Süt İzni Ne Kadar 2024 & İşçi ve Memur

Süt izni ne kadar sorusu özellikle çalışan kadınların sıklıkla sorduğu soruların başında gelmektedir. Çalışan kadınların kanunen hamilelikten ve doğumdan kaynaklı süt ve doğum izin hakları bulunmaktadır. Aynı zamanda erkeklerin de babalıktan dolayı kanuni izin hakları bulunmaktadır.

Bu yazımızda ssk ve ya emekli sandığı kapsamında çalışanlar için süt izni kaç saat 20212, doğum öncesi ve sonrası izin hakkı kaç ay , doğum sonrası ücretsiz izin ve yarı zamanlı çalışma v.s. gibi konularda merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulabilirsiniz. Süt izni ile doğum öncesi ve sonrası ücretli ve ücretsiz izin hakları memurlar ve sigortalı çalışanlar için farklılık göstermektedir. Bu yüzden memurlar ve sigortalı çalışanlar için izin hakları ve otomatik süt izni hesaplaması ayrı başlıklar halinde verilecektir.

Doğum yapan kadının hakları 2024

Doğum yapan kadınların doğum öncesi ve sonrası izin, doğum sonrası emzirme yardımı, doğum yardımı, yarı zamanlı çalışma ve ücretsiz izin hakkı gibi birçok kanuni hakkı bulunmaktadır. Tüm emzirme yardımı, doğum parası ve doğumdan kaynaklı ödemeler için doğum parası ne kadar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Yazımızın devamında sigortalı çalışanlar ile devlet memurları için doğum öncesi ve sonrası izin hakları ile süt izni hesaplaması hakkında ayrıntılı bilgi sunulacaktır. 

1-Sigortalı çalışanların doğum öncesi ve sonrası izin hakları

Bu başlık altında 4a ssk kapsamında sigortalı olarak çalışan ebeveynlerin hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemlere ilişkin tüm izin hakları konusunda ayrıntılı bilgi verilecektir. Yazımızın devamında da memurların kanuni izin haklarına değinilecektir.

Doğum izni kaç gün 2024

Doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık yasal doğum izin hakkınız bulunmaktadır. Eğer ikiz, üçüz v.s. gibi çoğul doğum mevcutsa bu durumda doğum sonrası izin hakkı 10 haftaya çıkar ve toplamda 18 hafta doğum izni kullanabilirsiniz.

Kanuni olarak dilerseniz hamileliğin 32. haftası itibariyle doğum iznine ayrılabilirsiniz. Eğer kendinizi iyi hissederseniz doktor raporu ile en fazla 37. haftaya kadar da çalışabilirsiniz. Bu durumda doğum öncesi kullanılmayan 5 haftalık izin hakkınız doğum sonrasına aktarılır. Ayrıca diyelim ki 32. haftada izne ayrıldınız ve doğum beklenenden erken oldu. Bu durumda da doğum öncesi 8 haftalık izninizin kullanmadığınız kısmı doğum sonrası izin sürenize eklenir.

Özel sektör süt izni 2024

Özel sektörde süt izni ne kadar sorusunun cevabı ile devam edelim. Eski adı ile SSK yeni ismi ile ssk kapsamında çalışan kadınların çocuğun doğum tarihinden itibaren çocuk 1 yaşını tamamlayana kadar günde 1,5 saat iş kanunu süt izni hakları bulunmaktadır. Süt iznini dilediğiniz bir saatte kullanma hakkınız bulunuyor.

Yarı zamanlı çalışma ödeneği

Eğer doğum tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün sigortanız mevcutsa doğum sonrası ücretli analık izni bitim tarihinden itibaren birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün, üçüncü ve üzeri çocuklarda ise 180 gün süre ile yarı zamanlı çalışabilirsiniz. Yarı zamanlı çalışma süresi boyunca maaşınızın yarısını işveren yarısını da İŞKUR öder. Yarı zamanlı çalışma ödeneğini hesaplamak ve başvuru yapmak için hemen yarım çalışma ödeneği nasıl alınır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Doğum sonrası ücretsiz izin

Ücretli analık izin süreniz bittikten sonra dilerseniz 6 ay süre ile ücretsiz izne ayrılabilirsiniz. Ücretsiz izin hakkı ssk kapsamında çalışan annenin kanuni hakkıdır ve işveren bu hakkı kullanmasına engel olamaz. Ücretsiz izin hakkının verilmesi zorunludur.

SSK babalık izni kaç gün 2024

SSK kapsamında çalışan erkek sigortalıların doğumdan kaynaklı babalık izin hakları 5 gündür. Bu 5 günlük süre boyunca işveren çalışanın maaşını tam olarak ödemek zorundadır.

SGK emzirme parası 2024

Doğum tarihinden önceki son 1 yıl içerisinde en az 120 gün sigortalı çalışması olan kadın ya da erkeğe Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir defaya mahsus emzirme parası ödenir. 2024 yılı için bu tutar bir defaya mahsus 870,00 liradır.

SGK doğum parası 2024

Sigortalı olarak çalışan kadınların doğum öncesi ve sonrası çalışmadıkları 112 günlük süre için ( çoğul doğumlarda 126 günlük süre için) işveren maaş ödemez. Bu sürelere ilişkin ödemeler SGK tarafından yapılır. Yapılan bu ödeme analık geçici iş göremezlik ödemesi olarak adlandırılır. Asgari ücretli bir çalışan için analık parası 2024 yılında toplamda yaklaşık 40000-42000 TL civarındadır.

Doğum izni hesaplama programı 2024

Doğum öncesi izne ayrıldığınız tarihi, kaçıncı haftada ayrıldığınızı ve doğumun gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği tarihi yorum bölümünden yazmanız durumunda izin hesaplamasını sizin için yapabiliriz. Programlar maalesef sağlıklı hesaplama yapmamakta.

2- Memurların doğum öncesi ve sonrası izin hakları

Devlet memurlarının doğum öncesi ve doğum sonrası ücretli ve ücretsiz izin süreleri sigortalı çalışan anne ya da babaya göre farklılık göstermektedir. Bu başlık altında memurlar için emzirme izni ile doğum öncesi, sonrası ücretli ve ücretsiz izin hakları konusunda bilgi sunulacaktır.

Memur analık izni 2024

657 Sayılı Kanuna tabi çalışan devlet memurlarının doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 112 güne kadar ücretli analık izin hakları bulunmaktadır. Memur anne eğer isterse 37. haftaya kadar doktor raporu ile çalışabilir tabi bunun için 32. haftada doktora giderek doğum öncesi çalışabilir raporu alması gerekmektedir. Bu durumda annenin doğum öncesi kullanmadığı 5 haftalık izin hakkı doğum sonuna aktarılır.

Erken doğum halinde doğum öncesinde kullanılmayan izin süresi doğum sonrasına aktarılır ve her durumda anne 112 güne kadar izin kullanır. Eğer çoğul doğum varsa izin hakkı 126 gün yani 18 hafta olarak kullandırılır.

Memurlarda süt izni 2024

Memurlarda süt izni doğum sonrası analık izin bitim tarihinden itibaren başlar. Buna göre bu tarihten sonraki ilk 6 ay emzirme izinleri günde 3 saat iken sonraki 6 ay ise günde 1,5 saattir. Memur süt iznini dilediği saatlerde kullanma hakkına sahiptir.

Memur doğum sonrası ücretsiz izin 2024

Memurlar dilerse analık izin bitim tarihinden itibaren 24 ay süre ile ücretsiz izne ayrılabilir. Çalışmaya başladıktan sonra da ücretsiz izin talebinde bulunabilir. Bu durumda kalan süre kadar ücretsiz izin hakkından yararlanır.

Memurlar yarı zamanlı çalışma 2024

Memurlar dilerse analık izin bitim tarihinden itibaren ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocuklarda ise 6 ay süre ile yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanabilir. Bu süre boyunca memur yarı zamanlı çalışır ve Kurum maaşın yarısını  öder.

Memur kadının ayrıca çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar yani 60 aylık olana kadar yarı zamanlı çalışabilir. Gerekli olan şart ise eşin ssk ya da emekli sandığı kapsamında aktif olarak çalışıyor olması.

Öğretmenlerin süt izni 2024

Öğretmenlerin de doğum sonrası ilk 6 aylık dönemde günde 3 saat, sonraki 6 aylık dönemde ise günde 1,5 saat süt izin hakları bulunmaktadır. Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi ve sonrası izin hakları öğretmen doğum izni hesaplamasında dikkate alınmaz ve sonrasına ilave edilmez.

Memurlar emzirme yardımı alabilir mi ?

Devlet memurları SGK tarafından ödenen emzirme parası ve ya analık yardımından yararlanamazlar. Analık parasından yararlanamama sebebi izinli olunan süre boyunca maaşın Kurum tarafından ödeniyor olmasıdır.

Toplu süt izni hesaplama 2024

Kamuda kadınlara sağlanan emzirme izninin toplu olarak kullandırılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Aslında 4857 Sayılı Kanuna göre ssk kapsamında çalıştırılan kadınlar için de toplu olarak kullanımı söz konusu olmamaktadır. Ancak işveren ve işçi arasında karşılıklı anlaşma ile toplu olarak kullanımı sağlanabilmektedir. İşverenin doğum izni hesaplama tablosuna göre sigortalı çalışan anne için çocuk 1 yaşını tamamlayana kadar günde 1,5 saatlik süt izninden yararlandırması gerekmektedir.

Doğum iznine ne zaman çıkılıyor ?

Konu hakkında sık sorulan sorulardan birisi de doğum iznine ne zaman çıkılır sorusu olmaktadır.

 • Tekil gebeliklerde doğum öncesi izin 32. haftada başlar. Doktor raporu ile anne 37. haftaya kadar çalışabilir.
 • Çoğul gebeliklerde ise 30. hafta itibariyle başlar.

Emziren anne çalışma saatleri 2024

SSK ve bağkur kapsamındaki anne için günlük emzirme izni süreleri yukarıda belirtilmiştir. Annenin emzirme iznini kullanacağı saat Kanunen anneye bırakılmıştır. Yani anne kendisine kanunen verilmiş olan süt izni süresi kadar mesai saatleri içerisinde kendisi belirlediği bir zaman diliminde çocuğunu emzirme hakkına sahiptir.

Süt izni parası hesaplama

Süt izni çalışanın kanuni hakkıdır ve izin olarak kullandırılır. Bu süreler için işçinin maaşından herhangi bir kesinti yapılamaz. Eğer işçi bu sürelerde çalışmak isterse kanunda yeri yok ama işverenle arasındaki uzlaşma kapsamında ek ödeme verilebilir.

1 yıllık süt izni kaç gün eder?

Memurlarda doğum sonrası analık izin süresi bitiminden itibaren ilk 6 ay 3, sonraki 6 ay ise 1,5 saattir. Bu durumda ilk 6 ay haftalık izin süresi toplam 15 saat, sonraki 6 ay ise 7,5 saattir. İşçilerde ise haftalık emzirme süresi ortalama 9 saattir.

Süt izni 2 yaşına kadar mı?

Özel sektör çalışanlarında süt izni çocuk 1 yaşını tamamlayana kadar verilir. Kamuda ise doğum sonrası analık izin bitim tarihinden itibaren toplam 1 senedir.

Doğum yapan annenin süt izni ne kadar?

SSK kapsamındaki annenin doğum sonrası analık izni bittikten sonra süt izni çocuk 1 yaşını tamamlayana kadar günde 1,5 saattir. Kamuda süt izni ise doğum sonrası analık izni bittikten sonra ilk 6 ay günde 3 saat, sonraki 6 ay ise günde 1,5 saat olarak verilmektedir.

1 yaşından sonra süt izni var mı?

SSK kapsamındakiler için yok. Memurların doğum sonrası analık izninden sonra toplam 1 sene 657 süt izni hakkı olduğu için 1 yaş sonrasına da sarkmış oluyor.

1/5 - (1 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Süt İzni Ne Kadar 2024 & İşçi ve Memur” üzerine 10 yorum
 1. Oncelikle TSK ederim Internette 2020 yılında değişiklikten söz ediliyor diye bilgiler var alo 170 i aradığımda ilk 6 ay 3 sonrası için 1.5 dedi şirkette 1.5 diyor ama anlamadım en doğru bilgiye ulaşmam lazım merakımı mazur görün lütfen o yüzden ısrarla soruıyorum

  Yanıtla
 2. Merhaba özel sektörde 2022 de süt izni süresi değişti mi büyük bir markette çalışıyorum süt iznim hep 1.5 saatmi yoksa ilk 6 ay 3 sonra mı 1.5 saat

  Yanıtla
 3. Merhaba ben öğretmenim ve 26.08.2021 de doğum yaptım. 8 haftalık iznim bittiğinde işe başlama tarihimi öğrenebilir miyim? Hafta sonları izne dahil mi?

  Yanıtla
  • Merhaba. 21.10.2021 tarihi civarı oluyor işe başlamanız. Eğer doğum sonrası izin tam olarak 8 hafta ise. Doğum öncesi kullanmadığınız izin varsa onlar doğum sonrasına aktarılır. Hafta sonları da izne dahil.

   Yanıtla
 4. merhaba,
  süt iznini toplu kullanmak isterlerse hesap yapabileceğimiz bir tablo var mıdır.?
  doğum tarihi:15.09.2020
  işbaşı tarihi: 30.12.2020
  1 yaşına geldiği tarih: 15.09.2021
  süt izni son hak ediş: 14.09.2021
  normal günleri hesapladığımda resmi ve bayram tatilleri hariç 309 gün çıkıyor. bu da 41 güne denk geliyor. ?

  Yanıtla
 5. İsçiler de doğum öncesi rapor doğum sonrasina nasıl aktarılıyor. Biz doğumdan sonra manuel olarak 35. Haftada aldık ama aktarım gozukmuyor sgk sisteminde bilgi verirseniz memnun olurum

  Yanıtla
  • Normalde şöyle olur. Doğum öncesi en geç 32. Haftada doğum öncesi çalışmaz ya da 37.haftaya kadar çalışabilir raporu alınır. 37. Haftaya kadar rapor alınırsa Kullanılmayan 5 hafta doğum sonuna aktarılır ve her durumda en az 112 gün izin verilmesi sağlanır. Sizin durum biraz istisna. Eşiniz de sormuştu sanırım.

   Yanıtla
Yorum yapın