SGK Kısmi İstihdam Ne Demek, En Az Kaç Gün?

Kısmi istihdam ne demek ?  Sosyal Güvenlik Kurumu aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenirken 06-Kısmi İstihdam kodu ile ay içerisinde 30 günden az bildirilen kişilerin prim gün sayısının 20 günden fazla bildirilmemesi için e bildirge sistemine kontrol mekanizması koydu. Buna göre eksik gün kodu 06-Kısmi istihdam seçilenler için e bildirge ekranında “06-kismi istihdam’ seçilenler için 20 günden fazla hizmet bildirilemez” uyarısı çıkacak.

Eğer işveren olarak yanınızda kısmi süreli/part time v.s. olarak çalışan varsa bu kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na “06-Eksik Gün Kodu” ile bildireceğiniz prim gün sayısı 20’den fazla olamıyor. Bunun nedeni ve yapmanız gerekenler konusunda yazımızın devamında bilgi bulabilirsiniz.

Kısmi istihdam nedir  ?

Kısmi süreli olarak ay içerisinde 30 günden az çalışanlar kısmi istihdam edilen sigortalılar diğer adıyla part time çalışanlar olarak adlandırılır. Bir çalışmanın kısmi istihdam sayılabilmesi için kanunen aşağıda belirtilen şartların sağlanması gerekir.

4857 Sayılı İş Kanunu ile ilgili çalışma yönetmeliğine göre işyerinde tam zamanlı çalışmanın 2/3’üne kadar olan çalışma kısmi süreli çalışma olarak tanımlanmaktadır. Yine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101’inci maddesinde kısmi süreli çalışma saat karşılığı yapıldıysa her 7,5 saatlik çalışmanın 1 gün olarak sayılacağı, 7,5 saatten az olan çalışmaların ise yine 1 gün olarak değerlendirileceği belirtilmektedir.

Kısmi süreli 4/a sigortalılar ne demek ?

4/a sigortalısı eski adı ile SSK kapsamında çalışan sigortalılardır. Kısmi süreli 4/a sigortalısı ise bir işyerinde ay içerisinde kısmi süreli olarak çalışan sigortalılara verilen addır. Yazımızda sigortada kısmi istihdam ne demek konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Kısmi istihdam şartları nelerdir ?

Yukarıdakilerden özetle bir çalışmanın kısmi süreli çalışma olarak nitelendirilebilmesi için tam zamanlı çalışmanın 2/3’üne kadar olması gerekmektedir. Malumunuz iş kanununda haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirtilmektedir. Hal böyle olunca haftalık 30 saate aylık da 20 güne kadar olan çalışmalar kısmi süreli çalışma olarak değerlendirilmekte, belirtilen bu sürelerin üzerindeki çalışmalar da tam zamanlı çalışma olarak nitelendirilmektedir.

Kısmi istihdam kaç gün olabilir ?

Peki kısmi istihdam en az kaç gün olabilir ? Konu hakkında kısmi istihdam en fazla kaç gün olabilir sorusu da sorulmakta. Yukarıda 4857 Sayılı Kanunun ilgili maddesinden de anlaşılacağı üzere bir çalışmanın kısmi süreli olarak sayılabilmesi için haftalık çalışma süresinin 2/3’ünün altında olması gerekmektedir. Bu yüzden kısmi istihdam 20 günden fazla olamaz.

Part time sigorta kaç gün yatar ?

30 günden az çalışanlar SGK prim gün sayısı için belirlenen gün sayısı yoktur. İşyerindeki çalışma saati esas alınır ve ay içerisindeki toplam çalışma saati 7,5’a bölünerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecek gün sayısı hesap edilir. Örneğin işçi ay içerisinde 75 saat çalıştıysa 75/7,5=10 gün olarak sigorta bildirimi yapılır.

Kısmi istihdam eksik gün bildirimi

Sosyal Güvenlik Kurumu’na 06-Kısmi istihdam kodu ile bildirilen çalışanların bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildireceğiniz gün sayısı artık 20’den fazla olamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu önceden bunun kontrolünü yapmıyordu ancak son sistem güncellemesi ile 06 kısmi istihdam eksik gün kodu ile gönderilenler için artık yapıyor. Peki ne yapmak gerekiyor ?

Tamam ama benim sigortalım saat hesabı yaptığımda haftada 30 saatten fazla çalışmış oluyor diyorsanız yukarıda belirtilen ilgili yönetmeliklere göre 30 saatten fazla çalışma tam zamanlı çalışmaya geçtiğinden sigortalının hizmetini 30 gün olarak bildirmeniz gerekiyor.

Yok ben 30 gün bildiremem benim zaten maliyetlerim fazla diyorsanız bildirim için bir kaç seçeneğiniz var. Kısmi süreli sözleşme yerine çalışanı 07-Puantaja Tabi Çalışanlar eksik gün kodu ile istediğiniz gün sayısı kadar bildirim yapabilirsiniz. Bunda bildirim için engel teşkil eden bir durum yok. Diğer bir seçenek ise “12-Birden Fazla” eksik gün kodu ile bildirim yapmak. Bu durumda da istediğiniz gün sayısı kadar bildirim yapmış olabileceksiniz.

