Vazife Malulü Nedir, Kimler Bu Kapsamda Sayılır ?

Vazife Malulü Nedir ? Vazife malullüğü terimini birçok kez duymuşuzdur. Birçok okurumuz vazife malullüğü hakkında sorular sorduğundan sık sorulan soruların cevaplarını ayrıntılı olarak aktarabilmek adına bu yazıyı hazırlamak istedim. Bu yazımızda vazife malullüğünün tanımı, hangi durumların bu kapsamda sayılabileceği ve kimlerin yararlanabileceği hakkında detayları bulabilirsiniz.

Vazife Malulü Nedir ? Vazife malullüğü terimini birçok kez duymuşuzdur. Birçok okurumuz vazife malullüğü hakkında sorular sorduğundan sık sorulan soruların cevaplarını ayrıntılı olarak aktarabilmek adına bu yazıyı hazırlamak istedim. Bu yazımızda vazife malullüğünün tanımı, hangi durumların bu kapsamda sayılabileceği ve kimlerin yararlanabileceği hakkında detayları bulabilirsiniz.

Vazife malülü ne demek ?

Yürürlükteki mevzuatımızda “Vazife Malüllüğü”,  şu şekilde tanımlanmaktadır:

Kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin görevlerini yapmakta iken gerek görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile gerekse işyerlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yürüttükleri görevleri yerine getiremeyecek derecede “malul” olmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde haklarında uygulanacak hükümlerin belirlendiği bir statüdür.

Tanımlamadan da anlaşılacağı üzere;

 • Vazife malullüğü hükümleri kamuda çalışanlar ile askerliğini er ve ya erbaş olarak yapanlar hakkında uygulanmaktadır.
 • Bir olayı vazife malüllüğü kapsamında sayılabilmesi için görevlerini yapmakta iken meydana gelmiş olması, işyerinde meydana gelen bir kazadan dolayı oluşması gerekmektedir.
 • Başka bir kamu kurumuna görevlendirilenlerin bu işleri yürüttükleri sırada meydana gelen kazalar da bu kapsamda sayılmaktadır.
 • Ayrıca çalıştıkları Kurumların menfaatini korumak amacıyla iş yaparken meydana gelen olaylar da vazife malüllüğü kapsamında değerlendirilir.

Vazife malüllüğü sınıflandırması

Yürürlükteki bulunan kanuni düzenlemeler esas alındığında,  kamu kurumu çalışanlarının  (erbaş ve erler dahil) malul duruma gelmeleri ya da yaşamlarını kaybetmelerine sebep teşkil eden olay ya da  vakanın niteliğine, bu vaka ve kazaların oluşmasında sebebiyet gösterenlerin maksatlarına ve ya amaçlarına ya da gerçekleşme yeri  ve zamanına göre aşağıdaki gruplarda sınıflandırılmaktadır.

 • Normal vazife malullüğü,
 • TSK vazife malullüğü,
 • Harp malullüğü,
 • 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malüllüğü.

Vazife malüllüğü için nereye başvurulur ?

Bir çalışanın vazife malülü sayılabilmesi için başvurular;

 • Aktif çalışanlar için kendi Kurumlarına,
 • Görevinden ayrılmış olanların ise SGK Başkanlığı-Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Hangi durumlarda vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz ?

Bazı durumlar bu kapsamda sayılmamakta ve bu kapsamda olan kişilere aylık bağlanmamaktadır. Buna göre;

 • Alkol, uyuşturucu ya da keyif verici bir madde kullanımı sırasında,
 • Kanunlara ve ya emirlere aykırı hareket,
 • Yasaklanmış fiilleri yerine getirirken,
 • İntihara girişimden,
 • Kendisine ya da başka birisine menfaat sağlamak amacıyla,

Meydana gelmesi durumunda gerçekleşen olaylar vazife malullüğü kapsamında değerlendirilmez.

Vazife malullüğü maaşı hangi durumlarda kesilir ?

Bu kapsamda maaş bağlanan kişilerin yeniden çalışması durumunda maaşlarının kesilip kesilmeyeceği hangi kanun kapsamında maaş bağlandığına göre farklılık göstermektedir. Buna göre;

 • 5434 S.K. 56 ve 64 üncü, 5510 S.K. 47 nci maddesinin 8. fıkrası, 2330 sayılı yasa kapsamında aylık bağlananlar 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında çalışmaları halinde maaşları kesilmez.
 • 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında normal vazife malulü olup aylık bağlanan kişilerin 4/1-a ya da 4/1-c kapsamında çalışmaları halinde maaşları kesilmektedir.
 • 5434 sayılı Kanunun 45 maddesi kapsamında normal vazife malulü aylığı bağlananlardan 4/1-c yani emekli sandığı kapsamında çalışmaya devam edenlerin maaşları kesilmekte iken 4/1-a kapsamında çalışanların ise maaşları kesilmemektedir.

Vazife malulü hakları nelerdir ?

Vazife malulü sayılan kişilere sağlanan bazı haklar şunlardır;

 • Emekli aylığı bağlanır.
 • Emekli ikramiyesi ödenir.
 • Nakdi tazminat ödemesi yapılır.
 • Sağlık hizmetleri için SGK katılım payı alınmaz.
 • Ulaşımdan ücretsiz yararlandırılmaları sağlanır.
 • Evlenme yardımı ödenir.
 • Çalışmaya devam etmeleri durumunda ikinci aylık imkanı olur.
 • Yukarıda sayılanların dışında daha birçok haktan yararlanırlar.
İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın