Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır 2024 & Güncel Mevzuat

Yabancı Çalışma İzni işlemleri hakkında bu yazımız tam bir rehber olacaktır. 2024 yılı itibariyle 6735 sayılı kanun kapsamında yabancı işçi çalıştıracaklar için yabancılara çalışma iznini nasıl alabileceğiniz, çalışma bakanlığı çalışma izni başvurularının nereye yapılacağı hakkında tüm ayrıntıları bu yazımızda bulabilirsiniz.

Yabancılar için çalışma izni hangi kanunla düzenlenir?

Çalışma izni hakkında tüm düzenlemeler 6735 Sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkında kanun ile düzenlenmektedir. Bu yazımızda anlatılacak yabancı işçi çalışma izni başvuruları, yabancı çalışma izni iptali ve tüm hükümler güncel 6735 sayılı Kanun gereği düzenlenmiştir.

6735 Sayılı uluslararası işgücü kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir ?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 16 Ağustos 2016 tarih ve 29800 Sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte 4817 Sayılı Yabancı uyruklukların çalışma izni hakkındaki kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Yabancıların çalışma izinleri hangi Kurum tarafından verilir ?

Çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. 6735 Sayılı Kanun gereği izin alınmadan çalıştırılabilecekler hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin çalıştırılması yasaktır. Tespiti durumunda çalıştıranlar hakkında cezai işlem uygulanmaktadır.

Çalışma izni başvurusu nereye yapılır ?

Yabancı uyruklu çalışma izni başvuruları online olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Başvuru işlemleri elektronik ortamda Yabancı Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sistemden çalışma izni başvuru formunu gönderebilmek için e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir.

Yabancı çalışma izni e-devlet

Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi uygulamasına e-devlet şifrenizle de giriş yapabilirsiniz. E-devlette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi bölümünden E-devlet şifrenizle otomasyon sistemine giriş sağlayabilirsiniz. Sisteme T.C. numaranız ve e-devlet şifrenizle buradan giriş sağlayabilirsiniz: Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi e-devlet girişi.

Yabancı işçi çalıştırma başvurusu nasıl yapılır ?

Türkiye’de çalışma izni için ön başvuruların elektronik ortamda ve yukarıda verilen sayfadan yapılması gerekmektedir. Başvurudan önce yabancı uyruklu çalıştırma şartlarının sağlanması gerekmektedir. Burada aranan şart Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet izni alınmış ve bu sürenin sona ermemiş olması gerekmektedir.

 • Eğer bu şart sağlanıyorsa başvuru sisteminden başvuru gerçekleştirilir.
 • Online başvuru tamamlandıktan sonra Başvuru Formu ve dilekçenin en geç 6 işgünü içerisinde Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru sistemine giriş yaptığınızda aşağıdaki sayfa sizi karşılayacaktır;

 • Ev Hizmetleri için İşveren Kaydımı Oluşturmak İstiyorum.
 • E-bildirge yetkilisiyim, SGK tescil numarası ile İşveren Kaydı Oluşturmak İstiyorum.
 • Kendi nam ve hesabına çalışan yabancıyım. İşveren Kaydımı Oluşturmak İstiyorum.

Size uygun olan kutucuğu seçerek devam edebilir ve ekran talimatlarını takip ederek başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Yabancı çalışma izni başvurusu yurtdışından nasıl yapılır ?

Yurtdışından başvurular;

 • İkamet edilen ülkedeki Türkiye konsolosluğuna ya da diğer temsilciliklere yapılır.
 • Başvuruda Türkiye’de çalışacağı işverenle arasında imzalanmış olunan iş sözleşmesi talep edilir.
 • İlk başvurunun kabulü durumunda yabancı uyruklu kişiye bir referans numarası verilir.
 • Kişiyi çalıştıracak işveren başvuru sisteminden bu referans numarası ile başvuruyu gerçekleştirir.
 • İşverenin referans numarası verildikten en geç 10 iş günü içerisinde elektronik ortamda başvuruyu yapması ve yine en geç 10 gün içerisinde gerekli evrakları Bakanlığa göndermesi gerekmektedir.

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancılar için çalışma izni nasıl alınır ?

Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için izin;

 • Yaşlı ve hasta bakımı için,
 • Çocuk bakıcısı için verilmektedir.
 • Bakım yapılacak hastanın durumunun sağlık raporu ile belgelendirilmesi zorunludur.
 • Ciddi bakım gerektiren durumlar haricinde erkeklere ev hizmetleri kapsamında izin verilmemektedir.

Bunun dışında konutlarda çalışacaklar için izin verilmemektedir. Eğer şartları sağlıyorsanız başvuru sistemine giriş yaparak “Ev Hizmetleri için İşveren Kaydımı Oluşturmak İstiyorum.” kutucuğunu seçip ekran talimatlarını izleyerek kolayca başvuru yapabilirsiniz.

Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar nelerdir ?

Çalışma izni online başvuru işleminin ardından;

 • Başvuru formunun alınarak ıslak imza ile imzalanması,
 • Başvuru formuna ilave olarak dilekçe hazırlanması,
 • Yabancı uyruklu kişiye ait kimlik, pasaport ve diğer belgelerin eklenmesi,
 • Varsa ikamet izin belgesi eklenmesi,
 • İş sözleşmesi,
 • Hasta bakıcı alınacaksa sağlık raporu,
 • Diğer özel bakım gerektirecek işler için kanıtlayıcı belge eklenmesi gerekmektedir.

Yabancıların çalışma izni başvuruları nasıl değerlendirilir ?

Başvuru işlemlerinin ardından başvuru Bakanlıkça değerlendirilir. Eğer şartlar sağlanıyorsa ve yabancı çalışma izni iş sözleşmesi örneğine uygun sözleşme ve diğer evraklar eklendi ise başvuru onaylanır. Eksik ya da hatalı bir işlem varsa reddedilir. Her iki durumda da işveren e-posta ile bilgilendirilir.

Eğer başvuru yurtdışından yapıldıysa;

 • Başvuru sonucu yurtdışındaki temsilciliğe de online olarak ayrıca bildirilir.
 • Çalışma izni verildiyse temsilciliğe ikamet ve izin harçları ile vize harçlarının ödenmesi gerekmektedir.
 • Söz konusu harçlar ödenmeden şahsın Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir.

Yabancı çalıştırma başvuru sonucu ret gelirse nereye itiraz edilir ?

Başvuruların reddedilmesi halinde işverenlerin itiraz hakkı vardır. Başvuru reddinin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde işverenler itirazını yapmalıdır. İtiraz işlemleri online olarak yapılmaktadır. İtiraza ilişkin gerekçeli dilekçenin yazılıp ıslak imza ile imzalandıktan sonra sisteme yüklenmesi gerekir. Ayrıca eksik belge ya da hatalı işlem varsa eklenmesi/düzeltilmesi gerekir. Eğer itiraz üzerine yine red gelirse işverenin dava açma hakkı vardır.

Yabancılar çalışma izni ret gelirse yeniden başvuru yapılabilir mi ?

Çalışma izinleri ret gelirse işveren itiraz edebilir ve ya sıfırdan yeni başvuru oluşturulabilir. Yeni başvuru üzerine tekrardan inceleme yapılır ve gerekli şartlar sağlanırsa başvuru onaylanır.

Yabancı personel çalışma izni süreli mi süresiz mi verilir ?

Yabancı çalıştırma şartlarını sağlayanlara üç çeşit izin verilmektedir. Yabancı çalışma izni şartlarını sağlayanlara verilen izin türleri şu şekildedir;

 • Süresiz çalışma izni: Bu kapsamda yabancı uyrukluya süresiz olarak çalışma izni verilir.
 • Süreli çalışma izni: İş sözleşmesi ve diğer esaslar da dikkate alınarak en fazla 1 yıla kadar verilen izinlerdir. Aynı işveren tarafından uzatma başvurusu halinde 2 yıla ya da en fazla 3 yıla kadar uzatılır. Farklı işyerinde başvuru halinde ilk başvuru gibi değerlendirilir.
 • Bağımsız çalışma izni: Kendi adına ve hesabına çalışacaklar için verilen izindir.

Çalışma izni uzatma işlemi nasıl yapılır ?

Yabancı personel çalıştırma izni uzatma başvurularının;

 • Yabancı çalışma izni online başvuru sisteminden yapılması gerekmektedir.
 • Online başvuru sisteminden uzatma başvuruları yapıldıktan sonra başvuru formu işveren ve yabancı uyruklu tarafından imzalanır ve en geç 6 iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
 • Başvuru işlemlerinin en geç izin bitimine altmış gün kala yapılması ve her durumda bitmeden yapılması gerekmektedir.
 • Çalışma izni süresi bittikten sonra yapılan başvurular direk reddedilir.