Eksik gün nedeni kısmi istihdam ne demek ?

06 kodu sgk eksik gün tablosunda kısmi süreli çalışanların eksik çalıştıkları günlerin nedenlerini bildirmek için kullanılan koddur. Eğer kısmi süreli olarak çalışıyorsanız bu durumda 30 günden eksik süreler “06-Kısmi İstihdam kodu” ile bildirilecektir. Sigortalı sgk 06 kodu ile bildirilen eksik günleri takip eden ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak isteğe bağlı sigorta kapsamında 30 güne tamamlama hakkına sahiptir.

Kısmi istihdam maaş hesaplaması nasıl yapılıyor ?

Kısmi süreli olarak çalışan sigortalının kısmi istihdam gün sayısı esas alınarak ödenecek maaşının hesaplanması gerekmektedir. Eğer işveren ve işçi arasında kısmi süreli iş sözleşmesi imzalandıysa ve sözleşmede ücret belirtildiyse bu ücret üzerinden, sözleşmede ücret belirtilmediyse asgari ücret üzerinden maaş hesaplamasının yapılması gerekmektedir. Part time asgari ücret ne kadar başlıklı yazımızdan güncel kısmi süreli maaşlara göz atabilirsiniz.

Part time sigorta sağlıktan yararlanma nasıl olur ?

Part time çalışanların sağlık güvencesi ay içerisinde bildirim yapılan gün sayısına göre farklılık gösterir. Part time yani kısmi süreli sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen prim gün sayısı şayet 20 günden fazla ise ayrıca genel sağlık sigortası açılmaz ve ssk üzerinden sağlıktan yararlanır. Ayrıca gss ödemez. Ancak 20 günden az ise aşağıda belirtilenlere dikkat edilmesi gerekiyor.

30 günden az çalışanların genel sağlık sigortası başvurusu nasıl olur ?

Eğer ay içerisinde gün sayısı 20 günden az ise ve bakmakla yükümlü olarak eşi, çocukları, anne ya da babası üzerinden sağlık güvencesi yoksa bu durumda ayın geri kalan günlerinin gss kapsamında tamamlanması zorunlu. Güncel gss prim tutarları için hemen gss g1 primi ne kadar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Part time çalışanların rapor parası nasıl ödenir ?

Part time çalışma sgk bildirimi ve part time çalışan sağlıktan yararlanma konularında yukarıda ayrıntılı olarak bilgi sunduk. Buna ilaveten parttime yani kısmi süreli çalışan sigortalılar rapor almaları durumunda geçici iş göremezlik ödemesi alıp alamayacaklarını da bize sormakta. Eğer rapor alınan tarihten önceki son 1 sene içerisinde en az 90 günlük ssk primi ödendi ise rapor parası ödenir. Ne kadar alabileceğinizi hesaplamak ve ayrıntılı şartlara göz atmak için rapor parası hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kısmi istihdam işsizlik maaşından yararlanır mı ?

İşsizlik maaşında gerekli şartlardan birisi iş çıkış tarihinden evvelki son 3 sene içerisinde en az 600 gün sigorta primi olması. Eğer en az 600 gün varsa kısmi süreli çalışan işten çıktıktan sonra işsizlik ödeneğinden yararlanabilir. Yoksa yararlanamaz.

Tam zamanlı çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçiş nasıl yapılır ?

İşveren işyerinde tam zamanlı çalışan sigortalısını kısmi süreli çalışma kapsamına alabilir. Ancak bu tür bir değişiklik sözleşmede esaslı değişiklik anlamına gelir. Bunun işçiye yazılı olarak bildirilmesi ve işçinin onayının alınması gerekmektedir. İşçi bunu kabul etmeme ve sözleşmesini fesih hakkına sahiptir.

Kısmi istihdam borçlanması

kısmi istihdam eksik gün tamamlama hakkı ilk olarak 01.03.2011 tarihinden sonra 6111 Sayılı Kanun ile verilmiştir. İlgili düzenleme ile sigortalılar 06-Kısmi istihdam kodu ile 30 günden az bildirilen süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak borçlanabilmekte ve eksik hizmetlerini tamamlayabilmekteler.

Kısmi istihdam emeklilik

Kısmi çalışma süreleri SGK’ya başvuru ile borçlanılabilmekte. Emeklilik şartlarını sağladığınız halde eksik hizmetlerden dolayı başvuru yapamıyorsanız eksik bildirilen süreleri borçlanarak hizmetten saydırabilir ve hizmeti tamamlayabilirsiniz.

Kısmi istihdam puantaj kayıtları farkı

Kısmi süreli çalışanlar çağrı üzerine ya da kısmi olarak çalışan sigortalılardır. Puantaja göre çalışma ise işyerinin mevcut çalışanı olup günlük çalışma süresinin altında ya da üzerinde çalışma olması durumunda puantaj cetveli ile kayıt altına alınan çalışan anlamına gelir.

Kimler kısmi sigortalıdır?

Aylık 30 saatten az çalışan sigortalılar kısmi sigortalıdır.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın