SGK Eksik Gün Nedenleri Açıklamaları 2024 & Güncel

SGK eksik gün nedenleri açıklamaları güncel kodları ve tüm detaylar yazımızda. Eksik gün bildirimi ay içerisinde 30 günden az çalışanların prim ve hizmet belgelerinde eksik bildirilmesi ve nedeninin gösterilmesi olarak tanımlanabilir. Malumunuz ay içerisinde 30 günden az çalışanların hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilirken eksik çalışmasına ilişkin kod eksik gün kodu ile bildirilmektedir. Eksik gün kodları ve eksik gün nedenleri ile açıklamaları konusunda ayrıntılı bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

SGK eksik gün bildirimi kalktı mı ?

İşverenler bize en çok bu konuda eksik gün formu kalktı mı sorusunu sormakta. Eksik gün bildiriminin artık eksik gün bildirim formu ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı. Aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni ve gün sayısının bildirilmesi yeterli olmakta. Ancak eksik gün bildirim nedenine ilişkin belgelerin ileride Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenmesi durumunda bu belgelerin saklanması ve talep halinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

Eksik gün bildirimi (ek-10) bildirim tarihi nedir?

Eksik gün bildirimi aylık prim ve hizmet belgesinde verildiğinden beyanname son veriliş tarihi eksik gün için de son veriliş tarihi olmakta. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçen illerde son veriliş tarihi her ay için takip eden ayın 26’sı, diğer illerde 23’ü son veriliş tarihidir.

SGK eksik gün bildirimi nasıl yapılır ?

Malumunuz önceden işverenler ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıları için eksik çalışma nedeni ve gün sayısının yer aldığı ek 10 formu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirimi yapmak zorundaydı. Ancak geçtiğimiz yıl eksik gün bildirim zorunluluğu yasal düzenleme ile kaldırıldı.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerinde çalışanın eksik gün nedeni ve gün sayısını bildirmesi yeterli olacak. Ayrıca eksik gün bildirim formu ile bildirim kaldırıldı. Ancak eksik gün nedenine ilişkin evrakların örneğin rapor, kısmi süreli sözleşme, puantaj kaydı gibi belgelerin en az 10 yıl süre ile saklanması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun talebi olması halinde ibraz edilmesi zorunlu.

Sgk eksik gün kodları 2024

Şimdi çalışanlar tarafından da merak edilen hizmet dökümü eksik gün nedeni  ve hangi durumlarda bu kodla bildirim yapılması gerektiği ile ilgili ayrı başlıklar altında bilgilendirme yapalım. Aşağıdaki tabloda güncel kodlar verilmiştir. İçeriğin devamında ise açıklamalı olarak paylaşılmıştır.

1İstirahat
3Disiplin Cezası
4Gözaltı
5Tutukluluk
6Kısmi istihdam
7Puantaj
8Grev
9lokavt
10Genel hayatı etkileyen olaylar
12Birden Fazla
13Diğer nedenler
15Devamsızlık
16Fesih tarihinde çalışmamış
17Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18Kısa çalışma ödeneği
19Ücretsiz doğum izni
20Ücretsiz yol izni
21Ücretsiz izin
23Yarım çalışma ödeneği
24Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler
25Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama
26Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu
27Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler
28Pandemi Ücretsiz İzin (4857 GEÇ.10.MD)
29Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer
SGK eksik gün kodları tablosu

01-İstirahat

Geçici iş göremezlik raporu alan sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirim sebebi için kullanılır. Sonradan düzenlenebilir belge niteliğinde değildir.  Rapor alan çalışan için bu kodla bildirim yapılmaz ve aynı zamanda çalışmazlık bildirimi de yapılmazsa idari para cezası uygulanır.

03-Disiplin cezası

Disiplin cezası alarak ay içerisinde eksik çalışan sigortalının bildirimi için kullanılır. Disiplin cezası verilmesi uygun görülen çalışanın 30 günden az çalışma nedeni bu kodla bildirilir. Sonradan düzenlenebilir belge niteliğinde sayılmaz.

4- Gözaltı

Herhangi bir sebeple gözaltına alınan çalışanın gözaltı sebebi ile çalışmadığı gün sayısı kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesini sağlayan koddur. Gözaltı süresi boyunca çalışanın işten çıkışı verilmez. İspatı gözaltına alınma belgesi ile yapılır.

