İşyeri Kuralları Nelerdir ? (İş Kanunu ve Güncel Mevzuata Göre )

0

İşyeri kuralları işyerinin niteliğine, yapılan işe, işyeri politikalarına ve birçok faktöre göre değişkenlik gösterebilir. Personelin uyması gereken kurallar temel olarak her işyerinde aynı iken işin niteliklerine göre daha ağır kurallar getirilmiş olabilir. Bu yazımızda işyerinde uymanız gereken davranış kuralları, işyerinde yazılı kurallar nelerdir gibi konularda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

İşyeri çalışma kuralları nelerdir ?

işyerinde uyulması gereken kurallar maddeler halinde temel olarak şunlardır;

 • 4857 Sayılı iş Kanunu ile belirlenen yazılı kurallar,
 • İşin ve işverenin durumuna göre geleneksel olarak belirlenen kurallar,
 • İşyeri yazılı kuralları.

1- İş Kanuna göre işyerinde uyulması gereken kurallar nelerdir ?

4857 Sayılı Kanun, diğer Kanunla ve yönetmeliklerle belirlenen temel kurallar genel olarak aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Tabi bunlar çoğaltılabilir ve bir hayli fazla kural vardır. Genel olarak herkes için geçerli olanlar şunlardır;

 • İşverenin kendisine, eşine ya da aile üyelerinden birisine karşı saygısız davranılmaması, hakaret ya da küfür içeren kelimeler sarf edilmemesi,
 • Diğer işçilere karşı cinsel olarak taciz girişiminde bulunulmaması,
 • İşyerine içki ya da uyuşturucu kullanarak gelinmemesi,
 • İşverenin güvenini sarsacak hal ve hareketlerde bulunulmaması,
 • Mazeret olmadan devamsızlık yapılmaması,
 • Kendisine verilen iş ya da görevin eksiksiz olarak tamamlanması ve ya yerine getirilmesi,
 • İş Sağlığı ve güvenliği konularına dikkat edilmesi,
 • Mesai saatlerine riayet edilmesi,
 • İşyerinde işin yürütülmesi için verilen araç ve gereçlerin korunması, özenli kullanılması,
 • Yerine getirilen görev hakkında işveren ya da amirine yanıltıcı bilgi verilmemesi,
 • İşveren açısından sır niteliğinde olan bilgi ve ya belgelerin üçüncü kişiler ile paylaşılmaması,
 • İşverenin rakipleri ile özellikle ticari faaliyetine olumsuz yansıyacak bilgi paylaşımı yapılmaması gerekmektedir.

Genel olarak işyeri kuralları örneği maddeler halinde yukarıdaki gibidir. Bu maddelere uyulmadığında işveren tazminatsız ve ihbarsız olarak çıkış verme hakkına sahiptir. Eğer bu durumlardan birisi ile çıkış verildiyse kıdem tazminatı alma yolları başlıklı yazımızdan nasıl tazminat hakkı elde edebileceğiniz hakkında bilgi bulabilirsiniz.

2-Geleneksel olarak iş hayatında uyulması gereken kurallar nelerdir ?

Geleneksel kurallar kendiliğinden gelişen ve geleneğe bağlı kurallardır. Bunlar yazılı değildir ve herkes için geçerlidir. Bu kurallar zaman, işyeri şartlarına ve topluma göre belirlenmektedir. Genel olarak geleneksel kuralları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • İş arkadaşlarına ve işverenine, amirine saygılı davranma,
 • Kurumsal iletişimde saygılı olma, lakayıt davranışlarda bulunmama,
 • Amirlerine ve alttakilerine karşı görevin verdiği sınırlar çerçevesinde yaklaşma,
 • İşin başlama ve bitim saatlerine, işe geliş ve gidiş saatlerine özen gösterme,
 • İşi sahiplenme ve kendi işyeri gibi görerek çalışma,
 • Dürüst olmak,
 • Kendini geliştirmek, yenilikçi olmak, vizyon sahibi olmak,
 • İşyerinde suistimal edilen durumları işverene bildirme.

3-İşyeri yazılı kuralları nelerdir ?

İşyerinde belirlenecek olan yazılı kurallar yukarıda belirtilen iş kanunu ve alt mevzuatta belirtilen kurallar ile geleneksek kuralların birleşiminden oluşur. İşveren tarafından belirlenecek ve işyerinde gözle görülür bir yere asılması gereken bu kurallar işyerinden işyerine farklılık gösterir ve herkes tarafından uyulması zorunludur. İşveren kurallara uyulmadığında oluşabilecek durumları hakkında işçiyi bilgilendirmelidir.

İşyeri Görgü kuralları nelerdir ? (kısaca)

Genel olarak hem işyerinde hem de hayatımızda geçerli olan görgü kuralları şunlardır. Tabi yüzlerce yazılabilir ancak aşağıda yazılanlar temel olanlardır.

 • İyimser olmak ve hoşgörülü davranmak,
 • Eleştirileri zamanında ve yerinde yapmak,
 • Giyim, kuşam ve dış görünümüne önem vermek,
 • Verilen sözleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek,
 • Eleştirilere açık olmak,
 • Gereken hallerde özür dileyebilmek,
 • Etik ya da uygun olmayan el/kol hareketlerinden kaçınmak,
 • Abartıya kaçmadan işyerinin kuralları dahilinde giyinmek,
 • Topluluğa girildiğinde selam vermek, çıkarken yine selam vermek.
 • Yüksek sesle konuşmamak.
 • Dedikodu yapmamak,
 • Yalan söylememek.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.