Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası 2022

Sigortasız işçi çalıştırma cezası kayıt dışı olarak çalıştırılan bir sigortalının tespiti durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezası türüdür. Tüm SGK idari para cezalarında olduğu gibi sigortasız çalıştırma cezasında da SGK cezaları ağırdır ve geçerli bir mazeretiniz yoksa bu borçlar için uzlaşma sağlanamamaktadır.

Sigortasız işçi çalıştırma cezası kayıt dışı olarak çalıştırılan bir sigortalının tespiti durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezası türüdür. Tüm SGK idari para cezalarında olduğu gibi sigortasız çalıştırma cezasında da SGK cezaları ağırdır ve geçerli bir mazeretiniz yoksa bu borçlar için uzlaşma sağlanamamaktadır.

Bu yazımızda 2022 yılı için güncel sigortasız eleman çalıştırmanın cezası ve  sigortasız işçi çalıştırma şikayetinin nereye ve nasıl yapılabildiği hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 2022

Kaçak işçi çalıştırma cezası kayıt dışı yani kaçak çalıştırılan sigortalı başına ve geçerli brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Kayıt dışı sigortalılığın SGK denetmen ya da müfettişlerince,  polis ya da jandarma denetimi ile, diğer Kamu Kurumlarının denetimi ya da mahkeme kararı sonucu tespiti halinde;

 • Sigortalı işe giriş bildirgesi verilmediyse sigortasız personel çalıştırma cezası her bir sigortalı için brüt asgari ücretin 2 katı tutarında olacaktır. 2022 yılı için sigortalı işe giriş bildirgesi geriye dönük sigortasız işçi çalıştırma cezası sigortalı başına 10008,00 TL olacaktır.
 • Ayrıca verilmeyen her aylık SGK beyannamesi için yine sigortalı başına bildirilmediği dönemlerde geçerli olan brüt asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanır. 2022 yılında verilmeyen her bir SGK beyannamesi için sigortalı başına ve her bir dönem için uygulanacak kaçak işçi çalıştırmanın cezası 10.008,00 TL olacaktır.

Yukarıda 2022 yılı için güncel sigortasız eleman çalıştırma cezası tutarları verilecektir. Diğer SGK idari para cezaları için Sgk idari para cezası başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Sigortasız kapıcı çalıştırma cezası 2022

Sigortasız kapıcı çalıştırmanın cezası da bir üst başlıkta verilenler ile aynıdır. Yani 2022 yılında sigortasız apartman görevlisi çalıştırmanın cezası;

 • İşe giriş bildirgesinin verilmemesinden dolayı her bir çalışan için brüt asgari ücretin 2 katı yani 10.008,00 TL olacaktır.
 • Sigortasız işçi çalıştırma cezası hesaplamasına göre kapıcı beyannamesi verilmeyen her ay için de 2022 yılında brüt asgari ücretin iki katı yani 10.008,00 TL tutarında ceza uygulanır.

Eksik prim yatırma cezası 2022

Prim ödemeleri yapılan, sigortası ödenen ancak eksik ödenen kişiler için bu durumun tespiti halinde idari para cezası uygulanır. Eksik prim yatırıldığı;

 • İşveren tarafından beyan edilirse ve süresi dışında işveren tarafından beyanname verilirse eksik yatan dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 1/8’i tutarında işçi başında İPC uygulanır. 2022 yılı için bunun tutarı 625,50 TL’dir.
 • Sigortalıya eksik prim ödendiği mahkeme kararı, denetmen/müfettiş raporu ya da diğer Kamu Kurumları tarafından tespit edilirse bu durumda eksik prim yatan her bir dönem için işçi başına brüt asgari ücretin 2 katı yani 2022 yılı için 10.008,00 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

Sigortasız şoför çalıştırma cezası 2022

SGK idari para cezaları ile ilgili son dönemlerin en sıkıntılı olanı sigortasız şoförler. Çünkü Jandarma ya da polis tarafından yapılan yol üstü denetimlerde SGK bildirgeleri de istenmekte ve kayıt dışı olduğu tespit edilen şoförler tutanak tutularak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmektedir. Bu şekilde ya da SGK denetim/müfettiş elemanlarınca kayıt dışı çalıştığı tespit edilen şoförler için;

 • İşe giriş bildirgesi hiç yapılmadıysa 2022 yılında işe giriş bildirgesi için 10.008,00 TL,
 • Verilmeyen her bir aylık hizmet için yine 2022 yılında şoför başına 10.008,00 TL işçiyi sigortasız çalıştırmanın cezası,
 • Ayrıca işten ayrılış bildirgesi için de brüt asgari ücretin 1/10’u tutarında yani 2022 yılında 500 TL sigortasız şoför çalıştırma cezası uygulanmaktadır.
 • Takside sigortasız işçi çalıştırma cezası tutarları da aynen yukarıda uygulanan tutarlar kadar olacaktır.

1 ay sigortasız işçi çalıştırma cezası 2022

1 aylık sigortasız işçi çalıştırma durumunda sigortasız işçi çalıştırmanın cezası;

 • Eğer işe giriş bildirgesi hiç verilmediyse işçi başına 10.008,00 TL,
 • SGK beyannamesi verilmediyse işçi başına 10.008,00 TL,
 • Bir ayın sonunda çıkış verilecekse işten ayrılış için 500TL sigorta yapmama cezası uygulanmaktadır.
 • Toplamda 1 işçinin kayıt dışı çalışması 1 aysa 2022 yılı toplam ceza tutarı 20.516,00 TL olacaktır.
 • 2 ay sigortasız işçi çalıştırma cezası da 2022 yılı için işçi başına 41.032,00 TL olacaktır.
 • 5 ay sigortasız çalıştırmanın cezası ise 2022 yılı için toplam 102.580,00 TL olacaktır.

3 ay sigortasız işçi çalıştırma cezası 2022

Yapılan denetimler sonucunda 3 ay sigortasız çalıştığı tespit edilen bir sigortalı için;

 • Verilmeyen işe giriş bildirgesi için 10008,00 TL sigortasız işçi çalıştırmak cezası ,
 • 3 aylık verilmeyen beyanname için toplam 30.024,00 TL Sgk kaçak işçi çalıştırma cezası,
 • İşten ayrılış bildirgesi için 500 TL olmak üzere,
 • Toplamda 3 aylık kayıt dışı sigortalılık için 28975,00 TL ödenir.
 • 6 ay sigortasız işçi çalıştırma cezası da 2022 yılı için toplam işçi başına 69507,00 TL olacaktır.

5 yıl sigortasız işçi çalıştırma cezası 2022

5 yıl geriye dönük tespit varsa bu işveren için çok ağır bir yaptırıma neden olacaktır.

 • İşe giriş olan dönemde geçerli olan brüt asgari ücret esas alınarak işe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı 2 kat 1 günlük sigortasız işçi çalıştırma cezası,
 • Verilmeyen her aya ait hizmet için o tarihte geçerli brüt asgari ücretin 2 katı tutarında ceza uygulanır.
 • Ayrıca çıkış varsa bir de işten çıkış için ceza uygulanır.

Sigortasız yabancı işçi çalıştırma cezası 2022

Yabancılar için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak ceza tutarları yukarıdaki gibi olacaktır. Ancak çalıştırılan kişinin oturma ya da çalışma izni yoksa ayrıca işverene Çalışma Bölge Müdürlüğü tarafından da ceza uygulanacaktır.

Sigortasız çalışan işçiye ceza var mı ?

Peki sigortasız çalışmak suç mu ? Nasıl sigortasız işçi çalıştırmak Kanunen suç ise ve ceza uygulanıyorsa bilerek sigortasız çalışmak ve kaçak işçi ihbarı yapmamak da suçtur. Ha SGK bununla ilgili bir işlem yapıyor mu derseniz ? Yok çok nadir olmakta. Aslında bilerek çalışan hakkında savcılıklara suç duyurusu yapılmakta ancak çoğu zaman bu işlem es geçilmekte.

Sigortasız işçi çalıştırma cezasının iptali nasıl yapılır ?

SGK tarafından uygulanan bir idari para cezasının iptal edilebilmesi için;

 • İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yazılı, gerekçeli bir dilekçe ile itiraz etmeniz gerekiyor.
 • İtirazın geçerli olması, gerekçesinin mantıklı olması ve İPC’nin iptal edilmesi için mantıklı bir sebebe dayandırılması gerekmektedir.
 • Eğer geçerli bir itiraz sebebi varsa ceza iptal edilebilir. Aksi durumda SGK idari para cezası komisyonu tarafından iptal talebi reddedilir.
 • İtirazın reddi halinde SGK tarafından gönderilen komisyon kararını tebliğ aldıktan sonra en geç 30 gün içerisinde iş mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.

Eğer itiraz edeceksiniz itiraz süresince dikkat etmeniz gerekenler, adım adım nasıl itiraz edeceğiniz ve örnek dilekçe için Sgk idari para cezası itiraz dilekçesi örneği başlıklı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sigortasız işçi çalıştırma cezası işçiye tazminat ödenmesi için neden midir ?

İşçilere işten ayrılış durumunda tazminat ödenebilmesi için;

 • En az bir yıl süre ile çalışmış olması,
 • Kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkmış olması gerekir.

Yukarıdaki iki şart sağlanıyorsa işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Ancak sigortasız işçi çalıştırdı diye işveren işçiye tazminat ödemek zorunda değildir.

Sigortasız işçi şikayeti nasıl yapılır ?

Sigortasız çalıştırma şikayeti için iki ayrı seçenek vardır.

 • Sigortasız işçi çalıştırma ihbarı için en kolay ve güvenilir yol Alo-170 hattını aramaktır. Alo 170 sigortasız işçi ihbar hattını 7/24 arayarak isminizi vermeden Sgk sigortasız işçi çalıştırma şikayetinde bulunabilirsiniz.
 • Bir diğer seçenek ise dilekçe ile bağlı olunan SGK’ya başvurmaktır. Şikayet dilekçenizi hazırlayarak elden ya da posta kanalı ile işverenin bağlı olduğu SGK’ya şikayet dilekçesi gönderebilirsiniz.

Sigortasız işçi çalıştırma şikayet süresi nedir ?

Sigortasız işçi çalıştırma cezası zamanaşımı süresi 5 yıldır. Sigortasız işçi çalıştırma zamanaşımı süresi dolduktan sonra elde kanıtlayıcı bir belge varsa mahkemelere başvurmanız gerekmektedir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası 2022” üzerine 2 yorum
 1. Ömer Bey merhaba.yine Size iki sorum olacak.
  1-üç hafta önce işe başladım ancak işverenim henüz sigortamı yapmadı.konuştuğumuz şartların hiçbirini yerine getirmedi.sigorta,sodexo Vs. Ben şikayet etsem ama şahit yok ve burada çalışanlarda korkudan şahitlik yapamazlar.ama işverenimle whatsapp konuşmalarım var.işe ne zaman başladığıma dair Vs. Ayrıca işyeri ile ilgili evraklar var.bunlar delil yerine geçer mi?
  2-diyelim ki sigorta yaptı.ben aynı zamanda yaşlı bir bayanın yanında gece yatılı olarak çalışıyorum.onlarda teşvikten faydalanıp sigorta yapacaklar.iki yerden sigortalı olmak ancak biri normal sigorta diğeri teşvikten faydalanacak.bu emekli maaşına etki eder mi?Teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba İpek HANIM,
   1-Şikayetinizi iletin siz. Denetmen sizin ve tanıkların ifadesine başvurur. Whatsapp konuşmalarını kabul eder mi bilemiyorum.
   2-Teşvikten yararlandıracak olanların önce sigorta yapması gerekiyor. Şu an çalıştığınız yer önce sigorta girişini yaparsa diğer işveren teşvikten yararlanamaz. Emeklilik için engel bir durumu yok.

   Cevapla
Yorum yapın