5-Tutukluluk

Tutuklanan sigortalının eksik gün ile bildirimi için kullanılır. Tutuklanmaya ait belge ile ispatı yapılabilir. Sonradan düzenlemez.

06-Kısmi istihtam

Kısmi süreli iş sözleşmesine göre part time çalışanların v.s. 30 günden az çalışanların eksik gün bildirimi için kullanılır. 06-Kısmi istihdam eksik gün kodu ile bildirim yapılanlar ayın geri kalan günleri için eğer herhangi bir kapsamda sosyal güvenceleri yoksa genel sağlık sigortası ödemek zorunda kalabilir.

07-Puantaj

Puantaja tabi olarak ay içerisinde eksik çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirimi için kullanılan koddur. SGK eksik gün nedeni 7  için belge sonradan düzenlenemez. Düzenlendiği ay geçerlidir.

08-Grev

Grevdeki çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirimi için kullanılan koddur. Grev çalışanlara verilen anayasal bir haktır. Grev süresi boyunca işe gelinmeyen süre kadar çalışan bu kodla eksik bildirilir.

9-Lokavt

İşveren tarafından lokavt kararı alınması sebebi ile çalışanların çalışmadığı gün sayısı kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik günle bildirilmesi için kullanılan koddur.

10-Genel hayatı etkileyen olaylar

Doğal afet v.b gibi durumlarda işyerinin faaliyette bulunmaması sebebi ile işçinin çalışmadığı gün sayısı kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik bildirilmesini sağlayan koddur.

12- Birden Fazla

İşçinin ay içerisinde 30 günden az çalışma sebebi bir nedenden fazla ise bu kodla bildirim yapılır. Örneğin Ocak ayında işçi 3 gün rapor aldı ve sonrasında da 7 gün ücretsiz izne ayrıldıysa bu durumda eksik gün nedeni 12  kodu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirimi yapılır.

13-Diğer nedenler

Tabloda yer alan kodlardan birisi işçinin eksik çalışma nedeni değilse eksik gün nedeni 13 kodu ile bildirim yapılabilir. Sgk eksik gün nedeni 13 koduna istinaden bildirim nedenlerinden bazıları sonradan düzenlenebilir nitelikte yer alabilirken bir kısmı ise sonradan düzenlenebilir belgeler arasında yer almaz.

15- Devamsızlık

Bu kod devamsızlık yapan işçinin ay içerisinde devamsızlık yaptığı gün sayısı kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimini sağlayan koddur.

16-Fesih tarihinde çalışmamış

İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte çalışmayan işçi için eksik gün bildirimi eksik gün nedeni 16 kodu ile yapılır. Bunun ispatı sözleşmenin feshedildiği tarihte çalışmadığına dair belge ile yapılır. Sonradan düzenlenebilir bir belge değildir.

17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

Sosyal Güvenlik Kurumu ek 9 10 günden fazla kapsamında 30 günden az çalışanların SGK Tescil ve Hizmet dökümünde otomatik olarak çıkan eksik gün kodudur.

18-Kısa çalışma ödeneği

İşkur’dan kısa çalışma ödeneği alanların bildirimi için kullanılan koddur. Özellikle pandemi ile birlikte çok fazla kişinin yararlanmış olduğu kısa çalışma ödeneği süresi boyunca eksik çalışılan gün sayısı bildirimi Sgk eksik gün nedenleri 18 koduyla yapılır. İşveren tarafından ispatı İşkur kısa çalışma onayı belgesi ile yapılır.

19-ücretsiz doğum izni

Malumunuz çalışanların analık izni bitim tarihinden sonra 6 ay süre ile ücretsiz izin hakkı vardır. Ücretsiz doğum iznindeki çalışan için işveren eksik gün bildirimini SGK 19 eksik gün kodu ile yapar.

20-Ücretsiz yol izni

Yıllık izne ilave olarak ücretsiz yol izni verilen çalışanın eksik gün bildirimi için kullanılan koddur. Eğer senelik izin ikamet edilen yerden başka bir yerde geçirilecekse işveren çalışana kanunen yol izni de vermek zorundadır. Bu durumda bildirim bu kodla yapılır. İspatı ise senelik izin formu ile yapılır.

21- Ücretsiz izin

Ücretsiz izne ayrılan çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na  eksik gün bildirimi için kullanılan koddur. İlgili Kanunlar gereği aylıksız izin hakkı olan çalışanların aylıksız izin süresi boyunca 30 günden az çalışma süresi eksik gün nedeni 21 koduyla bildirilir. İspatı ise işveren tarafından ücretsiz izin belgesi ile yapılır.

23-Yarım çalışma ödeneği

İşkur’dan doğum sonrasında yarım çalışma ödeneği alanların 30 günden az sürelerinin eksik bildirimi için kullanılan koddur. Yarım çalışma ödeneğinden yararlanan çalışan 15 gün çalışırken 15 gün eksik kodla bildirilir. İşte eksik gün bildirimi yani yarım çalışma ödeneği sürelerine ait hizmetler bu kodla bildirilir.

24- Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

Yarım çalışma ödeneği aldığı süre boyunca bu neden haricinde işyerinde herhangi bir sebeple eksik çalışanların bildirimine ilişkin kullanılan koddur. Örneğin hem hastalık hem de yarım çalışma ödeneği alındı ise eksik gün nedeni bu kodla bildirilir.

25-Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama

Çalışanların birden çok belge ya da kodla bildirilmesi gereken durumlarda eksik gün bu kodla bildirilir. 5746 araştırma geliştirme sigorta teşvikleri, yerüstünde ya da yer altında çalışan sigortalılar, sağlıkta fiili hizmete tabi olarak çalışanlar ).

26- Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu

İlgili mevzuat gereği ay içerisinde kısmi süreli çalışmalarına izin verilen yabancı uyruklular için 30 günden az çalışma sürelerine ait eksik gün bildirimi bu kodla yapılır. Normal çalışanlar için 06-Kısmi istihdam kodu ile yapılması gerektiğini yukarıda belirtmiştik.

27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler

Hem İşkur’dan kısa çalışma ödeneği almaları hem de başka bir sebepten dolayı işe gelememeleri yani eksik çalışma nedeninin birden fazla olması halinde bildirim eksik gün nedeni 27 koduyla yapılır.

28- Pandemi Ücretsiz İzin (4857 GEÇ.10.MD)

Covid-19 pandemisi ile birlikte verilmeye başlanan ücretsiz izin desteğinden yararlanan çalışanların ücretsiz izin desteğinden yararlanmış oldukları gün sayısı kadar eksik gün bildirimi 28 eksik gün kodu ile yapılır.

29 – Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer

Pandemi ücretsiz izin desteği ile birlikte ay içerisinde 30 günden az başka çalışma nedeni olanların bildirimi bu kodla yapılır. Örneğin hem devamsızlık hem pandemi ücretsiz izin desteği eksik çalışma nedeni ise bildirim 29 eksik gün kodu ile yapılır.

Ek 10 formu indir

Her ne kadar SGK eksik gün bildirim formu kaldırıldı ise de bazı istisna durumlarda ek 10 belgesi ile bildirim yapılması gerekebilmekte.Bu yüzden sgk ek 10 belgesini paylaşmak istedik. SGK ek10 belgesini buradan indirebilirsiniz ⇒ eksik gün bildirim formu indir.

Kısa çalışma ödeneği alan işçi SGK bildirimi

Bildiğiniz üzere işyerinde faaliyetin sona ermesi ya da azaltılması durumunda gerekli şartları sağlayan sigortalılara İşkur tarafından 3 ay süre ile kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Detaylı şartlar, başvuruda izlenecek yol ve gerekli evraklar için kısa çalışma ödeneği başvurusu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kısa çalışma süresi boyunca işveren işçinin çıkışını vermez. Eğer hiç faaliyet yoksa “0-Sıfır” gün ve “0-Sıfır” kazanç ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapar. Çalışmada eksilme varsa ay içerisinde çalışmış olduğu saat ve gün esas alınarak sigorta bildirimini yapar. 30 günden eksik çalışan işçi için eksik gün bildirimlerinde;

  • Eğer eksik çalışmanın tek sebebi kısa çalışma ödeneği ise bu durumda eksik gün nedeni: “18 kısa çalışma ödeneği” olmalıdır.
  • Kısa çalışma ödeneğine ilave başka bir nedenle de eksik gün bildirimi yapılacaksa örneğin hem istirahat hem de kısa çalışma varsa bu durumda bildirimin “27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler” kodu ile yapılması gerekmektedir.

Puantaj kayıtları nedir ?

Peki puantaj kayıtları ne demek ? Haftalık çalışma saatinin altında çalışanlar için çalıştıkları gün ve saatin belirlenmesi için aylık olarak tutulan cetveldir. 07-Puantaj eksik gün kodu ile bildirim yapılacaklar için bu cetvel kullanılır.

Kod 7 puantaj sisteminde son durum 2023

2014 yılında kadar 07-Puantaj kodu ile eksik günle bildirilenlere ayın geri kalan günleri için bağkur primi ya da genel sağlık sigortası prim borcu çıkartılmıyordu. Ancak Sosyal güvenlik Kurumu 2014 yılında çıkarmış olduğu 2014/05 Sayılı genelgesi ile bu durumu ortadan kaldırdı.

Genelgeye göre puantaja tabi olarak ay içerisinde 30 günden az bildirilenlerden eğer şirket ortaklığı, vergi kaydı ya da çiftçilik kaydı olanlar varsa bu kişilerin 30 günden eksik kalan sürelerini bağkur kapsamında tamamlaması zorunlu.

Kısmi süreli iş sözleşmesi SGK bildirimi 2024

Bildiğiniz üzere 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre bir çalışmanın kısmi süresi haftalık çalışma süresinin 2/3’ünden fazla olamamaktadır. Hal böyle olunca kısmi süreli çalışmada sigortalılar aylık 20 günün altında bildirilemez. Bu durumdaki sigortalıların 07-Puantaj kodu ile bildirilmesi gerekmektedir.

Eksik gün bildirimi cezası ne kadar ?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi eksik gün bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır. Hal böyle olunca eksik gün bildirimi yapılmadı diye idari para cezası kesilmemekte. Ancak prime esas kazancı ya da günü eksik bildirildiği Re’sen tespit edilen sigortalılar için muhtasar ek ya da asıl cezaları uygulanır. SGK idari para cezaları sayfamızdan güncel İPC tutarlarına göz atabilirsiniz.

SGK eksik gün 1 Ne demek?

Ay içerisinde hastalık, iş kazası ya da analık hallerinden dolayı rapor ya da diğer adı ile geçici iş göremezlik raporu alan çalışanların 30 günden az sürelerinde kullanılan eksik gün kodu “01-İstirahat” kodudur.

SGK eksik gün 7 ne demek?

Eksik gün nedeni 7 Puantaj kayıtları nedir kısmında aslında kısaca bilgi vermiştim. Ay içerisinde puantaj kaydına göre gün sayısı 30 günden az bildirilen sigortalıların eksik çalışma nedeninin SGK’ya bildirildiği kod “07 Puantaj” kodudur.

SGK eksik gün Nedenleri 13

13-Diğer nedenler eksik gün kodu ay içinde 30 günden az çalışan ancak tablodaki kodlardan birisine durumu uygun olmayan sigortalının 30 günden az çalışma nedeninin SGK’ya bildirildiği koddur.

SGK eksik gün nedeni nedir?

Aylık prim ve hizmet belgesinde ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 30 günden az bildirilen sigortalıların eksik bildirilen günlerinin nedenini SGK’ya bildirmek için kullanılan kodlardır.

SGK’da eksik gün nedeni 6 ne demek?

Part time diğer adı ile kısmi süreli çalışanların 30 günden az çalışmalarında eksik gün bildiriminde kullanılan kod “06-Kısmi İstihdam” kodudur.

Eksik gün nedeni 10 nedir?

Deprem, sel gibi genel hayatı etkileyen olaylar nedeni ile eksik çalışan personel için eksik gün bildiriminde kullanılan kodlardır.

SGK eksik gün nedeni nasıl düzeltilir?

Eksik gün nedeni süresi içerisinde işveren tarafından beyanname ekranında iptal/ek bildirge ile düzeltilebilir. Süresi geçen beyannamelerde SGK’ya dilekçe ile başvurularak düzelttirilebilir.

5/5 - (2 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“SGK Eksik Gün Nedenleri Açıklamaları 2024 & Güncel” üzerine 2 yorum
Yorum yapın