İşten Çıkış Bildirgesi: Nasıl Yapılır, Örneği, İşveren Vermiyor Çözümü

İşten çıkış bildirgesi hakkındaki tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. Sigortalı olarak çalışırken işten çıkışı verilmesi gereken çalışanların işten çıkış bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda işten ayrılma bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesindeki çıkış karıştırılmakta ve işten çıkış verilmesi unutulabilmektedir.

SGK işten ayrılış bildirgesinin işçinin çıkış tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde verilmesi gerekirken aylık prim ve hizmet belgesinin takip eden ayın 23’üne kadar verilmesi gerekir. Dolayısıyla sigortalı işten çıkış belgesinin aylık prim ve hizmet belgesi beklenmeden en geç işten ayrılış tarihinden itibaren 10. güne kadar verilmesi gerekmektedir.

Sgk işten ayrılış belgesi geç verildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ceza uygulanabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda her bir işten ayrılış sebebinin bir işten çıkış kodu vardır. Şimdi hem işten çıkış Sgk kodlarının ne anlama geldiğine hem de işten çıkış belgesi konusunda merak edilen tüm soruların cevaplarına;

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi nedir ?

4a ssk kapsamında çalışanların işten çıkışının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesinde kullanılan belgedir. Sözleşmeli çalışan memurlar için de bu belge verilir. Belgenin bazı istisnai durumlar haricinde elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

İşten çıkış bildirgesinin işveren tarafından çıkış tarihinden sonra 10 gün içerisinde verilmesi gerekmektedir. Geç verilmesi ya da hiç verilmemesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanmaktadır.

Sigorta çıkışı nasıl yapılır?

Çıkış işvereniniz tarafından işten ayrılış bildirgesi uygulamasından ve elektronik ortamda yapılır. İşveren olarak işten çıkış bildirgesi uygulaması üzerinden T.C. numaranız ve E-bildirge şifrenizle giriş yaparak çıkışı kolayca yapabilirsiniz.

SGK 4/a işten ayrılış bildirgesi formu

İş çıkış belgesini elektronik ortamda Sgk işten çıkış bildirgesi uygulaması ile verebilirsiniz. Uygulamaya buradan gidebilirsiniz: ⇒ sgk işten çıkış. Sosyal Güvenlik Kurumu işçi çıkış bildirgesi uygulamasından işten çıkış bildirgesini verebilmeniz için e bildirge şifresine ihtiyacınız olacak.

İşten ayrılış formu örneği

İşten ayrılış bildirgesi formunu excel olarak buradan indirebilirsiniz : ⇒ işten çıkış belgesi örneği . Boş olarak işten çıkış bildirgesi örneği aşağıda paylaşılmıştır.

işten çıkış belgesi örneği
işten ayrılış bildirgesi örneği

İşten ayrılış bildirgesi geç verme cezası ne kadar uygulanır ?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Sgk çıkış bildirgesini en geç işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren 10’uncu güne kadar bildirmeniz gerekir. İşten çıkış bildirimini geç yapan işverenlere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanır. Sigortalı işten ayrılış  bildirgesinin;

 • Verilmediği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilirse yani işlem re’sen olursa fiil tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin 1/10’u tutarında sigortalı başına ceza uygulanır.
 • Eğer işten çıkış kağıdını vermediğinizi kendiniz fark ederseniz ve işten ayrılış tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde verirseniz bu durumda yine 1/10 tutarında uygulanır. Ancak cezayı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde öderseniz 1/4’ünün 3/4’ünü ödersiniz. Eğer bir ay geçtikten sonra verirseniz sadece %25 indirim uygulanır.

Sgk işten ayrılma belgesinin geç verilmesinden dolayı uygulanan idari para cezasını size tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde öderseniz %25 indirimli öderseniz. Yukarıda da belirttiğim üzere işyerinden çıkış belgesini verilmesi gereken tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde vermeniz halinde indirim oranı 1/4’ünün 3/4 ü olmakta.

SGK işten çıkış kodları

Her bir işten ayrılış sebebinin Sgk çıkış kodu bulunmaktadır.

