Engelli Maaşı Neden Kesilir, Sigortalı Çalışan Olursa Ne Olur?

Engelli maaşı neden kesilir? Bildiğiniz üzere en az %40 ve üzeri engel raporu olan, herhangi bir sigortalılığı ya da emekli maaşı olmayan ve muhtaçlığı tespit edilen kişilere 2022 sayılı Kanun gereği engelli maaşı bağlanmaktadır. Engelli maaşı bağlanırken aranan şartlar maaş sürecinde de aranmaktadır ve bu şartlardan birisinin kaybedilmesi halinde maaş kesilmektedir. Bu yazımızda engelli maaşı hangi durumlarda kesilir konusunda bilgi verilecektir. Ayrıca engelli bakıcı maaşı ile ilgili olarak da evde bakım maaşı hangi durumlarda kesilir konusunda da bilgi verilecektir.

Not: Bu yazımızda 2022 Sayılı Kanun gereği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından bağlanan engelli aylığı hangi durumlarda kesilir konusunda bilgi verilecektir. Eğer siz sigortalı ya da bağkurlu iseniz ve SGK tarafından bağlanan engelli aylığı hakkında bilgi istiyorsanız bu durumda engelli emeklilik şartları başlıklı sayfamızı ziyaret edin.

Engelli maaşı kesilir mi ?

2022 Sayılı Kanun gereği bağlanan engelli aylıkları şartların kaybedilmesi ve bazı istisnai durumlarda kesilmektedir. Aşağıda engelli maaşı kesilme nedenleri alt başlığında engelli maaşı nasıl kesilir konusunda ayrıntılar verilecektir.

2022 özürlü maaşı hangi hallerde kesilir ?

Engelli aylığı neden kesilir sorusunun cevabını güncel 2022 Sayılı Kanun’a göre vermek gerekmektedir. 2022 Sayılı Kanun’un Aylıkların Durdurulması ve Kesilmesi başlıklı 11. maddesinde engelli maaşı kesilmesi nedenleri şu şekilde belirtilmiştir;

 • Engelli maaşı alırken adres değişikliği yapanların maaşları geçici olarak durdurulur. Adres değişikliği nedeni ile aylığı kesilenlerin adres değişiklik tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde yeni adreste bağlı oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmaları gerekmektedir. Vakıf tarafından muhtaçlık kriterinin devam ettiği tespit edilen engellinin maaşı kesildiği tarihten itibaren tekrar bağlanmaktadır.
 • Engelli raporu süreli olarak verilenlerin süre bitiminde aylıkları durdurulur. Aylık durdurulma tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yeni rapor alarak Vakfa ibraz edenlerin kesilen engelli maaşları kesilme tarihinden itibaren yeniden bağlanır.
 • Engellinin ölümü halinde maaşı kesilir.
 • Engelli isteğe bağlı olarak dilekçe ile başvurarak engelli maaşından feragat edebilir.
 • 18 yaş altı engelli maaşı alanlarda engelli çocuğun 18 yaşını doldurması durumunda engelli yakını aylığı kesilir.
 • 18 yaş altı engelli maaşı alanların aynı evde ikamet etmediğinin ve fiili olarak bakım yapmadığının tespiti halinde engelli yakını maaşı kesilir.
 • Türk vatandaşlığından çıkarılma halinde maaş kesilir.
 • Engelli maaşının 10 ay boyunca PTT’den çekilmemesi.
 • Hane halkı kişi başına düşen net gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden fazla olması yani muhtaçlık kriterinin kaybedildiğinin anlaşılması.

2022 Engelli maaşı nasıl alınır başlıklı yazımızdan güncel şartlara göz atabilirsiniz.

Engelli maaşı sigortalı işe girince kesilir mi?

2022 Sayılı yasa kapsamında engelli aylığı alanların sigortalı çalışmaları durumunda engelli aylıkları kesilir. Daha önce hane halkından birisinin sigortalı çalışması durumunda da aynı hanede engelli maaşı alan engellinin maaşı kesilirken bu düzenlemeye son verilmiştir. Engellinin kendisi sigortalı çalışmadığı sürece maaş almaya devam eder. Ancak burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Sigortalı çalışma durumunda eve resmi bir gelir girmektedir. Eğer bu gelirle birlikte hane halkı kişi başı geliri net asgari ücretin 1/3’ü üzerine çıkarsa yani muhtaçlık kriteri ortadan kalkarsa engelli maaşı kesilir.

