Memurların Yıllık İzinleri Kaç Gün?

Memurların yıllık izinleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenmekte. Yıllık izinlerin kullanımı konusunda bazen tereddütler yaşanmakta. Bu tereddütleri gidermek adına bu yazıyı yazmak istedik.

Bu yazımızda memur yıllık izin yönetmeliğine göre devlet memurlarının ve öğretmenlerin yıllık izni kaç gün  hakları konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer özel sektör çalışanı iseniz yıllık izin kaç gün,  senelik izin hakları ve yıllık izin ücreti hesaplaması için yıllık izin ücreti hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Yazımızın devamında ise memur yıllık izin kaç gün ve konu hakkında merak edilen soruların cevabını bulabilirsiniz.

Memur yıllık iznini kaça bölebilir ?

Memur yıllık izin kaç parçada kullanılır konu hakkında en çok sorulan soruların başında gelir. Kanunen yıllık iznin parça parça kullanılmasında bir engel yoktur. İdari amirin uygun görmesi koşulu ile devlet memurları yıllık iznini istediği şekilde parça parça kullanabilir. Dilerse 20 ya da 30 parçaya da bölebilir. Bu tamamen idari amirin inisiyatifindedir.

Memur senelik izin kaç gün ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarının yıllık izin süreleri çalışma süresine göre belirlenmekte. Buna göre memurlarda yıllık izin hakkı aşağıdaki gibi olacaktır;

  • Devlet memurluğunda çalışma süresi 1-9 yıl arası olanların memur izin süreleri 20 gün,
  • Devlet memurluğundaki çalışma süresi 10 yıldan fazla olan memurların ise 30 gün yıllık izin hakkı vardır.

Emekli sandığından ne zaman emekli olacaksınız ? Hemen  memurların emeklilik şartları sayfamızı ziyaret ederek hesaplama yapabilirsiniz.

Memurların izin hakları tablosu

Memurların izin hakları tablosu yukarıdaki açıklamalar ve devlet Memurları izin yönetmeliği son hali doğrultusunda aşağıdaki gibi olacaktır;

1-9 yıl arası çalışan memur20 gün
10 yıldan fazla çalışan memur 30 gün

Öğretmenlerin yıllık izinleri kaç gün?

Peki öğretmen yıllık izin kaç gün ?  Öğretmenler yaz tatilinde izinli olduklarından ayrıca senelik izin hakları bulunmamaktadır. Tabi acil durumlarda idari amirin onayıyla eğitim/öğretim döneminde mazeret izin hakkı vardır. Bu yıllık izin hakkı olarak değerlendirilmez. İdari bölümlerde yer alan öğretmenlerin (müdür yardımcısı, müdür, şube müdürü v.s.) ise yukarıda belirtilen süreler kadar yıl içerisinde senelik izinlerini kullanma hakları bulunmaktadır.

Sözleşmeli memur yıllık izin hakkı kaç gündür ?

Sözleşmeli memurlar için de yıllık izin hakkı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu esas alınarak belirlenmektedir. 657 Sayılı Devlet memurları kanunundaki memur yıllık izin hesaplamasına göre sözleşmeli memurlardan hizmet süresi 10 yıldan az olanların 20 gün, fazla olanların ise 30 gün senelik izin hakları bulunmaktadır.

İmamların yıllık izni kaç gün?

İmamlar da 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev alan personellerdir. Bu nedenle hizmet yılı 1-9 arasında olan imamların yıllık izinleri 20 gün iken 10 yılını tamamlamış imamların yıllık izin hakları ise 30 gündür.

Okul müdür yardımcısı yıllık izin hakkı

İdareci olsun ya da olmasın Kamuda tüm personele verilen yıllık izin hakları aynıdır. Okullarda Müdür, Müdür yardımcısı kadrolarında çalışanların kanuni yıllık izin süreleri 1-9 yıl arasında çalışması olanlar için 20 gün, 10 yılı tamamlamış olanlar için ise 30 gün olarak kullandırılmaktadır.

Yeni atanan memur izin hakkı

Yeni atanan memur izin hakkı 20 gündür. 10 yıllık hizmet süresini tamamlayana kadar yıllık izin hakkı 20 gün olarak kullandırılır. 1 seneyi tamamlamayan memura yıllık izin verilmez. Acil durumlarda amir onayı ile mazeret izni verilebilir.

Memurun 30 gün izin hakkı ne zaman doğar?

Memurun 30 günlük yıllık izin hakkı 10 yıllık çalışma süresini tamamlama tarihi itibariyle başlar. Örneğin 01.01.2023 tarihinde memuriyete başladıysanız 01.01.2033 tarihi itibariyle yıllık izin gün sayınız 30 güne çıkmış olacaktır.

Memur yıllık izin cumartesi pazar sayılıyor mu ?

4a SSK kapsamında çalışan işçilerde kullanılacak yıllık izin sürelerinde çalışma günleri yani işgünleri dahil edilirken yıllık izin süreleri hesaplanırken memurlarda bu durum farklıdır. Yıllık izin sürelerine haftanın tüm günü ve resmi tatiller de dahil ediliyor. Yani izne ayrıldığınızda yıllık izin sürenizin içerisinde bir resmi tatil varsa bunu ilave izin olarak kullanamıyorsunuz. Ancak sigortalı bir işçi izne ayrıldığında izin süreleri içerisine rastlayan bir resmi tatil varsa bu tatil izin sonuna ilave edilebilmekte.

Memur hafta sonu izinden sayılmayacak mı ?

657 Sayılı Kanunla ilgili üzerinde en çok tartışılan meselelerden birisi bu. Memur cumartesi ve pazar günleri resmi olarak çalışmasına rağmen yıllık izinde cumartesi ve pazar günleri de senelik izin hakkında düşürülmekte. Hal böyle olunca da bu konuda bir düzenleme ihtiyacı doğmakta. Eğer böyle bir düzenleme gelirse memur yıllık izin hafta sonu sayılmayacak ve sadece iş günleri yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınmış olacak .

Memurların hafta sonu sürelerinin de izinden sayılması hakkındaki güncel gelişmeleri  memur hafta sonu izinden sayılacak mı sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Doğum sonrası ücretsiz izin parça parça kullanılabilir mi ?

Bildiğiniz üzere emekli sandığı kapsamında hem annenin hem de babanın doğum sonrasında 24 ay süre ile ücretsiz izin hakkı var. Bu izin ücretli analık izni bitim tarihinde başlar ve toplamda 24 aydır. Bu sürenin tamamı kullanılabileceği gibi Kurumun da onayı ile 24 aylık süre içerisinde olması kaydı ile parça parça da kullanılabilir. Örneğin 6 ay kullandınız işe başladınız 1 ay çalıştınız ve  baktınız olmuyor tekrar talepte bulunarak ayrılabilirsiniz.

Memur haftasonu yurtdışına çıkabilir mi ?

Kurumu’na bildirim yapması şartı ile çıkış yapmasında bir sakınca bulunmamakta. Memurluktan emekli olduğunuzda ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaksınız ?

Memurların yıllık izinleri iptal olur mu ?

Devlet memurlarının her yılın iznini takip eden yılın sonuna kadar kullanmaları gerekmektedir. Takip eden yılın sonuna kadar kullanılmayan izinler iptal edilmekte ve memurlar bu izinleri kullanamamaktadır.

Babalık izni memurlarda kaç gün, nasıl hesaplanır ?

Devlet memurlarının babalık izni 10 gündür. 10 günlük süre bebeğin doğduğu günden itibaren başlar ve işgünü olarak değil gün olarak hesaplanır. Yani hafta sonu ya da resmi tatillere denk gelmesi durumunda sonrasına herhangi bir ilave yapılmaz.

Memurlarda evlilik izni kaç gün ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan memurlar için evlilik izni 7 gündür. Resmi nikah tarihinden sonra memur istediği herhangi bir zaman bu iznini kullanma hakkına sahiptir.

Memurun ölüm izni kaç gün ?

Memurun kendisinin ya da eşinin anne, baba ya da kardeşlerinin vefatı durumunda ölüm izni 7 gündür.

Aday memur yıllık izin, mazeret izni hakkı var mı ?

Aday memurlar için yıllık izin hakkı 1 yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra başlar. 1 senelik çalışma süresi tamamlandıktan sonra izin hakkı yıllık 20 gündür. Bunun haricinde acil durumlarda amir onayıyla mazeret izni de kullandırılabilir. Mazeretin geçerli bir sebebe dayanması ve amir tarafından da uygun görülmesi durumunda mazeret izin hakkından yararlanabilir.

Yıllık izin bitiminde tekrar izin almak kanunen mümkün müdür ?

Yıllık izin bitiminde normal şartlar altında memura izin verilebilmesi için memurun izin bitiminde göreve başlaması ve başladıktan sonra amirin de onayı ile yeniden izne ayrılması gerekir. Diğer durumlarda ise göreve başlamadan iznin uzatılabilmesi amir onayına bağlıdır. Bu durumda eski izin belgesi iptal edilerek istenen tarih de dahil edilerek yeniden izin belgesi düzenlenmesi gerekir.

Memur ev taşıma izni kaç gündür ?

Normal şartlarda memurlar için belirlenmiş olunan taşıma izni Kanunda yer almıyor. Yukarıda yıllık izin süreleri belirtilmiştir. Eğer evini taşıyacak memurun senelik izin hakkı varsa bu izinlerden kullanabilir. Ayrıca 10 gün ve üzeri izinlerde ilave 2 gün yol izni de verilebilmekte. Eğer yıllık izin hakkı yoksa ev taşıma için memura amirin de onayı ile ihtiyaç kadar izin alınabilir.

Memur mazeret izni kullanabilir mi ?

Özellikle henüz adaylık süreci dolmayan ve memurlukta 1 yılı tamamlamamış olan ve dolayısıyla yıllık izin hakkı oluşmamış olanların en çok araştırdıkları konuların arasında mazeret izni gelmektedir. Devlet memurlarına acil durumlarda amir onayıyla mazeret izni verilebilmekte. Mazeret izni için 657 sayılı Kanun’la belirlenmiş bir üst sınır bulunmamakta. İhtiyaç halinde memura amirin de onayıyla talepte bulunduğu gün ya da amirin uygun gördüğü gün kadar mazeret izni verilebilir.

Memur yıllık izin sorgulama

Memur yıllık izin sorgulama işlemlerini kendi Kurumlarının veri tabanı üzerinden yapabilmektedir. Kurumunuz tarafından size sağlanan personel bilgi sisteminde yıl içerisinde kullanılan izin sayısı ile kalan izin gün sayılarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Devlet memurlarına verilen izinler nelerdir?

Memurlara verilen izinler şunlardır: yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, idari izin, evlenme izni, analık izni, babalık izni ve ölüm izni

21 yıllık memur kaç gün izin hakkı?

21 yıllık memur izin hakkı 30 gündür.

Memurun 40 gün izin hakkı ne zaman doğar?

Memurun kanunen kullanabileceği maksimum izin süresi 30 gündür. İzin 10 yılı tamamladıktan sonra 30 gün olarak uygulanmaktadır.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın