar ben 6 aydır bir işletmede çalışıyorum bu gün işe giriş yani meslek kodumu sgk sisteminden değiştirdim işletmeye herhangi bir ceza gelirmi

    Cevapla
 2. merhaba 13.06.1969 doğumluyum 8980 gün prim ödemem var işe ilk başlama tarihi 20.05.1991 emeklilik için sgk ya başvurdum emekli olmazsın dediler ve elazığdan işe giriş bildirgesi isteyeceğiz ona göre belli olacak dediler ve sorunun ne olduğunu tam olarak anlatmadılar35-10-40 olarak 1991 de sigortam yatırılmış emekli olmama engel varmıdır

  Cevapla
   • merhabalar 20-05-1991 yılında fırın işçisi olarak çalıştığım yerde sigorta girişim yapıldı.35-10-40 olarak sigorta yatırılmış,13-06-1969 doğumluyum ve eyt liyim ,e devlet üzerinden ve farklı noktalarda kontrolleri sağladığıdımda emeklilik hakkım gelmiş durumda bir kaç ay önce avcılar sgk da askerlik borçlanması için gittim iki ay için değmez dendi.çalıştığım işyerinin bağlı bulunduğu çatalca sgk ya 14-06-2021 de başvuru yaptım prim gün sayım 8890 ,sgk çalışanı emekli olamazsın işe ilk girişini göremiyorum  ve 120 gün olması lazım borçlu çıkabilirsin dedi o yüzden elazığdan talep edeceğiz şeklinde dilekçe yazdırdı,anlamadığım kural her sgk çalışanında farklımı işliyor  hakkmı almak için mahkemeye mi gitmem gerekiyor cimer e şikayet etsem faydası olurmu

    Cevapla
    • Erdal BEY, biraz beklemekte yarar var. Anladığım kadarıyla daha süreç devam ediyor. Bu durumda mahkemeye de başvuramazsınız. Eğer SGK tarafından red gelirse bu durumda bu red yazısı ile mahkemeye başvuru hakkınız olur.

     Cevapla
 3. Devlet hastanesi nde sürekli işçi statüsünde çalışmaktayım kadrom temizlik ihtiyace binaen 3yildir görev yazısı ile hasta yönlendirme hizmetini yapmaktayım meslek kodum yönlendirme olabilirmi olabilir ise nereye ne şekilde müracaat etmem lazım

  Cevapla
 4. İşe Giriş Bildirgesinin “İşçinin 4857 13 ve 14’üncü maddesine tabi çalışıp çalışmadığı” ile ilgili bölümün güncelleme süre kısıtlaması var mı? 15 gün ya da 30 gün gibi bir sürede güncellenebilir diye? Bir de bu maddeye “Evet” deyip çalışma gününü “15 gün” olarak bildirdiğimiz işçinin güncellemesini “Hayır” olarak yaptığımızda İDARİ PARA CEZASI uygulanır mı? Teşekkürler..

  Cevapla
 5. SÜRESİNDEN SONRA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN İPTALİNE SİSTEM İZİN VERİR Mİ?SEHVEN BÖYLE BIR HATANIN YAPILIP YAPILMADIĞI KONUSUNDA TEREDÜTTEYİM.BÖYLE BİR HATA YAPILDI İSE ŞİFRELER İLE SİSTEME GİRİLDİĞİNDE İŞE GİRİŞ GÖRÜNTÜLENEBİLİRMİ.GÖRÜNTÜLEYEBİLİYORUM.TEREDDÜTTE KALDIM.

  Cevapla
  • Merhaba. İşe giriş bildirgesi işe giriş tarihini takip eden gün saat 23.59 a kadar elektronik ortamda iptal edilebilmektedir. Sonrasında siz iptalini yapamazsınız. İptal edilenleri görüntüleme şansınız yok. Ancak iptal olmayanları ve onaylı olanları her zaman görüntüleme şansınız var.

   Cevapla
Yorum yapın