Engelli maaşı adres değişikliği halinde kesilir mi ?

Adres değişikliği yapanlar engelli maaşı neden yatmadı sorusunu bize sıklıkla sormakta. Peki adres değişikliğinde engelli maaşı kesilir mi ? Evet 2022 Sayılı Kanun’a göre engelli aylığının kesilme nedenlerinden birisi de adresin değiştirilmesidir. Adres değişikliği halinde;

 • Engelli aylığı geçici olarak durdurulur,
 • Bir yıl içerisinde adres bildiriminin Vakfa yapılması gerekir.
 • Yeni vakıf kişinin tekrar muhtaçlık durumunu değerlendirir.
 •  Muhtaçlık devam ediyorsa aylık kesildiği tarih itibariyle tekrar bağlanır.

Evlenince engelli maaşı kesilir mi?

Engelli maaşı ne zaman kesilir konusunda sık sorulan bir diğer soru da bu olmaktadır. 2022 Sayılı yasa kapsamında engelli maaşı alan birisi için evlilik tek başına aylık kesilme nedeni değildir. Ancak;

 • Evlilik nedeni ile adres değişecekse aylık geçici olarak durdurulur.
 • 1 yıl içerisinde bağlı olunan Vakfa başvuru yapılır.
 • Eğer Vakıf tarafından yapılacak gelir tespiti sonucunda hane halkı kişi başı gelirinin net asgari ücretin 1/3’ü altında olduğu anlaşılırsa aylık ödenmeye devam edilir.

Evde sigortalı çalışan olursa engelli maaşı kesilir mi?

Evde sigortalı çalışan olması maaş kesilme nedeni değildir. Ancak sigortalı çalışma nedeni ile engelli maaşı için aranan 1/3’lük gelir şartı ortadan kalkarsa maaş kesilebilir.

Engelli maaşı araba alınca kesilir mi?

Araba almak engelli maaşı kesilme nedenlerinden değildir. Ancak araba alınca gelir durumunda değişiklik olursa bu durumda engelli maaşı gelir durumu değişikliği nedeni ile kesilebilir.

Engelli maaşı kesildikten sonra tekrar alınır mı ?

2022 maaşı kesilenlere müjde. Aylık kesildikten sonra yeniden bağlanır.

 • Adres değişikliğinden dolayı kesildiyse 1 yıl içerisinde bağlı olunan Vakfa başvurarak yeniden bağlatabilirsiniz.
 • Süreli raporun bitiminden dolayı kesildi ise raporu yenileyerek yeniden başvurabilir ve aylığı bağlatabilirsiniz.
 • Muhtaçlık kriteri yitirildiği için kesildi ise tekrar muhtaçlık kriteri sağlandığında aylığa başvurabilirsiniz.

Engelli maaşı kesilenler ne yapmalı ?

Eğer siz de engelli maaşları neden yatmadı ve kesildi diyorsanız öncelikle;

 • Aylığın kesilme nedenini öğrenmelisiniz.
 • Engelli aylığı alabilmek için şartlar açık ve nettir. Yani kişinin sigortalı çalışmaması, SGK’dan aylık almıyor olması, Nafaka almıyor olması ve kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ü altında olması gerekmektedir.
 • Bu şartları sağlıyorsanız bağlı olduğunuz Vakfa giderek yeniden başvurmalısınız.

Özürlü maaşının kesilmesine itiraz nasıl yapılır ?

Hane halkından birisinin sigortalı çalışması durumunda engelli maaşı kesilmeyecek ancak hanede kişi başı düşen gelir net asgari ücretin 1/3’üne çıkarsa kesilebilmektedir.

 • Eğer şartları sağlamaya devam ediyorsanız,
 • Kesilme nedeni geçici durdurulma ise,
 • Gerekli evraklarla tekrar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurabilir ve itiraz edebilirsiniz.

Evi arabası olan engelli maaşı alabilir mi?

