Anestezi Teknikeri Maaşı Ne Kadar 2022

0

Anestezi teknikeri maaşı, iş imkanları, çalışma şartları ve konu hakkında tüm ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz. Ülkemizde birçok devlet hastanesi, özel hastane, şehir hastanesi kısacası sağlık hizmet sunucusu bulunmaktadır. Buralarda da kalifiye eleman ihtiyacı her geçen gün artmakta ve dolayısıyla bu durum anestezi teknikerliği gibi bölümlerin önemini de arttırmaktadır. Yazımızda hem bu bölümün geleceği, ne iş yaptığı, iş imkanları ve anestezi ne kadar maaş alır konularında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Anestezi teknikeri nedir ?

Anestezi Teknikeri, yapılacak operasyondan önce doktor, hemşire ve anestezi uzmanına yardımcı olan ve tıp alanında çalışan kişilerdir. Anestezi araç, malzemelerin v.s. hazırlanması ve kullanılması hususunda anestezi uzmanına yardımcı olur.

Anestezi teknikeri ne iş yapar ?

Anestezi teknikerinin asıl görevi yapılacak cerrahi bir operasyonun öncesi, operasyon sırasında ve sona erdikten sonra anestezi uzmanına yardımcı olmak ve verilen görevleri eksiksiz yapmaktır.  Anestezi teknikerinin diğer görev ve sorumlulukları ise şu şekildedir;

  • Anestezi öncesi gereken ilaçları hazırlamak, kullanılacak araç ve gereçlerin hazır hale getirilmesine yardımcı olmak ve bu malzemeleri steril hale getirmek,
  • Hastaların odalardan operasyon yapılacak yere/ameliyathaneye güvenli olarak taşınmasına yardımcı olmak,
  • Yapılan anestezinin ardından kullanılan tek kullanımlık malzemeyi çıkarmak ve sterilizasyonu sağlamak,
  • Operasyon sırasında hastanın takibini yapmak,
  • Solunum tüpleri yerleştirilirken anestezi uzmanına yardımcı olmak,
  • Anestezide kullanılacak araç ve gereçlerin teminini sağlamak, eksikleri raporlamak,
  • Anestezi çalışma odasının planlamasını yapmak, temizliğini ve düzenini sağlamak,
  • Anestezi uzmanı tarafından verilen diğer talimatları uygulamak.
  • Hasta mahremiyetine sadık kalmak.

Anestezi teknikeri bölümü iş olanakları

Bölümle ilgili en çok sorulan sorulardan birisi de iş olanaklarıdır. Ülkemizde hem devlet hastanesi, şehir hastanesi, üniversite hastanesi hem de özel hastane sayısı her geçen gün artmaktadır. Hal böyle olunca sağlık alanında olan ihtiyaç devam edecektir. Bu bölüm mezunları Kamu’ya memura kadrosunda KPSS İle atanabilirken özel sektörde ise iş olanağı oldukça fazladır.

Anestezi teknikeri bölümünün geleceği

Sağlığa olan ihtiyacın artarak devam etmesi, ülkemizin de sağlık alanında gün geçtikçe ilerleme kaydetmesi ve sağlık turizminde gelecekte de önemli ülkeler arasında yer alacağı düşünüldüğünde geleceği parlak olan bölümlerden birisi olarak nitelendirebiliriz.

Anestezi maaşları ne kadar 2022

Gelelim asıl konumuz olan anestezi teknisyeni maaşı tutarına. Anestezi bölümü maaşları özel sektörde tecrübe esas alınarak hesaplanır. Devlette ise anestezist maaşı 657 Sayılı Kanun gereği hesap edilir. Bu yüzden 2 yıllık anestezi maaşlarının ne kadar olduğunu özel sektör ve kamuda ayrı başlıklar halinde ele almak daha doğru olacaktır.

Devlette anestezi maaşı ne kadar ?

Kamuda anestezi tekniker maaşı 657 Sayılı Kanunun sağlık hizmetleri sınıfı esas alınarak hesaplanmaktadır. 2 yıllık anestezi maaşı 2022 yılında son güncel zamlarla birlikte net olarak 6901 TL’dir. Tabi belirtilen bu anestezi 2 yıllık maaşları ilk defa atanan bekar ve çocuğu olmayan memur için geçerlidir. Anestezi mezunu maaşları döner sermaye ile birlikte net 7500 TL civarına kadar çıkmaktadır.

Özelde anestezist maaşları ne kadar ?

Anestezi teknikeri özel hastane maaşlarında temel kriter tecrübedir. Deneyime göre ve hastane politikasına göre ödenen anestezici maaşı farklılık gösterebilmektedir. Yeni mezun anestezi özel hastane maaşları 2022 yılı için ortalama 4500-5000 TL arasında değişmektedir. Tecrübelilere ödenecek anestezi teknikeri maaşları ise 5500-6000 TL arasında farklılık gösterebilmektedir.

Anestezi teknikeri döner sermayeden yararlanır mı ?

Yukarıda net olarak devlet hastanelerinde çalışanlar için anestezi bölümü maaşı verilmiştir. Yukarıda belirtilen anestezi devlet maaşlarında döner sermaye tutarı yoktur. Anestezi teknikerleri döner sermayeden de yararlanma hakkına sahiptirler.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.