Brütten Nete Maaş Hesaplama 2021

2

Brütten nete maaş hesaplaması asgari ücretin belli olması ile birlikte netleşti. Hem işverenler hem de çalışanlar için bürütten nete maaş hesabı kafa karıştıcı olabilmektedir.  Asgari ücretli çalışanlar için brüt maaş asgari ücrete göre hesaplanırken diğerleri için ise mevcut kazançları üzerinden brütten nete maaş hesap ediliyor.

Bu yazımızda 01 Ocak 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında asgari ücret için brütten nete maaş hesaplaması hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca maaşı brütten fazla olanlar için ise oranları esas alarak kendiniz brütten nete hesaplamayı kolayca yapabilirsiniz.

2021 brütten nete hesaplama nasıl yapılır ?

Brüt maaş üzerinden çalışanın net maaşını hesaplamak için kanunen belirlenen oranlarda kesinti yapılması gerekmektedir. Normal çalışanlar için brütten nete maaş hesaplaması yapmak için %14 SGK primi ve %1 oranındaki işsizlik primi kesintisi yapıldıktan sonra toplam tutar brütten çıkarılarak gelir vergisi matrahı  hesaplanır. Gelir vergisi matrahı kümülatif yani toplam olarak hesap edilmeli ve girilen gelir vergisi dilimine göre kesinti yapılmalıdır.

Gelir vergisi matrahı hesap edildikten sonra tabi olunan vergi dilimine göre gelir vergisi kesintisi ve damga vergisi kesintisi de yapıldıktan sonra toplam tutar üzerinden toplam kesintiler çıkarılarak net maaş elde edelir. Elde edilen bu tutar asgari geçim indirimi hariç net maaştır. Bulunan tutara asgari geçim indirimi de eklenerek agi dahil net maaş hesap edilir.

Bürütten nete maaş hesaplaması 2021

01 Ocak 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında brütten nete maaş hesabı asgari ücret üzerinden aşağıdaki gibi olacaktır.  Brütten nete tablo hesaplanırken brüt asgari ücret esas alınmıştır.

Brüt asgari ücret₺3.577,50
SGK Payı ( %14)₺500,85
İşsizlik primi ( %1)₺35,78
Gelir vergisi ( %15)₺456,13
Damga vergisi %07,59₺27,15
Agi Hariç Net Asgari ücret₺2.557,59
Bekar ve çocuksuz çalışan için AGİ Dahil net maaş₺2.825,90

Asgari ücrete agi dahil mi ?

Emekli çalışan için 2021 maaş brütten nete hesaplama konusunda ayrıntılı bilgi için hemen brütten nete emekli sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yukarıdaki hesaplamadan da görüleceği üzere net olarak ödenmesi gereken asgari ücret bekar ve çocuksuz çalışan için asgari geçim indirimi dahil net asgari ücrettir. Yani açıklanan net ücret agi dahil net ücrettir.Medeni durumunuz ve çocuk sayınıza göre agi tutarlarına https://sgkbilgisi.com/asgari-gecim-indirimi/ sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Medeni durum ve çocuk sayısına göre asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret tutarları aşağıdaki gibi olacaktır;

Bekar₺2.825,90
Evli eşi çalışmayan₺2.879,57
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu₺2.919,81
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu₺2.973,47
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu₺3.000,31
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu₺3.013,72
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu₺3.013,72
Evli eşi çalışan₺2.825,90
Evli eşi çalışan 1 çocuklu₺2.866,15
Evli eşi çalışan 2 çocuklu₺2.919,81
Evli eşi çalışan 3 çocuklu₺2.946,64
Evli eşi çalışan 4 çocuklu₺2.973,47
Evli eşi çalışan 5 çocuklu₺3.000,31

Asgari ücret agi hariç ne kadar oldu ?

Asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 2825,90 TL olacaktır. AGİ tutarlarına yukarıda bağlantısı verilen sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca agi dahil net maaş tutarlarına da yine yukarıda verilen tablodan göz atabilirsiniz.

2021 Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplaması

01 Ocak 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 tarihi arası asgari ücretin işverene (tahmini) maliyet hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır.

Brüt asgari ücret: ₺3.577,50
İşveren payı ( %15,5)₺554,51
İşveren işsizlik primi ( %2)₺71,55
Toplam maliyet₺4.203,56

Brüt maaş nedir ?

Çalışanın bordrosunda yer alan ve aynı zamanda prime esas kazanç olarak da adlandırılan brüt maaş hiç bir yasal kesinti yapılmamış olan maaştır.

Brütten nete maaş hesaplama formülü

Yukarıda asgari ücret üzerinden brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır konusunda ayrıntılı olarak bilgi verdik. Tabi prime esas kazancı asgari ücretin üzerinde olanlar ise brütte nete maaş hesaplama formülünü araştırmaktalar. Brutten nete maaş hesaplama formülü kısaca aşağıdaki gibi olacaktır;

  • Normal çalışan için burutten nete hesaplama formülü= Brüt Asgari Ücret -( %14 SGK Payı+%1 İşsizlik Primi+%15 Gelir Vergisi+%07,59 Damga Vergisi)= Agi hariç net asgari ücret.
  • Brütten nete maaş hesaplama emekli formülü⇒ Brüt Asgari Ücret -( %7,5 SGK Payı+%15 Gelir Vergisi+%07,59 Damga Vergisi)= Agi hariç net asgari ücret.

2022 asgari ücret ne kadar olacak ? 2022 brütten nete hesaplama

2022 asgari ücreti açıklandığında sayfamızdaki veriler 2022 asgari ücret tutarları esas alınarak güncellenecek.

2 Yorum
  1. he he

    dalgamı geçiyonuz milletle? 1600 lira olan asgari ücret yüzde 20 artışla nasıl 1750 lira oluyor? yıl sonunda dolar 6 liranın üzerinde kalması durumunda net asgari ücret 2 bin liranın altında olamaz olmamalı!

    1. Ömer Meriç

      Bizim ki sadece geçmiş yıllar artışlarına ve içinde bulunulan ekonomik duruma göre bir tahmin. Yazıda da tahmini olduğu belirtiliyor zaten. Dalga geçmiyoruz yani.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.