Ev ve araba olması özürlü maaşı kesilme nedenleri arasında yer almaz. Ancak evin ya da arabanın maddi değeri önemlidir. Ev ve araba gibi taşınmazlar gelir tespiti yapılırken belli oranda dikkate alınır. Alınan evin ya da arabanın değeri muhtaçlık kriteri hesaplanırken esas alınır. Eğer maddi değeri yüksek ev ya da araba varsa bunlar muhtaçlık kriterinin sağlanmasına engel teşkil eder. Engelli aylığı bağlanmaz. Aylık alanların ise engelli aylığı kesilir.

Engelli bakım maaşı hangi durumlarda kesilir?

2022 Sayılı yasa kapsamında 18 yaş altı engelli yakını aylığı alanların maaş kesilme nedenleri yukarıda anlatılmıştır. Evde bakım aylığı alanlar için şartlar ve evde bakım parası kesilme nedenleri biraz daha farklıdır. Evde bakım maaşı kesilme nedenleri şunlardır;

 • Eğer engelli raporu süreli olarak verildiyse süre bitiminde bakım aylığı kesilir.
 • Engelli raporu yenilendiğinde rapordaki ağır engelli ibaresi kalkarsa maaş kesilir.
 • Engelli aylığında aranan gelir şartı hane halkı kişi başı gelirinin asgari ücretin 2/3’ünün altında olması. Eğer bu şart kaybolursa maaş kesilir.
 • Evde bakım maaşı sorgulama sayfasından T.C. numarası ve e-devlet şifresi ile sorgulama yaparak maaşın güncel durumunu öğrenebilirsiniz.
 • Evde bakım maaşı ne kadar başlıklı yazımızdan hem güncel maaş tutarlarına göz atabilir hem de maaş alma şartlarını öğrenebilirsiniz.

Evde bakım parası ikametgah değiştirdiğiniz zaman kesilir mi ?

Adres değişikliğinde bağlı olunan Sosyal Hizmetler Merkezi’ne bildirim yapılmalıdır. Eğer bildirim yapılmazsa maaş kesilir. Bildirim yapılırsa aylık ödenmeye devam edilir.

Engelli maaşı nasıl iptal edilir?

Engelli maaşı yukarıda belirttiğim kesilme nedenlerinden birisi gerçekleştiğinde otomatik olarak durdurulur. Eğer engelli maaşı almak istemiyorsanız bunu bir dilekçe ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bildirmeniz gerek. Yapılacak değerlendirme sonucu iptal edilip edilmeyeceğine karar verilir.

Hem çalışıp hem engelli maaşı almak

Sigortalı çalışanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yani Kaymakamlık tarafından ödenen engelli aylığından yararlanamazlar. Ancak SGK’dan 28/5 denilen kapsamdan aylık alan engelliler sigortalı çalışsalar bile aylıkları kesilmez.

Engelli maaşı kesildikten sonra tekrar alınır mı?

Evet şartlar sağlandığında yeniden bağlanabilir.

Engelli bireyin maaşı kesilir mi?

Maaş için gereken şartlar kaybolursa kesilebilir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Engelli Maaşı Neden Kesilir, Sigortalı Çalışan Olursa Ne Olur?” üzerine 5 yorum
 1. merhaba nasılsınız memurum ve babamda emekli maaşı alıyor %90 görme engelli evde bakım maaşı alıyorduk ama ağustos parası yatmadı ayrıca aynı evde yaşıyoruz blgilendirirseniz sevirim

  Yanıtla
  • Merhaba. Teşekkür ederim siz nasılsınız? Nedenini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına sormanız lazım. Nedenini bilemem maalesef.

   Yanıtla
  • % 80 engelli yim.birazcik üniversite ye devam edecek duruma gelsem. Sivastan arıyorum. Ankara ya okumaya gitsem. Aldığım engelli maaşı kesilir mi.bu maaşa ihtiyacım var

   Yanıtla
  • Merhaba. Öğrencilikten dolayı maaş kesilmez. Ancak adres değişikliği durumunda maaş kesilir. İkamet adresinizi taşıdığınız yerdeki Vakfa yeniden başvuru şartı aranır.

   Yanıtla
Yorum yapın