Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Hesaplama

İş kazası sonucu işgücü kaybını en az %10 ve üzerinde kaybettiği anlaşılan sigortalı ya da bağkurlulara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan gelir sürekli iş göremezlik geliri olarak tanımlanmaktadır. Daha önce sürekli iş göremezlik raporu nasıl alınır başlıklı yazımızda ödenekten yararlanma şartları, başvuru için izlemeniz gereken yol v.s. konusunda bilgi vermiştik. Tabi maaşa başvuru yapan kişiler için öncelikli merak konusu sürekli iş göremezlik maaşı ne kadar konusu olmakta. Biz de bu yazımızda sürekli iş göremezlik maaşının nasıl hesaplandığı,ne kadar alabileceğiniz,  iş kazası emeklilik şartları ve sürekli iş göremezlik maaşı ne kadar zamanda bağlanır v.s konularında bilgi vermeye çalışacağız.

İş kazası maaşı nasıl alınır ?

Sürekli iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeniz için iş kazası sonucu iş gücü kayıp oranınızın SGK Sağlık Kurulu tarafından en az %10 ve üzerinde kaybolduğunun tespit edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca meydana gelen olayın iş kazası olarak kabul edilmesi de aranan diğer şart tabi ki. Bu iki şartı sağlamanız halinde iş kazası maaşı için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapabilirsiniz.

Sürekli iş göremezlik raporu şartları

Sürekli iş göremez durumda sayılabilmeniz için iş kazası sonucu işgücü kaybınızın en az %10 ve üzerinde olduğunun tespiti gerekir. Haricinde bir şart aranmaz.

Sürekli iş göremezlik maaşı hesaplaması nasıl yapılır ?

Sürekli iş göremezlik hesaplaması iş kazası geçirdiğiniz tarihteki günlük brüt kazancınıza göre yapılmakta. Tabi iş kazası sonucu belirlenen iş gücü kayıp oranı ile iş göremezliğin kısmi ya da tam olmasına göre bağlanacak gelir tutarı artabilmekte. Kısaca sürekli işgöremezlik geliri hesaplamasında kullanılan formüller aşağıdaki gibidir.

  • Tam iş göremezlik durumunda; Günlük kazanç x 30 x % 70 veya kısaca GK x 21,
  • Kısmi iş göremezlik durumunda Günlük kazanç x 30 x % 70 x SİD (sürekli iş göremezlik derecesi) veya kısaca GK x 21 x SİD,

Eğer kaza geçiren kişi kaza sonucu başka birinin sürekli bakımına muhtaç hale geldiyse yani tam iş göremezlik durumuna girdiyse gelir bağlama oranı %100 olarak esas alınır ve Gelir=Gelir = GK x 30 x SİD formülü üzerinden hesaplanır.

Örneklerle iş kazası maaşı hesaplama

Örnek 1 : Ali asgari ücretle çalışmaktadır ve 16.02.2019 tarihinde iş kazası geçirmiştir. Ali’nin sürekli iş göremezlik derecesi SGK sağlık kurulu tarafından %18 olarak belirlenmiştir. Bu durumda sürekli iş göremezlik geliri hesaplaması kısmi iş göremezlik formülüne göre aşağıdaki gibi olacaktır;

Günlük kazanç x 30 x % 70 x SİD= 85.28x30x%70×18/100=322,35 TL

Örnek 2: Mehmet 17 Mart 2019 tarihinde geçirmiş olduğu iş kazası sonucu iş gücü kaybını %50 oranında yitirmiştir. Mehmet’in günlük brüt kazancı 150 TL dir. Bu durumda sürekli iş göremezlik geliri hesaplaması şu şekilde olacaktır: 150x30x%70*50/100= 1.575,00 TL

Sürekli iş göremezlik raporu oranını ve iş kazası tarihindeki son brüt kazancınızı yorum bölümünden yazmanız halinde ne kadar gelir bağlanacağını hesaplayabiliriz. 

Sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman bağlanır ?

Bu başvuru yaptığınız Sosyal Güvenlik Merkezi’nin iş yoğunluğuna göre değişir. Ortalama bağlanma süresi 4-5 aydır. Eğer iş kazası sonucu geçici iş göremezlik raporu aldıysanız sürekli iş göremezlik geliri rapor ödemenizin bittiği tarihi takip eden aybaşından itibaren bağlanır. İstirahat raporu almadıysanız iş kazasının oluş tarihini takip eden aybaşından bağlanır.

Sürekli iş göremezlik geliri ne zaman kesilir ?

Sigortalı çalışma, bağkurlu olma ya da emekli olma v.s. gibi durumların hiçbirisinden dolayı kesilmez. Eğer SGK tarafından kontrol raporu verildiyse ve kontrol sonucu iş gücü kaybınız %10 altına düştüğü tespit edilirse ancak bu durumda kesilir. Onun haricinde kesilmez.

Sürekli iş göremezlik geliri alan çalışabilir mi ?

Evet çalışabilirsiniz. Çalışmanız halinde gelirde bir değişiklik olmaz, kesilmez. Aynen ödenmeye devam edilir. Hatta çalışmaya devam ederek normal emekli olabilir hem emekli maaşı hem gelir olmak üzere iki aylık birden alabilirsiniz.

Sürekli iş göremezlik maaşı sorgulama

Sürekli iş göremezlik ödeneği sorgulamasını e devlet sisteminden yapabilirsiniz. Eğer 4a ssk kapsamında iseniz e devlet sisteminde SGK-4A Aylık Bilgisi menüsünden 4b bağkur kapsamında iseniz SGK-4B Aylık Bilgisi menüsünden iş kazası maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Sürekli iş göremezlik maaşı alanlar sigortadan nasıl yararlanır ?

Gelirinizin aktif olarak devam ettiği süre boyunca hem siz hem de bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler bu gelir üzerinden sağlıktan ücretsiz olarak yararlanırsınız. Gelir alırken sigortalı olmanız halinde gelir üzerinden değil sigorta üzerinden yararlanırsınız.

İş kazası sürekli işgöremezlik maaşı ile ilgili tüm sorularınızı Yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

Yorumlar (0)
Yorum Ekle