İş Arama İzni Hesaplama 2024 & 10 Haftaya Kadar İzin

İş arama izni hesaplama 4857 Sayılı İş Kanunu esas alınarak yapılmaktadır. İşveren tarafından sözleşmesi feshedilen ya da kendisi istifa ederek işten ayrılacakların bu bildirimleri önceden ihbar sürelerini de esas alarak karşı tarafa bildirmeleri gerekmektedir. İhbar süresi içerisinde ise işverenin çalışana yeni bir iş bulabilmesi için yine kanunda belirlenen minimum süre için ihbar süresi iş arama izni vermesi zorunludur. Bu yazımızda ihbar süreleri iş arama izni nasıl hesaplanır, kimlerin iş arama hakkı vardır gibi konu hakkında tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Kanuni ihbar süreleri 2024

İhbar süresi iş kanunu esas alınarak belirlenmekte ve bu süreler işçinin işyerindeki çalışma süresine göre hesap edilmektedir. İşveren ya da işçi sözleşmeyi feshedecekse bunu aşağıda belirtilen sürelere uyarak yapmalıdır. Yasal ihbar süresi işyerindeki kıdemi;

  • 6 aydan az olan çalışan için en az 2 hafta,
  • 6 aydan fazla 1,5 yıldan az olanlar için en az 4 hafta,
  • 1,5 yıldan fazla 3 yıldan az olanlar için 8 hafta,
  • 3 yıldan fazla olanlar için 10 haftadır.

Yukarıda belirtilen sürelerden önce ve sürelere uymadan sözleşmeyi fesheden taraf karşı tarafa uymadığı gün kadar tazminat ödemek zorundadır. İhbar tazminatı hesaplama sayfamızdan ne kadar tazminat ödeneceğinizi hesaplayabilir ve konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İş arama izni nasıl hesaplanır ?

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre yeni iş arama izninin yukarıda belirtilen süreler içerisinde işçiye verilmesi zorunludur. İhbar süresince iş arama izni de devam eder.  Daha doğru bir ifade ile iş arama süresi ihbar süresi ile başlar ihbar süresi ile biter. Bu süreler arasında verilir.

İş arama izni kaç saat ?

İhbar süresinde iş arama izni hesaplamasına göre işverenin bu süreler boyunca işçiye en az 2 saat iş kanunu iş arama izni vermesi zorunludur. Bu verilmesi gereken minimum süredir. İşveren dilerse 2 saat üzerinde de günlük iş arama izni verebilir bu durum tamamen işveren inisiyatifine bağlı bir durumdur.

Toplu iş arama izni nasıl hesaplanır?

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre iş arama izninin toplu olarak kullanılabilmesine dair bir hüküm yoktur. Ancak işveren ile işçi aralarında uzlaşırsa kanuni ihbar süresi esas alınarak günlük 2 saat olarak hesap edilen iş arama izni toplu olarak kullanılabilir.

8 hafta ihbar süresi iş arama izni kaç gün?

8 hafta ihbar süresinde toplam izin saat olarak 112 saat olacaktır. Bu da iş günü olarak yaklaşık 15 güne tekabül etmektedir.

4 haftalık iş arama izni hesaplama

4 haftalık ihbar süresinde iş arama izni saat olarak 56 saattir. İş günü olarak hesaplandığında ise yaklaşık olarak 7,5 güne tekabül etmektedir.

6 hafta ihbar süresi iş arama izni kaç gün?

6 hafta ihbar süresi boyunca toplam iş arama süresi 84 saat olacaktır. 42 gün ihbar süresi iş arama İzni hesaplama işlemine göre İş günü olarak ise 84/7,5=11 gün etmektedir.

İhbar süresinde çalışmak istemeyen işçi için ne yapılır ?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi İş Kanunu’na göre hem işveren hem de işçi sürelere uymak zorundadır. Sürelere uymayan bir taraf diğer tarafa tazminat ödemek zorundadır. İhbar süresi boyunca çalışmayan işçinin çıkış işlemleri hemen yapılabilir. Ancak uyulmayan gün sayısı kadar işverence tazminat talep edebilir. Varsa içeride alacakları tazminatı düşüldükten sonra kalan kısmı ödenebilir.

İhbar süresinde işe gitmemek de derhal fesih sebebidir. Bu durumda da işveren sözleşmeyi derhal fesih ederek işçiden uymadığı gün sayısı kadar tazminat talep etme hakkına sahiptir.

İş arama izni ücreti

2 saat iş arama izni süresi boyunca işçinin maaşının herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenmesi zorunludur. Verilen bu izinlerden dolayı maaştan hiç bir şekilde eksiltme yapılmaz ve varsa yıllık izin hakkından düşürülmez.

İstifa eden işçinin iş arama izni olur mu ?

İster çıkış işveren tarafından yapılsın isterse işçi kendi ayrılsın her iki durumda da uyulması gereken süreler zorunludur. Dolayısıyla işçi kendi isteği ile işten ayrılmayı talep etmiş olsa bile ihbar sürelerine uymak zorundadır ve bu süreler içerisinde de işveren tarafından en az 2 saat ihbar sürelerinde iş arama izni verilmesi zorunludur. İstifa ettikten sonra istifa iş arama izni süresi boyunca işçi yeni bir iş arayabilir. Kendi isteği ile işten çıkanların da bazı durumlarda tazminat hakları vardır. Tazminat almak için istisnai durumları öğrenmek adına hemen Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir mi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş arama izni ihbar süresinden düşülebilir mi ?

İş izni hiç bir şekilde yukarıda belirtilen kanuni ihbar sürelerinden düşülmez. Bu sürelere bazı istisnai durumlar haricinde her iki tarafın uyması zorunludur.

56 gün ihbar süresi iş arama izni kaç gün?

İş arama izni günlük iki saattir. 56 günlük ihbar süresinde çalışanın toplam izin süresi saat olarak 112 saat olacaktır. Çalışma günü olarak ise 112/7,5=14,9 yani yaklaşık 15 gündür.

Günlük 2 saatlik iş arama izni toplu kullanılabilir mi?

İşveren ile işçi aralarında uzlaşırsa toplu olarak kullanılabilir.

İş arama izni toplam kaç saat?

Kanuni ihbar süresi boyunca günde 2 saat olarak kullandırılır.

İş arama izni paraya çevrilir mi?

4857 sayılı iş kanununun yeni iş arama izni başlıklı 27. maddesinde düzenleme yoktur. İşçi ile işveren aralarında uzlaşırsa işveren ek ödeme yapabilir iş arama izninde çalışan işçiye.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın