SGK Hizmet Dökümündeki Kodlar ve Açıklamaları

SGK tescil ve hizmet dökümünde birçok kod yer almakta. Çoğumuz bu kodların ne anlama geldiğini doğal olarak bilemiyoruz. Zaten çoğunlukla kısaltılmış terimler ve teknik terimler yer almakta. Bu yazımızda hizmet dökümünde yer alan 506 aphb, *4a sigorta kolu, 4a hizmet dökümü yıldız işareti gibi parametrelerin ne anlama geldiği ve açıklamalarını detaylı olarak bulabilirsiniz.

Aphb ne demektir ?

Aylık prim ve hizmet belgesi kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Sigortalı çalışanların prim gün sayısı ve prime esas kazançlarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi için elektronik ortamda kullanılan bildirgedir.

506/ aphb ne demek ?

01 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde 4a yani eski adı ile ssk kapsamında bir işyerinde sigortalı çalışanların bildirim işlemleri eski 506 sayılı Kanuna göre yapılmaktaydı. 506 tabi olunan kanun numarası. APHB ise aylık prim ve hizmet belgesi kelimelerinin açılımından oluşmakta. Aylık prim ve hizmet belgesi ise işverenlerin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderdiği ve işçinin çalışma gün sayısı, prime esas kazanç bilgisi, iş giriş ve çıkış tarihleri, eksik çalışma nedeni v.s. bilgilerinin yer aldığı belgedir. Yani aslında sizin hizmet dökümünde gördüğünüz bilgiler işveren tarafından APHB ile SGK’ ya gönderilmekte. 01 Ekim 2008 sonrası ssk hizmetleri ise sadece APHB olarak görünür. Önünde 506 ibaresi yer almaz.

506 aphb meslek kodu nedir ?

506 sayılı Kanuna tabi olarak bildirilen SSK hizmetleri için işveren tarafından seçilen sigortalı meslek kodudur. Meslek kodları işçinin işyerinde yapmış olduğu işe uygun bir şekilde bildirimine imkan sağlayan kodlardır. İşveren tarafından kodla bildirim zorunludur. SGK meslek kodları sayfamızdan hem güncel meslek kodları listesine göz atabilir hem de konu hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Sigorta kolu (*)4a ne demek ?

Bildiğiniz gibi yürürlükteki 5510 Sayılı SGK Kanunu 01 Ekim 2008 tarihinden sonra yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 4. maddesinin a bendinde tanımlanan sigortalılar hizmet akdine tabi olarak bir işyerinde çalışanlardır. Yani eski adı ile SSK kapsamında çalışanlar yeni kanunda 4a sigortalısı olarak tanımlanır. Özetle 4a demek bir işyerinde sigortalı çalışanlar demektir. Ayrıca staj/çıraklık sigortaları, sözleşmeli çalışan memurların bildirimleri, kamuda sürekli işçi kadrosunda yer alanların bildirimleri de bu kodla yapılır.

(ş)4a sigorta ne demek ?

4a’nın önünde (ş) şeklinde yer alan ifade şüpheli işyeri anlamına gelir. Bu  işyerinin Sosyal Güvenlik Denetmenleri ya da Müfettişleri tarafınca denetleme sürecinde olduğu anlamına gelir. Denetim ya da teftiş sonuçlanmadan 4a sigortanın önündeki (ş) kaldırılmaz. Böyle bir durumda şayet emekliliği hak ederseniz denetim süreci tamamlanmadan önünde (ş) yer alan 4a ssk hizmetleri emeklilikte sayılmaz ve dolayısıyla maaşınız bağlanmaz.

Bazı okurlarımız tarafından bu şaibeli olarak anlaşılmakta ve şaibeli işyeri ne demek sorusu da bize sorulmakta. Yukarıda da belirtildiği gibi (ş) ibaresi şaibeli değil, şüpheli işyeri olarak tanımlanmalıdır.

(k) 4a sigorta ne demek ?

4a’nın önünde (k) olarak yer alan ifade kontrollü işyeri anlamına gelir. Peki kontrollü işyeri ne demek ? Kontrollü işyeri de aynen şüpheli de olduğu gibi Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından denetim sürecinde olan işyerleridir. Denetim bittikten sonra bu ibare kaldırılır. Bu süreçte denetim sonuçlanmadan başında (k) ibaresi yer alan 4a ssk hizmetleriniz sayılmaz.

(*)4a parantez içindeki yıldız neyi ifade ediyor ?

Peki (*)4a sgk ne demek ? 4a’nın önünde (*) şeklinde yer alan ifade geçici iş göremezlik raporu aldığınızda raporlu olduğunuz süre boyunca çalışmadığınızın SGK’ya bildirimi için kullanılan bir ifadedir. İşveren aylık prim ve hizmet belgenizi elektronik ortamda SGK’ya bildirirken bu kısmı işaretleyerek “Sigortalı raporlu olduğu sürede işyerinde çalışmamıştır” bildirimini de bununla yapabilmekte. Özetle istirahat raporu aldığınız dönemde rapor süresince çalışmadığınızın bildirimi için kullanılan ibaredir.

(*)4a ile belirtilen kayıtlarda sigortalı istirahat süresinde çalışmamıştır ne demek ?

İşverenler rapor alan sigortalılar için çalışmadıklarına dair bildirimi elektronik ortamda yapmak zorundadırlar. Bildirim yapılmadığında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanmaktadır. İşverenler de ceza yememek için elektronik ortamdaki bildirimle birlikte tüm sigortalılar için istirahatli sürelerde çalışmamıştır kutucuğunu da işaretlemektedirler. Beyanname ekranında işaretlenen bu kutucuk hizmet dökümünde * olarak görünmektedir.

Hizmet dökümü meslek kodu nedir ?

Yapılan son düzenleme ile 4a ssk kapsamında çalışanların meslek kodlarının hizmet dökümünde bildirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Burada yer alan meslek kodu 6 haneden oluşur ve çalıştığınız işin kısa tanımlamasıdır. Bazı sigortalılar meslek kodum hizmet dökümümde görünmüyor diye bize yazmakta. Bu tür bir durumda düzeltme işlemi oldukça basit. İşvereniniz bir dilekçe ile bağlı olduğu SGK’ya başvuru yaparak meslek kodunuzu hizmet dökümünüze ekletebilir.

Hizmet dökümü İşyeri/ Kurum/ Sandık No nedir ?

İşçi, memur v.s. bildirimi yapan bir işyerinin SGK’da tescilli olduğu bir numarası vardır. Bu kısımda yer alan numara çalıştığınız işyeri ya da Kurum’un SGK’da tescilli olduğu numaradır.

SGK ünite kodu nedir ?

Ünite kısmı bağlı olduğunuz SGK/Sosyal Güvenlik Merkezi birimini gösterir. İşveren olarak bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi buradan tespit edilir. Ayrıca rapor parası ve diğer ödemelerde ya da emeklilik başvurusunda bağlı olduğunuz ve başvuru yapmanız gereken SGK’yı buradan tespit edebilirsiniz.  Güncel Sgk ünite kodları listesine SGK’dan ulaşabilirsiniz.

Sgk ünite kodu sorgulaması nasıl yapılır ?

SGK’da tescilli işyeri dosyanızın ünite kodunu SGK işveren sistemine E-bildirge SGK şifreleriniz ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Ünite kodu 26 haneli SGK işyeri tescil numarasında il kodundan sonra gelen koddur.

Sgm kodu nedir ?

SGM kodu işveren olarak bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’nin SGK işyeri sicil numarasındaki kodudur. Ünite kodu ile SGM kodu aynı kodlardır. SGK işyeri sicil numarasında il kodundan sonra gelen kod SGM kodudur.

Blg Kod/ Bsmk/ Drc-Kd ne demek ?

Blg Kod ibaresi belge kodunun açılımıdır. Çalışma durumuna göre işçilerin belge kodları farklı olabilmekte. Örneğin burada “1” yazıyorsa “Tüm Sigorta Kollarına Tabi çalışanlar “ olarak bildiriminiz yapılıyor anlamına gelir. Normal sigortalılar için bu kodla SGK’ya bildirim yapılır. Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler “2-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi çalışanlar” kodu ile SGK’ya bildirilir. Bsmk ise basamak anlamına gelir. Basamaklandırma 2008/Ekim öncesi bağkurlular için vardı ancak 2008 yılından sonra kaldırıldı.

Drc-Kd ise derece ve kademe kelimelerinin kısaltılmış halidir. Bu kısım devlet memurları için geçerlidir. Bulunduğu unvan ve kıdemine göre tabi olduğu kademe ve derece bilgisini gösterir.

P.E.K./ Bsmk Dğr/ Ek Gstrg ne demek ?

Kısaca değinmek gerekirse P.E.K prime esas kazanç kelimelerinin kısaltılmış halidir. Yani SGK’ya bildirilen brüt maaşınızdır ve emeklilikte en önemli parametredir.Bsmk değeri basamak değeri anlamına gelir. Bağkurda 01 Ekim 2008 öncesi nde basamak uygulaması vardır. Tabandan prim ödemeye başlar ve süre geçtikçe basamak yükselirdi. Burada 2008 öncesi bağkur kapsamında tabi olduğunuz basamak bilgisine ulaşabilirsiniz. 2008 sonrası için bu uygulama kaldırıldı. Ek gstrg ise ek gösterge anlamına gelir ve memurları ilgilendiren bir kısımdır.

Eks. Gün Ndn. ne demek ?

Eks. Gün Ndn. eksik gün nedeni kelimelerinin kısaltılmış halidir. Ay içerisinde rapor, ücretsiz izin, mazeret izni, part time çalışma v.s. gibi çeşitli nedenlerle 30 günden az çalışma varsa işveren 30 günden az çalışma nedenine ilişkin bildirimi eksik gün kodları ile yapar. Eksik gün nedenleri ve açıklamaları hakkındaki tüm detaylar için hemen sgk eksik gün bildirimi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sigorta kolu 4b ne demek ?

5510 sayılı SGK Kanunun 4’üncü maddesinin B bendinde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar tanımlanır. Yani bu kapsamdaki sigorta eski adı ile bağkur hizmetidir. Bu kapsamda tarım/çiftçi bağkurlular, esnaf bağkurlular, şirket ortakları ve isteğe bağlı bağkurluların hizmeti 4b olarak görünür.

2926-4/1b Tarımsal Faaliyet ne demek ?

4b yani bağkur sigortasının alt koludur. Çiftçilik kaydından dolayı bağkurlu olanların hizmetleri bu kapsamda görünür. Yani SGK hizmet dökümünde görmüş olduğunuz bu kısım tarım/çiftçi bağkur hizmetinizi gösterir.

1479-4/1b Zorunlu Sig. ne demek ?

4b eski adıyla bağkur sigortalıları için alt koddur. Vergi kaydından dolayı bağkurlu olan esnaflar ile şirket ortaklarının hizmetleri bu kapsamda hizmet olarak görünür.

Sigorta kolu 4c ne demek ?

Bildiğiniz üzere ilk defa 01 Ekim 2008 tarihinden sonra devlet memuru olanlar 5510 Sayılı SGK Kanunu hükümlerine tabi. 5510 Sayılı SGK Kanununun 4’üncü maddesinin c bendinde kamuda kadrolu çalışanlar tanımlanır. Dolayısıyla 657’ye tabi kadrolu memur iseniz SGK’ya bildiriminiz 4c sigorta kodu ile yapılır. Özetle 4c sigorta emekli sandığı kapsamında bildirimi yapılanların sigorta koludur.

Bu kısım çoğunlukla memurların kafasını karıştırmakta. Buradaki 4c ibaresi 657 sayılı kanunun 4C maddesi değil. Zira 657 sayılı Kanunun 4c maddesine tabi çalışanlar sözleşmeli memurlardır. Buradaki 4c maddesi 5510 sayılı SGK kanunun 4. maddesinin c bendidir.

SGK 4a nedir, kimleri kapsar ?

4a sigortalıları 5510 Sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamında sayılan sigortalılardır. Bunlar eski adı ile SSK kapsamındaki sigortalılardır. Özel sektörde sigortalı çalışanlar ile Kamuda sözleşmeli ya da işçi kadrolarında çalışanların hizmetleri 4a kapsamında hizmet sayılmaktadır.

5/5 - (2 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“SGK Hizmet Dökümündeki Kodlar ve Açıklamaları” üzerine 42 yorum
 1. mrb
  öncelikle kolaylıklar diliyorum.
  yedek subaylığımın safahat bilgileri
  eğitim birliğine katılış 03-12-1997
  eğitim birliği bitiş 31-03-1998
  yedeksubaylık başlangıç 15-04-1998
  yedeksubaylık bitiş 21-03-1999 ( teğmen olarak terhis oldum)
  bu durumda eyt için sigorta başlangıç tarihim eğitim birliğini yedek subaylık hakkını alarak mezun olduğum tarih (31-03-1998) mi yoksa 14 gün izinden sonra katıldığım tarihmi (15-04-1998) esas alınacak.

  Cevapla
 2. Merhabalar, 1998 yılında 19 günlük sgk yatışım gözüküyor. Bir bankada part time çalışmıştım. Emeklilik için başlangıç sayılıyor mu yoksa en az 30 gün yatması gerekiyor mu?

  Cevapla
 3. Merhaba 07.1999 sigorta başlangıcı olarak gözüküyor e devlette, tabi bu stajdı ama 20 gün olarak yatırılmış yani başlatılmış eyt den bu durumda faydalanabilirmiyim acaba yoksa staj olduğu için sayılmazmı bilemedim staj olduğuna dair bir ibare de yok ama

  Cevapla
 4. MERHABALAR
  26/04/1974 doğumluyum. İlk iş başlangıcım 01/11/1995.
  19/04/2012 tarihinden itibaren maden yeraltı işçisiyim ve halen çalışmaktayım.
  Maden yeraltı öncesinde 2700 işgünü çalışmam var.
  Emeklilik durumum hakkında bilgi alabilir miyim?

  Cevapla
 5. Merhaba,1998 girişliyim ama ssk hizmet dökümüne baktığımda derece kademe kısmında normal işler gözüküyor.Bu staj sigortası degil degil mi ? Staj sigortası olsa,uzun vadeli hizmet dökümünü sorgula dedigim zaman oraYanlışmıyımda staj sigortası gözükmüyor diye biliyorum.?

  Cevapla
  • Merhaba. E-devlet sisteminin kafa karışık bu aralar. Staj süresi ise emeklilikten sayılmıyor zaten.

   Cevapla
 6. Belediyede beden işçisi olarak 1998den beri çalışıyorum. Kıdem tazminatı hesaplanirken brüt maaşa bakılıyor fakat sgk dökümünde her ay farkli bir p.e.k yazıyor bir ay 18bin bir ay 12bin. Neye göre kıdem tazminatı alırım acaba? Teşekkür ederim.

  Cevapla
 7. Kamuda öğretmenim, 3 senem doldu ve kadrolu ogretmenlige gectim. Hizmet birleştirme icin ilce milli egitime başvuruda bulundum, önceden özel sektorde öğretmen olarak çalıştığım yerlerden toplamda 274 günüm var.
  Çalıştığım gunlerin, 257 gününü İzmir Menemen Emiralemde bulunan bir kolejde çalıştım, 17 gününü ise izmir Karşıyaka merkezde bulunan bir kursta çalıştım.
  Çalıştığım yerler memuriyette bana emekliliğe ek olarak puan kademe ve emeklilik hakkı olarak nasıl yansıyacak onu öğrenmek istiyorum.

  Cevapla
  • Merhaba. Hayır yansımaz. Kamuda geçen örneğin ücretli öğretmenlik hizmeti olsaydı memuriyet süresinden sayılabilirdi. Özel sektör çalışması sayılmıyor.

   Cevapla
   • Merhaba ÖmerBey…Ben yedeksubayligimi 20.11.1999 ve 20.03.2001 tarihleri arasinda yaptim.Astegmenligimi 20.03.2000 ve 20.03.2001 tarihlerinde yaptim.Ancak sgk hizmet dökümüne benim bu tarih araligindaki astegmenligimi 15.04.2000 ve 14.04.2001 olarak islemis.Bu tarih araliginin değişimi olabilirmi yani itiraz edebilirmiyim…Astegmenlik tarih araligimi terhis tarihim olan 20.03.2001 olarak degistirebilirmiyim??Bunun icin ne yapmam gerekir..

    Cevapla
  • 4 b sigortalılık surem içerisinde 4 ay durduruldu yazıyor önceden pirim gun v. s hepsı yazılıydı şimdi 4 ay 220 gun eksıltılmış o ayların karşısına durduruldu yazıyor neden

   Cevapla
    • Merhaba,
     657 kadrosunda memurum…sgk hizmet dökümünde meslek kodu kısmı boş….çalıştıgım kurum sgk ile ilgili olduğunu kurumun birşey yapamayacağını söylüyor..meslek kodumu yazdırmak mümkünmü?

     Cevapla
 8. ssk dan 14 şubat ayrıldım 15 şubatta memur olarak başladım ancak hizmet dökümünde ? işaret çıkıyor anlamı nedir

  Cevapla
 9. Merhaba lar 2006 Aralık ayında milli eğitim bakanlığına bağlı 656 tabi 4b li öğretmen olarak atandım. 2011 KHK ile kadroya geçtim sözleşmeli çalıştığım süre Sgk ya kısmı süreli çalışan usta öğretici olarak girilmiş bu durumda hak kayıplarım var mıdır? Neler yapmalıyım?

  Cevapla
 10. Merhaba, benım sgk dökümümü girdiğim zaman eksik gün kutusunda farklı rakamlar yazıyor. Ama ben o belırtılen rakamlar kadar ne izin kullandım ne de başka bir sebeple çalışmazlık yapmadım. Sebebi nedir sizce?
  Gün 12yazıyor mesela eksın gün 27. Eksık güne tıkladıgımda kısa çalışma ödeneği diyor ama o kadar gün kullanmadım yardımcı olursanız cok sevınırım

  Cevapla
 11. Belediye çalışanıyım sgk hizmet dökümünde işyeri kurum sandık no bazı aylarda farklı olarak yazılıyor nedeni ne olabilir. Bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler.

  Cevapla
 12. 01.01.2021 de maaşım bağlandı toplu paramı aldım . Önceden sistemde maaş ödemesi görünüyordu ve banka değişikliği vardi . 2 gun önce baktım ödenen tutar 0 TL ve aylık ödenmez ibaresi var. Banka değişikliğinde ise bu tc ait aktif gelir bilgisi bulunmamaktadır yazıyor. Emekli bilgilerim cikiyor fakat bunlar çıkıyor ödeme 0 TL ve aylık ödenmez şeklindeki ibare ne demek? Sağlık provizyon acık emekli yaziyor. Fakat tutar 0 TL maaş hakkında. Ne yapmam lazım 170 aradım maaşınız durduruldu olarak görünüyor denildi. Ben anlamıyorum herkes bisey söylüyor hakkettigim maaş ne hakla durdurulur bunun yasal süreci var midir . Primim tam 58 yaş 6088 günden emekli oldum 4b kapsamında. Yardimci olursanız sevinirim

  Cevapla
 13. Mehmet Aydıncık. Merhaba
  Eşim, 05.10.1971 d. Lu
  01.06.1995 tarihli bağkurlu
  11 aylık hizmeti var.
  1997-1998 – 2004 yıllarında 721 günlük borçlanma çıkıyor.
  07.05.2007 tarihli ziraat odası girişi mevcut. 20.12.2017 tarihinde bağkuru durdurduk ancak kayıt devam ediyor.
  17.12.2020 tarihinde ek 5 e kayıt yaptırdık.
  Ziraat odası kaydı yapıldıktan sonra sgk ya bilgi verilmesi gerekiyormuş. Bilgi vermedik.
  Zıraat odası kaydını nasıl sgk’ya işletebiliriz. Eşim ne zaman emekli olur.
  Vereceğiniz cevap için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

  Cevapla
  • Merhaba. Sorularınızı tam olarak anlamadım ?
   Ziraat Odası kaydını SGK’ya işletmek ne demek ? Ziraat odası zaten kayıtları SGK’ya göndermekte.
   Eğer Ek 5 tarım sigortası Ziraat Odası kaydının devam ettiği dönemde açıldıysa iptal olur.

   Cevapla
 14. merhaba. belediye çalışanıyım az önce sgk hizmet dökümünde 7.aydan beri (*)4A bu şekilde yazdığını görüyorum. yazınızdan anladığım kadarıyla bunun anlamı istirahat rapor vs. için geçerli fakat ben bu süreçte bilfiil çalıştım ve hiç bahsi geçen durumlar olmadı. bunun kısa çalışma ödeneği ile bir ilgisi olabilirmi? olursa o daha kötü çünkü kısa çalışma da yapmıyorum . aydınlatır mısınız mümkümse

  Cevapla
  • Merhaba. İşyerleri rapor bildirmeme cezasına tabii olmamak için tüm sigortalılar için istirahatli olmasalar bile bu kutucuğu işaretliyor. Size bir zararı ya da yararı yok.

   Cevapla
 15. Sayın Ömer bey 4a hizmet dökümlerinde bazı aylarda soyadımda gülkan yerine gulkan yazılı ve bazılarında da isim soyisim dogru fakat onunda altına parantez içinde gene gulkan olarak yazılı serdar gülkan(serdar gulkan) şeklinde ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  Cevapla
Yorum yapın