Yabancı çalışma izni uzatma başvurusu sürecinde yabancı uyruklu çalışmaya devam edebilir mi ?

Uzatma başvurusu yapılan yabancı uyruklu çalışan en fazla bitim tarihinden itibaren 45 gün çalışabilir. Eğer uzatma başvurusu onay gelmezse 45.gün sonunda çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir.

Mavi kartlılar için yabancı çalıştırma izni başvurusu yapmaya gerek var mı ?

İzin ile Türk vatandaşlığından ayrılan Mavi kartlı kişilerin Türkiye’de Türk vatandaşlarının sahip olduğu birçok hakları vardır. Bunlardan birisi de çalışma serbestliğidir. Mavi kartlı kişilerin çalıştırılması durumunda çalışma izni alınmasına gerek yoktur.

Yabancı çalışma izinleri alınmadan çalıştıranlara ceza uygulanır mı ?

Çalışma izni alınmadan çalıştırılan kişiler için işverenlere yüklü miktarda ceza uygulanır.

 • Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanır. Ayrıca gerekli görülmesi durumunda yabancı uyruklu kişinin kendisi ya da eş ve çocuklarının giderleri, sağlık masrafları ve yurtdışına gönderme masraflarının tamamı işverenden talep edilir.
 • Ceza sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca uygulanmaz. Ayrıca SGK tarafından işe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi ve muhtasar prim hizmet beyannamesinin verilmemesinden dolayı yüklü miktarda ceza uygulanır. 2024 yılı için güncel ceza tutarlarına sigortasız işçi çalıştırma cezası başlıklı yazımızdan göz atabilirsiniz.

Çalışma bakanlığı yabancı çalışma izni verilenlerin sigorta girişleri nasıl yapılır ?

Yabancı uyruklu kişi için sigorta girişlerinin;

 • Yurtiçinden başvuru yapıldıysa başvurunun onaylanma tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde,
 • Yurtdışından yapılan başvurularda ise çalışacak kişinin Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde işe giriş bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.
 • Beyannamede bildirilecek brüt ücretin en az Bakanlığa bildirilen tutar ya da üzerinde olması gerekmektedir.

Çalışma izni iptal edilen yabancı ne kadar sürede çıkar ?

Çalışma izni uzatma başvurusu yapılan ancak uzatma başvuruları reddedilenler en fazla bitim tarihinden sonra 45 güne kadar çalıştırılmaya devam edilebilirler. Sonrasında çıkışların yapılması gerekir.

Çalışma izni sorgulama e-devlet

Çalışma izni sorgulama e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. E-devlette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi kısmından izin sorgulaması gerçekleştirebilirsiniz.

Yabancılar E-izin Kullanım Kılavuzu

Yabancılar E-izin Kullanım Kılavuzu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sitesinden indirilebilmektedir. İlgili kılavuza buradan erişebilirsiniz: Yabancılar E-izin Kullanım Kılavuzu.

Yabancıların çalışma izni nasıl alınır?

Türkiye’de en az 6 ay ikamet izni almış yabancılar için çalışma izni başvuruları elektronik ortamdan yapılmaktadır.

Yabancı çalışma izni kimlere verilir?

Türkiye’de ikamet izni olanlara verilir. Eğer Türkiye’de ikamet izni yoksa yurtdışında konsolosluklar aracılığı ile başvurulması gerekmektedir.

Yabancı çalışma izni ne kadar sürede çıkar?

Eğer başvuru şartları sağlanıyorsa ve gereken evraklar eksiksiz olarak teslim edildiyse en geç 30 gün içinde sonuçlanmaktadır.

Çalışma izni ücretini kim öder?

Çalışma izni kapsamında ödenecek tüm harçlar ve giderler işveren tarafından karşılanır.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır 2024 & Güncel Mevzuat” üzerine 2 yorum
 1. merhabalar, çalışma izni için iş sozleşmesinde belirtilen rakam 12000 tl (net) olarak beilrtilirse ve belirtilen tüm koşullar sağlanırsa , çalışma izni onaylanır mi ( afganistan vatandaşıyım)

  Yanıtla
Yorum yapın