SGK İşten Çıkış Kodları & Ayrıntılı Açıklamalı & Güncel Liste

SGK işten çıkış kodları, sigortalıların işten çıkış nedenlerinin bir kod ile bildirimini sağlayan kodlardır. Her bir işten ayrılış nedeni Kanunun işten çıkış maddeleri kapsamında uygun çıkış kodu ile verilmektedir. Bu içeriğimizde işyeri çıkış kodları ve açıklamalarını liste olarak bulabilirsiniz.

İşten ayrılma kodları

İşçi çıkarma kodları tablosu aşağıda verilmiştir. SGK işten ayrılış bildirgesi ile ilgili aşağıda bağlantısını paylaştığım içeriklerimiz de size faydalı olacaktır;

SGK iş çıkış kodlarıAçıklaması
1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi2 aylık deneme süreci sonunda çıkışı verilecek olan çalışanın çıkışı bu SGK işten çıkış kodu ile verilir.
2-Deneme süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshiDeneme süresi içerisinde iş sözleşmesini fesheden ve işten çıkan çalışanın SGK çıkış kodları bu kodla verilir.
3-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshiİşten kendi isteği ile ayrılan çalışanın çıkış kodları SGK’ye bu kodla bildirilir.
4-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden işveren tarafından feshiİşveren tarafından herhangi bir neden gösterilmeden çıkış yapılacağında bu işten ayrılış kodları kullanılır. 4 çıkış kodu ile çıkışı verilen çalışanlar işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı gibi haklarından yararlanabilir.
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesiSüresi belli olan sözleşme ve ya geçici işin sona ermesi durumunda bu işten ayrılış kodu ile çıkış verilir.
8- Emeklilik ( yaşlılık) ve ya toptan ödeme nedeniyle Emeklilik nedeni ile ya da toptan ödeme nedeni ile işten ayrılacak çalışanların işten çıkarma kodları bu kodla verilir. Emeklilik çıkış kodu bu koddur.
9-Malulen emeklilik nedeniyleMalulen emekliliğe başvuracak çalışanın işten çıkarılma kodları bu kodla yapılır
10-ÖlümÇalışırken vefat eden sigortalının işten çıkarılma kodları SGK’ya bu kodla bildirilir.
11-İş Kazası sonucu ölümSigortalı çalışırken iş kazası sonucu hayatını kaybeden çalışanların işveren çıkış kodları bu kodla verilir.
12-AskerlikAskerlik nedeni ile işten çıkan işçi çıkış kodları bu kodla verilir.
13-Kadın işçinin evlenmesiEvlilik nedeni ile işten çıkan kadın sigortalıların SGK ayrılış kodları bu kodla verilir.
14– Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanmasıEmeklilik için ilk defa giriş tarihine göre gereken prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını sağlayan, ancak yaşı beklemek üzere işten çıkan çalışanların SGK iş çıkış kodu bu kodla verilir.
15-Toplu işçi çıkarma4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında toplu işçi çıkarma hükümlerine uygun olarak yapılacak toplu çıkarmalarda işçilerin SGK işten ayrılış kodları bu kodla yapılır.
16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait işyerine nakilİş sözleşmesi sona ermeden aynı işverenin başka bir işyerinde devam eden sigortalıların SGK kodları bu kodla verilir. 16 kodu ile işten çıkarma durumunda giriş çıkış işlemleri genellikle aynı gün yapılır ve çalışanın hak kaybı olmaz.
17-Çalıştığı işyerinin kapanması-feshiİşyerinin kapanması ya da sözleşmeye istinaden feshedilmesi durumunda işçilerin sigorta çıkış maddeleri bu kodla yapılır.
18-İşin sona ermesiİşin sona ermesi durumunda bu iş fesih kodları ile çıkış verilir. Örneğin ihaleli bir iş ya da bina inşaatı gibi geçici işlerin bitmesi durumunda bitiş tarihi itibariyle çalışanın çıkışı bu işten ayrılma sebebi kodları ile verilir. 18 kodu ile işten çıkarma durumunda çalışanın işsizlik ödeneği ve kıdem tazminatı gibi hakları vardır.
19-Mevsim bitimi
20-Kampanya bitimi
21-Statü değişikliği
22-Diğer nedenlerİşten çıkış nedeni iş çıkış maddeleri listesinde yer alan bir kodla uymayan çalışanların çıkışı bu 22 kodu ile işten çıkarma kodu ile verilir.
23- İşçi tarafından zorunlu nedenlerle fesih

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
4857 Sayılı İş Kanunu 25/2 maddesi kapsamında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile çıkış yapılan çalışanların SGK işten çıkarma kodları için bu kod kullanılır. Son güncelleme ile 25/2 alt maddeleri kapsamında yeni işten çıkış kodları eklenerek 42,43,44,45,46,47,48,49 ve 50 maddeleri ile bu madde kapsamında çıkış yapılmaktadır. Bu alt maddelerin açıklamaları tablonun altında verilmiştir.
26-Disiplin kurulu kararı ile fesih
27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28-İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih
30- Vize bitimi (Tekrar işe alınmayacaksa “4″ numaralı kod kullanılır)
31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanun’un 21’inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34-İşyerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36-KHK ile iş yerinin kapatılması
37-KHK ile kamu görevinden çıkarma
38-Doğum Nedeniyle İşten AyrılmaDoğum nedeni ile işten çıkacak olan kadın sigortalı için SGK çıkış maddeleri için bu kod kullanılır.
39-696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40-696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış
424857 sayılı Kanun Madde 25-II-a bendi kapsamında yapılacak çıkışlar için bu sigorta çıkış kodu kullanılır. Madde gerekçesi kanunda şu şekildedir : ” İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli
vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.”
434857 sayılı Kanun Madde 25-II-b bendi kapsamında yapılacak çıkışlar için bu sigorta çıkış kodu kullanılır. Madde gerekçesi kanunda şu şekildedir : “İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna
dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve
haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.”
444857 sayılı Kanun Madde 25-II-c bendi kapsamında yapılacak çıkışlar için bu sigorta çıkış kodu kullanılır. Madde gerekçesi kanunda şu şekildedir : “İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması”
454857 sayılı Kanun Madde 25-II-d bendi kapsamında yapılacak çıkışlar için bu sigorta çıkış kodu kullanılır. Madde gerekçesi kanunda şu şekildedir :”İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.”
464857 sayılı Kanun Madde 25-II-e bendi kapsamında yapılacak çıkışlar için bu sigorta çıkış kodu kullanılır. Madde gerekçesi kanunda şu şekildedir : “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması”
474857 sayılı Kanun Madde 25-II-f bendi kapsamında yapılacak çıkışlar için bu sigorta çıkış kodu kullanılır. Madde gerekçesi kanunda şu şekildedir : “İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.”
484857 sayılı Kanun Madde 25-II-g bendi kapsamında yapılacak çıkışlar için bu sigorta çıkış kodu kullanılır. 48 kodu ile işten çıkarma Madde gerekçesi kanunda şu şekildedir :“İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına
iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.”
494857 sayılı Kanun Madde 25-II-h bendi kapsamında yapılacak çıkışlar için bu sigorta çıkış kodu kullanılır. Madde gerekçesi kanunda şu şekildedir : “İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.”
504857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı bendi kapsamında yapılacak çıkışlar için bu sigorta çıkış kodu kullanılır. Madde gerekçesi kanunda şu şekildedir : “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,
işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması”
SGK işten çıkış kodları tablosu

4 kodu ile işten çıkarma işsizlik maaşı

4 kodu ile çıkış işveren tarafından haklı sebep gösterilmeden yapılan çıkış işlemidir. Bu kodla çıkışı yapılan çalışanların işsizlik ödeneğinden yararlanma hakları vardır. 600 gün şartı da sağlanıyorsa ödenek başvurusu yapabilirsiniz.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın