Çalışan ait içerikler

Çalışan

Sgk Ödeme Emrine İtiraz Nereye, Nasıl Yapılır ?

Sgk ödeme emrine itiraz işleminin nasıl yapılacağı konusunda son zamanlarda bize sıklıkla soru iletilmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu bağkur, işveren prim borçları, yersiz ödenen aylıklar ve diğer borçlar için ödeme emri göndermekte ve bu…

Sgk Evrak Doğrulaması Nasıl Yapılır ?

Sgk evrak doğrulama. Ülkemiz özellikle Kamusal işlemlerde elektronik ortam ve e-devlete geçişle tüm dünyada örnek teşkil eden ülkeler arasında yer almaktadır. Elektronik ortama aktarılan ve elektronik ortamda E-imza ile gerçekleştirilen…

Zamanında Alınmayan İşsizlik Maaşı Ne Olur ?

Zamanında alınmayan işsizlik maaşı ne olur ? Çeşitli nedenlerle adına gönderilen işsizlik ödeneğini süresinde alamayanların en çok sorduğu soru budur. İşsizlik ödeneği başvurusundan sonra şartlar sağlanıyorsa İşkur tarafından hemen…

Tazminatsız İşten Çıkarma Sebepleri 2021

Tazminatsız işten çıkarma sebepleri işverenler ve sigortalıların çok araştırdığı konuların başında gelmekte. İşveren iş Kanununda belirtilen bazı durumların oluşması halinde işçinin sözleşmesini derhal feshedebilir ve tazminatsız olarak…

Kısa ve Uzun vadeli Sigorta Kolları Nelerdir ?

Sosyal Güvenlik mevzuatımızda Uzun vadeli Sigorta Kolları ve kısa vadeli sigorta kolları olmak üzere prim ödenen sigorta kolları ikiye ayrılmaktadır. Hangi sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına hangilerinin uzun vadeli primlere tabi…

Kapıcı Çalışma Saatleri 2021 ( Güncel )

Kapıcı çalışma saatleri ile diğer apartman görevlilerinin çalışma saatleri konusunda sürekli tereddüt yaşanmaktadır. Konut kapıcılarının çalıştırma saatleri, çalıştırma usülleri ve tüm ayrıntılar Konut Kapıcıları Yönetmeliği ile…

İşe İade Davası Şartları ve Dava Açma Süresi

İşe iade davası işverenler tarafından bildirim olmaksızın ve usule aykırı iş sözleşmesi feshedilenlerin en çok başvurduğu yollardan birisidir. 4857 Sayılı İş Kanununa göre işveren iş sözleşmesini feshedeceği işçiye bunu yazı olarak ve…

İşçi Kaç Gün Rapor Alabilir ? ( 2021 Güncel )

İşçi kaç gün rapor alabilir ? Geçici iş göremezlik diğer adı ile istirahat raporu alınacak gün sayılı bir takvim yılı için Kanunen sınırlandırılmıştır. Bir takvim yılında alınacak olan özel sektörde rapor süresi ile devlette süreler…

İşçi Fesih Bildirimi Örneği

İşçi fesih bildirimi örneği ve fesih bildirimlerinde 4857 Sayılı İş Kanuna göre uymanız gereken hükümler hakkında bu yazımızda ayrıntılı bilgi verilecektir. 4857 Sayılı İş Kanununa göre belirsiz süreli yani süresi belli olmayan iş…

İş Sözleşmesi Nedir, Türleri ve Örnekleri

İş Sözleşmesi birbirine bağlı olarak ücret karşılığı çalıştırmayı gerektiren her türlü işçi işveren iş ilişkisini konu edinen sözleşmelerdir. İş akdi sözleşmesi olarak da adlandırılan bu sözleşmenin birçok türü vardır. İş sözleşmeleri…