İşveren ait içerikler

İşveren

Tazminatsız İşten Çıkarma Sebepleri 2021

Tazminatsız işten çıkarma sebepleri işverenler ve sigortalıların çok araştırdığı konuların başında gelmekte. İşveren iş Kanununda belirtilen bazı durumların oluşması halinde işçinin sözleşmesini derhal feshedebilir ve tazminatsız olarak…

Kapıcı Çalışma Saatleri 2021 ( Güncel )

Kapıcı çalışma saatleri ile diğer apartman görevlilerinin çalışma saatleri konusunda sürekli tereddüt yaşanmaktadır. Konut kapıcılarının çalıştırma saatleri, çalıştırma usülleri ve tüm ayrıntılar Konut Kapıcıları Yönetmeliği ile…

İşe İade Davası Şartları ve Dava Açma Süresi

İşe iade davası işverenler tarafından bildirim olmaksızın ve usule aykırı iş sözleşmesi feshedilenlerin en çok başvurduğu yollardan birisidir. 4857 Sayılı İş Kanununa göre işveren iş sözleşmesini feshedeceği işçiye bunu yazı olarak ve…

SGK E Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır ?

SGK E Tebligat Başvurusu ve konu hakkında ayrıntılı bilgi bu yazımızda verilecektir. 24 Eylül 2021 tarihinde resmi gazete yayımlanan "SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK" te  Sosyal Güvenlik…

İşçi Fesih Bildirimi Örneği

İşçi fesih bildirimi örneği ve fesih bildirimlerinde 4857 Sayılı İş Kanuna göre uymanız gereken hükümler hakkında bu yazımızda ayrıntılı bilgi verilecektir. 4857 Sayılı İş Kanununa göre belirsiz süreli yani süresi belli olmayan iş…

İş Sözleşmesi Nedir, Türleri ve Örnekleri

İş Sözleşmesi birbirine bağlı olarak ücret karşılığı çalıştırmayı gerektiren her türlü işçi işveren iş ilişkisini konu edinen sözleşmelerdir. İş akdi sözleşmesi olarak da adlandırılan bu sözleşmenin birçok türü vardır. İş sözleşmeleri…

İş Arama İzni Dilekçesi Örneği

İş arama izni dilekçesi. İş arama izni özel sektörde çalışanlara 4857 Sayılı Kanunun 17 ve 18'inci maddesi kapsamında verilen bir haktır. Belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi ve ihbar süreleri uygulanması gereken sigortalılara verilen bu…

İhbar Tazminatı Ödeme Süresi Nedir ?

İhbar tazminatı ödeme süresi işten çıkışı verilen çalışanların en çok araştırdıkları konuların başında gelir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işveren tarafından Kanuni ihbar sürelerine uyulmadan işçinin çıkışının verilmesi halinde…

Fazla Mesai Hesaplama 2021 ( Tam Rehber )

Fazla Mesai Hesaplama ve fazla mesai hakkında merak edilen tüm sorular ve cevapları bu yazımızda verilecektir. İş Kanunu kapsamında belirlenen haftalık çalışma saatleri üzerinde yapılacak çalışma fazla mesai olarak adlandırılmaktadır. Aksi…