 • 1- işten ayrılış kodu Deneme süreli imzalanmış sözleşmenin işveren tarafından feshedilmesi
 • 2-Deneme süreli işe alınmış çalışanın kendi isteği ile sözleşmesini feshetmesi
 • 3-İstifa diğer adıyla sözleşmenin işçi tarafından feshi, işçinin kendi isteği ile ayrılması
 • 4-Sözleşmenin işveren tarafından feshi. Gerekçe bildirmeden fesih halinde kullanılan koddur.
 • 5-Süresi belli olan bir işin sona ermesi,
 • 8-Emeklilik ya da toptan ödeme gerekçesi ile çıkış,
 • 9-Malulen emekli olacak kişinin çıkışının verilmesi,
 • 10-Ölen sigortalı için bu çıkış kodu kullanılır.
 • 11- İş kazası sonucunda ölen sigortalı için bu sgk çıkış bildirgesi kodu kullanılır.
 • 12-Askerlik nedeni ile işten ayrılanlar için bu sgk çıkış belgesi kodu kullanılır.
 • 13-Evlilik nedeni ile işten ayrılacak kadın işçi için bu işyeri çıkış bildirgesi kodu kullanılır.
 • 14-Emekli olabilmek için yaş dışında prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağlayanlar için bu kod kullanılır. Genelde kıdem tazminatı alabilmek için emeklilik sebebi ile işten ayrılacaklar için bu iş çıkış bildirgesi kodu kullanılır.
 • 15-İşverenlerin toplu olarak işçi çıkarmada kullandıkları işten ayrılış belgesi kodudur.
 • 16- İşçinin aynı işverenin başka bir işyerine nakli halinde kullanılan sigortalı işten ayrılış bildirgesi kodudur.
 • 17-eğer işyeri kapanma gerekçesi ile işçi işten çıkartıldıysa bu işten çıkarılma bildirgesi kodu kullanılır.
 • 18-İşin sona erme hallerinde kullanılan çıkış bildirgesi kodudur. Bu 4a işten ayrılış bildirgesi kodu genelde bina inşaatı, ihaleli işler gibi geçici olarak yapılan işlerde çalışan sigortalılar için kullanılır.
 • 19-Mevsimlik işler için bu işten ayrılma bildirimi kodu kullanılır. Bu kod sözleşmeyi askıya alma kodudur. Eğer işçi tekrar işe alınmayacaksa 4 kodu ile çıkış verilmesi gerekir.
 • 20-Kampanya bitimlerinde bu sgk ayrılış bildirgesi kodu kullanılır. Eğer çalışan tekrar işe alınmayacaksa 04 kodu ile isten ayrilma bildirgesinin verilmesi gerekir.
 • 21-Statü değişikliği halinde bu sgk işten çıkış bildirge kodu kullanılır.
 • 22- Diğer nedenler olarak tanımlanan ayrılış bildirgesi kodudur. Eğer işçinin çıkarılma sebebi tanımlı sigorta işten ayrılış kodlarından birisine uymuyorsa çıkış bu kodla verilebilir.
 • 23-İşçi tarafından sözleşmenin zorunlu nedenle feshedilmesi durumunda kullanılır. İşyerindeki zorlayıcı sebepler v.s. gibi durumlarda bu sgk işten çikiş bildirgesi kodu kullanılabilir.
 • 24- İşçinin sağlık problemlerinden dolayı isteği ile ayrılması halinde bu sgk işçi çıkış kodu kullanılır.
 • 25- işverenin ahlak ve ya iyi niyet kurallarına aykırılığı sebebi ile işçinin işten ayrılması halinde bu sgk işten çıkış bildirimi kodu kullanılır.
 • 26-İşyerinin disiplin kurulu kararı ile çıkışına karar verilenler için bu sgk işçi çıkış bildirgesi kodu kullanılır.
 • 27-Bu işten ayrılma bildirgesi kodu işçinin tutuklanması ya da zorunlu durumlarda işçinin çıkışın verilmesi gerektiği durumlarda kullanılır.
 • 28-İşçinin sağlık problemi varsa ve bu gerekçe ile işçinin çıkışı verilecekse bu sigorta çıkış bildirgesi kodu kullanılır.
 • 29-İşçi işyerinde ahlak ve ya iyi niyet kurallarına aykırı davranışı sebebi ile işveren tarafından işveren işten çıkış bildirgesi verilecekse bu kod kullanılır.
 • 30-Vize süresinin bitiminde kullanılır. Eğer işçi tekrar işe alınmayacaksa bu işçi çikiş bildirimi kodu yerine 04 işçi işten çıkış bildirgesi kodu ile verilmesi gerekir.
 • 31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında çıkışı verilecekler için işçi işten çıkış kodu kullanılır.
 • 32-4046 sayılı kanunun 21’inci maddesine istinaden özelleştirilen Kurumlar’dan çıkış verilecek olanlar için kullanılan işden çıkış kodudur.
 • 33-Gazetecilerin kendi isteği ile işten ayrılması halinde kullanılan sigortalı işten ayrılış kodudur.
 • 34– İşyerinin devredilmesi, niteliğinin değişmesi v.s. halinde bu sgk işçi çıkış kodu kullanılır.
 • 36-Olağanüstü Hal kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameler ile kapatılan işyerlerinde çalışanların işyeri çıkış belgesi kodudur.

Sigortalı işten ayrılış belgesi kodları bu şekildedir. Şimdi sgk işten ayrılış bildirgesi konusunda merak edilen bazı sorular ve cevaplarına yanıt bulmaya çalışalım.

Emeklilik için işten çıkış bildirgesi nasıl verilir ?

Emeklilik gerekçesi ile işten çıkarılacak bir işçi için çıkış kodunun 8-Emeklilik ya da toptan ödeme gerekçesi ile çıkış kodu ile verilmesi gerekiyor. Eğer bu kişi çalışmaya devam ediyorsa bir sonraki güne 02-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışanlar kodu ile girişini yapmanız gerekiyor. Emeklilik için gerekli şartlar sağlanıyor olsa bile belirtildiği şekilde ve kodlarla çıkış ve giriş işlemleri yapılmazsa emekli maaşı bağlanmaz.

İşten çıkış bildirgesi aynı gün verilir mi ?

Aynı gün verilmesinde kanunen bir engel bulunmamaktadır. İşçinin işten çıktığı gün yani aynı gün elektronik ortamda çıkış bildirgesi verilebilir. Ayrıca 10 günlük süre içerisinde verilmesi halinde de idari para cezası uygulanmaz. Aynı gün işten çıkış işlemleri hakkındaki tüm detaylar için hemen sgk işten çıkış aynı gün yapılır mı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşten çıktıktan sonra Sgk’ya bildirmek gerekir mi ?

Çalışanların bildirim yapmasına gerek yok. Ancak işverenin bildirim zorunluluğu da işten çıkış belgesi vermesi. Çalışanların sağlıktan yararlanma durumu işten çıkış tarihinden önceki gün sayısına göre belirlendiğinden işten çıkanların genel sağlık sigortaları ile ilgili durumu takip etmeleri gerekmektedir.

İşten çıkış görüntülemesi nasıl yapılır ?

Çıkış bildirgesi işveren ya da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görüntülenebilir. Çalışan olarak ise e-devletten işten ayrılış bildirgenizi görüntüleyebilir ve dilerseniz PDF olarak çıktısını alabilirsiniz. E-devlette İşten çıkış bildirgesi uygulamasına T.C. numaranız ve E-devlet şifresi ile giriş yaparak belgenizi oluşturabilirsiniz.

Yabancı uyruklu işten çıkış bildirgesi nasıl verilir ?

Eğer çalışma izni ve 9 ile başlayan yabancı T.C. numarası varsa sistemden verilir. Yoksa çıkışın yukarıda verdiğimiz formla elden Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeniz gerekiyor.

İşten ayrılış bildirgesi nereden alınır ?

Peki 4a işten çıkış bildirgesi nereden alınır ? İşten ayrılış bildirgesi işyerinden ya da herhangi bir Sosyal Güvenlik Merkezi’nden ya da E-devlet sisteminden alınabilir. Yukarıda E-devletten nasıl alabileceğiniz hakkında bilgiyi vermiştim.

İşten çıkışımın yapıldığını nasıl öğrenebilirim ?

En yakın SGM’den ya da E-devletten sorgulama yaparak çıkışınızın verilip verilmediğini anında öğrenebilirsiniz. İşten çıkış tarihinizi ve işten çıkış nedeninizi öğrenmek için hemen  işten çıkış kodu öğrenme sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

4a kapsamına ait işin sonlanması nedeniyle işten ayrılış bildiriminiz

Eğer çalışan olarak SGK sistemine tanımlı telefon numaranız varsa işveren çıkışınızı verdiği anda bu işleme ilişkin bildirim cep telefonunuza mesaj olarak iletilir. Bu mesajı alıyorsanız işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır.

10 gün geriye dönük işçi çıkışı hesaplaması nasıl yapılıyor ?

İş çıkışı hesaplanırken çalışanın işten ayrıldığı günde dahil edilir. Hafta sonları da bu hesaba dahildir. Yani 15 Mart 2018 tarihinde işten ayrılan bir çalışan için işten ayrılış bildirgesini 24 Mart 2018 tarihi 23,59’a kadar bildirmeniz gerekir.

İşten ayrılış bildirgesi düzeltme dilekçesi

Hatalı verilen işten ayrılış belgesi için düzeltme dilekçesinin işyerinin bağlı bulunduğu SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

İşten ayrılış bildiriminiz iptal edilmiştir ne demek ?

Bazen işverenler tarafından işten çıkış bildirgelerinin yanlışlıkla verilmesi ya da başka sebeplerden iptal edilmesi gerekebilmekte. İptal durumunda ise işçiye bu durum sms ile bildirilmekte. Neden çıkış yapıldığı ve sonradan neden iptal edildiği konusunda bilgiyi işvereninizden alabilirsiniz.

İşveren işten çıkış bildirgesi vermiyor ne yapılması gerekir ?

İşyerinden ayrılmış ve fiili olarak çalışmıyor olmanıza rağmen işveren tarafından işten çıkış bildirgeniz verilmiyorsa bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bir dilekçe ile bildirmeniz gerekiyor. Bu dilekçeye istinaden SGK işverenden işten ayrılış bildirgesini istemesini talep eder. Eğer işveren belirtilen sürede işlem yapmaz ya da herhangi bir cevap vermezse SGK denetmenleri tarafından denetim yapılarak işten ayrılış bildirgesinin neden verilmediği anlaşılır. Fiili çalışma olmadığı halde işveren tarafından işten ayrılışın bilerek verilmediği tespit edilirse;

 • İşten çıkış tarihi itibariyle çıkış SGK tarafından verilir.
 • İşveren hakkında idari para cezası uygulanır.
İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın