Sağlık Hizmetleri Basamakları: 1. 2. 3. basamak Sağlık Kuruluşları Nelerdir?

Sağlık hizmeti veren tüm sağlık hizmet sunucuları verilen hizmetler ve çeşitli kriterlere göre derecelere ayrılmışlardır. Bu dereceler Sağlık hizmetleri basamakları olarak adlandırılmaktadır. Bu yazımızda hangi sağlık hizmet sunucunun kaçıncı basamakta yer aldığı konusunda bilgiler verilecektir. Sağlık kurumlarına başvurmadan önce aktif sigortanızın yani SGK provizyonunuzun olup olmadığını SGK sağlıktan yararlanma sorgulama sayfamızdan sorgulayabilirsiniz.

Sağlık kurumu nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Kamu ya da özel sektöre ait yataklı ya da ayakta sağlık hizmeti veren hastaneler, laboratuarlar,  tanı merkezleri, sağlık ocakları, aile sağlığı merkezleri, eczaneler gibi tüm işletmeler sağlık kurumu olarak adlandırılmaktadır.

1. basamak sağlık kuruluşları hangileridir ?

Birinci basamak sağlık hizmetleri genellikle ayakta tedavi/tanı hizmeti veren sağlık kurumlarıdır.  Birinci basamak sağlık kuruluşları aşağıda liste halinde verilmiştir. Listedekilerin tamamı 1. basamak resmi sağlık kuruluşlarıdır.

 • Sağlık ocakları,
 • Aile sağlığı merkezleri,
 • Toplum sağlığı merkezleri,
 • Acil sağlık hizmeti sunan istasyonlar,
 • Acil Sağlık Hizmeti veren komuta merkezleri,
 • Devletin bünyesindeki Kurum doktorları,
 • 112 Acil Sağlık Birimi,
 • Üniversitelerin bünyesinde yer alan medikososyal birimleri,
 • Belediyeler bünyesinde hizmet veren poliklinikler.
 • Verem Savaş Dispanserleri.

Birinci basamakta hizmet veren özel sağlık kurumları ise şunlardır;

 • İşyeri bünyesinde kurulan hekimlikler,
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel sektöre ait poliklinikler,
 • Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik doğrultusunda özel sektör işverenleri tarafından işletilen birimler,
 • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan poliklinikler.

2. İkinci basamak tedavi hizmeti hangisidir ?

Basamaklara göre 2. basamak tedavi edici sağlık hizmetleri veren devlete ait sağlık kurumları şunlardır

 • İl ve ilçe devlet hastaneleri,
 • Sağlık Bakanlığına bağlı olarak kurulan ağız ve diş sağlığı merkezleri,
 • Belediyelere ait hastaneler ile devlete ait tıp ve dal merkezleri,
 • İstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi.

Peki özel sektörde ikinci basamak sağlık kurumları nelerdir ? Özel sektöre ait ve 2. basamakta yer alan sağlık hizmet sunucuları şunlardır;

 • Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış özel hastaneler,
 • “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” ile açılan özel tıp merkezleri,
 • “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan ve faaliyeti süren tıp merkezleri.

3. basamak sağlık kuruluşları hangileridir ?

Üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren ve devlete ait olan sağlık kurumları şunlardır;

 • Üniversite hastaneleri ile bu hastanelere bağlı olan sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile enstütüler,
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile bu hastanelere bağlı olan poliklinikler,
 • Üniversitelere bağlı olan diş hekimliği poliklinikleri.

Tedavi edici sağlık hizmetleri basamakları( sık sorulan sorular ve cevapları)

Özellikle sağlıkla bağlantılı bölümlerde birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin nerelerde verildiğini açıklayınız gibi sorular sıklıkla sorulmaktadır. Biz de bu nedenle hem sınavlarda sık sorulan hem de internette en çok araştırılan soruları ve cevapları sizin için derlemek istedik.

1-Kanser araştırma merkezi kaçıncı basamaktır ?

Bu alanda en çok sorulan sorulardan birisi kanser araştırma merkezleri kaçıncı basamak sorusu olmaktadır. Bu merkezler 3. basamak sağlık hizmet sunucusu grubunda yer alırlar.

2- Üniversiteler tarafından verilen tedavi hizmetleri kaçıncı basamaktır ?

Yukarıda üçüncü basamak tedavi hizmeti veren kuruluşlar hangileridir başlığı altında da belirttiğimiz gibi Üniversite Hastaneleri ile bunlara bağlı olarak açılan poliklinikler ve diş hekimlikleri 3. basamak sağlık hizmet kuruluşu grubunda yer alırlar.

3-Sanatoryum kaçıncı basamaktır ?

Peki sanatoryumlar kaçıncı basamaktadır ? Yukarıda 3.basamak tedavi hizmetleri nerelerde verilir başlığı altında da belirttiğimiz gibi Sanatoryumlar 3. basamak sağlık hizmeti veren sağlık kurumları arasında yer almaktadırlar.

4-Diyaliz merkezleri kaçıncı basamaktır ?

Peki diyaliz merkezi kaçıncı basamaktır ? Diyaliz merkezleri sağlık hizmeti sunucu bakımından sınıflandırılmayan diğer sağlık hizmeti sunucuları arasında yer almaktadır. Yani 1., 2. ya da 3. basamakta yer almamaktadır.

5-Verem savaş dispanserleri hangi basamak sağlık hizmetidir ?

Yukarıda 1. basamak resmi sağlık kuruluşları nelerdir başlığı altında da belirttiğimiz gibi verem savaş dispanserleri birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık hizmet sunucusu grubunda yer alırlar.

6-Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi kaçıncı basamak sağlık kuruluşudur ?

Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri eğitim ve araştırma hastaneleri olarak hizmet veren 3. basamak sağlık hizmet sunucuları grubunda yer almaktadırlar.

7-Devlet hastanelerinde kaçıncı basamak tedavi hizmetleri uygulanmaktadır ?

Entegre il ve ilçe devlet hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilen özel hastaneler tarafından ikinci basamak sağlık hizmeti sunulmaktadır. Yukarıda 2. basamak sağlık hizmetleri başlığı altında 2. basamakta yer alan tüm sağlık hizmet sunucularının listesini sizinle paylaştık.

8-Eğitim ve araştırma hastaneleri kaçıncı basamak?

Bu konuda eğitim araştırma hastaneleri kaçıncı basamak sorusu sık sorulduğundan kısaca yanıtlamak isterim. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 3. basamakta yer alan sağlık kuruluşlarıdır.

9-4.basamak sağlık kuruluşları nelerdir?

Sağlık kuruluşları 1,2 ve 3 basamak olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada 4. basamak bulunmamaktadır.

10-Özel hastaneler kaçıncı basamak?

Özel hastaneler ikinci basamakta yer alan sağlık kuruluşlarıdır.

11-İşyeri hekimliği kaçıncı basamak?

Birinci basamakta sınıflandırılabilir.

Ağız ve diş sağlığı merkezleri kaçıncı basamak?

İkinci basamakta yer alırlar.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın