Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası 2024 & Yüksek Cezalara Dikkat

Sigortasız işçi çalıştırma cezası kayıt dışı olarak çalıştırılan bir sigortalının tespiti durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezası türüdür. Tüm SGK idari para cezalarında olduğu gibi sigortasız çalıştırma cezasında da SGK cezaları ağırdır ve geçerli bir mazeretiniz yoksa bu borçlar için uzlaşma sağlanamamaktadır.

Bu yazımızda 2024 yılı için güncel sigortasız eleman çalıştırmanın cezası ve  sigortasız işçi çalıştırma şikayetinin nereye ve nasıl yapılabildiği hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 2024

Kaçak işçi çalıştırma cezası kayıt dışı yani kaçak çalıştırılan sigortalı başına ve geçerli brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Kayıt dışı sigortalılığın SGK denetmen ya da müfettişlerince,  polis ya da jandarma denetimi ile, diğer Kamu Kurumlarının denetimi ya da mahkeme kararı sonucu tespiti halinde;

İşe giriş bildirgesi için
sigortalı başına uygulanacak İPC
40.000 TL
Beyanname verilmeyen her bir ay için
sigortalı başına uygulanacak ipc
40.000 TL
İşten ayrılış bildirgesinin verilmemesi durumunda
sigortalı başına uygulanacak ipc
2.000,00 TL
Bir sigortalının toplam 1 ay sigortasız çalıştırılması halinde
ceza tutarı
82.000,00 TL
1 yıl sigortasız işçi çalıştırma cezası işe giriş harici
ortalama
480.000,00 TL
 • Sigortalı işe giriş bildirgesi verilmediyse sigortasız personel çalıştırma cezası her bir sigortalı için brüt asgari ücretin 2 katı tutarında olacaktır. 2024 yılı için sigortalı işe giriş bildirgesi geriye dönük sigortasız işçi çalıştırma cezası sigortalı başına 40.000,00 TL olacaktır.
 • Ayrıca verilmeyen her aylık SGK beyannamesi için yine sigortalı başına bildirilmediği dönemlerde geçerli olan brüt asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanır. 2024 yılında verilmeyen her bir SGK beyannamesi için sigortalı başına ve her bir dönem için uygulanacak kaçak işçi çalıştırmanın cezası 40.000,00 TL olacaktır.

Yukarıda 2024 yılı için güncel sigortasız eleman çalıştırma cezası tutarları verilecektir. Diğer SGK idari para cezaları için SGK idari para cezası başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Sigortasız kapıcı çalıştırma cezası 2024

Sigortasız kapıcı çalıştırmanın cezası da bir üst başlıkta verilenler ile aynıdır. Yani 2024 yılında sigortasız apartman görevlisi çalıştırmanın cezası;

 • İşe giriş bildirgesinin verilmemesinden dolayı her bir çalışan için brüt asgari ücretin 2 katı yani 40.000,00 TL olacaktır.
 • Sigortasız işçi çalıştırma cezası hesaplamasına göre kapıcı beyannamesi verilmeyen her ay için de 2024 yılında brüt asgari ücretin iki katı yani 40.000,00 TL tutarında ceza uygulanır.

Eksik prim yatırma cezası 2024

Prim ödemeleri yapılan, sigortası ödenen ancak eksik ödenen kişiler için bu durumun tespiti halinde idari para cezası uygulanır. Eksik prim yatırıldığı;

 • İşveren tarafından beyan edilirse ve süresi dışında işveren tarafından beyanname verilirse eksik yatan dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 1/8’i tutarında işçi başında İPC uygulanır. 2024 yılı için bunun tutarı 2.500,00 TL’dir.
 • Sigortalıya eksik prim ödendiği mahkeme kararı, denetmen/müfettiş raporu ya da diğer Kamu Kurumları tarafından tespit edilirse bu durumda eksik prim yatan her bir dönem için işçi başına brüt asgari ücretin 2 katı yani 2024 yılı için 40.000,00 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

Sigortasız şoför çalıştırma cezası 2024

SGK idari para cezaları ile ilgili son dönemlerin en sıkıntılı olanı sigortasız şoförler. Çünkü Jandarma ya da polis tarafından yapılan yol üstü denetimlerde SGK bildirgeleri de istenmekte ve kayıt dışı olduğu tespit edilen şoförler tutanak tutularak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmektedir. Bu şekilde ya da SGK denetim/müfettiş elemanlarınca kayıt dışı çalıştığı tespit edilen şoförler için;

 • İşe giriş bildirgesi hiç yapılmadıysa 2024 yılında işe giriş bildirgesi için 40.000,00 TL,
 • Verilmeyen her bir aylık hizmet için yine 2024 yılında şoför başına 40.000,00 TL işçiyi sigortasız çalıştırmanın cezası,
 • Ayrıca işten ayrılış bildirgesi için de brüt asgari ücretin 1/10’u tutarında yani 2024 yılında 2.000,00 TL sigortasız şoför çalıştırma cezası uygulanmaktadır.
 • Takside sigortasız işçi çalıştırma cezası tutarları da aynen yukarıda uygulanan tutarlar kadar olacaktır.

1 ay sigortasız işçi çalıştırma cezası 2024

1 aylık sigortasız işçi çalıştırma durumunda sigortasız işçi çalıştırmanın cezası;

 • Eğer işe giriş bildirgesi hiç verilmediyse işçi başına 40.000,00 TL,
 • SGK beyannamesi verilmediyse işçi başına 40.000,00 TL,
 • Bir ayın sonunda çıkış verilecekse işten ayrılış için 2000,00 TL sigorta yapmama cezası uygulanmaktadır.
 • Toplamda 1 işçinin kayıt dışı çalışması 1 aysa 2024 yılı toplam ceza tutarı 82.000,00 TL olacaktır.
 • 2 ay sigortasız işçi çalıştırma cezası da 2024 yılı için işçi başına 164.000,00 TL olacaktır.
 • 5 ay sigortasız çalıştırmanın cezası ise 2024 yılı için toplam 410.000,00 TL olacaktır.

3 ay sigortasız işçi çalıştırma cezası 2024

Yapılan denetimler sonucunda 3 ay sigortasız çalıştığı tespit edilen bir sigortalı için;

 • Verilmeyen işe giriş bildirgesi için 40.000,00 TL sigortasız işçi çalıştırmak cezası ,
 • 3 aylık verilmeyen beyanname için toplam 120.000,00 TL SGK kaçak işçi çalıştırma cezası,
 • İşten ayrılış bildirgesi için 2.000,00 TL olmak üzere,
 • Toplamda 3 aylık kayıt dışı sigortalılık için 162.000,00 TL ödenir.
 • 6 ay sigortasız işçi çalıştırma cezası da 2024 yılı için toplam işçi başına 960.000,00 TL olacaktır.

5 yıl sigortasız işçi çalıştırma cezası 2024

5 yıl geriye dönük tespit varsa bu işveren için çok ağır bir yaptırıma neden olacaktır.

 • İşe giriş olan dönemde geçerli olan brüt asgari ücret esas alınarak işe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı 2 kat 1 günlük sigortasız işçi çalıştırma cezası,
 • Verilmeyen her aya ait hizmet için o tarihte geçerli brüt asgari ücretin 2 katı tutarında ceza uygulanır.
 • Ayrıca çıkış varsa bir de işten çıkış için ceza uygulanır.

Sigortasız yabancı işçi çalıştırma cezası 2024

Yabancılar için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak ceza tutarları yukarıdaki gibi olacaktır. Ancak çalıştırılan kişinin oturma ya da çalışma izni yoksa ayrıca işverene Çalışma Bölge Müdürlüğü tarafından da ceza uygulanacaktır.

Sigortasız çalışan işçiye ceza var mı ?

Peki sigortasız çalışmak suç mu ? Nasıl sigortasız işçi çalıştırmak Kanunen suç ise ve ceza uygulanıyorsa bilerek sigortasız çalışmak ve kaçak işçi ihbarı yapmamak da suçtur. Ha SGK bununla ilgili bir işlem yapıyor mu derseniz ? Yok çok nadir olmakta. Aslında bilerek çalışan hakkında savcılıklara suç duyurusu yapılmakta ancak çoğu zaman bu işlem es geçilmekte.

Sigortasız işçi çalıştırma cezasının iptali nasıl yapılır ?

SGK tarafından uygulanan bir idari para cezasının iptal edilebilmesi için;

 • İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yazılı, gerekçeli bir dilekçe ile itiraz etmeniz gerekiyor.
 • İtirazın geçerli olması, gerekçesinin mantıklı olması ve İPC’nin iptal edilmesi için mantıklı bir sebebe dayandırılması gerekmektedir.
 • Eğer geçerli bir itiraz sebebi varsa ceza iptal edilebilir. Aksi durumda SGK idari para cezası komisyonu tarafından iptal talebi reddedilir.
 • İtirazın reddi halinde SGK tarafından gönderilen komisyon kararını tebliğ aldıktan sonra en geç 30 gün içerisinde iş mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.

Eğer itiraz edeceksiniz itiraz süresince dikkat etmeniz gerekenler, adım adım nasıl itiraz edeceğiniz ve örnek dilekçe için Sgk idari para cezası itiraz dilekçesi örneği başlıklı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sigortasız işçi çalıştırma cezası işçiye tazminat

İşçilere işten ayrılış durumunda tazminat ödenebilmesi için;

 • En az bir yıl süre ile çalışmış olması,
 • Kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkmış olması gerekir.

Yukarıdaki iki şart sağlanıyorsa işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Ancak sigortasız işçi çalıştırdı diye işveren işçiye tazminat ödemek zorunda değildir.

Sigortasız işçi şikayeti nasıl yapılır ?

Sigortasız çalıştırma şikayeti için iki ayrı seçenek vardır.

 • Sigortasız işçi çalıştırma ihbarı için en kolay ve güvenilir yol Alo-170 hattını aramaktır. Alo 170 sigortasız işçi ihbar hattını 7/24 arayarak isminizi vermeden Sgk sigortasız işçi çalıştırma şikayetinde bulunabilirsiniz.
 • Bir diğer seçenek ise dilekçe ile bağlı olunan SGK’ya başvurmaktır. Şikayet dilekçenizi hazırlayarak elden ya da posta kanalı ile işverenin bağlı olduğu SGK’ya şikayet dilekçesi gönderebilirsiniz.

Sigortasız işçi çalıştırma şikayet süresi nedir ?

Sigortasız işçi çalıştırma cezası zamanaşımı süresi 5 yıldır. Sigortasız işçi çalıştırma zamanaşımı süresi dolduktan sonra elde kanıtlayıcı bir belge varsa mahkemelere başvurmanız gerekmektedir.

Sigortasız işçi şikayet ederse ne olur?

Kayıt dışı sigortalılık tespiti durumunda işverene işe giriş, beyanname ve işten çıkıştan dolayı yüksek miktarda ceza ödenir.

Sigortasız işçi çalıştırma cezası kime verilir?

Sigortasız işçi çalıştırma cezası işverene verilir. Eğer sigortalı bile isteye sigortasız çalıştıysa sigortalı hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir.

Sigortasız işçi çalıştıran kişi nereye şikayet edilir?

Şikayetler Alo 170 hattından yapılabilir. Ayrıca dilekçe ve ya posta yolu ile işverenin bağlı olduğu SGK’ya da yapılabilir.

3.3/5 - (3 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası 2024 & Yüksek Cezalara Dikkat” üzerine 17 yorum
 1. Merhaba Ömer bey.
  Ben 7 aydır sigortasız çalıştığım sanayi dükkanında iş kazası sonucu sol el orta parmağımı tırnak hizasından tırnak dahil kaybettim. Kopan parça estetik cerrahi bölümünce ameliyatla dikildi ancak tutmadı. Parmağımı sağlam yere kadar törpüleyip tenar flep operasyonuyla başparmak dibindeki tümsek ete gömdüler. Şu an elim ve parmağım ayrılmış durumda parmak ucum tuttu lakin şu an hissetmiyorum ve şeklinde kalıcı bir deforme oluştu. İki aydır evdeyim çalışamıyorum. Hizmet tespiti davasında iş kazasından sonraki iki ay da sayılır mı ve işveren sgk’dan tahmini ne kadar ceza yer. Ben de 20 yaşındayım dava açsam tazminat alabilir miyim şimdiden çok teşekkür ederim cevabınız için

  Yanıtla
  • Merhaba. İş kazası tarihinden sonraki süreler istirahatli süreler olarak geçer ancak o süreler de sigortasız işçi çalıştırmadan dolayı işverene ceza uygulanır. Dava açma hakkınız var ancak tazminat alabilir misiniz bilmiyorum. Ayrıca SGK’ya sürekli iş göremezlik talebinde de bulunabilirsiniz.

   Yanıtla
 2. Ömer bey merhaba cevaplarsanız çok sevinirimm.
  Ben şuand bir lojistik firmasinda 1 aydır Şöför olarak çalışıyorum sigortamın yapilmadigini farketttim halâ nasıl bir yol izlemeliyimm sikayet etsemm tazminat alabilirmiyim

  Yanıtla
  • Merhaba. İşe giriş bildirgesini SGK’dan kontrol ettiniz mi? Hizmet biraz geç yansır E-devlete. Yani daha doğrusu işverenin bildirim için süresi var. Alo-170 hattını arayın. İşe giriş bildirgesi verilip verilmediğini sorun önce bence.

   Yanıtla
 3. Merhaba Ömer bey.
  Eşimin sigorta girişi 15.10.1999. Eşim ile 1995 yılında Kızılay da bir mühendislik firmasında çalışırken tanışıp evlendik. Yalnız eşime sigorta girişi yapmamışlar. Eşim bir ay ay farkla EYT den yararlanamıyor. Yasa daha net belli değil. Eşim sigorta girişinin tescili için mahkemeye başvursa nasıl bir yol izlemesi gerekir.

  Yanıtla
 4. 2016 2017 2018 yillari arasinda ticari takside calistim. Simdi dava acssam ceza prim arac sahibine ne kadar ceza gelir.. arac sahibi calistigimi kabul ediyor tesekurler

  Yanıtla
  • Merhaba. Her bir dönem için o dönemdeki brüt asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Ayrıca işe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı bir defaya mahsus brüt asgari ücretin 2 katı, işten ayrılış bildirgesi verilmemesinden dolayı da bir defaya mahsus asgari ücretin 1/10’u tutarında ceza uygulanır.

   Yanıtla
 5. Merhaba ben 1995 yılında 1 yıl sgksız çalıştım.fakat çalıştığım işyeri 5 yıl önce kapandı.kapanan işyerine nasıl dava açabilirim.cezayı öderken ödenmeyen pirimler 1995 yılındaki asgari ücrettenmi sayılacak.

  Yanıtla
  • Merhaba. O süreler için dava açamazsınız. Biraz zor. Yine de bu işleri bilen bir avukatla görüşün. İdari para cezası uygulanmaz zaman aşımından dolayı. Sadece primler için gecikme zammı ve faizi alınır.

   Yanıtla
 6. Ömer bey, merhabalar.
  Apartmanın kapıcı dairesinde yaşamakta olan bir aile apartmanın sadece günlük çöp toplama ve haftada bir bahçe ve merdiven temizliği yapmaktadır. Karşılığında aileye ücret ödenmediği gibi kapıcı dairesinde oturan aileden de kira alınmamaktadır. Ailenin kullanmış olduğu su ve elektrik faturası apartmana ait olup ilgili dairede ek sayaç ile kullanımları kendileri tarafından ödenmektedir. Apartman sakinlerine herhangi bir yaptırım gelmemesi için nasıl bir yöntem izleyebiliriz? İlgili aile yaklaşık 5-6 yıldır burada oturmaktadır. Teşekkürler.

  Yanıtla
  • Merhaba. Çalışıyorsa sigortalanması gerekiyor. Dediğiniz durumlar sigortalı olmasına engel durumlar değil.

   Yanıtla
 7. Merhaba ben 8 yili aşkın bir sigortasiz surem var bunum icin ssk siz kalmam ve madur edilmem soz konusu bunun icin maddi dava acmam mumkunmu
  Soz konusu dava calismis oldugum tazminat haklarim deyil

  Yanıtla
  • Merhaba. Sigortasız sürelerin tespiti ve bunların hizmet olarak kazandırılabilmesi için dava açabilirsiniz. Tazminatsız çıkış varsa bununla ilgili de dava açma hakkınız var.

   Yanıtla
 8. Merhaba ben 4ay kahvehanede çalıştım ancak sigortamı yatırmadığını öğrenince işten çıktım bununla ilgili nereye şikayette bulunabilirim ve yatırmadığı cezayı benmi alıyorum yoksa devletmi

  Yanıtla
 9. Ömer Bey merhaba.yine Size iki sorum olacak.
  1-üç hafta önce işe başladım ancak işverenim henüz sigortamı yapmadı.konuştuğumuz şartların hiçbirini yerine getirmedi.sigorta,sodexo Vs. Ben şikayet etsem ama şahit yok ve burada çalışanlarda korkudan şahitlik yapamazlar.ama işverenimle whatsapp konuşmalarım var.işe ne zaman başladığıma dair Vs. Ayrıca işyeri ile ilgili evraklar var.bunlar delil yerine geçer mi?
  2-diyelim ki sigorta yaptı.ben aynı zamanda yaşlı bir bayanın yanında gece yatılı olarak çalışıyorum.onlarda teşvikten faydalanıp sigorta yapacaklar.iki yerden sigortalı olmak ancak biri normal sigorta diğeri teşvikten faydalanacak.bu emekli maaşına etki eder mi?Teşekkürler

  Yanıtla
  • Merhaba İpek HANIM,
   1-Şikayetinizi iletin siz. Denetmen sizin ve tanıkların ifadesine başvurur. Whatsapp konuşmalarını kabul eder mi bilemiyorum.
   2-Teşvikten yararlandıracak olanların önce sigorta yapması gerekiyor. Şu an çalıştığınız yer önce sigorta girişini yaparsa diğer işveren teşvikten yararlanamaz. Emeklilik için engel bir durumu yok.

   Yanıtla
Yorum yapın