Eksik Gün Bildirimi 2020

0

Eksik gün bildirimi ay içerisinde 30 günden az çalışanların prim ve hizmet belgelerinde eksik bildirilmesi ve nedeninin gösterilmesi olarak tanımlanabilir. Malumunuz ay içerisinde 30 günden az çalışanların hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilirken eksik çalışmasına ilişkin kod eksik gün kodu ile bildirilmektedir.

Eksik gün kodları ve eksik gün nedenleri ile açıklamaları konusunda ayrıntılı bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sgk eksik gün bildirimi 2020

Malumunuz önceden işverenler ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıları için eksik çalışma nedeni ve gün sayısının yer aldığı ek 10 formu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirimi yapmak zorundaydı. Ancak geçtiğimiz yıl eksik gün bildirim zorunluluğu yasal düzenleme ile kaldırıldı.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerinde çalışanın eksik gün nedeni ve gün sayısını bildirmesi yeterli olacak. Ayrıca eksik gün bildirim formu ile bildirim kaldırıldı. Ancak eksik gün nedenine ilişkin evrakların örneğin rapor, kısmi süreli sözleşme, puantaj kaydı gibi belgelerin en az 10 yıl süre ile saklanması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun talebi olması halinde ibraz edilmesi zorunlu.

Sgk eksik gün nedenleri 2020

SGK eksik gün nedenleri ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

sgk eksik gün tablosu
eksik gün nedenleri

Sgk eksik gün nedenleri açıklamaları

01 istirahat kodu: Geçici iş göremezlik raporu alan sigortalının SGK’ya eksik gün bildirim sebebi için kullanılır.

3 Disiplin cezası: Disiplin cezası alarak ay içerisinde eksik çalışan sigortalının bildirimi için kullanılır.

4 Gözaltı: Herhangi bir sebeple gözaltına alınan çalışanın gözaltı sebebi ile çalışmadığı gün sayısı kadar SGK’ya bildirilmesini sağlayan koddur.

5 Tutukluluk: tutuklanan sigortalının eksik gün ile bildirimi için kullanılır.

6 Kısmi istihdam: Kısmi süreli iş sözleşmesine göre part time çalışanların v.s. 30 günden az çalışanların eksik gün bildirimi için kullanılır.

7 Puantaj

Puantaja tabi olarak ay içerisinde eksik çalışanların SGK’ya eksik gün bildirimi için kullanılan koddur.

8 Grev

Grevdeki çalışanın SGK’ya eksik gün bildirimi için kullanılan koddur.

9 Lokavt

İşveren tarafından lokavt kararı alınması sebebi ile çalışanların çalışmadığı gün sayısı kadar SGK’ya eksik günle bildirilmesi için kullanılan koddur.

 10 genel hayatı etkileyen olaylar

Doğal afet v.b gibi durumlarda işyerinin faaliyette bulunmaması sebebi ile işçinin çalışmadığı gün sayısı kadar SGK’ya eksik bildirilmesini sağlayan koddur.

12 birden fazla

İşçinin ay içerisinde 30 günden az çalışma sebebi bir nedenden fazla ise bu kodla bildirim yapılır. Örneğin 2020 Ocak ayında işçi 3 gün rapor aldı ve sonrasında da 7 gün ücretsiz izne ayrıldıysa bu durumda 12 Birden fazla kodu ile SGK’ya eksik gün bildirimi yapılır.

13 Diğer nedenler

Tabloda yer alan kodlardan birisi işçinin eksik çalışma nedeni değilse bu kodla bildirim yapılabilir.

15 Devamsızlık

Bu kod devamsızlık yapan işçinin ay içerisinde devamsızlık yaptığı gün sayısı kadar SGK’ya bildirimini sağlayan koddur.

16 Fesih tarihinde çalışmamış

İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte çalışmayan işçi için eksik gün bildiriminde kullanılan koddur.

17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

SGK ek 9 10 günden fazla kapsamında 30 günden az çalışanların SGK Tescil ve Hizmet dökümünde otomatik olarak çıkan eksik gün kodudur.

18 kısa çalışma ödeneği

İşkur’dan kısa çalışma ödeneği alanların bildirimi için kullanılan koddur.

19 ücretsiz doğum izni

Malumunuz çalışanların analık izni bitim tarihinden sonra 6 ay süre ile ücretsiz izin hakkı vardır. Ücretsiz doğum iznindeki çalışan için işveren eksik gün bildirimini SGK 19 eksik gün kodu ile yapar.

20 ücretsiz yol izni

Yıllık izne ilave olarak ücretsiz yol izni verilen çalışanın eksik gün bildirimi için kullanılan koddur.

21 diğer ücretsiz izin

Ücretsiz izne ayrılan çalışanın SGK’ya eksik gün bildirimi için kullanılan koddur.

23 yarım çalışma ödeneği

24 yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

Yarım çalışma ödeneği aldığı süre boyunca bu neden haricinde işyerinde herhangi bir sebeple eksik çalışanların bildirimine ilişkin kullanılan koddur.

Kod 7 puantaj sisteminde son durum 2020

2014 yılında kadar 07-Puantaj kodu ile eksik günle bildirilenlere ayın geri kalan günleri için bağkur primi ya da genel sağlık sigortası prim borcu çıkartılmıyordu. Ancak Sosyal güvenlik Kurumu 2014 yılında çıkarmış olduğu 2014/05 Sayılı genelgesi ile bu durumu ortadan kaldırdı.

Genelgeye göre puantaja tabi olarak ay içerisinde 30 günden az bildirilenlerden eğer şirket ortaklığı, vergi kaydı ya da çiftçilik kaydı olanlar varsa bu kişilerin 30 günden eksik kalan sürelerini bağkur kapsamında tamamlaması zorunlu.

Eksik gün bildirimi hakkındaki tüm sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Bunlarda ilginizi çekebilir

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. TamamDetaylı bilgi için tıklayınız.