Hastane Muayene Ücretleri 2024 & Sigortalı-Sigortasız

Hastane muayene ücretleri muayene olunan sağlık hizmet sunucusu, kişinin sigortalılık durumu ve daha birçok kritere göre farklılık gösterir. 01 Ocak 2024 tarihi ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, sağlık ocaklarında muayene olmanız halinde ödeyeceğiniz muayene ücretleri konusunda yazımızda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Hastane muayene ücreti için taban tutarlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmektedir. Tabi özel hastane ya da devlet hastanesi muayene ücretleri Sosyal Güvencenizin olup olmadığına göre de farklılık gösterebilmekte. Bu yazımızda devlet, üniversite, özel hastane ve sağlık ocağı muayene ücreti ne kadar gibi konu hakkında tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.

Muayene katılım payı nedir ?

Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ve sigortalıların, emeklilerin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmet sunucularındaki her bir muayenesi için Sosyal Güvenlik Kurumu adına ödenmesi gereken bedeldir. Muayene katılım payı bazı istisnai durumlar dışında zorunludur. Yeşil kartlılar, mülteciler gibi kişiler bu bedelden muaftırlar.

Devlet hastanesi muayene ücreti ne kadar 2024

Devlet hastanelerinde muayene ücreti herhangi bir sağlık güvenceniz varsa her bir muayene için 19 TL‘ dir. Devlet hastane muayene ücreti çalışan iseniz sizden eczanelerde ilaç alırken tahsil edilir. Eğer emekli iseniz emekli maaşınızdan kesilir.  Yeşil kartlılardan bu muayene ücreti alınmaz.

Devlet hastanesi ameliyat fiyatları 2024

Eğer sosyal güvenceniz varsa devlet hastanesinde ameliyat olmanız halinde sizden herhangi bir devlet hastanesi ameliyat ücretleri talep edilmez. Ancak aktif güvenceniz yoksa yapılacak operasyona göre sizden ücret talep edilir. Talep edilecek bu ücret tutarı yapılacak operasyona ve operasyonu yapacak doktorun branşına göre farklılık gösterir. Hastane mutemet servisinden sigortasız ameliyat için ne kadar para ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

Devlet hastanesi sigortasız muayene ücreti 2024

Eğer aktif sosyal güvenceniz yoksa devlet hastanesinde muayene olabilirsiniz ancak bunun için sigortasız devlet hastanesi muayene ücretini ödemeniz gerekir. Sigortasız hasta muayene ücreti 2024 yılı için yaklaşık 85 TL’dir. . Ayrıca tahlil/tetkik istenmesi halinde ayrıca ücret ödemeniz gerekebilir. Muayene olmadan önce hastane mutemet servisinden konu hakkında detaylı olarak bilgi almanızı öneririz. Sigortanız yoksa açtırmak ve başvuru yapmak için genel sağlık sigortası başvurusu nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Devlet hastanesi enjeksiyon ücreti 2024

İğne yani enjeksiyon için devlet hastanesi tarafından herhangi bir ücret talep edilmez. Güvenceniz olmasa bile iğnenizi ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Aynı şekilde birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak sayılan aile hekimlikleri, sağlık ocaklarında da iğne yaptırmak ücretsizdir. Herhangi bir sağlık güvencesi olmayanlar da sağlık ocaklarında ücretsiz olarak iğne yaptırabilmekte.

İğne yaptırmaya giderken reçeteyi yanınızda götürmenizde fayda var. Hastaneler reçeteyi görmeden iğneyi yapamayabiliyor. Ayrıca dozajlarda farklılık olabileceğinden reçeteye bakılarak iğnenin dozajının ayarlanması gerekebilir.

Devlet hastanesi tahlil ücretleri 2024

Eğer sosyal güvenceniz varsa tahlil/tetkikler için ücret talep edilmez. Ancak sigortasız olarak yaptıracaksanız tahlile/tetkike göre farklı ücretler çıkabilir. Bunun için en net bilgiyi tahlil yaptıracağınız hastane mutemet servisinden alabilirsiniz.

