Yeni Torba Yasa Geliyor : İşveren ve Çalışanlara Müjdeler Var!

0

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen ve yakın zamanda yasalaşması beklenen torba Kanun’da işveren ve çalışanları ilgilendiren önemli düzenlemeler yer almakta. Özellikle işverenler açısından torbada yer alan teşvik düzenlemeleri işverenler açısında avantajlı durumları beraberinde getirmekte. İşte torba yasada işveren, işçi ve çalışma hayatı ile ilgili yer alacak olan düzenlemeler.  İlgili torba yasa tam metnine buradan ulaşabilirsiniz ⇒ yeni istihdam teşviki torb yasası.

İşsizlik maaşı bitiminde işe alınanların sigorta primini devlet ödeyecek

İşsizlik maaşı alan ve işsizlik maaşı süresi sona eren kişileri işsizlik maaşı bitim tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde işe alan ve 12 ay süre ile işten çıkarmayan işverenlerin 12 ay süre ile bu sigortalıların sigorta primlerinin tamamını Devlet karşılayacak.

6111 Sayılı Teşvik Süresi ( 4447/10. Madde Teşvik) Süresi uzatılacak

4447/10. madde sigorta prim teşviği diğer adıyla 6111 Sayılı Kanun teşviki süresi normalde 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermekte. Torba Kanunla Cumhurbaşkanı’na ilgili teşviki 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması konusunda yetki verilecek.

27103 Sayılı Teşvik süresi uzatılacak  ( 4447/19. madde)

Hem işverenler hem de ev hizmetleri çalışanları için önemli teşvikler arasında yer alan 27103 teşviki diğer adı ile 4447-19. madde teşviğinde süre 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermekte. Torba yasa ile Cumhurbaşkanı’na teşvik süresini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatma yetkisi verilecek.

4447/21. madde teşvik süresi uzatılacak

Yine 7103 sayılı Kanun’la 4447/21’inci maddeye eklenen ve bir önceki yılın ortalamasına ilave olarak işe alınanların gelir vergisi ve stopajın devlet tarafından karşılanmasına ilişkin teşvik süresinin de 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılma yetkisi verilecek.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasında geçiş süresi uzatılacak

6824 Sayılı Kanun’la 4447 Sayılı Kanun’na eklenen geçici madde ile esnaf ahilik sandığı Kurulması ve bağkurlulardan da işsizlik primi kesintisinin yapılmasına 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlanması amaçlanmaktaydı. Torba kanunla geçiş 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelenmiş olacak.

Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılacak

Devam eden pandemi nedeni ile kısa çalışma ödeneğinde Cumhurbaşkanı’na mevcut durumda 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmişti. Yeni torba yasa ile Cumhurbaşkanı’na kısa çalışma ödeneği süresini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilecek.

7252 Normalleşme desteği teşviğinde süre uzatılacak

Kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteği alan çalışanları normal çalıştırmaya başlayan işverenlere kısa çalışma ya da nakdi ücret desteğinden yararlandığı gün sayısı esas alınarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar teşvikten yararlanmaları düzenlemesi getirilmişti. Yeni torba yasa ile bu teşvik süresi de 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacak.

İşe geri alınanlar için teşvik verilecek

İşverenler tarafından 01.01.2019-17.04.2020 tarihleri arasında çıkışı verilen çalışanların yeniden aynı işyerinde istihdam edilmesi durumunda işverenlere bu kapsamda çalıştırdıkları her bir işçi için 44,15 TL teşvik verilecek.

Ayrıca 2019/Ocak-2020/Nisan dönemleri arasında en az işçi çalıştırılan dönemdeki işçi sayısına ilave alınan her bir işçi için günlük 44,15 TL tutarında sigorta prim desteği sağlanacak.

Evde online satış yapanlar vergiden muaf olacak

İşyeri olmadan, sanayi tipi makine ya da alet olmadan evde üretilebilen ürünleri internet ortamında satanlar esnaf muafiyet belgeleri almaları halinde gelir vergisi ödemekten muaf olacaklar. Bu kapsamda muafiyetten yararlanabilmek için;

  • Esnaf muafiyet belgesi alınması,
  • Türkiye’de bulunan bankalardan birisinde Ticari hesap açılması,
  • Tüm hasılatın bu hesaptan  tahsil edilmesi gerekmektedir.
  • Evlerde üretilmeyen, dışarıdan temin yoluyla satılanlar muafiyet kapsamında olmayacak.

 


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.