İşçi Fesih Bildirimi Örneği Word & Güncel Mevzuata Göre

İşçi fesih bildirimi örneği ve fesih bildirimlerinde 4857 Sayılı İş Kanuna göre uymanız gereken hükümler hakkında bu yazımızda ayrıntılı bilgi verilecektir. 4857 Sayılı İş Kanununa göre belirsiz süreli yani süresi belli olmayan iş sözleşmelerinde temel esas ihbar sürelerine de uyarak karşı tarafa fesih bildiriminin yapılması gerekliliğidir. Ancak bazı durumlarda işçi iş Kanununa göre derhal fesih hakkını da kullanabilmekte.

4857 Sayılı İş Kanununa göre  süreli fesih ya da derhal fesih olmak üzere işçi için iki ayrı sözleşme feshi hakkı bulunmaktadır. Bu iki fesih hakkının işleyiş şekli, dikkat edilmesi gerekenler ve derhal fesihlerde tek taraflı fesih dilekçe örneği ile süreli fesihlerde iş akdi fesih bildirimi örneği word olarak bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bildirimli fesih nedir, hangi durumlarda kullanılır ?

Eğer 4857 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesinde belirtilen durumlardan birisi yoksa ve süresi belli olmayan bir sözleşme varsa bu durumda işçinin sözleşme feshini yaparken ihbar sürelerine uyarak önceden karşı tarafa bildirmesi gerekir. Eğer İş Kanunu 24’üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki Kanun maddelerine ilişkin bir durum olmamasına rağmen işçi derhal fesih hakkını kullanırsa işveren işçiden uymadığı süre kadar ihbar tazminatı talep edebilir. Buna göre süreli bildirimlerde kıdeme yani çalışma süresine göre işverene en az aşağıdaki sürelerden önce çıkış tarihini aşağıdaki sözleşme fesih dilekçesi örneği ile yapmanız gerekiyor.

  • Çalışma süresi 6 ayın altında ise en az 2 hafta önce,
  • 6 ay 1,5 yıl arasında ise en az 4 hafta önce,
  • 1,5 yıl 3 yıl arasında ise en az 6 hafta önce,
  • 3 yıldan fazla ise en az 8 hafta önce işverene bildirim zorunludur.

Süreli fesih bildirimlerinde yukarıdaki sürelere uyulmadığında işveren sizden ihbar tazminatı talep eder. İhbar tazminatı hesaplama başlıklı yazımızdan nasıl hesaplanacağı ve ne kadar ödemek zorunda kalacağınız hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Derhal fesih nedir, hangi durumlarda kullanılır ?

Derhal fesih hakkı bildirim yani ihbar sürelerine uymadan işçinin sözleşmesini hemen fesih hakkını kullanması anlamına gelir. Derhal fesih gerektiren bir durumun olması durumunda işçi bu hakkını kullanır ve işveren bu durumda işçiden ihbar tazminatı talep edemez. Derhal fesih haklı bir sebebe dayanıyorsa ve özellikle 4857 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesi hükümleri varsa bu durumda şartları sağlayan çalışana işveren kıdem tazminatını da ödemek zorundadır. Süresi belli olsun ya  da olmasın işçinin derhal fesih hakkını kullanabileceği 4857 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesi aşağıda verilmiştir;

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I. Sağlık sebepleri:
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun
olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren
tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.
III. Zorlayıcı sebepler:
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

İşçi sözleşme fesih örneği

Yukarıda da belirttiğimiz gibi işçinin derhal ya da ihbar önelli olmak üzere iki ayrı fesih bildirim hakkı vardır. Bu durumda bildirimin durumuna göre kullanılacak iş sözleşmesi fesih bildirimi örneği de farklılık gösterir. Bu kapsamda aşağıda ayrı başlıklar halinde 24.madde fesih bildirimi örneği ve süreli sözleşme feshi örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

Derhal ve geçerli nedenle yazılı fesih bildirimi örneği

İşçi olarak 4857 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesi kapsamında yapılacak bildirimler için derhal ve haklı fesih dilekçe örneğini buradan indirebilirsiniz ⇒ derhal fesih bildirim örneği indir.

İhbar süreli fesih bildirimi örneği

İhbar önelli bildirim için işveren fesih bildirimi örneği word olarak buradan indirebilirsiniz ⇒ bildirimli fesih örneği indir.

Yukarıdaki işçi tarafından iş akdi fesih bildirimi örneğini sürelere dikkat ederek doldurmanızda yarar olacaktır. Sürelere uyulmadığında özellikle bildirimli fesihlerde işverenin tazminat talep edebileceğini unutmayın.

Fesih bildirim tebligatı

İşverenler işe gelmeyen ve devamsızlık yapan çalışanı için işçiye ihbar bildirimi örneği word olarak doldurarak tebligat ile gönderilebilmektedir. Tebligatların noter aracılığı ile gönderilmesi işveren açısından daha iyi olacaktır. Geçerli nedenle fesih bildirimi örneği indirilerek usulüne uygun doldurulduktan sonra işçinin Mernis adresine tebliğ edilebilir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın