İstifa Dilekçesi Örneği 2024 & Güncel ve Detaylı

İstifa dilekçesi örneği ve istifa hakkında detaylar bu yazımızda verilmiştir. İşveren ve iş arasındaki iş sözleşmesini ve sona erdiren etkenlerden birisi de işçinin istifasıdır. İstifa işten çıkışlarda işçilerin en çok kullandıkları yöntemlerden birisidir. Ancak istifa ile haklı nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi arasında fark vardır bu ikisinin birbirine karıştırılmaması gerekir. Bu durumda çoğu hakkı kaybetme riski ile karşı karşıya kalırsınız.

Bu yazımızda istifa ile haklı nedenlerle istifa/işten ayrılmanın tam olarak ne olduğu konusunda bilgi verilecektir. Ayrıca istifa dilekçe nasıl yazılır konusunda bilgi verilecek ve işçi istifa dilekçesi örneği yazımızın devamında sizlerle paylaşılacaktır.

İstifa nedir?

İstifa,  işçinin kendi iradesi ve beyanı ile işi bırakma talebi olarak tanımlanabilir. İşçilerin işten ayrılmak için birçok nedeni vardır. Bazen kendi isteği ile bırakır bazen işi bırakmak zorunda kalır. Kendi isteği ve beyanı ile işten ayrılmak istifa olarak tanımlanabilir.

4857 Sayılı İş Kanunu açısından İstifa: ” İşçinin haklı bir sebep belirtmeden ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini sonlandırması olarak tanımlanmaktadır”.  Buradan özetle işçinin haklı bir nedene dayanmaksızın, kendiliğinden sözleşmeyi feshetmesi istifa olarak tanımlanır.

Haklı nedenle istifa nedir?

Haklı nedenlerle işi bırakmak da bir istifa ve kendi beyanı ile işten ayrılma isteğidir. Ancak genel istifadan farklıdır ve haklı bir nedene dayalı fesihlerde işçilerin kıdem tazminatı ve diğer alacak haklarının hepsi saklı kalmaktadır. Haklı nedenlerle istifa durumlarından bazıları şunlardır;

 • Emeklilik,
 • Emeklilik için gerekli prim ve gün sayısının tamamlanması,
 • Evlenen kadın sigortalının resmi nikah tarihinden itibaren en geç 1 sene içerisinde işten ayrılması,
 • Sağlık problemleri nedeni ile sözleşmenin feshi,
 • Askerlik nedeni ile ayrılma,
 • İşverenin ya da vekilinin işyerinde ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile işten ayrılma,
 • Maaş, fazla mesai gibi alacakların zamanında ödenmemesi ya da hiç ödenmemesi.

İstifa edenlerin hakları nelerdir?

Haklı bir nedene dayanmadan yapılacak olan bir istifada;

 • İşçinin kıdem tazminatı hakkı yoktur.
 • İstifa dilekçesini verdikten sonra ihbar süresi boyunca çalışmak zorundadır aksi halde işveren uymadığı süre kadar ihbar tazminatını talep edebilir.

Haklı nedene dayanan fesihlerde ise;

 • İşçi çoğu durumda ihbar süresine uymadan sözleşmesini feshedebilir. ( İstisnai durumlar hariç ).
 • Kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını işverenden talep etme hakkına sahiptir.

İstifa dilekçesi nasıl yazılır ?

Özel sektör iş istifa dilekçesinin usül olarak yazılı yapılması gerekmektedir. İşten istifa dilekçesi örneği aşağıda verilecektir.

 • Dilekçede kimlik bilgileriniz ile iletişim bilgileriniz kesinlikle yer almalıdır.
 • İşyerinde işe başlama ve işten ayrılma tarihinizi tam olarak belirtin.
 • İşten ayrılma nedenini ve gerekçenizi açıkça yazın.

Herkes için işten ayrılma nedeni farklıdır ve dolayısıyla herkes için matbu yani hazır bir dilekçe oluşturmak zordur.  Sizinle aşağıda genel formatı vereceğim. Bu formata uygun olarak ve gerekçenizi açık ve net olarak belirtmenizde yarar olacaktır.

İstifa dilekçesi elle mi yazılmalı ?

İstifa mektubu örneği diğer adı ile istifa dilekçesini elle ya da bilgisayar ortamında yazdıktan sonra çıktı alıp imzalamak sureti ile hazırlayabilirsiniz. Önemli olan işten çıkış tarihi ile talebinizin açıkça yer alması ve dilekçedeki talebinizin anlaşılabilir olmasıdır.

Özel sektör istifa dilekçesi örneği 2024

Eğer herhangi bir gerekçe belirtmeden istifa edecekseniz aşağıdaki gibi basit bir dilekçe ile bunu işverene bildirebilirsiniz. World olarak hazır ve boş formattaki gerekçesiz istifa dilekçesi örneğini buradan indirebilirsiniz ⇒ işyeri istifa dilekçe örneği indir.

 • …….. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Dikkatine,          
 • ../../…. tarihinde başladığım …… işimden ../../…. itibarıyla ayrılmayı talep ediyorum. İstifamın işleme alınarak kabulünü ve  gereğinin yapılmasını arz ederim.

Haklı nedenle istifa dilekçesi örneği 2024

Eğer haklı bir nedene dayanarak işten çıkacaksanız bu durumda işten çıkma gerekçenizi dilekçede açık ve net bir şekilde yazmanız gerekiyor. Örneğin SGK emeklilik için gereken yaş dışındaki prim günü ve sigortalılık süresi şartını sağlayarak SGK’dan tazminat alabilir yazısı alıp bu gerekçe ile işten çıkacaksanız İşten ayrılma özel sektör istifa dilekçesi örneği şu şekilde olmalı;

 • ../…../…. tarihinde işe başladığım görevimden emeklilik için gerekli prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını sağladığım için ayrılmak istiyorum. Buna dair SGK’dan aldığım yazı dilekçe ekindedir. …./…../….. tarihi itibariyle işten ayrılmak istiyorum. Kıdem tazminatı ve diğer alacaklarımın tamamının ödenerek çıkış işlemlerinin başlatılması hususunda gereğini arz ederim. 

Eğer sağlık sorunlarınız nedeni ile işten çıkacaksanız sağlık nedeniyle işten ayrılma dilekçe örneği başlıklı sayfamızdan dilekçe örneklerine göz atabilir hem de izlemeniz gereken yol hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Mobbing istifa dilekçesi örneği 2024

Mobbing, işçinin gereksiz olarak yıpratılması, görevinden farklı işlerde zorla çalıştırılması ve idareci tarafından orantısız olarak uygulanan baskı olarak tanımlanabilir. Kanuna göre suçtur ve Mobbing uygulanan bir çalışan bunu gerekçe göstererek haklı fesih hakkını kullanabilir. Bunun için gerekçenin ayrıntılı olarak yazılması ve dilekçede işyerinde yapılan Mobbingin kim tarafından ve nasıl yapıldığının  belirtilmesi gerekmektedir.

Örnek Mobbing dilekçesi şöyle olabilir;

 • İşyerinizde ……/…./….. tarihinden beri çalışmaktayım. İşyerinde ……… unvanlı yöneticim tarafından sürekli olarak Mobbinge maruz kalıyorum. Sürekli olarak ………………….. ( Buraya yaptıklarını anlatın.). Tarafıma uygulanan bu Mobbingden dolayı haklı fesih hakkımı kullanarak işten ayrılmak istiyorum. Tazminat ve tüm alacaklarımın ödenerek …../…../…….. tarihi itibariyle iş çıkışımın verilmesini arz ederim. 

Kıdem tazminatı istifa dilekçesi örneği 2024

Kıdem tazminatı alabilmek için hem en az 1 yıl çalışmış olmanız, kendi isteğiniz ve kusurunuz dışında işten çıkmanız ve diğer şartları da sağlamanız gerekmektedir. Kıdem tazminatı almanın püf noktaları başlıklı yazımızdan hem genel tazminat şartlarına göz atabilir hem de kendi isteğiniz ile ayrılmanız durumunda tazminat alabileceğiniz durumlara göz atabilirsiniz.

Kıdem tazminatı ile işten çıkış dilekçesinde tazminatın neden size ödenmesi gerektiği hakkındaki gerekçenizi açıkça yazmalısınız. Ayrıca askerlik sevk belgesi, evlilik cüzdanı ya da sağlık raporu gibi kanıtlayıcı belgeler varsa bunları da dilekçeye eklemelisiniz. Yukarıda zaten emeklilik gerekçesi ile ayrılacaklar için örnek bir istifa dilekçesi sundum. Örneğin askerlik nedeni işten çıkacaksanız usulüne uygun istifa dilekçesi örneği aşağıdaki gibi olmalıdır:

 • İşyerinizde ……/…./….. tarihinden beri çalışmaktayım. Dilekçem ekindeki askerlik sevk belgesinden de anlaşılacağı üzere …/…../…… tarihinde şubeye teslim olmam gerekmektedir. Askerlik nedeni ile çıkışımın yapılarak tazminatının ve diğer alacaklarımın ödenmesi hususunda gereğini arz ederim. 
İstifa dilekçesi nasıl yazılır örnek?

İşyeri istifa dilekçesi örnek olarak şu şekilde hazırlanabilir: İşyerinizde …./…./…. tarihinden beri çalışıyorum. İhbar süresine de uyularak işten çıkışımın uygun tarihte verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

İstifa ettikten sonra kaç gün çalışmak zorundayım?

İstifa dilekçesini verdikten sonra işyerindeki toplam kıdem esas alınarak gerekli olan ihbar süresi kadar çalışılması gerekmektedir.

İstifa dilekçesi yazarken nelere dikkat etmeliyiz?

Dilekçede işyerinde hangi tarihte çalışmaya başladığınızı, ünvanınızı, işten çıkmak istediğiniz tarihi, ihbar sürelerini ve en önemlisi de alacaklarınızı belirtmenizde yarar vardır.

İstifa yazılı olmak zorunda mı?

İşverene sözlü de bildirim yapılabilir ama doğrusu yazılı olarak verilmesidir. Sade istifa dilekçesi ve anlaşılır olması gerekmektedir.

5/5 - (1 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“İstifa Dilekçesi Örneği 2024 & Güncel ve Detaylı” üzerine 5 yorum
 1. Merhaba, 10 yılı aşkın çalıştığım özel işyerimde görev ve ünvan değişikliğim oldu. Ancak, e devlette 6 ay boyunca “iş kodu” olarak eski görevim yansıdı. İşvereni ben uyardıktan sonra değiştirdiler. Ancak ben o dökümleri çıktı olarak aldım. Haklı fesih oluşurmu ve tazminat alabilirmiyim?

  Yanıtla
 2. Benim mesai ücretim yatmıyor ve haftalık çalışma planım denildiği gibi yok düzensizlik ten ve fazla çalışma saatlerinden istifa edecem nasıl yazabilirim

  Yanıtla
  • Bu dediklerinize uygun bir şekilde ve en önemlisi de kanundaki ilgili maddeleri de içerecek şekilde yazmanız iyi olacaktır. İçeriğimizdeki dilekçeyi kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

   Yanıtla
 3. Merhaba.
  Ekonomik koşullardan dolayı iş yerimden istifa etmeyi düşünüyorum.
  Nasıl bir yol izlemeliyim.

  Teşekkür ederim.

  Yanıtla
Yorum yapın