İşyeri Unvan Listesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır ?

İşyeri ünvan listesi Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet cetveline ek olarak verilen ve sigortalının çalışma hayatı boyunca çalıştığı tüm işyerlerinin ssk sicil numarası ve işyeri unvanının yer aldığı belgedir.

Çeşitli Kurum ya da Kuruluşlar ile özel sektör işyerleri sizden ustalık belgesi, çıraklık belgesi, işe giriş gibi çeşitli işlemler için SGK hizmet dökümünüzü ve SGK işyeri unvan listesini isteyebilir. Bu yazımızda unvan listesinin ne olduğu ve nereden alındığı konusunda ayrıntılı bilgi bulabilir, yine SGK hizmet dökümü sorgulaması ve hizmet dökümünde yer alan parametrelerin ne anlama geldiği konusunda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

İşyeri ünvanı nedir ?

İşyeri ünvanı bir işyerinin Vergi Dairesi ve ya Ticaret Sicil Müdürlüklerinde kayıtlı olduğu ismidir. İşyerinin adı olarak da tanımlanabilir. Örneğin araç alım satımı yapan bir galericinin Ticaret Sicil Müdürlüğün’de unvanının Miran Otomotiv LTD ŞTİ olması gibi.

İşyeri ünvanına ne yazılır ?

İşyerinin vergi dairesi, Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescilli ismi yazılır. Eğer tam unvanı bilmiyorsanız işyeri yetkilisine sormanızı öneririz.

SGK işyeri unvan listesi nedir, nasıl alınır ?

işyeri ünvanı sorgulamasını e-devletten yapabilir ve PDF belgesini alabilirsiniz.  Sorgulama işlemini buradan T.C. numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz ⇒ İşyeri ünvan listesi e devlet sorgulama. e devlet işyeri ünvan listesi sorgulama ekranına giriş yaptıktan sonra;

 • Tüm SGK Hizmet Dökümü,
 • Barkodlu Belge Oluştur dedikten sonra sistem size barkodlu belge oluşturacaktır.
 • Bu belgede hem tüm çalışmanıza dahil hizmetler yer alacak hem de en son sayfada yine barkodlu işyeri unvan listesi yer alacaktır.
 • Böylece sgk tescil ve hizmet dökümü / işyeri unvan listesi menüsünden barkodlu belge oluşturup sizden isteyen Kurum/Kuruluşlara ibraz edebilirsiniz.

Sgk işyeri ünvan listesi örneği

Sigortalı çalıştıran her işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescilli bir dosyası bulunur. Dolayısıyla da işyeri sicil numarası olur. İşte unvan listesi ilk sigortalı çalışmaya başladığınız tarihten itibaren çalıştığınız tüm işyerlerinin SGK sicil numarası ile unvanlarının yer aldığı bir dökümdür. SGK işyeri unvan listesinin bir örneği aşağıdaki gibidir;

sgk işyeri unvan listesi örneği

Belge yukarıdaki gibidir ve alt tarafında da belgenin onaylı olduğuna dair barkod ve numaralar vardır. Yukarıdaki belgede güvenlik amacı ile işyeri numaraları ve unvan kısımları silinmiştir. Bu belgede yer alan kısımlar ve açıklamaları aşağıda ayrı başlıklar halinde açıklanmıştır.

İşyeri/Kurum/Sandık no nedir ?

İşyerinizin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescilli olduğu numarayı gösterir. Bu numara özel sektör işyerleri için 26 hanelidir. Kamu Kurumları için ise genelde 6 ya da 8 haneden oluşur. Size hizmet dökümünde işyerinizin sicil numarasını kısaltılmış şekilde yani 7 haneli olarak görürsünüz.

Sgk hizmet dökümü ünite ne demek ?

Hizmet dökümünde yer alan ünite bilgisi işçinin çalıştığı işyerinin bağlı olduğu SGK ünitesi diğer adı ile Sosyal Güvenlik Merkezi’ni gösterir. Buradan hareketle işçi rapor parası ve diğer şahıs ödemeleri gibi ödemeler için bağlı olduğu ve ilk başvuruyu yapması gerektiği Sosyal Güvenlik Merkezi’ni kolayca öğrenebilir.

Bu kısım işyerinin hangi il ve ya ilçeye bağlı olduğunu gösteren bir koddur. Her SGM’nin ayrı bir kodu vardır. Her SGM ünite kodu ilin plaka numarası ile başlar. Örneğin İşyeriniz İstanbul’da ise 3401 gibi bir numara olur.

İşkolu ( nace) kodu nedir ?

Bu kod işyerinizin tabi olduğu sektöre ilişkin koddur. Örneğin karayolu taşımacılığı kodu 4941’dir.İnşaat işlerinde ise 4120’dir. İşkolu kodu nace kodu olarak da tanımlanır ve işyerinin tehlike sınıfı bu koda göre belirlenir. Aynı zamanda 6’lı nace kodu olarak da tanımlanır. Güncel işyeri kodları listesi her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanır.

Mahiyet nedir ?

Bu kısım işyerinizin özel sektör mü yoksa kamu işyeri mi olduğuna dair bilginin verildiği kısımdır. Özel sektör işyeri ise “özel”, kamu işyeri ise “kamu” yazar.  Tüzel özel bir işyeri ya da farklı statüde bir işyeri ise burada ona ilişkin bilgi yer alır.

İşyeri ünvanı ne demek ?

Bu da çalıştığınız işyerinin unvanıdır. İşvereniniz Ali VELİ ise işveren adı yazar. Şirket ise unvan yazar. İşte alınan işyeri unvanı listesindeki unvan kısmı da buradaki bilgilere göre düzenlenir.

SGK Hizmet dökümü nedir, nereden ve nasıl alınır ?

SGK hizmet dökümü ilk defa sigortalı tescil edildiğiniz tarihten itibaren tüm ssk, bağkur, emekli sandığı, banka sandığı, stajyerlik, çıraklık v.s. hizmetlerinizin, hizmet gün sayınızın ve prim tutarlarınızın yer aldığı bir dökümdür. SGK hizmet cetvelinde yer alan bazı terimler ve anlamları ise şu şekildedir.

Sigorta kolu nedir ?

Tabi olduğunuz sigorta kolu yer alır burada.

 • 4a yazıyorsa ssk hizmeti,
 • 4b yazıyorsa bağkur hizmeti,
 • 4c yazıyorsa emekli sandığı hizmetinizin olduğunu anlayabilirsiniz.

Sigorta statüsü nedir ?

Burada hangi Kanuna tabi olduğunuz yazar. Örneğin 2008 sonrası hizmetler için 5510 S.K yazar. Öncesi için ise SSK’da 506 S.K, Bağkurda ise 2926 ya da 2925 S.K gibi terimler yazar.

Hizmet dökümü sicil no ne demek ?

Bu kısımda ssk, bağkur, emekli sandığı ya da diğer kapsamlardaki sicil numaranız yazar. Eski çalışmalar T.C. numarasına aktarılmamış olabileceğinden eski sicil numaranıza ilişkin hizmetleriniz burada görünmeyebilir. Eğer böyle bir durum mevcutsa ve sicil numaranıza ait hizmetler SGK hizmet dökümüne işlenmemişse ünite kısmında yer alan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne dilekçe ile başvuru yaparak işlenmesini sağlayabilirsiniz.

Meslek kodu ne demek ?

Çalışma Bakanlığı tarafından her bir meslek için meslek kodu belirlenmiştir ve artık hizmet dökümünde bunların yer alması zorunlu hale gelmiştir. Burada 6 haneli meslek kodunuz yazar. Meslek kodu özellikle çıraklık, kalfalık ve ustalık belgesi alacaklar için önem arz etmektedir. Zira bu belgeler düzenlenirken işyerindeki deneyime ve sigortalılığa bakıldığından kişinin bu meslek kodu ile ne kadar süre bildirim yapıldığı önem arz etmektedir.

Meslek kodunuzu hizmet cetvelinden kontrol ederek yanlış ise işyerinize iletmeli ve düzeltilmesini talep etmelisiniz. Eğer bildirilmesi gereken kod ile bildirim sağlanmadıysa işveren SGK’ya dilekçe ile başvurarak geriye dönük ve cezasız olarak düzeltilmesini sağlayabilir.

P.e.k/ bsmk dğr /ek gstrg özel sektör ne anlama gelir ?

Bu kısımda emekliliğe esas brüt kazancınız yazar. P.E.K diğer anlamı prime esas kazançtır. Emeklilikte en önemli parametrelerden birisi budur. Prime esas kazancınız ne kadar yüksek olursa emekli olduğunuzda o kadar yüksek emekli maaşı alabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için hemen pek/ek gösterge/basamak değeri nedir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hizmet dökümü Eksik G.N. nedir ?

4a ssk kapsamında çalışmakta iseniz ve ay içerisinde 30 günden az çalışmanız varsa işveren gününüzü 30 günden az bildirir. 30 günden az çalışma sebebiniz ne ise (örneğin rapor, ücretsiz izin v.s.) her bir nedenin bir SGK eksik gün kodu vardır ve işveren sizi bu kodla SGK’ya bildirir. Bu kısımda neden eksik günle çalıştığınızın kodu yer alır. Örneğin 01 yazıyorsa rapor aldığınız, 21 yazıyorsa ücretsiz izinde olduğunuz anlaşılır. Hizmet dökümünde yer alan tüm parametreler ve ayrıntılı açıklamaları için hemen sgk eksik gün nedenleri ve açıklamaları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Barkodlu 4a hizmet dökümü nasıl alınır ?

SSK hizmet dökümü isimden sorgulama ya da tc kimlik no ile ssk sorgulama şifresiz yapabileceğiniz online bir platform bulunmamaktadır. Ayrıca SSK hizmet dökümü isimden sorgulama da yapılmamaktadır. Hizmet dökümünü size en yakın SGK’dan kimliğiniz ile birlikte alabileceğiniz gibi www.turkiye.gov.tr adresinden e devlet şifreniz ile de alabilirsiniz. E devlet giriş ssk hizmet dökümü sorgulaması için lütfen aşağıdaki aşamaları takip ediniz;

 • www.turkiye.gov.tr adresinden sisteme T.C. numaranız ve E devlet şifreniz ile giriş yapın.
 • Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu-Ortak 4a/4b/4c Hizmetler-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü menüsünden sorgulama yapabilir ve resmi barkodlu çıktı alarak sizden isteyen Kurum, Kuruluş ya da işyerine verebilirsiniz.
 • Direk sorgulama ekranına buradan gidebilirsiniz ⇒ sgk hizmet dökümü sorgulama.

Ssk hizmet dökümü isimden sorgulama yapılabilir mi ?

SSK hizmet dökümü yalnızca e devlet sisteminden yukarıda belirtildiği gibi sorgulanabilir. SGK hizmet dökümü eskiden sigortalının T.C. numarası ile e devlet olmadan sorgulanabiliyorken yapılan son değişiklikler ile yalnızca e devlet sisteminden ya da SGK’dan sorgulanabilmesi mümkün kılınmıştır. TC numarası ile sorgulama yolları için hemen  ssk tc ile sorgulama ekranı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşkur işyeri ünvanına ne yazılır ?

Yukarıda SGK ve işkur işyeri ünvanı ne demek konusunda ayrıntılı bilgi verdik ve işyeri unvanının ne olduğu konusunda tanımlama yaptık. İşkur’a yapılacak kayıt, tanımlama ve başvuru işlemlerinde işyeri unvanı istenebilmektedir. Buraya işyerinizin unvanını örneğin Bakır LTD ŞTİ. olarak yazın. Eğer işyerinizin tam unvanını bilmiyorsanız yukarıda anlatıldığı gibi SGK Tescil ve Hizmet Dökümü üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

İş ünvanı nedir ?

Peki iş ünvanı ne demek ? İş unvanı aynı zamanda meslek unvanı olarak da adlandırılır. Bir çalışana işyerinde verilecek olan görev ve sorumlulukları göstermek için verilmiş olan unvan olarak tanımlanabilir. İş unvanı örnek olarak şunlar verilebilir; kalite kontrol mühendisi, hemşire, makine teknikeri, insan kaynakları sorumlusu

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“İşyeri Unvan Listesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır ?” üzerine 4 yorum
 1. 2008yilindan önce çalıştığım kurumlar da meslek kodum yok.bunu nasıl kaydettirebilirim.sgk ya gidiyorum olma diyorlar

  Yanıtla
Yorum yapın