Tabi sigorta yoksa tahlilden önce de 85 lira civarında bir muayene ücreti ödenmesi gerekmektedir. Doktor tahlil istediyse öncelikle tahlil ücretinin vezneye yatırılması ve sonrasında girişin sağlanması gerekmektedir.

Devlet hastanesi sigortasız tahlil ücretleri 2024

Sigortasız olarak tahlil yaptırmak istemeniz durumunda öncelikle doktora muayene olmanız gerekmektedir. Devlet hastanesinde sigorta kapsamı dışında doktor muayene ücreti 2024 yılı için ortalama 90 TL civarındadır. Bunu ödedikten sonra tahliller de bu ücret kapsamında ücretsiz olarak yapılabilmektedir.

Devlet hastanesi emar fiyatları 2024

Devlet hastanelerinde sigorta kapsamında çekilecek MR için ilave devlet hastanesinde muayene ücreti talep edilmez. Ancak herhangi bir sigorta kolunda aktif sosyal güvence yoksa bu durumda çekim ücretli olarak gerçekleştirilir. Eğer sigorta yoksa ilk girişte ortalama 85 TL muayene ücreti ve ilave olarak da 400-500 TL aralığında mr ücreti alınarak çekim gerçekleştirilir.

Devlet hastanesi yatak ücretleri 2024

Aktif sağlık güvencesi bulunan sigortalılar, emekliler ve bakmakla yükümlü olarak yararlanan kişilerin güvence kapsamında hastanedeki yatış süreleri için ilave ücret talep edilmez ve ücretsizdir. Ancak sigorta yoksa yatışlar için ilave ücret talep edilebilir.

Devlet hastanesinde sigortasız doğum ücreti 2024

Devlette sigorta olmasa bile hem doğum masrafları hem de doğum sonrasında anne ile çocuğun tüm muayene bedelleri, hastane masrafları ve diğer giderler 30 gün süre ile analık sigortası kapsamında devlet tarafından karşılanmaktadır. Ancak bu sadece devlette geçerlidir. Özelde böyle bir uygulama söz konusu değildir.

Özel hastane muayene ücreti 2024

Özel hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen taban özel hastane Sgk muayene ücretleri 20 TL dir. Özel hastaneler her bir muayene için sizden en az 20 TL alırlar ancak doktorların muayene ücretleri her hastaneye, muayene olunacak birime, doktorun branşına, unvanına ( uzman, doçent, profosör) göre farklılık gösterir. Özel hastanenin 20 TL tutarındaki muayene ücreti hastane tarafından muayene için giriş yaparken sizden tahsil edilir.

Özel hastanelerde dahiliye, çocuk doktoru, kadın ve doğum doktorları gibi en çok muayene olunan birimlerde genelde ortalama muayene ücreti 350-400 TL civarındadır. Tabi yukarıda da belirttiğimiz üzere bu tutar hastaneden hastaneye farklılık gösterir. Örneğin hastanenin çalıştığınız Kurum, sendikanız ya da işyeriniz ile anlaşmanız varsa sadece 15 TL almakta ya da bunu bile almamakta. İlk muayeneden sonra belirtilen kanuni süre içerisinde yeniden muayeneye gitmeniz halinde muayene ücretinden muaf olursunuz. Özel hastane kontrol süresi kaç gün başlıklı yazımızdan güncel sürelere göz atabilirsiniz.

Özel hastane göz muayene ücreti 2024

Özel hastanelerde göz muayeneleri için farklı ücret talep edilmemektedir. Alınacak ücretler ortalama olarak yukarıda belirtilmiştir. Tabi ilave tedavi gerektirecek durumlar olması halinde muayene ücretine ilave olarak da ücret talep edilebilir.

Sigortasız özel hastane muayene ücretleri 2024

Eğer sosyal güvenceniz yoksa özel hastane sizden sigortasız özel hastane muayene ücreti ile tahlil ve tetkiklerin tamamını talep edebilir. Sigortasız muayenelerde özel hastane ücreti ortalama 1200-1400 lira civarından başlamaktadır. Ayrıca tahlil/tetkik yapılması halinde de her bir işlem için ücret talep edilmektedir. Bunun için muayene olmadan önce hastane muhasebe biriminden bilgi almanızı öneririz.

Özel hastane tahlil ücretleri 2024

Eğer sigortanız varsa genelde özel hastaneler muayene ücreti haricinde özel hastane kan tahlil ücretleri almamakta. Ancak kan tahlili ücretini alıp almamak hastanenin kendi belirlediği politikaya bağlı. Örneğin bazı hastaneler kan tahlilleri için ortalama 35 TL civarında bir kan tahlili fiyatları talep edebilmekte. Zaten röntgen, MR gibi tetkikler ücretli yapılmakta.

Özel hastane röntgen ücreti 2024

Özel hastanelerde genelde sigortalılardan yani aktif sosyal güvencesi olanlardan muayene ücretine ilave olarak röntgen ücreti alınmaz. Ancak bazı hastaneler politika gereği cüzi de olsa doktor için alınacak muayene bedeline ilave olarak röntgen bedeli alabilmekte. Sigortasız olması durumunda ise muayene ücretine ilave olarak 2024 yılı için ortalama 300-500 TL arasında röntgen ücreti istenebilmekte.

Özel hastane mr ücreti 2024

Alınacak ücret sigortalı ya da sigortasız olmaya göre farklılık gösterir. Aktif güvencesi olanlar ortalama 600 TL muayene ücreti ve ortalama 1200-1400 TL mr ücreti ile birlikte 2024 yılı için 2000 TL gibi bir rakamla emar çektirebilir. Ancak sigortası olmayanlar ortalama 800-1000 TL arasında bir muayene ücreti ve 1500-2000 TL arasında mr ücreti ile 2400-3000 TL gibi bir rakamla mr çektirebilmekte.

Gss ile özel hastanede muayene 2024

Eğer sosyal güvenceniz GSS yani genel sağlık sigortası ise özel hastanelerde yukarıda belirtilen muayene tutarları ile muayene olabilirsiniz. GSS için özel hastanelerde farklı tutarlar uygulanmaz. Diğer sigortalılarla eşit yani. Ancak GSS kapsamında prim ödeyemiyorsanız yani yeşil kartlı iseniz özel hastanede geçerli olmaz.

Özel hastane enjeksiyon ücreti 2024

Genelde özel hastane acil servislerinde de yapılacak acil işlemler muayene bedelinden muaf olmakta. Ancak enjeksiyon işlemi acil bir işlem sayılmadığından özel hastaneler az da olsa iğne yaparken ücret talep edebilmekte. Özel hastane iğne ücreti çok yüksek olmamakla birlikte 2024 yılı için 200-300 TL arasında değişebilmektedir.

Emekli sandığı özel hastane muayene ücreti 2024

Emekli sandığı kapsamında aktif çalışan ya da emekli olan devlet memurları ile bunlardan yararlanan eş, çocuk, anne ve ya babaları için özel, devlet, sağlık ocağı muayene ücretleri bu yazımızda belirtilen tutarlarla aynıdır. Emekli sandığı için farklı bir ücret uygulaması SGK nazarında yoktur. Ancak aktif çalışanlarda Kurumlarının ya da bağlı oldukları sendikaların anlaşması ile muayene ücretinin bir kısmı alınmakta ya da hiç alınmadan da muayene gerçekleştirilebilmekte. Bunlar istisna kapsamındadır.

Sağlık ocağı muayene ücreti 2024

Aile hekimi muayene ücreti 2024 tutarları da merak edilmektedir. Sağlık ocakları, aile hekimlikleri v.s. birinci basamak Sağlık Hizmet Sunucusu olarak tanımlanır. Buradaki muayeneler ücretsizdir ve aile hekimliği muayene ücreti alınmaz. Aile hekiminize muayene olmanız, ilaç yazdırmanız, iğne yaptırmanız v.s. gibi durumlarda sizden herhangi bir muayene bedeli talep edilmez.

Sigortasız sağlık ocağı muayene ücreti 2024

Sosyal Güvenceniz yoksa bile aile hekiminize ücretsiz olarak muayene olabilirsiniz ve sağlık ocağı muayene ücreti alınmaz. Tabi ilaç yazması halinde ilaçların ücretini cebinizden ödemeniz gerekiyor.

Profesör muayene ücretleri 2024

Eğer muayene olduğunuz profesör devlet hastanesinde çalışıyorsa sadece 19 lira tutarındaki SGK muayene ücreti ödersiniz. Başka bir ücret talep edilmez. Ancak özelde profesöre muayene olacaksanız biraz kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Özelde profesör muayene bedeli ortalama 2000 TL den başlamaktadır. 3000 TL hatta daha üzeri ücret isteyenler bile vardır. Bu tamamen özel hastanenin ya da profesörün kendisine bağlıdır. Yani burada bir sınır yoktur.

Özel doktor muayene ücretleri 2024

Özel doktorların muayene ücretleri için belirlenen bir sınır yoktur. Genelde en az 200-300 liralık bir doktor özel muayene ücretleri vardır. Muayene olmadan önce doktorun sekreteri ile görüşerek ödemeniz gereken ücret konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Çünkü her özel doktorun ücreti farklı farklı olabilir.

Acilde muayene ücreti ne kadar 2024

Acil servislerde özel ya da devlet hastanesi fark etmeksizin muayene ücretsizdir. Tabi burada önemli olan durumun aciliyet gösteriyor olması. Örneğin trafik kazası, kalp krizi, beyin kanaması v.s. acil haller olarak tanımlanabilir. Acil serviste görülen tedavi süresi boyunca herhangi bir güvenceniz olmasa bile hastane sizden yatak parası, acil muayene ücreti gibi bedeller talep edemez.

Ancak acil durum sona erdikten ve normal polikliniğe alındıktan sonra hastane sizden ücret talep edebilir. Eğer güvenceniz varsa zaten devlet hastanelerinde herhangi bir ücret talep edilmez. Ancak özel hastanelerde güvenceniz olsa bile yatış parası ve muayene ücreti talep edilebilmekte.

Üniversite hastanelerinde muayene ücreti 2024

Üniversite hastanelerinde ve bağlı tedavi merkezlerinde her bir tedavi için üniversite hastanesi muayene ücreti en az 8 TL olarak alınmaktadır. Tabi profesör, doçent gibi branşlarda muayene olmanız ya da ameliyat edilmeniz halinde farklı ücretler talep edilebilir.

Yeşil kart sigortalılarının üniversite hastanelerine sevksiz olarak gitmeleri mümkün bulunmamaktadır. Yeşil kartlıların üniversite hastanesinde tedavi olabilmesi için devlet hastanesi tarafından sevklerinin yapılması gerekmektedir.

Üniversite hastanelerinde profesör muayene ücretleri 2024

Üniversite hastanelerinde doçentler ya da profesörler tarafından özel muayene hizmetleri de verilmekte ve tabi bu hizmet karşılığında da ücret alınmakta. Eğer üniversite hastanesinde profesöre muayene olmak isterseniz 2024 yılı için ortalama 700-800 TL arasında bir rakamı gözden çıkarmanız gerekecek.

Hastane muayene ücreti sorgulama

Sorgulama işlemini e devlet sisteminden kolayca yapabilirsiniz. E devlet sisteminde SGK-4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama menüsü aracılığı ile kolayca sorgulama yapabilirsiniz. Sorgulama sonucunda görmüş olduğunuz tüm tedavilere ilişkin ödemeniz gereken ya da emekli maaşınızdan kesilecek olan muayane ücretlerini görebilirsiniz.  Sorgulama sonucunda eczane tarafından sizden alınan tutarlarla sistemde gördüğünüz tutarlar varsa bunu ilgili SGK birimlerine iletin.

Yeşil kart muayene ücreti 2024

Yeşil kartlılardan aile hekimliklerinde, sağlık ocaklarında, devlet hastanelerinde muayene ücreti alınmaz. Muayene katılım payından muaftırlar. Ancak yeşil kartlıların özel hastanelerde muayene olması halinde muayene ücretinin, tahlil ve tetkik ücretlerinin tamamını kendi cebinden karşılaması gerekiyor. Yani yeşil kart özel hastanede hiç bir şekilde geçerli değildir.

Yeşil kart ilaç katılım payı 2024

SGK yeşil kart sigortası kapsamında yararlanan kişiler hem devlet muayene ücretinden hem de sonrasında ilaç alınması durumunda ilaç katılım payından muaftırlar. İlaç katılım oranları normalde sigortalı ve emekliler için aşağıda belirtilen oranlarda olmaktadır.

İlaç katılım payı 2024

İlaç katılım bedeli çalışanlarda ya da aktif olarak prim ödeyenlerde %20’dir. Örneğin ilaç bedeli 200 lira tuttuysa siz bunun 40 lirasını cebinizden ödersiniz ve bu eczane tarafından tahsil edilir.

Emeklilerde ise katılım payı %10’dur. İlaç katılım bedeli emeklilerde emekli maaşından kesilmekte. Eğer sürekli kullandığınız rapora tabi ilaçlarınız varsa bunlar için ilaç katılım bedeli ödemezsiniz.

İşyeri hekimi muayene ücreti 2024

Bildiğiniz üzere iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işyerinde çalışan işçi sayısı kanunen belirlenen limitin üzerinde ise işyeri hekimi bulundurulması zorunludur. İşyerindeki acil durumlarda ya da küçük müdahale gerektiren durumlarda işyeri hekimi devreye girmekte sorun giderilmezse hastaneye sevk işlemi sağlanmakta. İşyerinin farklı bir politikası yoksa işyeri hekimleri için muayene bedeli talep edilemez.

Gss ilaç katkı payı 2024

Genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemesi yaparak sağlıktan yararlanan kişinin kendisi ile bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk ve anne ya da babası için ilaç katkı payı %20’dir. Sağlık sigortası GSS olan kişiler ilaç katılım payını eczanede öderler.

Emekli muayene ücreti 2024

Emekli için ilaç katılım payı %10’dur. Muayene bedelleri ise yukarıdaki gibidir. Emeklilerin muayene katılım tutarları emekli maaşlarından kesilir. Eczaneler tarafından tahsilatı yapılmaz. Genelde emeklilerden kesilmesi gereken muayene ücretleri bir kaç ay sonra maaşa kesinti olarak yansıyabilmekte. Ayrıca sadece emekli kişinin kendisi değil güvencesinden yararlanan eş ve ya çocuklarının da muayene olmaları halinde katılım payları emekli maaşlarından kesilir.

Psikiyatri muayene ücretleri 2024

Özel hastanelerde ve ya devlet ile üniversite hastanelerinde psikiyatri için alınacak güncel ücretler yukarıda verildiği gibidir. Özel polikliniklerde verilen hizmetlerde ise ücretler farklılık göstermektedir. Özel sağlık merkezlerinde ya da özel muayenehanelerde verilen hizmetler için muayene ücretleri 2024 yılı için ortalama 700-800 TL’den başlamakta ve 3000 TL gibi rakamlara çıkabilmektedir.

Sigortasız acile gitmek 2024

Acil durumlar örneğin trafik kazası, kalp krizi, felç gibi durumlarda sigorta olmasa bile devlet hastaneleri ya da özel hastanelerde muayene ücreti talep edilmeden gerekli muayene ve ilk müdahaleler gerçekleştirilir. Ancak acil olmayan haller istisna kapsamında olduğundan sigortasız olarak acile gittiğinizde gerekli muayene işlemleri için sizden ücret istenebilir.

Uzman doktor muayene ücreti 2024

Devlette ve devlete bağlı sağlık hizmet sunucularında uzman doktora yapılacak muayene sigorta kapsamında ise ücretsiz olarak yapılır ve yukarıda belirtilen ilave katkı payından hariç bir bedel alınmaz. Özel hastanelerde de yukarıda belirtilen güncel muayene bedelleri üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Muayene katılım payı ne kadar?

Yazımızdaki hastane muayene ücreti ne kadar bölümünde de belirttiğimiz gibi ödenecek tutarlar hastanenin devlete ya da özele ait olması, kişinin sosyal güvencesi, sigortasının aktif ya da pasif olmasına göre farklılık göstermektedir. Yazımızda sigortalı ve sigortasız hastane muayene ücreti tablo olarak paylaşılmıştır.

Aile hekimi muayene ücreti ne kadar?

İster sigortalı ister sigortasız olsun tüm vatandaşlar aile hekimi muayene katılım payı ödemeden aile hekimine muayene olabilmekte ve ilaçlarını yazdırabilmektedir. Aile hekimi için ilave bedel talep edilmemektedir. Ancak aktif sosyal güvence yoksa ilaçların paralı alınması gerekmektedir.

Hastane randevu ücreti ne kadar?

182 hastane randevu merkezi ya da MHRS uygulaması üzerinden alınan randevulara gidilmezse muayene ücreti alınmaktadır. Alınacak muayene ücreti ise 2024 yılı için 6 TL olarak belirlenmiştir. Bu nedenle randevunuza gitmeyecekseniz iptal etmeniz gerekmektedir.

Sigorta olmadan hastaneye gidilir mi?

Sigorta olmadan da hastaneye gidebilirsiniz. Ancak muayeneden önce hastane veznesine muayene bedelini ödemeniz gerekmektedir. Yoksa doktor tarafından giriş yapılamaz.

Hastane için kaç gün sigortalı olmak lazım?

Sağlık sigortasının aktif olabilmesi için son 1 yıl içerisinde en az 30 günlük sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir. İşe yeni başladıysanız 30 günü tamamlamanız gerekiyor.

Muayene ücreti nasıl öğrenilir?

Muayene ücretini SGK muayene sorgulama sayfasından öğrenebilirsiniz. Bu ekranda hastanelerin alabileceği ilave katkı payı bedeli görüntülenir. Net muayene ücretleri için hastaneden bilgi almanız gerekmektedir.

4.1/5 - (7 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Hastane Muayene Ücretleri 2024 & Sigortalı-Sigortasız” üzerine 32 yorum
 1. Merhaba özel sektörde kendi işimi yapıyorum fakat bağkura gelen son zamlardan sonra ödememeyi düşünüyorum özel hastanelerde bu durumdan dolayı neyle karşılaşacağım? Bağkur borcum varsa özel hastanelerden sağlık hizmeti alamıyormuyum?

  Yanıtla
 2. Merhaba. Kamu çalışanıyım. Özel hastanede çocuğumu 200₺ ‘ ye muayene ettirdim. Bu tutar dışında benim maaşımdan ekstra ücret kesintisi olur mu? Maaş bordromda bulunan Gen. Sağ. Sig. Pir. (kişi) gittiğim hastaneye göre mi belirleniyor ?

  Yanıtla
  • Merhaba. Hayır maaşınızdan bir kesinti olmaz. Memurlarda brüt maaşları üzerinden her ay %12 oranında sabit GSS prim kesintisi yapılmakta. Bu değişmez.

   Yanıtla
 3. Ömer bey eşim kanser tedavisi görüyor 2 haftada bir kontrole gidiyoruz 3 ayda bir MR çekiliyor
  Mr çekilen günle kontrol günü arasında 10 gün geçmezse muayene ücreti alınır mı enson 28 Haziran da MR çekildi 5 temmuz da kontrole gittik muayene ücreti almadılar.daha önce bunun gibi 9 MR çekildi muayene ücreti aldılar (10 gün süre içinde) üniversite hastanesi ne gidiyoruz geriye dönük alınan muayene ücretleri iade talebinde bulunsam iade edilirmi.

  Yanıtla
 4. Ömer Bey,merhaba..2014′ den beri yeşil kartlıydım..Sosyal Yardımlaşma Vakfı bu ayın başında sms göndermiş bana,şu tarihe kadar gelin gss güncellemesi için diye.Mesajı görmedim,vakti geçmiş..Güncelleme her yılın belli ayında düzenli yapılan bir şey değil zaten. E-devletten baktığımda artık yeşil kartlı (60/c-1) değil de 60/g-1 kapsamında olduğumu ve son ödemesi 1 Ağustos olan 150 tl lik bir gss prim borcumun olduğunu gördüm..SSK’da bir süre çalıştım.Halen çalışmıyorum ve gelirim yok,kardeşimin yardımıyla ayakta durmaya çalışıyorum..Başta dişlerim,gözlerim,psikolojim olmak üzere birçok sağlık sorunum var..Aile hekimliğine gitsem daha mı avantajlı olur bilemiyorum da,aile hekimliğine veya devlet hastanesine başvurup tepeden tırnağa muayene ve tedavi olmak istiyorum..Fakat maddi gücüm yok..Benim için yeşil kartlı olmakmı yoksa 60/g li kalmakmı daha avantajlı olur şu durumda? Her bir muayene,tedavi,seansın toplamında ödeyemeyeceğim bir tutar çıkarsa diye korkuyorum çünkü..Toplam tutarı benden peşinmi isterler? Şu mümkün mü peki,muayene,tahlil,tedavi,seans bitiminde alacağım raporu/raporları alıp aynı hastaneye bu kez engelli raporu için başvursam ve engelim %40 üzeri çıksa gene cebimden para öder miyim? Önceki sağlık
  ödemelerim,borçlarım ne olur? Yakında gss affı çıkacak diye duydum..Nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz?Teşekkür ederim..

  Yanıtla
  • Merhaba. Tekrar gelir testine başvurun ödeme durumunuz yoksa eğer. Gelir testi sonucu yeşil kart çıkarsa prim ödemeden ücretsiz olarak sağlık hizmeti alabilirsiniz.

   Yanıtla
  • Merhaba. Ameliyat olacağınız hastaneye göre farklılık gösterir. Ayrıca ameliyata göre de değişir. Ameliyat olacağınız hastane yatış biriminden ücret hakkında bilgi talep edebilirsiniz.

   Yanıtla
 5. Merhaba.
  Memurum ve 2 ocak ayında özel hastanede sadece muayene oldum. Muayene ücreti olarak 120 lira istendi. Yukarıda verdiğiniz bilgilere göre bu meblağ çok fazla değil mi ? Sonuçta SGK benim adıma da hastaneye ücret ödemiyor mu?

  Yanıtla
  • Merhaba. Bizim yazıda belirtilenler katkı payı sadece. Yazımızda belirtilen tutar eczanede çıkacak karşınıza. Hastaneler belirlenen muayene ücretlerinin %200’üne kadar muayene bedeli alabilmekteler.

   Yanıtla
 6. Methaba benim sigortam yok mugla arastirma hastanesinde muayne olmam gerekiyor asker islermlerim icin cildiye ne madar tutar

  Yanıtla
  • Merhaba. Sanırım sigortasız muayene ücretleri her bir doktor için 50 TL civarında. Tahlil, tetkik, MR istenirse bir de bunlardan ilave ücret alınır.

   Yanıtla
 7. Merhaba
  Ben almanyadan geldim ve Dr muaynesinde Burda sigortali olmadigim icin ödemeli acildi ve Bu ödemeyi nasil ve nerde yapa bilirim

  Yanıtla
 8. Ömer bey muayene ücreti çıkmaz ama reçete katkı payı çıkar onu yukarıda yazmamışsınız bile 3 kutuya kadar 3 tl reçete katkı payı yansıtılır. kutu sayısı 10 kutu ilaç alındığında 10 tl reçete katkı payı yansır.

  Yanıtla
 9. Ben sağlık ocağına ilaç yazdırdım eczanede muayene ücreti 25 çıkardı reçete katkı payı 5 tl toplamda 30 tl ödenmem istendi lütfen cvp atarmısınız

  Yanıtla
 10. aile sağlık merkezlerindeki enjeksiyon konusunda bilgilendirmeniz yanlış, bağlı bulunduğun aile sağlık merkezi dışında enjeksiyon yapmıyorlar, özel hastanelerinde acil durumlar dışında enjeksiyon bedeli almaları uygunmuş 184 ve 170 böyle bilgi verdi.

  Yanıtla
Yorum yapın