Hastane Muayene Ücretleri 2022

20

Hastane muayene ücretleri muayene olunan sağlık hizmet sunucusu, kişinin sigortalılık durumu ve daha birçok kritere göre farklılık gösterir. 01 Ocak 2022 tarihi ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, sağlık ocaklarında muayene olmanız halinde ödeyeceğiniz muayene ücretleri konusunda yazımızda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Hastane muayene ücreti için taban tutarlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmektedir. Tabi özel hastane ya da devlet hastanesi muayene ücretleri Sosyal Güvencenizin olup olmadığına göre de farklılık gösterebilmekte. Bu yazımızda devlet, üniversite, özel hastane ve sağlık ocağı muayene ücreti ne kadar gibi konu hakkında tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.

Muayene katılım payı nedir ?

Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ve sigortalıların, emeklilerin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmet sunucularındaki her bir muayenesi için Sosyal Güvenlik Kurumu adına ödenmesi gereken bedeldir. Muayene katılım payı bazı istisnai durumlar dışında zorunludur. Yeşil kartlılar, mülteciler gibi kişiler bu bedelden muaftırlar.

Devlet hastanesi muayene ücreti ne kadar 2022

Devlet hastanelerinde muayene ücreti herhangi bir sağlık güvenceniz varsa her bir muayene için 6 TL dir.  Bu ücret çalışan iseniz sizden eczanelerde ilaç alırken tahsil edilir. Eğer emekli iseniz emekli maaşınızdan kesilir.  Yeşil kartlılardan bu muayene ücreti alınmaz.

Devlet hastanesi ameliyat fiyatları 2022

Eğer sosyal güvenceniz varsa devlet hastanesinde ameliyat olmanız halinde sizden herhangi bir devlet hastanesi ameliyat ücretleri talep edilmez. Ancak aktif güvenceniz yoksa yapılacak operasyona göre sizden ücret talep edilir. Talep edilecek bu ücret tutarı yapılacak operasyona ve operasyonu yapacak doktorun branşına göre farklılık gösterir. Hastane mutemet servisinden sigortasız ameliyat için ne kadar para ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

Devlet hastanesi sigortasız muayene ücreti 2022

Eğer aktif sosyal güvenceniz yoksa devlet hastanesinde muayene olabilirsiniz ancak bunun için sigortasız devlet hastanesi muayene ücretini ödemeniz gerekir. sigortasız hasta muayene ücreti 2022 yılı için yaklaşık 50 TL’dir. . Ayrıca tahlil/tetkik istenmesi halinde ayrıca ücret ödemeniz gerekebilir. Muayene olmadan önce hastane mutemet servisinden konu hakkında detaylı olarak bilgi almanızı öneririz. Sigortanız yoksa açtırmak ve başvuru yapmak için genel sağlık sigortası başvurusu nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Devlet hastanesi enjeksiyon ücreti 2022

İğne yani enjeksiyon için devlet hastanesi tarafından herhangi bir ücret talep edilmez. Güvenceniz olmasa bile iğnenizi ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Aynı şekilde birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak sayılan aile hekimlikleri, sağlık ocaklarında da iğne yaptırmak ücretsizdir. Herhangi bir sağlık güvencesi olmayanlar da sağlık ocaklarında ücretsiz olarak iğne yaptırabilmekte.

İğne yaptırmaya giderken reçeteyi yanınızda götürmenizde fayda var. Hastaneler reçeteyi görmeden iğneyi yapamayabiliyor. Ayrıca dozajlarda farklılık olabileceğinden reçeteye bakılarak iğnenin dozajının ayarlanması gerekebilir.

Devlet hastanesi tahlil ücretleri 2022

Eğer sosyal güvenceniz varsa tahlil/tetkikler için ücret talep edilmez. Ancak sigortasız olarak yaptıracaksanız tahlile/tetkike göre farklı ücretler çıkabilir. Bunun için en net bilgiyi tahlil yaptıracağınız hastane mutemet servisinden alabilirsiniz.

Tabi sigorta yoksa tahlilden önce de 35 lira civarında bir muayene ücreti ödenmesi gerekmektedir. Doktor tahlil istediyse öncelikle tahlil ücretinin vezneye yatırılması ve sonrasında girişin sağlanması gerekmektedir.

Devlet hastanesi sigortasız tahlil ücretleri 2022

Sigortasız olarak tahlil yaptırmak istemeniz durumunda öncelikle doktora muayene olmanız gerekmektedir. Devlet hastanesinde sigorta kapsamı dışında doktor muayene ücreti 2022 yılı için ortalama 50 TL civarındadır. Bunu ödedikten sonra tahliller de bu ücret kapsamında ücretsiz olarak yapılabilmektedir.

Devlet hastanesi emar fiyatları 2022

Devlet hastanelerinde sigorta kapsamında çekilecek MR için ilave devlet hastanesinde muayene ücreti talep edilmez. Ancak herhangi bir sigorta kolunda aktif sosyal güvence yoksa bu durumda çekim ücretli olarak gerçekleştirilir. Eğer sigorta yoksa ilk girişte ortalama 50 TL muayene ücreti ve ilave olarak da 150-200 TL aralığında mr ücreti alınarak çekim gerçekleştirilir.

Devlet hastanesi yatak ücretleri 2022

Aktif sağlık güvencesi bulunan sigortalılar, emekliler ve bakmakla yükümlü olarak yararlanan kişilerin güvence kapsamında hastanedeki yatış süreleri için ilave ücret talep edilmez ve ücretsizdir. Ancak sigorta yoksa yatışlar için ilave ücret talep edilebilir.

Devlet hastanesinde sigortasız doğum ücreti 2022

Devlette sigorta olmasa bile hem doğum masrafları hem de doğum sonrasında anne ile çocuğun tüm muayene bedelleri, hastane masrafları ve diğer giderler 30 gün süre ile analık sigortası kapsamında devlet tarafından karşılanmaktadır. Ancak bu sadece devlette geçerlidir. Özelde böyle bir uygulama söz konusu değildir.

Özel hastane muayene ücreti 2022

Özel hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen taban özel hastane sgk muayene ücretleri 15 TL dir. Özel hastaneler her bir muayene için sizden en az 15 TL alırlar ancak doktorların muayene ücretleri her hastaneye, muayene olunacak birime, doktorun branşına, unvanına ( uzman, doçent, profosör) göre farklılık gösterir. Özel hastanenin 15 TL tutarındaki muayene ücreti hastane tarafından muayene için giriş yaparken sizden tahsil edilir.

Özel hastanelerde dahiliye, çocuk doktoru, kadın ve doğum doktorları gibi en çok muayene olunan birimlerde genelde ortalama muayane ücreti 75 TL civarındadır. Tabi yukarıda da belirttiğimiz üzere bu tutar hastaneden hastaneye farklılık gösterir. Örneğin hastanenin çalıştığınız Kurum, sendikanız ya da işyeriniz ile anlaşmanız varsa sadece 15 TL almakta ya da bunu bile almamakta. İlk muayeneden sonra belirtilen kanuni süre içerisinde yeniden muayeneye gitmeniz halinde muayene ücretinden muaf olursunuz. Özel hastane kontrol süresi kaç gün başlıklı yazımızdan güncel sürelere göz atabilirsiniz.

Özel hastane göz muayene ücreti 2022

Özel hastanelerde göz muayeneleri için farklı ücret talep edilmemektedir. Alınacak ücretler ortalama olarak yukarıda belirtilmiştir. Tabi ilave tedavi gerektirecek durumlar olması halinde muayene ücretine ilave olarak da ücret talep edilebilir.

Sigortasız özel hastane muayene ücretleri 2022

Eğer sosyal güvenceniz yoksa özel hastane sizden sigortasız özel hastane muayene ücreti ile tahlil ve tetkiklerin tamamını talep edebilir. Sigortasız muayenelerde özel hastane ücreti ortalama 100-150 lira civarından başlamaktadır. Ayrıca tahlil/tetkik yapılması halinde de her bir işlem için ücret talep edilmektedir. Bunun için muayene olmadan önce hastane muhasebe biriminden bilgi almanızı öneririz.

Özel hastane tahlil ücretleri 2022

Eğer sigortanız varsa genelde özel hastaneler muayene ücreti haricinde özel hastane kan tahlil ücretleri almamakta. Ancak kan tahlili ücretini alıp almamak hastanenin kendi belirlediği politikaya bağlı. Örneğin bazı hastaneler kan tahlilleri için ortalama 15 TL civarında bir kan tahlili fiyatları talep edebilmekte. Zaten röntgen, MR gibi tetkikler ücretli yapılmakta.

Özel hastane röntgen ücreti 2022

Özel hastanelerde genelde sigortalılardan yani aktif sosyal güvencesi olanlardan muayene ücretine ilave olarak röntgen ücreti alınmaz. Ancak bazı hastaneler politika gereği cüzi de olsa doktor için alınacak muayene bedeline ilave olarak röntgen bedeli alabilmekte. Sigortasız olması durumunda ise muayene ücretine ilave olarak 2022 yılı için ortalama 50-100 TL arasında röntgen ücreti istenebilmekte.

Özel hastane mr ücreti 2022

Alınacak ücret sigortalı ya da sigortasız olmaya göre farklılık gösterir. Aktif güvencesi olanlar ortalama 100 TL muayene ücreti ve ortalama 250 TL mr ücreti ile birlikte 2022 yılı için 350 TL gibi bir rakamla emar çektirebilir. Ancak sigortası olmayanlar ortalama 200-300 TL arasında bir muayene ücreti ve 400-600 TL arasında mr ücreti ile 700-800 TL gibi bir rakamla mr çektirebilmekte.

Gss ile özel hastanede muayene 2022

Eğer sosyal güvenceniz GSS yani genel sağlık sigortası ise özel hastanelerde yukarıda belirtilen muayene tutarları ile muayene olabilirsiniz. GSS için özel hastanelerde farklı tutarlar uygulanmaz. Diğer sigortalılarla eşit yani. Ancak GSS kapsamında prim ödeyemiyorsanız yani yeşil kartlı iseniz özel hastanede geçerli olmaz.

Özel hastane enjeksiyon ücreti 2022

Genelde özel hastane acil servislerinde de yapılacak acil işlemler muayene bedelinden muaf olmakta. Ancak enjeksiyon işlemi acil bir işlem sayılmadığından özel hastaneler az da olsa iğne yaparken ücret talep edebilmekte. Özel hastane iğne ücreti çok yüksek olmamakla birlikte 2022 yılı için 20-50 TL arasında değişebilmektedir.

Emekli sandığı özel hastane muayene ücreti 2022

Emekli sandığı kapsamında aktif çalışan ya da emekli olan devlet memurları ile bunlardan yararlanan eş, çocuk, anne ve ya babaları için özel, devlet, sağlık ocağı muayene ücretleri bu yazımızda belirtilen tutarlarla aynıdır. Emekli sandığı için farklı bir ücret uygulaması SGK nazarında yoktur. Ancak aktif çalışanlarda Kurumlarının ya da bağlı oldukları sendikaların anlaşması ile muayene ücretinin bir kısmı alınmakta ya da hiç alınmadan da muayene gerçekleştirilebilmekte. Bunlar istisna kapsamındadır.

Sağlık ocağı muayene ücreti 2022

Aile hekimi muayene ücreti 2022 tutarları da merak edilmektedir. Sağlık ocakları, aile hekimlikleri v.s. birinci basamak Sağlık Hizmet Sunucusu olarak tanımlanır. Buradaki muayeneler ücretsizdir ve aile hekimliği muayene ücreti alınmaz. Aile hekiminize muayene olmanız, ilaç yazdırmanız, iğne yaptırmanız v.s. gibi durumlarda sizden herhangi bir muayene bedeli talep edilmez.

Sigortasız sağlık ocağı muayene ücreti 2022

Sosyal Güvenceniz yoksa bile aile hekiminize ücretsiz olarak muayene olabilirsiniz ve sağlık ocağı muayene ücreti alınmaz. Tabi ilaç yazması halinde ilaçların ücretini cebinizden ödemeniz gerekiyor.

Profesör muayene ücretleri 2022

Eğer muayene olduğunuz profesör devlet hastanesinde çalışıyorsa sadece 6 lira tutarındaki SGK muayene ücreti ödersiniz. Başka bir ücret talep edilmez. Ancak özelde profesöre muayene olacaksanız biraz kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Özelde profesör muayene bedeli ortalama 250 TL den başlamaktadır. 1000 TL hatta daha üzeri ücret isteyenler bile vardır. Bu tamamen özel hastanenin ya da profesörün kendisine bağlıdır. Yani burada bir sınır yoktur.

Özel doktor muayene ücretleri 2022

Özel doktorların muayene ücretleri için belirlenen bir sınır yoktur. Genelde en az 100 liralık bir doktor özel muayene ücretleri vardır. Muayene olmadan önce doktorun sekreteri ile görüşerek ödemeniz gereken ücret konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Çünkü her özel doktorun ücreti farklı farklı olabilir.

Acilde muayene ücreti ne kadar 2022

Acil servislerde özel ya da devlet hastanesi farketmeksizin muayene ücretsizdir. Tabi burada önemli olan durumun aciliyet gösteriyor olması. Örneğin trafik kazası, kalp krizi, beyin kanaması v.s. acil haller olarak tanımlanabilir. Acil serviste görülen tedavi süresi boyunca herhangi bir güvenceniz olmasa bile hastane sizden yatak parası, acil muayene ücreti gibi bedeller talep edemez.

Ancak acil durum sona erdikten ve normal polikliniğe alındıktan sonra hastane sizden ücret talep edebilir. Eğer güvenceniz varsa zaten devlet hastanelerinde herhangi bir ücret talep edilmez. Ancak özel hastanelerde güvenceniz olsa bile yatış parası ve muayene ücreti talep edilebilmekte.

Üniversite hastanelerinde muayene ücreti 2022

Üniversite hastanelerinde ve bağlı tedavi merkezlerinde her bir tedavi için üniversite hastanesi muayene ücreti en az 8 TL olarak alınmaktadır. Tabi profesör, doçent gibi branşlarda muayene olmanız ya da ameliyat edilmeniz halinde farklı ücretler talep edilebilir.

Yeşil kart sigortalılarının üniversite hastanelerine sevksiz olarak gitmeleri mümkün bulunmamaktadır. Yeşil kartlıların üniversite hastanesinde tedavi olabilmesi için devlet hastanesi tarafından sevklerinin yapılması gerekmektedir.

Üniversite hastanelerinde profesör muayene ücretleri 2022

Üniversite hastanelerinde doçentler ya da profesörler tarafından özel muayene hizmetleri de verilmekte ve tabi bu hizmet karşılığında da ücret alınmakta. Eğer üniversite hastanesinde profesöre muayene olmak isterseniz 2022 yılı için ortalama 150-200 TL arasında bir rakamı gözden çıkarmanız gerekecek.

Hastane muayene ücreti sorgulama

Sorgulama işlemini e devlet sisteminden kolayca yapabilirsiniz. E devlet sisteminde SGK-4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama menüsü aracılığı ile kolayca sorgulama yapabilirsiniz. Sorgulama sonucunda görmüş olduğunuz tüm tedavilere ilişkin ödemeniz gereken ya da emekli maaşınızdan kesilecek olan muayane ücretlerini görebilirsiniz.  Sorgulama sonucunda eczane tarafından sizden alınan tutarlarla sistemde gördüğünüz tutarlar varsa bunu ilgili SGK birimlerine iletin.

Yeşil kart muayene ücreti 2022

Yeşil kartlılardan aile hekimliklerinde, sağlık ocaklarında, devlet hastanelerinde muayene ücreti alınmaz. Muayene katılım payından muaftırlar. Ancak yeşil kartlıların özel hastanelerde muayene olması halinde muayene ücretinin, tahlil ve tetkik ücretlerinin tamamını kendi cebinden karşılaması gerekiyor. Yani yeşil kart özel hastanede hiç bir şekilde geçerli değildir.

Yeşil kart ilaç katılım payı 2022

SGK yeşil kart sigortası kapsamında yararlanan kişiler hem devlet muayene ücretinden hem de sonrasında ilaç alınması durumunda ilaç katılım payından muaftırlar. İlaç katılım oranları normalde sigortalı ve emekliler için aşağıda belirtilen oranlarda olmaktadır.

İlaç katılım payı 2022

İlaç katılım bedeli çalışanlarda ya da aktif olarak prim ödeyenlerde %20’dir. Örneğin ilaç bedeli 100 lira tuttuysa siz bunun 20 lirasını cebinizden ödersiniz ve bu eczane tarafından tahsil edilir.

Emeklilerde ise katılım payı %10’dur. İlaç katılım bedeli emeklilerde emekli maaşından kesilmekte. Eğer sürekli kullandığınız rapora tabi ilaçlarınız varsa bunlar için ilaç katılım bedeli ödemezsiniz.

İşyeri hekimi muayene ücreti 2022

Bildiğiniz üzere iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işyerinde çalışan işçi sayısı kanunen belirlenen limitin üzerinde ise işyeri hekimi bulundurulması zorunludur. İşyerindeki acil durumlarda ya da küçük müdahale gerektiren durumlarda işyeri hekimi devreye girmekte sorun giderilmezse hastaneye sevk işlemi sağlanmakta. İşyerinin farklı bir politikası yoksa işyeri hekimleri için muayene bedeli talep edilemez.

Gss ilaç katkı payı 2022

Genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemesi yaparak sağlıktan yararlanan kişinin kendisi ile bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk ve anne ya da babası için ilaç katkı payı %20’dir. Sağlık sigortası GSS olan kişiler ilaç katılım payını eczanede öderler.

Emekli muayene ücreti 2022

Emekli için ilaç katılım payı %10’dur. Muayene bedelleri ise yukarıdaki gibidir. Emeklilerin muayene katılım tutarları emekli maaşlarından kesilir. Eczaneler tarafından tahsilatı yapılmaz. Genelde emeklilerden kesilmesi gereken muayene ücretleri bir kaç ay sonra maaşa kesinti olarak yansıyabilmekte. Ayrıca sadece emekli kişinin kendisi değil güvencesinden yararlanan eş ve ya çocuklarının da muayene olmaları halinde katılım payları emekli maaşlarından kesilir.

Psikiyatri muayene ücretleri 2022

Özel hastanelerde ve ya devlet ile üniversite hastanelerinde psikiyatri için alınacak güncel ücretler yukarıda verildiği gibidir. Özel polikliniklerde verilen hizmetlerde ise ücretler farklılık göstermektedir. Özel sağlık merkezlerinde ya da özel muayenehanelerde verilen hizmetler için muayene ücretleri 2022 yılı için ortalama 200 TL’den başlamakta ve 1500 TL gibi rakamlara çıkabilmektedir.

Sigortasız acile gitmek 2022

Acil durumlar örneğin trafik kazası, kalp krizi, felç gibi durumlarda sigorta olmasa bile devlet hastaneleri ya da özel hastanelerde muayene ücreti talep edilmeden gerekli muayene ve ilk müdahaleler gerçekleştirilir. Ancak acil olmayan haller istisna kapsamında olduğundan sigortasız olarak acile gittiğinizde gerekli muayene işlemleri için sizden ücret istenebilir.

Uzman doktor muayene ücreti 2022

Devlette ve devlete bağlı sağlık hizmet sunucularında uzman doktora yapılacak muayene sigorta kapsamında ise ücretsiz olarak yapılır ve yukarıda belirtilen ilave katkı payından hariç bir bedel alınmaz. Özel hastanelerde de yukarıda belirtilen güncel muayene bedelleri üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

20 Yorum
 1. deniz ılgaz

  4c ameliyat ücretinin ne kadarını devlet karşılıyor ? teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Ameliyat olacağınız hastaneye göre farklılık gösterir. Ayrıca ameliyata göre de değişir. Ameliyat olacağınız hastane yatış biriminden ücret hakkında bilgi talep edebilirsiniz.

 2. Faruk

  Merhaba.
  Memurum ve 2 ocak ayında özel hastanede sadece muayene oldum. Muayene ücreti olarak 120 lira istendi. Yukarıda verdiğiniz bilgilere göre bu meblağ çok fazla değil mi ? Sonuçta SGK benim adıma da hastaneye ücret ödemiyor mu?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bizim yazıda belirtilenler katkı payı sadece. Yazımızda belirtilen tutar eczanede çıkacak karşınıza. Hastaneler belirlenen muayene ücretlerinin %200’üne kadar muayene bedeli alabilmekteler.

 3. Emre

  Methaba benim sigortam yok mugla arastirma hastanesinde muayne olmam gerekiyor asker islermlerim icin cildiye ne madar tutar

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Sanırım sigortasız muayene ücretleri her bir doktor için 50 TL civarında. Tahlil, tetkik, MR istenirse bir de bunlardan ilave ücret alınır.

 4. Raif

  Merhaba
  Ben almanyadan geldim ve Dr muaynesinde Burda sigortali olmadigim icin ödemeli acildi ve Bu ödemeyi nasil ve nerde yapa bilirim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Muayene için ilgili hastane veznesine ödeme yapmanız gerekiyor.

  2. Emre

   Ve ayriyetten belim icin beyin cerahisine gitmem gerekiyor mr vs cekim isterlerse ne kadata mal olur

   1. Eko

    250 ile 600 arasında talep ediyorlar

 5. Rumeysa

  Merhaba eğitim ve araştırma hastanesimde plastik cerrahina giriş ücreti ne kadar sgk war

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. SGK’nın aldığı sadece 7-8 TL gibi bir rakam diye biliyorum Rümeysa HANIM.

 6. Muhammet

  Ömer bey muayene ücreti çıkmaz ama reçete katkı payı çıkar onu yukarıda yazmamışsınız bile 3 kutuya kadar 3 tl reçete katkı payı yansıtılır. kutu sayısı 10 kutu ilaç alındığında 10 tl reçete katkı payı yansır.

  1. Ömer Meriç

   Bilgilendirme için teşekkürler.

 7. Orhan sayan

  Ben sağlık ocağına ilaç yazdırdım eczanede muayene ücreti 25 çıkardı reçete katkı payı 5 tl toplamda 30 tl ödenmem istendi lütfen cvp atarmısınız

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Aile hekimi muayenesinde ücret çıkmaz. Önceki muayeneleri aittir. Eczaneden detayını sorun.

   1. Orhan Nas

    Şehir hastanesi muayene ücretleri ne deginilmemis. Bilgi vrirsenez seviniriz.

    1. Ömer Meriç

     Merhaba. Sigortalınız varsa 6-7 TL gibi tutarlarda olması lazım.

 8. cemal faruk dişli

  aile sağlık merkezlerindeki enjeksiyon konusunda bilgilendirmeniz yanlış, bağlı bulunduğun aile sağlık merkezi dışında enjeksiyon yapmıyorlar, özel hastanelerinde acil durumlar dışında enjeksiyon bedeli almaları uygunmuş 184 ve 170 böyle bilgi verdi.

  1. Ömer Meriç

   Cemal BEY. Bilgilendirme için teşekkürler.